prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - září 2022
 TS 873 a 874: 814 PP Hradec Králové

oběh pro
10. 12.:
TS 873 (814)TS 874 (814)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den
20201/20202/20227
20200/20203/20204
/20207/20208/20209
/20210/20211/20212
/5626pk/1845pk
5197/5162/20233
/20234/5163/5166
/20237/20236/5165
/5168/20239/20238
/5167/5170/20241
/20240/5169/5172
/20243/20242/5173
/5176/20245/20220
/5179/5182/20247
/20244/5183/5184
/20249/20246/20251
/20248/20253/20228
5610/1827pk/5128
/5129/5132/5117
/5118/5119/5120
5127/5620pk
/20213/20216
25224/25223/25226
/25227/25228/25229
/25232/25231/25234
/25235/25238/25237
/25240/25239
5647/20215/20218
/20219/20222/5646
/20223/20224
-5503/5506/5511
/5516/5523
5541/55225533/5502/5507
/5512/5519/5536
5500/5505/5508
/5515/5520/9579
/9584
-
čt 1. 9.            814.024 814.151 814.180   814.150 814.181
814.154
814.097
[1]
814.097 [2] čt 1. 9.
2. 9.              814.024 814.151
814.154
814.151
[3]
843.007 + 814.180 pk [4] 814.154 [5]   814.181 2. 9.
so 3. 9.              - 814.024 [6] 814.181 814.180 814.154
814.022
[7]
- so 3. 9.
ne 4. 9.  814.149   814.038 814.055   814.024 814.097 [8] - 814.151 814.022 [9] 814.180 814.181
814.025
[10]
ne 4. 9.
po 5. 9.814.180   814.149 !   814.038 ! 814.055 !   814.150 814.151 814.024 814.097 [11] 814.181 ! 814.022
814.025
[12]
po 5. 9.
út 6. 9.  814.180 !   814.055 [13]     814.025 814.054 814.150 814.097 !   814.151 ! 814.022 út 6. 9.
st 7. 9.814.038 + 814.025 pk
814.025 + 814.038 pk
[14]
    843.017 + 814.038 pk
814.038
[15]
814.055 !   810.343 814.132 814.054 814.150 814.151   814.097 st 7. 9.
čt 8. 9.814.097 814.055
814.054
[16]
  814.149
814.053
[17]
814.038   814.054
814.149
814.055
[18]
814.105 814.132 814.180 814.150 814.151 814.025 čt 8. 9.
9. 9.814.097 [19] 814.154 814.054 814.022 [20] 814.053 814.038 162.053
814.025
[21]
814.022 [22] 814.105
814.024
[23]
814.132 814.180 814.150
814.097
[24]
814.151 9. 9.
so 10. 9.814.025 !   814.154 ! 814.054 !   814.053 ! 814.038 ! - 814.022
814.132
814.097
[25]
814.150 [26] 814.132
814.097
[27]
814.149
814.022
814.149
[28]
- so 10. 9.
ne 11. 9.814.025       754.059 [29]     814.097 [30] - 814.180 [26] 814.149
814.105
814.132
[31]
814.132
814.150
[32]
814.150
814.149
[33]
ne 11. 9.
po 12. 9.  814.025 !       754.059 !   814.022 814.180 814.105 814.097 [34] 814.132 ! 814.150 po 12. 9.
út 13. 9.              814.150 814.022 814.180 814.105 814.097 814.149 út 13. 9.
st 14. 9.  814.038         814.151 814.105 814.150 814.022 814.180 814.055 814.097 st 14. 9.
čt 15. 9.814.151 !   814.038 !   814.149   814.054 814.097 814.105 814.150 814.022 814.180 814.055 čt 15. 9.
16. 9.814.022 814.151 814.181 814.038 814.025 814.149 814.154
843.018
[35]
814.055 814.097 814.105 814.132 814.053 814.180 16. 9.
so 17. 9.843.018 ! 814.022 ! 814.151 ! 814.154 814.038 ! 814.025 ! 814.149 ! - 814.054
814.053
[36]
814.132 [37] 814.150 814.132
814.055
[38]
- so 17. 9.
ne 18. 9.      814.151 814.154 !     814.053 [39] - 814.132 [37] 814.055
814.149
814.150
[40]
814.150
814.181
[41]
814.132
814.181
814.055
814.149
[42]
ne 18. 9.
po 19. 9.        814.151 !     854.205 [43] 814.132 810.508 [44] 814.053 814.181 814.149 po 19. 9.
út 20. 9.          814.038   814.149 854.205
810.094
[45]
814.132
810.508
[46]
  810.508
814.132
[47]
814.181 út 20. 9.
st 21. 9.814.105 814.054 814.180 814.150 814.022 814.097 814.038 ! 814.181
814.154
[48]
814.149 810.508 [49] 814.181 [50] 814.025 814.132 st 21. 9.
čt 22. 9.  814.105 ! 814.054 ! 814.180 !   814.022 ! 814.150 810.508 814.154     814.181 814.149 čt 22. 9.
23. 9.814.150 !           814.180 814.181 [51] 810.508
810.652
810.508
[52]
814.149 814.181
814.132
[53]
  814.154 23. 9.
so 24. 9.814.180 !             - 814.181
814.149
814.053
[54]
814.132 [26] 814.149
814.053
814.132
[55]
814.132
814.181
814.054
[56]
- so 24. 9.
ne 25. 9.        814.180     854.215 + 80-29 215 [57] - 814.105 [26] 814.054
814.154
814.055
[58]
814.149
814.132
[59]
814.132
814.054
814.154
[60]
ne 25. 9.
po 26. 9.  814.054       814.180
814.053
[61]
  814.055 [62] 814.105
814.055
[63]
814.055 [64] 854.215 + 80-29 215
814.025
[65]
  814.055
814.025
[66]
po 26. 9.
út 27. 9.814.180 814.126 814.054 814.097 814.150 814.038
814.149
[67]
814.053   814.055 [68]       814.025 [69] út 27. 9.
st 28. 9.  814.180 814.126 814.149 [70] 814.149 [71]   814.150
814.053
[72]
  -   814.055
814.024
[73]
814.024 [74] 814.025 [75] st 28. 9.
čt 29. 9.854.225 + 80-29 215
814.097
[76]
  814.180 ! 814.126 !   814.149 !   854.225 + 80-29 215
814.105
[77]
  814.024 [78]     814.055 [79] čt 29. 9.
30. 9.854.225 + 80-29 215
814.054
[80]
814.097 814.053 814.180
814.181
[81]
814.126
814.105
[82]
814.149 814.132 [83] 854.225 + 80-29 215
814.126
[84]
814.024 [85] 814.105 [86] 814.132
814.150
[87]
814.038 814.025 [88] 30. 9.
oběh pro
10. 12.:
20201/20202/20227
20200/20203/20204
/20207/20208/20209
/20210/20211/20212
/5626pk/1845pk
5197/5162/20233
/20234/5163/5166
/20237/20236/5165
/5168/20239/20238
/5167/5170/20241
/20240/5169/5172
/20243/20242/5173
/5176/20245/20220
/5179/5182/20247
/20244/5183/5184
/20249/20246/20251
/20248/20253/20228
5610/1827pk/5128
/5129/5132/5117
/5118/5119/5120
5127/5620pk
/20213/20216
25224/25223/25226
/25227/25228/25229
/25232/25231/25234
/25235/25238/25237
/25240/25239
5647/20215/20218
/20219/20222/5646
/20223/20224
-5503/5506/5511
/5516/5523
5541/55225533/5502/5507
/5512/5519/5536
5500/5505/5508
/5515/5520/9579
/9584
-datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den
TS 873 (814)TS 874 (814)

[1]vlak 5531: 814.181
vlak 5510: 814.154
vlak 5518: 814.097
[2]vlaky 5550, 5516: 814.097
[3]vlak 5501: 814.151
vlak 5504: 814.154
vlak 5524: 814.151
[4]vlak 5515: 843.007 směr Česká Třebová na Regionální den železnice
[5]vlak 5512: 814.154
[6]vlak 5503: 814.024
[7]vlak 5505: 814.154
vlak 5520: 814.022
[8]vlak 5520: 814.097
[9]vlak 5502: 814.022
[10]vlaky 5503, 5506: 814.181
vlak 5523: 814.025
[11]vlaky 5533, 5512: 814.097
[12]vlak 5503: 814.022
vlaky 5516, 5523: 814.025
[13]vlak 5120: Týniště nad Orlicí – Náchod
[14]vlak 20201: 814.038 + 814.025 pk
vlak 20202: 814.025 + 814.038 pk
[15]vlak 5119: 843.017 + 814.038 pk, pozn: Z důvodu mimořádnosti 814 038 spojená se soupravou pro odřeklou 5137
vlak 5120: 814.038
[16]vlaky 5135, 20224: 814.055
vlak 1845: 814.054
[17]vlak 20210: 814.149
vlak 1831: 814.053
[18]vlak 5500: 814.054
vlaky 20213, 20216: 814.149
vlaky 20225, 20228: 814.055
[19]vlaky 20201, 20202: 814.097
[20]vlak 5127: 814.022
[21]vlak 5610: 162.053
vlaky 5500, 5505: 814.025
[22]vlak 5520: 814.022
[23]vlaky 5501, 5509: 814.105, pozn: porucha ve stanici Jičín, odřeknut v celé trase
vlaky 5524, 5519: 814.024
[24]vlak 5531: 814.150
vlak 5510: 814.097
[25]vlak 5503: 814.022, pozn: poté Os5503,5506,5509,5510,5515
vlak 5511: 814.132
vlak 5523: 814.097
[26]vlak 5522: až do Turnova
[27]vlak 5502: 814.132, pozn: poté Os5551,5552,5511
vlak 5507: 814.097, pozn: od Sp1398
[28]vlak 5500: 814.149
vlak 5515: 814.022, pozn: od Os5510
vlak 5520: 814.149, pozn: poté na Os 5559
[29]vlak 1845: Na základě soukromých zdrojů
[30]vlak 5520: poté Os5559
[31]vlak 5502: 814.149, pozn: poté Os5551,5552,5511
vlak 5507: 814.105, pozn: od Sp1398; dále pak Os5512,5517,5518 a 5523
vlak 5519: 814.132
[32]vlaky 5500, 5505: 814.132
vlak 5515: 814.150
[33]vlak 5503: 814.150, pozn: poté Os5506,5509,5510 a 5515
vlak 5511: 814.149, pozn: poté Os5516,Sp1399
[34]vlak 5517: značen jako Os 5527
[35]vlak 5610: 814.154
vlaky 20225, 20228: 843.018, pozn: z důvodu poruchy "Reginy"
[36]vlak 5503: 814.054
vlak 5523: 814.053
[37]vlak 5522: 814.132
[38]vlak 5505: 814.132
vlak 5520: 814.055
[39]vlak 5520: poté Os5559 Turnov - Jičín
[40]vlak 5502: 814.055, pozn: poté Os5551,5552,5511,5516, a Sp1399
vlaky 5507, 5512: 814.149
vlak 5519: 814.150
[41]vlaky 5500, 5505, 5508: 814.150
vlak 5515: 814.181
[42]vlak 5503: 814.132
vlak 5506: 814.181, pozn: poté Os5509,5510
vlaky 5511, 5516: 814.055
vlak 5523: 814.149, pozn: od Os 5518, pk z Jičína do Turnova 814.165 od Sp 1488
[43]vlak 5520: + 1x Bdtn
[44]vlak 5508: +Btax
[45]vlaky 5501, 5509: 854.205
vlak 5524: 810.094, pozn: + 1x červené BDtax (118)
[46]vlak 5541: 814.132
vlak 5508: 810.508
[47]vlak 5531: 810.508
vlak 5510: 814.132
[48]vlak 20201: 814.181
vlak 5520: 814.154
[49]vlak 5508: + 1x červené Btax (336)
[50]vlak 5517: Správné číslo vlaku je 5527
[51]vlaky 5542, 5520: 814.181
[52]vlak 5501: 810.508
vlak 5509: 810.652
vlaky 5524, 5519: 810.508
[53]vlak 5507: 814.181
vlak 5512: 814.132
[54]vlak 5503: 814.181
vlaky 5511, 5516: 814.149
vlak 5523: 814.053
[55]vlak 5502: 814.149, pozn: poté na Os 5551 na pk 814.163 pro Sp 1489
vlaky 5507, 5512: 814.053
vlak 5519: 814.132
[56]vlaky 5500, 5505, 5508: 814.132
vlak 5515: 814.181
vlak 5520: 814.054
[57]vlak 5520: poté Os 5559
[58]vlak 5502: 814.054, pozn: poté Os5551,5552,5511,5516, a Sp1399
vlak 5507: 814.154, pozn: od Sp1398; dále pak Os5512,5517,5518 a 5523
vlak 5519: 814.055, pozn: od Os5514
[59]vlaky 5500, 5505: 814.149
vlak 5515: 814.132
[60]vlak 5506: 814.132, pozn: poté Os5509
vlaky 5511, 5516: 814.054
vlak 5523: 814.154, pozn: od Os 5518, kde na pk z Jičína do Turnova 814.163 od Sp 1488
[61]vlak 20224: 814.180
vlak 5635: 814.053
[62]vlak 5520: pouze Jičín - Turnov, Ostroměř - Jičín výluka
[63]vlak 5501: 814.105
vlak 5524: 814.055, pozn: pouze Jičín - Turnov, Ostroměř - Jičín výluka
[64]vlaky 5508, 5515: 814.055
[65]vlak 5533: 854.215 + 80-29 215
vlak 5512: 814.025, pozn: pouze Jičín - Turnov, Ostroměř - Jičín výluka
[66]vlaky 5550, 5503: 814.055
vlak 5516: 814.025, pozn: pouze Jičín - Turnov, Ostroměř - Jičín výluka
[67]vlak 20224: 814.038
vlak 5635: 814.149
[68]vlak 5501: pouze Turnov - Jičín, o všechny vlaky v úseku Turnov - Jičín a zpět se postarají 814.055 a 814.025
[69]vlak 5503: Úsek Turnov - Jičín točí 814.025 a 814.055
[70]vlak 5132: 814.149
[71]vlak 5127: 814.149
[72]vlak 25224: 814.150
vlak 1831: 814.053
[73]vlak 5502: 814.055, pozn: Jičín - Turnov
vlak 5507: 814.024, pozn: Turnov - Jičín
[74]vlak 5500: dnes obstarávají vlaky za výlukou, tedy Jičín - Turnov a zpět 814.024 a 814.055
[75]vlak 5503: pouze úsek Turnov - Jičín
[76]vlak 20201: 854.225 + 80-29 215
vlak 20202: -, pozn: Bez postrku
vlak 1833: 814.097
[77]vlak 20201: -, pozn: Bez postrku
vlak 20202: 854.225 + 80-29 215
vlaky 5542, 5513: 814.105
[78]vlak 5508: Jičín - Turnov
[79]vlak 5511: Turnov - Jičín
vlak 5516: pouze v úseku Jičín - Turnov, dnes za výlukou opět všechny spoje 814.024 a 814.055
[80]vlak 20201: 854.225 + 80-29 215
vlak 20202: -, pozn: Bez postrku
vlaky 1833, 20246, 20253: 814.054
[81]vlaky 5641, 5622: 814.180
vlaky 1831, 5117, 5119, 5120: 814.181
[82]vlaky 5111, 21892: 814.126
vlaky 5623, 5177, 25240, 25239: 814.105
[83]vlaky 5610, 20213, 20216, 20225, 20228: 814.132
[84]vlak 20201: -, pozn: Bez postrku
vlak 20202: 854.225 + 80-29 215
vlaky 5542, 5513: 814.126
[85]vlak 5524: Dnes o vlaky za výlukou se se podělili 814.024 a 814.025
[86]vlak 5543: 814.105
[87]vlak 5533: 814.132
vlak 5502: 814.150
[88]vlak 5516: pouze v úseku Jičín - Turnov