prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červen 2019
 TS 874 a 875: 809 a 810 OCÚ východ SÚ Opava

oběh pro
14. 12.:
TS 874 (809)TS 875 (810)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den
13403pk/13453/13452
/13405/13455/13454
/13457/13456/13459
/13458/13461/13460
/13463/13462/13465
/13464/13467/13466
/13469/13468/13471
/13470/13473/13472
/13475/13474/13477
/13476/13479/13478
/13481/13480/13483
/13482/13485/13484
/13487/13486/13489
/13488
3516/3517/3522
/3523/3476
3500/3503/3514
/3515/3520/3521
/3526/3527/1135
1134/3512/3513
/3518/3519/3524
/3525/23482/23483
/23484/23485
-3480/3481/3574
/3575/3576/3579
/3580/3585/3584
/3587
3570/3571
/3465/3472
-
so 1. 6.810.070 809.596 809.398 810.055 - 809.282
814.119 + 809.282 pk
[1]
810.106 - so 1. 6.
ne 2. 6.810.070 810.055 809.596 809.398 - 810.106 [2] 809.282 810.106
814.119 + 810.106 pk
[3]
ne 2. 6.
po 3. 6.810.070
814.037
810.070
[4]
809.398 810.055
810.199
[5]
809.596 810.106
814.037
810.106
[6]
809.282
810.234
[7]
809.307
814.036
[8]
810.339
814.036
[9]
po 3. 6.
út 4. 6.810.070
814.121
810.070
[10]
810.055 809.398 810.199 809.307
814.121
809.307
[11]
810.106 810.339 810.234 út 4. 6.
st 5. 6.810.199 [12] 809.596 810.055 809.398 810.339 [13] 810.106 [14] 810.234 [15] 809.307 [16] st 5. 6.
čt 6. 6.810.199 [12] 809.398 809.596 810.055 810.234 [13] 843.029
809.307
[17]
810.339 [18] 810.106 [16] čt 6. 6.
7. 6.810.199 810.055 809.398 809.596 810.339 843.026
810.234
[19]
810.106
809.307
[20]
809.307 [16] 7. 6.
so 8. 6.810.070 810.199 810.055 809.398 - 809.307 [14] 810.106 - so 8. 6.
ne 9. 6.810.070 809.282 810.199 810.055 - 810.106 [14] 809.307 810.106 [21] ne 9. 6.
po 10. 6.810.055 809.596
809.209
[22]
809.282 [23] 810.199 [24] 810.106
810.339
[25]
810.234
[26]
810.339
809.398
814.008
[27]
809.307 po 10. 6.
út 11. 6.810.055 809.596 [28] 809.209 [23] 809.282 [24] 809.398
810.106
[29]
810.234
[30]
809.307
814.119
[31]
810.339
[32]
út 11. 6.
st 12. 6.809.398
[33]
809.282 809.596 809.209 810.339
810.199
810.339
[34]
810.106
[35]
810.234
814.008
[36]
809.307
[37]
st 12. 6.
čt 13. 6.810.055
[38]
809.209 809.282 809.596 809.307
809.398
[39]
810.339
[40]
810.106
814.119
[41]
810.234
[42]
čt 13. 6.
14. 6.810.055
[43]
809.596 809.209 809.282 810.234
809.307
[44]
[45] 810.339 810.106
[46]
14. 6.
so 15. 6.

[47]
810.070 810.055 809.596 809.209 - 809.307 [48] 810.106 [49] - so 15. 6.

[47]
ne 16. 6.

[47]
810.070 810.234 810.055 809.596 - 810.106 [50] 810.106
810.199
[51]
810.106 [52] ne 16. 6.

[47]
po 17. 6.

[47]
810.070 809.596 810.234 810.055 810.106 810.199
809.398
[53]
810.339
810.199
810.339
[54]
810.199 [55] po 17. 6.

[47]
út 18. 6.

[47]
810.070
814.036
810.070
[56]
810.055
810.234
810.055
[57]
809.596
810.055
810.234
[58]
810.234
810.055
809.596
[59]
810.199 810.106
810.339
810.106
[60]
810.339
814.036
810.055
809.209
[61]
809.398
810.234
809.398
[62]
út 18. 6.

[47]
st 19. 6.

[47]
809.596
814.036
[63]
809.307
810.234
810.339
809.307
[64]
810.055
809.307
810.234
810.199
[65]
810.234
809.307
810.055
[66]
809.398 810.199 [67] 809.209
814.036
810.339
810.199
810.339
[68]
810.106
810.234
810.106
[69]
st 19. 6.

[47]
čt 20. 6.

[47]
810.070
714.203
[70]
809.209 809.307 810.199 810.339 809.398 [71] 810.106
810.234
[72]
809.282 čt 20. 6.

[47]
21. 6.

[47]
810.070 810.199 809.209 809.398 809.282 810.339 810.234
810.199
[73]
810.055 21. 6.

[47]
so 22. 6.

[47]
810.070 809.398 810.199 809.209 - 810.055 810.234 - so 22. 6.

[47]
ne 23. 6.

[47]
  809.596 809.398
809.209
[74]
810.199 -   810.106 810.234 ne 23. 6.

[47]
po 24. 6.

[47]
810.070
809.209
[75]
809.307 809.596 809.209
810.055
[76]
810.234 810.339 [77] 809.282 810.106 po 24. 6.

[47]
út 25. 6.

[47]
810.055 810.199 809.307 809.596 810.106 810.234 [78] 810.339
809.209
[79]
809.282 út 25. 6.

[47]
st 26. 6.

[47]
810.055 809.596 809.282 809.307 810.234
810.199
[80]
810.106
810.234
[81]
810.339 [82] 809.209
810.339
[83]
st 26. 6.

[47]
čt 27. 6.810.070
809.307
[84]
810.055
809.209
809.282
[85]
809.596 809.282
809.209
810.055
810.070
[86]
810.234 [87] 810.199
810.234
[88]
810.106 810.339 čt 27. 6.
28. 6.814.119 809.307 809.282 810.234 [89] 810.339 810.106 810.234
810.055
[90]
810.199 28. 6.
so 29. 6.810.070 809.596 809.307 809.282 - 810.199 810.106 - so 29. 6.
ne 30. 6.810.070 810.234
809.282
[91]
809.596 809.307 - 810.055 [92] 810.199
810.234
[93]
810.055 [92] ne 30. 6.
oběh pro
14. 12.:
13403pk/13453/13452
/13405/13455/13454
/13457/13456/13459
/13458/13461/13460
/13463/13462/13465
/13464/13467/13466
/13469/13468/13471
/13470/13473/13472
/13475/13474/13477
/13476/13479/13478
/13481/13480/13483
/13482/13485/13484
/13487/13486/13489
/13488
3516/3517/3522
/3523/3476
3500/3503/3514
/3515/3520/3521
/3526/3527/1135
1134/3512/3513
/3518/3519/3524
/3525/23482/23483
/23484/23485
-3480/3481/3574
/3575/3576/3579
/3580/3585/3584
/3587
3570/3571
/3465/3472
-datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den
TS 874 (809)TS 875 (810)

[1]vlaky 3480, 3481, 3574, 3575, 3576, 3579, 3580, 3585, 3584: 809.282
vlak 3587: 814.119 + 809.282 pk
[2]vlaky 3574, 3575, 3576: 810.106
[3]vlaky 3574, 3575, 3576: 810.106, pozn: vlaky 3574, 3575, 3576: 810.106
vlak 3587: 814.119 + 810.106 pk
[4]vlaky 23456, 23457: 810.070
vlaky 13419, 13418: 814.037
vlak 13423: 810.070
[5]vlaky 3461, 3514, 3514, 3521: 810.055
vlaky 3526, 3526: 810.199
[6]vlak 3501: 810.106
vlaky 13409, 13408, 13413, 13412, 13417, 13416: 814.037, pozn: Výluka Opava východ - Kravaře ve Slezsku, ND.
vlak 3468: 810.106
[7]vlak 3570: 809.282
vlak 3472: 810.234
[8]vlak 3465: 809.307
vlak 3583: 814.036
[9]vlak 1134: 810.339
vlak 3587: 814.036
[10]vlaky 23456, 23457: 810.070
vlaky 13419, 13418: 814.121
vlak 13423: 810.070
[11]vlak 3501: 809.307
vlaky 13409, 13408, 13413, 13412, 13417, 13416: 814.121, pozn: Výluka Opava východ - Kravaře ve Slezsku, ND.
vlak 3468: 809.307
[12]vlak 13419: Výluka Kravaře ve Slezsku - Hlučín, ND.
[13]vlak 13409: Výluka Kravaře ve Slezsku - Hlučín, ND.
[14]vlak 3574: Výluka Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku, ND.
[15]vlak 1664: Výluka Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku. Krnov - Město Albrechtice 810.234, Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku ND, Jindřichov ve Slezsku - Jeseník 814.119.
vlak 3583: Výluka Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku, ND.
[16]vlak 3580: Výluka Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku, ND.
[17]vlak 3572: 843.029, pozn: Výluka Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku, ND.
vlaky 3573, 3574, 3575, 3576, 3579, 3472: 809.307
[18]vlak 3583: Výluka Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku, ND.
[19]vlak 3572: 843.026, pozn: Výluka Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku, ND.
vlaky 3573, 3574, 3575, 3579, 3472: 810.234
[20]vlak 3465: 810.106
vlak 1664: 809.307, pozn: Výluka Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku. Sp 1664 Krnov - Město Albrechtice 809.307, Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku ND, Jindřichov ve Slezsku - Jeseník 814.119.
[21]vlak 3574: Výluka Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku, ND.
vlak 3575: vlak 3574: Výluka Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku, ND.
[22]vlaky 23450, 23451, 23452, 23453, 23454, 23455: 809.596
vlaky 3516, 3517, 3476: 809.209
[23]vlak 3515: Výluka Opava východ - Skrochovice, ND.
[24]vlak 3518: Výluka Opava východ - Skrochovice, ND.
[25]vlaky 3501, 13409, 13408, 13413, 13412, 13417, 13416: 810.106
vlak 3468: 810.339
[26]vlaky 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3579: -, pozn: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Jindřichov ve Slezsku - Krnov.
vlak 3472: 810.234
[27]vlak 3465: 810.339
vlaky 3466, 3467: 809.398
vlak 1664: 814.008, pozn: Výluka Krnov - Město Albrechtice. Sp 1664 Krnov - Jindřichov ve Slezsku ND, Jindřichov ve Slezsku - Jeseník 814.008.
vlak 3583: -, pozn: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Jindřichov ve Slezsku - Krnov.
[28]vlak 3517: Výluka Opava východ - Skrochovice, ND.
[29]vlak 3501: 809.398
vlaky 13409, 13408, 13413, 13412, 13417, 13416, 3468: 810.106
[30]vlaky 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3579: -, pozn: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Jindřichov ve Slezsku - Krnov.
vlak 3472: 810.234
[31]vlaky 3465, 3466, 3467: 809.307, pozn: Výluka Opava východ - Skrochovice, ND.
vlak 1664: 814.119, pozn: Výluka Krnov - Město Albrechtice. Sp 1664 Krnov - Jindřichov ve Slezsku ND, Jindřichov ve Slezsku - Jeseník 814.119.
vlak 3583: -, pozn: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Jindřichov ve Slezsku - Krnov.
[32]vlaky 3570, 3571: -, pozn: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Jindřichov ve Slezsku - Krnov.
vlak 1134: 810.339
vlaky 3580, 3581, 3582, 3585, 3584, 3587: -, pozn: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Jindřichov ve Slezsku - Krnov.
[33]vlak 13440: 809.398
vlaky 23456, 23457: -, pozn: Výluka Opava východ - Hradec nad Moravicí, ND.
vlak 13438: 809.398
[34]vlak 3501: 810.339
vlaky 13409, 13408, 13413, 13412, 13417, 13416: 810.199
vlak 3468: 810.339
[35]vlaky 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3579: -, pozn: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Jindřichov ve Slezsku - Krnov.
vlak 3472: 810.106
[36]vlaky 3465, 3466: 810.234
vlak 1664: 814.008, pozn: Výluka Krnov - Město Albrechtice. Sp 1664 Krnov - Jindřichov ve Slezsku ND, Jindřichov ve Slezsku - Jeseník 814.008.
vlak 3583: -, pozn: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Jindřichov ve Slezsku - Krnov.
[37]vlaky 3570, 3571: -, pozn: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Jindřichov ve Slezsku - Krnov.
vlak 1134: 809.307
vlaky 3580, 3581, 3582, 3585, 3584, 3587: -, pozn: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Jindřichov ve Slezsku - Krnov.
[38]vlak 13440: 810.055
vlaky 23456, 23457: -, pozn: Výluka Opava východ - Hradec nad Moravicí, ND.
vlaky 13419, 13438: 810.055
[39]vlak 3501: 809.307
vlaky 13409, 13408, 13413, 13412, 13417, 13416, 3468: 809.398
[40]vlaky 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3579: -, pozn: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Jindřichov ve Slezsku - Krnov.
vlak 3472: 810.339
[41]vlak 3465: 810.106
vlak 1664: 814.119, pozn: Výluka Krnov - Město Albrechtice. Sp 1664 Krnov - Jindřichov ve Slezsku ND, Jindřichov ve Slezsku - Jeseník 814.119.
vlak 3583: -, pozn: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Jindřichov ve Slezsku - Krnov.
[42]vlaky 3570, 3571: -, pozn: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Jindřichov ve Slezsku - Krnov.
vlak 1134: 810.234
vlaky 3580, 3581, 3582, 3585, 3584, 3587: -, pozn: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Jindřichov ve Slezsku - Krnov.
[43]vlak 13440: 810.055
vlaky 23456, 23457: -, pozn: Výluka Opava východ - Hradec nad Moravicí, ND.
[44]vlak 3501: 810.234
vlak 13409: 809.307
[45]vlak 3572: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Krnov - Jindřichov ve Slezsku.
vlak 3573: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Jindřichov ve Slezsku - Krnov.
vlak 3574: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Krnov - Jindřichov ve Slezsku.
vlak 3575: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Jindřichov ve Slezsku - Krnov.
vlak 3576: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Krnov - Jindřichov ve Slezsku.
[46]vlaky 3570, 3571: -, pozn: Výluka Krnov - Město Albrechtice, ND Jindřichov ve Slezsku - Krnov.
vlak 1134: 810.106
[47]V úseku: Jindřichov ve Slezsku – Město Albrechtice zavedená NAD
[48]vlaky 3480, 3481, 3574, 3575, 3576, 3579, 3580, 3585, 3584, 3587: 809.307
[49]vlaky 3570, 3571, 3465, 3472: 810.106
[50]vlaky 3574, 3575, 3576, 3579: 810.106
[51]vlak 1664: 810.106, pozn: Výluka Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku. Sp 1664 Krnov - Město Albrechtice 810.106, Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku ND, Jindřichov ve Slezsku - Jeseník 814.008.
vlak 3476: 810.199
[52]vlak 1665: Výluka Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku. Sp 1665 Jeseník - Jindřichov ve Slezsku 814.008, Jindřichov ve Slezsku - Město Albrechtice ND, Město Albrechtice - Krnov 810.106.
vlak 1664: Výluka Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku. Sp 1664 Krnov - Město Albrechtice 810.106, Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku ND, Jindřichov ve Slezsku - Jeseník 814.008.
[53]vlaky 3570, 3571: 810.199
vlaky 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3579, 3472: 809.398
[54]vlak 3465: 810.339
vlak 1664: 810.199, pozn: Výluka Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku. Sp 1664 Krnov - Město Albrechtice 810.199 / 810.339, Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku ND, Jindřichov ve Slezsku - Jeseník 814.008.
vlak 3583: 810.339
[55]vlaky 1134, 3580, 3581, 3582, 3585, 3584, 3587: 810.199
[56]vlak 13440: 810.070
vlak 13423: 814.036
vlak 13438: 810.070
[57]vlaky 23450, 23451, 23452, 23453, 23454, 23455, 3516: 810.055, pozn: Výluka Krnov - Skrochovice. Os 3516 Opava východ - Skrochovice 810.055, Skrochovice - Krnov ND, Krnov - Rýmařov 810.234.
vlak 3517: 810.234, pozn: Výluka Krnov - Skrochovice. Os 3517 Rýmařov - 810.234, Krnov - Skrochovice ND, Skrochovice - Opava východ 810.055.
vlaky 3522, 3523, 3474, 3475, 3476: 810.055
[58]vlaky 3461, 3514, 3514, 3515: 809.596, pozn: Výluka Krnov - Skrochovice. Os 3515 Rýmařov - Krnov 809.596, Krnov - Skrochovice ND, Skrochovice - Opava východ 810.055.
vlak 3520: 810.055, pozn: Výluka Krnov - Skrochovice. Os 3520 Opava východ - Skrochovice 810.055, Skrochovice - Krnov ND, Krnov - Rýmařov 810.234.
vlaky 3521, 3526, 3526, 3527, 1135: 810.234
[59]vlaky 3510, 3513: 810.234, pozn: Výluka Krnov -Skrochovice. Os 3513 Rýmařov - Krnov 810.234, Krnov - Skrochovice ND, Skrochovice - Opava východ 810.055.
vlaky 3518, 3519: 810.055
vlaky 3471, 3524: 809.596
[60]vlaky 3572, 3573, 3574, 3575, 3576: 810.106
vlak 3469: 810.339
vlak 3472: 810.106
[61]vlaky 3465, 3466: 810.339
vlak 3467: 814.036, pozn: Výluka Krnov - Skrochovice, ND.
vlak 3522: 810.055
vlaky 1664, 3583: 809.209
[62]vlaky 3570, 3571, 1134, 3503: 809.398
vlak 3513: 810.234, pozn: Výluka Krnov -Skrochovice. Os 3513 Rýmařov - Krnov 810.234, Krnov - Skrochovice ND, Skrochovice - Opava východ 810.055.
vlaky 3580, 3581, 3582, 3585, 3584, 3587: 809.398
[63]vlak 13440: 809.596
vlak 13423: 814.036
[64]vlaky 23450, 23451, 23452, 23453, 23454, 23455, 3516: 809.307, pozn: Výluka Krnov - Skrochovice. Os 3516 Opava východ - Skrochovice 809.307, Skrochovice - Krnov ND, Krnov - Rýmařov 810.234.
vlak 3517: 810.234, pozn: Výluka Krnov - Skrochovice. Os 3517 Rýmařov - 810.234, Krnov - Skrochovice ND, Skrochovice - Opava východ 809.307.
vlak 3522: 810.339
vlak 3523: 809.307
[65]vlaky 3461, 3514, 3514, 3515: 810.055, pozn: Výluka Krnov - Skrochovice. Os 3515 Rýmařov - Krnov 810.055, Krnov - Skrochovice ND, Skrochovice - Opava východ 809.307.
vlak 3520: 809.307, pozn: Výluka Krnov - Skrochovice. Os 3520 Opava východ - Skrochovice 809.307, Skrochovice - Krnov ND, Krnov - Rýmařov 810.234.
vlak 3521: 810.234
vlaky 3526, 3526, 1135: 810.199
[66]vlaky 3510, 3511, 3512, 3513: 810.234, pozn: Výluka Krnov - Skrochovice. Os 3513 Rýmařov - Krnov 810.234, Krnov - Skrochovice ND, Skrochovice - Opava východ 809.307.
vlak 3518: 809.307, pozn: Výluka Krnov - Skrochovice. Os 3518 Opava východ - Skrochovice 809.307, Skrochovice - Krnov ND, Krnov - Rýmařov 810.055.
vlaky 3519, 3471: 810.055
[67]vlaky 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3579, 3469: 810.199
[68]vlak 3465: 809.209
vlak 3467: 814.036, pozn: Výluka Krnov - Skrochovice. Os 3467 Krnov - Skrochovice ND, Skrochovice - Opava východ 814.036.
vlak 3522: 810.339
vlak 1664: 810.199, pozn: Výluka Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku. Sp 1664 Krnov - Město Albrechtice 810.199, Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku ND, Jindřichov ve Slezsku - Jeseník 814.119.
vlak 3583: 810.339
[69]vlaky 3570, 3571: 810.106
vlak 3513: 810.234, pozn: Výluka Krnov - Skrochovice. Os 3513 Rýmařov - Krnov 810.234, Krnov - Skrochovice ND, Skrochovice - Opava východ 809.307.
vlaky 3580, 3581, 3582: 810.106
[70]vlak 13400: 810.070
vlak 13405: 714.203
[71]vlaky 3572, 3573, 3574, 3575, 3576: 809.398
[72]vlak 3465: 810.106
vlak 3466: 810.234
[73]vlak 3467: 810.234
vlak 3522: 810.199
[74]vlak 3521: 809.398
vlaky 3526, 3526: 809.209
[75]vlaky 13440, 23456: 810.070
vlaky 23457, 13419: 809.209
[76]vlak 3510: 809.209
vlak 3518: 810.055
[77]vlaky 3469, 3472: 810.339
[78]vlak 3576: 810.234
[79]vlak 3465: 810.339
vlak 3466: 809.209
[80]vlaky 3501, 13416: 810.234
vlak 3468: 810.199
[81]vlak 3572: 810.106
vlak 3472: 810.234
[82]vlaky 3466, 3583: 810.339
[83]vlaky 3570, 3585: 809.209
vlaky 3584, 3587: 810.339
[84]vlaky 13440, 23457: 810.070
vlak 13419: 809.307
[85]vlak 23450: 810.055
vlak 3523: 809.209, pozn: Os 3523 Rýmařov - Bruntál 810.055, Bruntál - Opava východ 809.209, Krnov - Opava východ 809.209 + 810.234.
vlak 3476: 809.282
[86]vlak 3510: 809.282
vlaky 3518, 3471: 809.209
vlak 3524: 810.055, pozn: Os 3524 Opava východ - Bruntál 809.209, Bruntál - Rýmařov 810.055.
vlaky 23482, 23483, 23484, 23485: 810.070
[87]vlaky 3501, 3468: 810.234
[88]vlak 3572: 810.199
vlak 3472: 810.234
[89]vlak 3471: 810.234
[90]vlak 3465: 810.234
vlak 3466: 810.055
[91]vlaky 3516, 3517, 3522, 3523: 810.234
vlak 3472: 809.282
[92]vlak 3574: 810.055
[93]vlak 1667: 810.199
vlak 3476: 810.234