prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červenec 2020
 TS 842 a 843: 843 OCÚ střed SÚ Liberec

oběh pro
31. 10.:
TS 842 (843)TS 843 (843)datum
1. den2. den3. den4. den1. den
----6600/6607pk/6606
/6613pk/6612/6619pk
st 1. 7.843.015 843.016 843.017 ! 843.014 ! 843.006 + 943.007 st 1. 7.
čt 2. 7.843.014 843.015 843.016 843.017 843.030 + 943.007 čt 2. 7.
3. 7.843.017 843.014 843.015 ! 843.016 ! 843.030 + 943.007 3. 7.
so 4. 7.843.016 843.017 843.014 843.015 843.030 + 943.007 ! so 4. 7.
ne 5. 7.843.015 843.016 ! 843.017 843.014 !   ne 5. 7.
po 6. 7.843.014 843.015 843.016 843.017 !   po 6. 7.
út 7. 7.843.017 843.014 843.015 843.016 !   út 7. 7.
st 8. 7.843.016 843.017 843.014 ! 843.015 !   st 8. 7.
čt 9. 7.843.010 843.016 843.017 843.014 843.030 + 943.007 čt 9. 7.
10. 7.843.014 843.010 843.016 843.017 ! 843.030 + 943.007 ! 10. 7.
so 11. 7.843.017 843.014 843.010 843.016 !   so 11. 7.
ne 12. 7.843.016 843.017 843.014 843.010 ! 843.030 + 943.007 ne 12. 7.
po 13. 7.843.010 843.016 843.017 843.014 ! 843.030 + 943.007 ! po 13. 7.
út 14. 7.843.007 843.010 843.016
-
[1]
843.017 ! 843.030 [2] út 14. 7.
st 15. 7.843.017
814.141
843.007
[3]
843.007
814.141
[4]
843.010 843.016 ! 843.030 ! st 15. 7.
čt 16. 7.843.016 843.017 814.141 ! 843.010 !   čt 16. 7.
17. 7.843.010 843.016 843.017     17. 7.
so 18. 7.843.014 843.010 843.016 843.017   so 18. 7.
ne 19. 7.843.025 843.014 843.010 843.016 !   ne 19. 7.
po 20. 7.810.060
843.016
[5]
843.025 843.014 843.010 !   po 20. 7.
út 21. 7.843.006 843.016 843.025 843.014 843.030 út 21. 7.
st 22. 7.843.014 843.006 843.016 843.025
843.017
[6]
843.030
-
843.025
[7]
st 22. 7.
čt 23. 7.843.017 843.014 843.006 ! 843.016 ! 843.025 ! čt 23. 7.
24. 7.843.016 843.017 843.014 843.006 843.004 + 943.007 24. 7.
so 25. 7.843.006 843.016 843.017 843.014 ! 843.004 + 943.007 ! so 25. 7.
ne 26. 7.843.014 843.006 843.016 843.017 + 843.030 pk 843.004 + 943.007 ne 26. 7.
po 27. 7.843.017 843.014 843.006 843.016 ! 843.004 + 943.007 ! po 27. 7.
út 28. 7.843.016
814.140
[8]
843.017 843.030 843.006 ! 843.027 út 28. 7.
st 29. 7.843.006 843.016 843.017   841.017
843.030 + 943.010
[9]
st 29. 7.
čt 30. 7.843.004 843.006 [10] 843.016 843.017 ! 843.030 + 943.010 ! čt 30. 7.
31. 7.843.017 843.004 843.006 843.016 ! 843.025 31. 7.
oběh pro
31. 10.:
----6600/6607pk/6606
/6613pk/6612/6619pk
datum
1. den2. den3. den4. den1. den
TS 842TS 843

[1]vlak 6013: 843.016
vlak 9559: -, pozn: VÝLUKA, Boleslav - Kropáčova Vrutice NAD; 843.016 jede 6012/6019
[2]Místo 943 vůz Bdtn757
[3]vlak 6007: 843.017
vlak 6014: 814.141, pozn: Boleslav - Č.Lípa (asi) 843.017, Č.Lípa - Bor NAD (z důvodu uváznutí porouchané jednotky vlaku 1194 ARR), Bor - Rumburk 814.141 (od 6019) se zpožděním cca +90'
vlak 6071: 843.007, pozn: Rumburk - Bor 814.141, Bor - Č.Lípa NAD (z důvodu uváznutí porouchané jedotky vlaku 1194), Č.Lípa - Doksy (asi) 843.007 od 6016
[4]vlak 6011: 843.007
vlak 6016: 814.141, pozn: Boleslav - Č.Lípa (asi) 843.007, Č.Lípa - Bor zavedena NAD (vliv uváznutí porouchané jednotky vlaku 1194), Bor - Rumburk 814.141 od 6071
[5]vlaky 6002, 6007: 810.060
vlaky 6008, 6015, 6014: 843.016
[6]vlak 6601: 843.025
vlak 6618: 843.017
[7]vlak 6606: 843.030
vlak 6613: -, pozn: V Děčíně porucha HV
vlak 6612: 843.025
[8]vlak 6008: 843.016
vlak 6015: 843.016, pozn: Česká Lípa - Doksy NAD (spadlý strom na trati), 843.016 potom jede 6012
vlak 6014: 814.140
[9]vlak 6600: 841.017
vlak 6606: 843.030 + 943.010
[10]Os 6010 Celomodrá souprava