prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - prosinec 2021
 Die Länderbahn: 654D Rakovník - Osek, Lužná - Jirkov

oběh pro
24. 5.:
U12 + U14 (654D)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
6701/6745/16833
/16808/16809/16812
/16813/16816/16819
/16818/16821
16801/16804/16807
/16810/16811/16835
/16814/16815
16831/16800/16803
/6712/6715/6718
/6719
6700/6703/6706
/6733/6732/6711
/6716/6757
6743/6704/6753
/6756/6709/6714
/6717/6740
6741/6702/6751
/6754/6707/6710
/6713/6720/6759
6750/6731/6730
/6705/6708/6735
/6734/6737/6736
/6755/6758
ne 12. 12.810.656 654.033 654.042
654.044
[1]
654.044
654.042
[2]
654.040 - - ne 12. 12.
po 13. 12.654.037
654.042
[3]
654.033 810.656
654.037
[4]
654.042
810.656
654.034
654.041
[5]
654.044 654.040
654.037
[6]
654.039 po 13. 12.
út 14. 12.654.039 654.042 654.033 654.040 654.041 654.034 654.044 út 14. 12.
st 15. 12.654.044 654.039 654.042 654.033 654.040 654.034 654.041 st 15. 12.
čt 16. 12.654.041 654.042 654.039
810.656
654.037
[7]
654.044 654.033 654.034 654.037
810.656
654.039
[8]
čt 16. 12.
17. 12.654.041
810.656
[9]
        654.033   17. 12.
so 18. 12.654.041
810.656
[10]
654.041 [11]       - - so 18. 12.
ne 19. 12.810.656 654.041 654.033 654.037 654.044 - - ne 19. 12.
po 20. 12.654.039
810.656
654.041
[12]
654.041
810.656
[13]
810.656
654.039
[14]
654.044
654.042
654.044
[15]
654.033 654.034
654.042
[16]
  po 20. 12.
út 21. 12.    654.039   654.044 654.037   út 21. 12.
st 22. 12.    810.656
654.033
[17]
654.044 [18] 654.034   654.044 [19] st 22. 12.
čt 23. 12.            654.034 čt 23. 12.
24. 12.654.042         - - 24. 12.
so 25. 12.    654.039     - - so 25. 12.
ne 26. 12.654.042 654.041       - - ne 26. 12.
po 27. 12.654.042 654.033 654.034 654.040 654.044 654.039 654.041 po 27. 12.
út 28. 12.654.040
810.535
[20]
654.042 654.033 654.034 654.044 654.039 654.041 út 28. 12.
st 29. 12.654.042 810.535 654.041 654.033 654.040 654.044 654.039 st 29. 12.
čt 30. 12.  810.535           čt 30. 12.
31. 12.654.039 [21] 810.535 654.039 [22] 654.042 654.034 654.033 654.040 31. 12.
oběh pro
24. 5.:
6701/6745/16833
/16808/16809/16812
/16813/16816/16819
/16818/16821
16801/16804/16807
/16810/16811/16835
/16814/16815
16831/16800/16803
/6712/6715/6718
/6719
6700/6703/6706
/6733/6732/6711
/6716/6757
6743/6704/6753
/6756/6709/6714
/6717/6740
6741/6702/6751
/6754/6707/6710
/6713/6720/6759
6750/6731/6730
/6705/6708/6735
/6734/6737/6736
/6755/6758
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
U12 + U14

[1]vlak 6750: 654.042
vlak 6721: 654.044, pozn: z Mostu +65'
vlaky 6730, 6757: 654.044
[2]vlak 6700: 654.044
vlak 6731: 654.042
[3]vlak 6745: 654.037
vlaky 16808, 16821: 654.042
[4]vlak 16803: 810.656
vlak 6712: 654.037
[5]vlak 6703: 654.042
vlak 6733: 810.656, pozn: v úseku Most - Louny, v úseku Louny - Hřivice 654.034
vlak 6732: 654.034
vlak 6757: 654.041
[6]vlak 6702: 654.040
vlak 6720: 654.040, pozn: v úseku Rakovník - Břvany, v úseku Břvany - Most 654.037
vlak 6759: 654.037
[7]vlaky 16831, 6712: 654.039
vlak 6715: 654.039, pozn: v úseku Most - Lenešice, 810.656 v úseku Lenešice - Rakovník
vlak 6718: 810.656
vlak 6719: 654.037, pozn: 810.656 v úseku Most - Louny, 654.037 v úseku Louny - Rakovník
[8]vlak 6750: 654.037
vlak 6735: 810.656
vlak 6734: 654.039, pozn: v úseku Domoušice - Lenešice 810.656
[9]vlak 16812: 654.041
vlak 16813: 810.656
[10]vlak 16806: 654.041
vlak 16815: 810.656
[11]vlak 16809: 654.041
[12]vlak 6745: 654.039
vlak 16833: 810.656
vlak 16808: 810.656, pozn: v úseku Lužná - Žatec, v úseku Žatec - Jirkov 654.041
vlak 16809: 654.041
[13]vlak 16807: 654.041
vlak 16810: 810.656
[14]vlak 16800: 810.656
vlak 6712: 654.039
[15]vlak 6700: 654.044
vlak 6703: 654.042, pozn: v úseku Domoušice - Rakovník
vlak 6706: 654.044, pozn: v úseku Domoušice - Most
vlak 6732: 654.044
[16]vlak 6754: 654.034
vlak 6710: 654.042
[17]vlaky 16800, 16803: 810.656
vlak 6712: 810.656, pozn: v úseku Rakovník - Louny, v úseku Louny - Osek 654.033
vlak 6715: 654.033
[18]vlak 6706: 654.044
[19]vlak 6705: 654.044
[20]vlak 6745: 654.040
vlak 16808: 810.535
[21]vlak 16808: 654.039
[22]vlak 16800: 654.039