prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2022
 TS 170 - 176, 470: 162, 163 a 460 OSD Košice

oběh pro
9. 12.:
TS 170 (163)TS 171 (162)TS 172 (162)TS 174 (163)TS 175 (162)TS 176 (162)TS 470 (460)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den1. den2. den1. den1. den1. den
------------
ne 11. 12.          -           - ne 11. 12.
po 12. 12.                        po 12. 12.
út 13. 12.    361.121           361.004 163.107 361.003 660.005 út 13. 12.
st 14. 12.      361.121             361.003 460.037 + 460.029 st 14. 12.
čt 15. 12.                  162.008 362.007 163.109 čt 15. 12.
16. 12.162.001 361.121
162.006
[1]
163.110 162.003 362.004 163.105 163.108 361.004 162.002 163.113 361.123 163.109 16. 12.
so 17. 12.162.003
[2]
162.001 162.006
460.043 + 460.044
162.002
[3]
163.110
[4]
163.105 - 163.108
361.004
[5]
162.002
460.043 + 460.044
[6]
362.008
361.004
[7]
- 361.121 - so 17. 12.
ne 18. 12.163.110 163.113 162.001 163.107 [8] 362.004 - 163.107
163.108
[9]
361.004 162.006 361.003 361.121
362.007
[10]
- ne 18. 12.
po 19. 12.163.107 163.110 163.113 162.001 163.105 362.004
162.002
[11]
163.108 162.006 361.004 361.003
162.003
[12]
362.007 460.029 + 460.037 po 19. 12.
út 20. 12.162.001 163.107
162.002
[13]
163.110 163.107
162.007
[14]
163.113 163.105 163.108
361.121
[15]
361.004 361.003 162.003 362.007 460.029 + 460.037 út 20. 12.
st 21. 12.162.007 162.001 162.002 163.110 163.105 163.113 361.121 361.003 361.004 162.003 362.007 460.029 + 460.037 st 21. 12.
čt 22. 12.163.110 162.007 162.001 162.002 163.113 163.105 361.121 361.005 361.004 162.006 162.003 460.043 + 460.044 čt 22. 12.
23. 12.162.002 163.110 162.007 162.001 163.105 163.113 361.121 361.003
361.120
[16]
162.003 162.006 361.124 460.043 + 460.044
460.029 + 460.037
[17]
23. 12.
so 24. 12.162.001
[18]
162.002 [19] 163.110
[20]
162.002
[21]
163.105 - 361.121
[22]
162.003
[23]
362.004
[24]
- 362.003
[25]
- so 24. 12.
ne 25. 12.162.008 162.001 162.002 163.110 163.105 - 163.113
[26]
163.113
163.108
[27]
162.003 361.003 [28] [29] - ne 25. 12.
po 26. 12.163.110 162.008 162.001 162.002 163.107 - 361.120 162.003 [30] 163.108 - 362.003 - po 26. 12.
út 27. 12.162.002
[31]
[32] 162.008 361.121 [33] 163.107 162.003
[34]
361.121 [35] 163.108
[36]
163.108
[37]
660.005
[38]
362.003 [39] út 27. 12.
st 28. 12.162.001 162.008
[40]
163.110   163.107 162.003 [41] 361.121 162.003 [30] 162.003 [42] 660.005 [43] 362.003
660.005
[44]
[39] st 28. 12.
čt 29. 12.162.008 [45] 162.002 361.121 [33] 163.107 162.003 [46] 361.121 [35] 163.108
[36]
163.108 [47] 660.005 362.003
660.805
[48]
[39] čt 29. 12.
30. 12.163.110 [32] 162.001 361.121 [33] 163.107 163.108 [49] 361.121 [35] 162.003 [30] 162.003 [42] 660.005 362.003 [39] 30. 12.
so 31. 12.162.002   163.109 163.110 163.107 - 361.121 163.108 162.003 - 362.003 - so 31. 12.
oběh pro
9. 12.:
------------datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den1. den2. den1. den1. den1. den
TS 170 (163)TS 171 (162)TS 172 (162)TS 174 (163)TS 175 (162)TS 176 (162)TS 470 (460)

[1]vlak 8502: 361.121
vlak 8819: 162.006
[2]vlak 8509: 162.003
vlak 8533: -, pozn: Nejde v úseku Prešov _ Drienovská Nová Ves
[3]vlak 8505: 162.006
vlak 8517: 460.043 + 460.044
vlak 1963: 162.002, pozn: NAD Prešov _ Drienovská Nová Ves , od Drienovskej Novej Vsi súprava od 1962
[4]vlak 8819: 163.110
vlak 8532: -, pozn: NAD Drienovská Nová Ves _ Prešov
[5]vlak 1935: 163.108
vlak 1964: 361.004
[6]vlak 1930: 162.002
vlak 1962: 460.043 + 460.044, pozn: NAD Prešov - Drienovská Nová Ves, od Prešova súprava od 1963
[7]vlak 1931: 362.008
vlak 1934: 361.004
vlak 1965: -, pozn: NAD Prešov _ Drienovská Nová Ves
[8]vlaky 8819, 8532, 8537: 163.107
[9]vlak 1935: 163.107
vlak 1942: 163.108
[10]vlak 16767: 361.121
vlak 762: 362.007
[11]vlak 8503: 362.004
vlak 1934: 162.002
[12]vlak 1761: 361.003
vlak 1938: 162.003
[13]vlak 8502: 163.107
vlak 8819: 162.002
[14]vlak 1942: 163.107
vlak 1981: 162.007
[15]vlak 1935: 163.108
vlak 1944: 361.121
[16]vlak 1930: 361.003
vlaky 1952, 1959: 361.120, pozn: Porucha+ neschopnosť 361.120 na zastávke Prešov mesto
[17]vlak 8506: 460.043 + 460.044
vlak 8522: 460.029 + 460.037
[18]vlaky 8580, 8528: 162.001, pozn: po Košice
vlak 8533: -, pozn: Nejde
[19]vlaky 8560, 8524: 162.002
[20]vlak 8560: 163.110
vlak 1963: -, pozn: Nejde
[21]vlak 8819: 162.002
vlak 8532: -, pozn: Nejde
[22]vlak 1935: 361.121
vlak 1964: -, pozn: Nejde
[23]vlak 1930: 162.003
vlak 1962: -, pozn: Nejde
[24]vlak 1931: 362.004
vlak 1958: -, pozn: Nejde
[25]vlak 16767: 362.003
vlak 762: -, pozn: Nejde
[26]vlak 1935: -, pozn: Nejde
vlak 1942: 163.113
[27]vlak 1930: -, pozn: Nejde
vlak 1939: 163.113
vlak 1950: 163.108
[28]vlak 7826: 361.003
[29]vlak 16767: Nejde
[30]vlak 1930: 162.003
[31]vlak 8504: -, pozn: Nejde
vlak 8509: 162.002
[32]vlak 8502: Nejde
[33]vlak 1942: 361.121
[34]vlak 8503: -, pozn: Nejde
vlak 1934: 162.003
[35]vlak 1935: 361.121
[36]vlak 1930: 163.108
vlak 1937: -, pozn: Nejde
[37]vlak 1932: -, pozn: Nejde
vlak 1939: 163.108
[38]vlak 1761: -, pozn: Nejde
vlak 1938: 660.005
[39]vlak 8506: Nejde
[40]vlak 8502: -, pozn: Nejde
vlak 8819: 162.008
[41]vlak 8503: 163108 sa nachadza v žos Vrútky na oprave
[42]vlak 1939: 162.003
[43]vlak 1938: 660.005
[44]vlak 765: 362.003
vlak 1946: 660.005
[45]vlak 8507: Nejde
[46]vlak 1934: 162.003
[47]vlak 1939: 163.108
[48]vlak 765: 362.003
vlak 1946: 660.805
[49]vlak 1934: 163.108