prosinec 2020 leden 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 872 a 873: 810 OCÚ západ SÚ Klatovy

oběh pro
23. 1.:
TS 872 (810)TS 873 (810)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den
----17543/17546/17549
/17548/17554/17561
/17562/17565/7501pk
7204/7203/7222
/7210/7211
-17502/17548
/17565/17564
17441/17440/17445
/17444/17447/17446
/17449/17448
po 18. 1.810.601 810.419 810.369 810.359 810.560 810.430 810.193
810.375
[1]
810.510 810.318 po 18. 1.
út 19. 1.810.359 810.601 810.419 810.369 810.318
810.041
[2]
810.560 810.430
810.041
[3]
810.375 810.510 út 19. 1.
st 20. 1.810.369 ! 810.359 810.601 810.318 [4]   810.193 810.560   810.510 st 20. 1.
čt 21. 1.810.419 810.369 810.359 810.041 810.510 810.375 810.193 810.560 ! 810.304 čt 21. 1.
22. 1.810.601 810.419 810.369 810.359
810.318
[5]
810.304 810.510 810.375 810.193
810.041
[6]
810.560 22. 1.
so 23. 1.- - - -   810.304 ! - 810.375 ! 810.560 so 23. 1.
ne 24. 1.-     -         810.560 ! ne 24. 1.
po 25. 1.                  po 25. 1.
oběh pro
23. 1.:
----17543/17546/17549
/17548/17554/17561
/17562/17565/7501pk
7204/7203/7222
/7210/7211
-17502/17548
/17565/17564
17441/17440/17445
/17444/17447/17446
/17449/17448
datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 872TS 873

[1]vlak 7290: 810.193
vlak 17521: 810.375
[2]vlak 17547: 810.318
vlak 17552: 810.041
[3]vlak 17421: 810.430
vlak 7211: 810.430, pozn: Uváznutý v závěji sněhu mezi žst. Poběžovice - Klenčí pod Čerchovem
vlak 17563: 810.041
[4]vlak 17505: 810.318
[5]vlak 17500: 810.359
vlak 17505: 810.318
[6]vlak 17502: 810.193
vlak 17555: 810.041