prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - leden 2023
 TS 842 - 846: 811 a 810 OŘOD východ SS Opava

oběh pro
9. 12.:
TS 842 (811)TS 843 (810)TS 844 (810)TS 845 (810)datum
1. den2. den3. den4. den1. den1. den2. den3. den1. den
---------
ne 1. 1.810.533 811.177 811.173 811.520 - - - 810.055 810.070 ne 1. 1.
po 2. 1.        -         po 2. 1.
út 3. 1.  811.173 811.520 811.177 810.533   810.479 810.394 810.070 út 3. 1.
st 4. 1.  811.382 811.520   810.533 810.394 810.055
[1]
810.479 810.070 st 4. 1.
čt 5. 1.  811.177         810.533 810.055 810.070 čt 5. 1.
6. 1.  [2]   [3] 810.394       810.070 6. 1.
so 7. 1.        - - -     so 7. 1.
ne 8. 1.810.394 811.520 811.177 811.173 - - -   810.070 ne 8. 1.
po 9. 1.811.173 ! 810.394 ! 811.520 811.177 !           po 9. 1.
út 10. 1.  811.678 811.173 811.520   810.479 810.055 810.533 810.070 út 10. 1.
st 11. 1.811.520 !   811.678 811.173   810.533 810.479 ! 810.055   st 11. 1.
čt 12. 1.      811.678 ! 810.394 810.055 ! 810.479 810.199   čt 12. 1.
13. 1.  811.173 811.177 811.678 810.394 810.199 !   810.479   13. 1.
so 14. 1.811.177 ! 811.678 ! 811.173 !   - - -   810.070 so 14. 1.
ne 15. 1.        - - -   810.070 ! ne 15. 1.
po 16. 1.811.173 811.520 811.177   810.394   810.533 810.479 [4] 810.070 po 16. 1.
út 17. 1.  811.173 811.520 811.678 810.055 810.479 !   810.533   út 17. 1.
st 18. 1.811.382 811.678 811.177 811.520 810.055 ! 810.199 810.394 810.533   st 18. 1.
čt 19. 1.811.520 ! 811.382 811.678 811.177 810.055 810.533 810.199 810.394 810.070 čt 19. 1.
20. 1.811.177 ! 811.173 811.382 811.678 810.055 ! 810.394 810.533 ! 810.199 810.070 20. 1.
so 21. 1.811.382 ! 811.678 811.173 ! 811.177 - - - 810.055 810.070 so 21. 1.
ne 22. 1.811.520
810.055
[5]
811.382 811.173 811.678 - - - 810.055 810.479 ne 22. 1.
po 23. 1.810.479 811.520 811.382 811.173 814.116 810.533 810.055 810.199 814.021
843.022
814.021
[6]
po 23. 1.
út 24. 1.811.173 !   811.520 ! 811.382 810.394 810.199 [7] 810.533 810.055 810.479 út 24. 1.
st 25. 1.811.382 811.177 811.173 811.520 810.394 810.479 [8] 810.199 810.533 810.479 [9] st 25. 1.
čt 26. 1.811.520 811.382 811.177 811.173 810.394 810.199 810.055 810.199
810.533
[10]
810.479 čt 26. 1.
27. 1.811.173 811.678 811.382 811.177 810.394 810.533 810.199 810.055 810.479 27. 1.
so 28. 1.811.382 811.177 811.678 811.173 - - - 810.199 810.479 so 28. 1.
ne 29. 1.811.520 811.382 811.678 811.177 - - - 810.533 810.479 ne 29. 1.
po 30. 1.811.520 811.177 811.678 811.382   810.199 810.533 810.055 810.479 po 30. 1.
út 31. 1.811.382 ! 811.520 811.177 811.678 810.070 + 810.055 pk [11] 810.055 [12] 810.199 810.533 810.479 út 31. 1.
oběh pro
9. 12.:
---------datum
1. den2. den3. den4. den1. den1. den2. den3. den1. den
TS 842 (811)TS 843 (810)TS 844 (810)TS 845 (810)

[1]vlak 3506: 810.055, pozn: NAD Krnov - Mor. Beroun
vlak 3509: -, pozn: NAD Mor. Beroun - Krnov
[2]vlak 3523: Odřeknut v úseku Valšov - Opava-Východ
[3]vlak 3524: Porucha v úseku Opava-Západ - Vávrovice, NAD Valšov - Rýmařov
vlak 3525: NAD Rýmařov - Valšov
[4]vlak 3465: Zásah IZS ve stanici Skrochovice
[5]vlak 3574: 811.520
vlak 3473: 810.055
[6]vlak 13400: 814.021
vlaky 13419, 13418, 13423, 13422: 843.022
vlak 13427: 814.021
[7]vlak 3468: 810.199
[8]vlak : 810.479
[9]vlak 13400: 810.479
[10]vlak 3500: 810.199
vlak 3465: 810.533
[11]vlak 13409: 810.070 + 810.055 pk
[12]vlak 3501: 810.055