únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - srpen 2022
 PKP IC: EP09, EU07, EU44

oběh pro
10. 12.:
TS 171 (EP09)TS 175 (EU07)TS 176 (EU07)TS 375 (EU44)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den
116/113/110/29110
29111/111/112/117
1510/107641/106/5110103/104114/130131/115105/10253170/35100/300/29300
/100
101/29301/301/53101
/35170
32100/310311/23100--456/457406/407
po 1. 8.  EP09-039 EP09-037 EP09-015 EP09-002
EU07-334
[1]
EP09-046
EP09-002
[2]
EP09-040
EP09-046
[3]
EU07-144 př + EU07-331
EP09-040
[4]
EU07-1510
EU07-341
[5]
EU07-341 [6] EU07-368 [7] EU07-368 [8] EU07-092 EU07-334 [9] EU44-003 EP09-038
EU44-010
[10]
po 1. 8.
út 2. 8.    EP09-017 EP09-037 EU07-341 [11] EP09-046
EP09-040
[12]
EP09-046 [13] EU07-358 EU07-1510
EU07-421
[14]
EU07-324 EU07-368 [7] EU07-368 [8] EU07-341 [15] EU07-092 ! EU44-005 EU44-010 út 2. 8.
st 3. 8.EP09-015 EP09-027   EP09-017 EP09-002
EU07-368
[16]
EU07-341 [17] EP09-040
EU07-341
[18]
EP09-046
EP09-040
[19]
  EU07-331 EU07-324 !   EP09-046 [20] EU07-334 EU44-010 ! EU44-005 ! st 3. 8.
čt 4. 8.EP09-040 ! EP09-015 !   EP09-037 EP09-046 [21] EU07-341
EP09-027
[22]
EU07-341 [23]   EU07-1510   EU07-331 !   EP09-046 [24] EU07-334     čt 4. 8.
5. 8.  EP09-033 EP09-015 EP09-017 EP09-002
EU07-334
[1]
EP09-046 ! EP09-027
EU07-331
[25]
EP09-012 EU07-324 EU07-1510 !     EP07-358 EP09-046 !     5. 8.
so 6. 8.EP09-019   EP09-037 EP09-015 ! EP09-017 ! EP09-046
EP09-009
[26]
EP09-002
EP09-046
[27]
EU07-331 !   EU07-324 !   EU07-092   EP07-358 ! EU44-004   so 6. 8.
ne 7. 8.EP09-027   EP09-019 EP09-037 ! EP09-036 EP09-012
EP09-002
[28]
  EP09-046
EP09-009
[29]
EU07-1511     EP07-1045 EP09-002
EP09-046
[30]
EU07-358 EU44-008 EU44-004 ! ne 7. 8.
po 8. 8.EP09-033 EP09-027 EP09-015 EP09-019 EP09-037
EP09-046
[31]
EP09-036 [32] EP09-002
EP09-036
[33]
  EU07-1506
EU07-324
[34]
EU07-1510   EU07-334 EP09-046 [24] EU07-358   EU44-010 po 8. 8.
út 9. 8.EP09-033 EP09-039 EP09-027 EP09-015 EP09-002
EU07-341
[35]
EP09-046 ! EP09-037
EP09-036
[36]
  EU07-1511
EU07-324
[37]
EU07-324 [38] EU07-334 [39] EU07-334 [40]   EU07-358 EU44-004   út 9. 8.
st 10. 8.  EP09-040 EP09-037
151.012
[41]
EP09-027 EP09-015 [42] EP09-025
EP09-015
[43]
EP09-002 [44] EP09-012
EP09-002
[45]
EU07-324 [46] EU07-324 [38] EP07-384
EU07-358
[47]
EU07-334 ! EP09-012 [48] EU07-052   EU44-004 ! st 10. 8.
čt 11. 8.  EP09-033 EP09-019 151.012
EP09-037
[49]
EP09-002 EP09-015 ! EP09-015 !   EU07-1507
EU07-331
[50]
EU07-324
EU07-1510
[51]
EU07-334 EU07-358 ! EP09-012
EU07-092
[52]
EU07-052 EU44-004 EU44-010 čt 11. 8.
12. 8.    EP09-037 EP09-019
EP09-027
[53]
EP09-009 [54] EU07-368
EP09-009
[55]
EP09-002
EU07-368
[56]
  EU07-331 [57] EU07-331 [58] EU07-055
EU07-334
[59]
EU07-334
EU07-055
[60]
EU07-092 EU07-052 EU44-001 EU44-006 12. 8.
so 13. 8.EP09-015     EP09-037 ! EP09-002   EP09-009 EU07-368 ! EU07-1506 EU07-331 ! EU07-331 ! EU07-334 !   EU07-052 EU44-006 ! EU44-001 ! so 13. 8.
ne 14. 8.EP09-027 EP09-015
EU44-005
[61]
EP09-037 EP09-019   EU07-052
EP09-009
[62]
EP09-038
EU07-052
[63]
EP09-038 [64] EU07-331 [57] EU07-331 [58]       EU07-358 EU44-001 EU44-010 ne 14. 8.
po 15. 8.EP09-027 [65] EP09-027
EU07-341 př + EP09-036
[66]
EP09-033 EP09-037 EP09-019 ! EU07-092 př + EU07-324
EP09-038
[67]
EU07-092 [68] EP09-009 EU07-324 [46] EU07-331 ! EU07-331 ! EU07-304   EU07-358   EU44-010 po 15. 8.
út 16. 8.EP09-027   EP09-015
EP09-019
[69]
EP09-033 EP09-009
EU07-052
[70]
EU07-368
EP09-009
[55]
EP09-038
EU07-368
[71]
EU07-092 ! EU07-324 [46] EU07-324 [38] EU07-304
EP09-023
[72]
EP09-023
EU07-304
[73]
  EU07-358   EU44-010
EU44-005 př + EU44-010
[74]
út 16. 8.
st 17. 8.EP09-038
EP09-015 př + EP09-027
[75]
  EP09-037 EP09-019 EP09-039 EU07-368 EU07-052   EU07-1511
EU07-324
[76]
EU07-324
EU07-1507
[77]
  EP09-023 !   EU07-358 EU44-006 EU44-010 st 17. 8.
čt 18. 8.EP09-038
EP09-015
[78]
EU44-010 EU07-331
163.048 př + 151.020
[79]
EP09-037 EP09-039
EU07-368
[80]
EU07-092
EP09-039
[81]
EP09-009
EU07-092
[82]
EU07-052
EP09-009
[83]
  EU07-324 EU07-1507 ! EU07-334 EU07-368
EU07-052
[84]
EU07-358   EU44-006 ! čt 18. 8.
19. 8.EU44-010 [85] EP09-015 !   151.020
EU07-331
[86]
EP09-037 ! EP09-046
EP09-039
[87]
EP09-039
EP09-046
[88]
  EU07-1510 EU07-331 [58] EU07-304
EU07-334
[89]
EU07-334
EU07-304
[90]
EU07-052     EU44-010 [91] 19. 8.
so 20. 8.  EU44-010 !   EP09-019 EU07-331 [92] EP09-046
EU07-331
[93]
EP09-039
EP09-046
[88]
EU07-092
EP09-039
[94]
EU07-324 EU07-331 [58] EU07-334 [39] EU07-334 [40] EU07-092 [95] EU07-052 ! EU44-010 !   so 20. 8.
ne 21. 8.EP09-027       EP09-019 ! EU07-331 ! EU07-331 ! EP09-033   EU07-324
EP07-1014
[96]
EU07-304
EU07-334
[89]
EU07-334
EU07-304
[90]
EU07-092 EU07-358   EU44-010 ne 21. 8.
po 22. 8.EP09-033 ! EP09-027 !     EP09-036       EU07-304 !   EU07-005 [97] EU07-005 [98] EU07-358 ! EU07-092 ! EU44-010 !   po 22. 8.
út 23. 8.  EP09-033 151.004   EU07-368 EP09-039 EP09-036 EU07-334 EU07-1507
EU07-324
[99]
EU07-324 [38]   EU07-005 !   EU07-052     út 23. 8.
st 24. 8.  EP09-033
EP09-037
[100]
EP09-019 151.008 EU07-334 EP09-036 EP09-039 EU07-092 EU07-331 EU07-324 ! EP07-456
EP09-025
[101]
EP09-025 [102] EU07-052 [103] EU07-052 [104]     st 24. 8.
čt 25. 8.EU07-092 ! EP09-038 EP09-037 EP09-019 151.008 ! EP09-036   EP09-039 !   EU07-331   EP09-025 EU07-052 ! EU07-052 !     čt 25. 8.
26. 8.  EU44-010 EP09-019 EP09-037 EP09-033 [105] EU07-334 EP09-036
EU07-368
[106]
EP09-046 [107] EU07-1507
EU07-324
[108]
EU07-331     EP09-033
EP09-046
[109]
EU07-052   EU44-008 26. 8.
so 27. 8.    EP09-037 EP09-019 EP09-039 př + EP09-024
EP09-046
[110]
EU07-368
EP09-039
[111]
EU07-334 [112] EU07-334 [113] EU07-324 [46] EU07-324 [38] EU07-331 !   EP09-046 [24] EU07-052 EU44-008   so 27. 8.
ne 28. 8.EU07-334 ! EP09-040 151.004 EP09-037 EP09-036 EP09-012 př + EP09-046 [114] EP09-039 EU07-334 ! EU07-1507 EU07-324
EU07-1506
[115]
EP09-046 př + EU07-358 [116]   EU07-052 ! EU07-092   EU44-008 ! ne 28. 8.
po 29. 8.EU44-004 EP09-033 EP09-037 151.004
EP09-039
[117]
  EP09-040     EU07-1510
EU07-331
[118]
EU07-1507 ! EP07-513
EP09-046
[119]
EP09-046
EP07-513
[120]
EP09-012 EU07-092     po 29. 8.
út 30. 8.EP09-036 EP09-009 EP09-033 ! EP09-037 EP09-039   EP09-040   EP07-513 ! EU07-331 EP07-456
EP09-046
[121]
EP09-046
EP07-456
[122]
EP09-012 EU07-092     út 30. 8.
st 31. 8.  EP09-036 ! EP09-037     EP09-039 ! EP09-038 EU07-358 EP07-456 !   EP09-046 [123] EP09-046 [124] EU07-092 ! EP09-012 !     st 31. 8.
oběh pro
10. 12.:
116/113/110/29110
29111/111/112/117
1510/107641/106/5110103/104114/130131/115105/10253170/35100/300/29300
/100
101/29301/301/53101
/35170
32100/310311/23100--456/457406/407datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den
TS 171 (EP09)TS 175 (EU07)TS 176 (EU07)TS 375 (EU44)

[1]vlak 103: EP09-002
vlak 104: EU07-334
[2]vlak 114: EP09-046
vlak 130: EP09-002
[3]vlak 131: EP09-040
vlak 115: EP09-046
[4]vlak 105: EU07-144 př + EU07-331, pozn: Defekt EU07-331 w Mysłowicach. Mysłowice - Katowice duet EU07-144 + EU07-331, Katowice - Bohumín tylko EU07-331
vlak 102: EP09-040
[5]vlak 35100: EU07-1510
vlak 300: EU07-341
[6]vlak 101: EU07-341
[7]vlak 310: EU07-368
[8]vlak 311: EU07-368
[9]vlak 402: EU07-334
[10]vlak 406: EP09-038
vlak 407: EU44-010
[11]vlak 104: EU07-341
[12]vlak 114: EP09-046
vlak 130: EP09-040
[13]vlak 115: EP09-046
[14]vlaky 53170, 35100: EU07-1510
vlak 300: EU07-421
[15]vlak 404: EU07-341
[16]vlak 103: EP09-002
vlak 104: EU07-368
[17]vlak 114: EU07-341
[18]vlak 131: EP09-040
vlak 115: EU07-341
[19]vlak 105: EP09-046
vlak 102: EP09-040
[20]vlak 405: EP09-046
[21]vlak 104: EP09-046
[22]vlak 114: EU07-341
vlak 130: EP09-027, pozn: opóźnienie 40 minut
[23]vlak 115: opóźnienie 40 minut | problem techniczny
[24]vlak 404: EP09-046
[25]vlak 131: EP09-027
vlak 115: EU07-331
[26]vlak 114: EP09-046
vlak 130: EP09-009
[27]vlak 131: EP09-002
vlak 115: EP09-046
[28]vlak 114: EP09-012
vlak 130: EP09-002
[29]vlak 105: EP09-046
vlak 102: EP09-009
[30]vlak 404: EP09-002
vlak 405: EP09-046
[31]vlak 103: EP09-037
vlak 104: EP09-046, pozn: W Krakowie zmiana loka
[32]vlak 114: EP09-036
[33]vlak 131: EP09-002
vlak 115: EP09-036
[34]vlaky 53170, 35100: EU07-1506
vlak 300: EU07-324
[35]vlak 103: EP09-002
vlak 104: EU07-341
[36]vlak 131: EP09-037
vlak 115: EP09-036
[37]vlak 53170: EU07-1511
vlak 300: EU07-324
[38]vlak 301: EU07-324
[39]vlak 310: EU07-334
[40]vlak 311: EU07-334
[41]vlaky 1510, 107: EP09-037
vlak 640: 151.012
[42]vlak 103: EP09-015
[43]vlak 114: EP09-025
vlak 130: EP09-015
[44]vlak 131: EP09-002
[45]vlak 105: EP09-012
vlak 102: EP09-002
[46]vlak 300: EU07-324
[47]vlak 32100: EP07-384
vlak 310: EU07-358
[48]vlak 405: EP09-012
[49]vlak 641: 151.012
vlak 106: EP09-037
[50]vlaky 53170, 35100: EU07-1507
vlaky 300, 100: EU07-331
[51]vlak 301: EU07-324
vlak 53101: EU07-1510
[52]vlak 404: EP09-012
vlak 405: EU07-092
[53]vlak 106: EP09-019, pozn: EP09-019 tylko do Warszawy, tutaj podmiana na EP09-027
vlak 5110: EP09-027
[54]vlak 103: EP09-009
[55]vlak 114: EU07-368
vlak 130: EP09-009
[56]vlak 131: EP09-002
vlak 115: EU07-368
[57]vlak 300: EU07-331
[58]vlak 301: EU07-331
[59]vlak 32100: EU07-055
vlak 310: EU07-334
[60]vlak 311: EU07-334
vlak 23100: EU07-055
[61]vlak 111: EP09-015
vlaky 112, 117: EU44-005
[62]vlak 114: EU07-052
vlak 130: EP09-009
[63]vlak 131: EP09-038
vlak 115: EU07-052
[64]vlak 102: EP09-038
[65]vlak 110: EP09-027
[66]vlak 111: EP09-027
vlak 112: EU07-341 př + EP09-036, pozn: EU07-341 na czele pociągu tylko do Katowic
[67]vlak 114: EU07-092 př + EU07-324, pozn: EU07-324 = Przemyśl Gł. - Katowice, EU07-092 = Katowice - Bohumín
vlak 130: EP09-038
[68]vlak 115: EU07-092
[69]vlaky 1510, 107: EP09-015
vlak 640: EP09-019
[70]vlak 103: EP09-009
vlak 104: EU07-052
[71]vlak 131: EP09-038
vlak 115: EU07-368
[72]vlak 32100: EU07-304
vlak 310: EP09-023
[73]vlak 311: EP09-023
vlak 23100: EU07-304
[74]vlak 406: EU44-010
vlak 407: EU44-005 př + EU44-010, pozn: EU44-005 tylko do Krakowa, dalej sólo EU44-010
[75]vlaky 116, 113: EP09-038
vlak 110: EP09-015 př + EP09-027, pozn: Na stacji Opoczno Południe awaria lokomomotywy EP09-027, awaryjny podsył lokomotywy EP09-015 po zdefektowaną lokomotywę EP09-027, w końcu odjazd z opóźnieniem 209 min (22:00)
[76]vlaky 53170, 35100: EU07-1511
vlak 300: EU07-324
[77]vlak 301: EU07-324
vlaky 53101, 35170: EU07-1507
[78]vlak 113: EP09-038
vlak 110: EP09-015
[79]vlak 107: EU07-331, pozn: Opóźnienie w Bohumíně 93 minut (przyjazd 20:03).
vlak 640: 163.048 př + 151.020
[80]vlak 103: EP09-039
vlak 104: EU07-368
[81]vlak 114: EU07-092
vlak 130: EP09-039
[82]vlak 131: EP09-009
vlak 115: EU07-092
[83]vlak 105: EU07-052
vlak 102: EP09-009
[84]vlak 404: EU07-368
vlak 405: EU07-052
[85]vlak 113: EU44-010
[86]vlak 641: 151.020
vlak 106: EU07-331
[87]vlak 114: EP09-046
vlak 130: EP09-039
[88]vlak 131: EP09-039
vlak 115: EP09-046
[89]vlak 32100: EU07-304
vlak 310: EU07-334
[90]vlak 311: EU07-334
vlak 23100: EU07-304
[91]vlak 407: EU44-010
[92]vlak 103: EU07-331
[93]vlak 114: EP09-046
vlak 130: EU07-331
[94]vlak 105: EU07-092
vlak 102: EP09-039
[95]vlak 405: EU07-092
[96]vlak 101: EU07-324
vlaky 53101, 35170: EP07-1014
[97]vlak 32100: EU07-005
[98]vlak 23100: EU07-005
[99]vlaky 53170, 35100: EU07-1507
vlaky 300, 100: EU07-324
[100]vlak 111: EP09-033
vlak 117: EP09-037
[101]vlak 32100: EP07-456
vlak 310: EP09-025
[102]vlak 311: EP09-025
[103]vlak 404: EU07-052
[104]vlak 403: EU07-052
[105]vlak 104: EP09-033
[106]vlak 131: EP09-036
vlak 115: EU07-368
[107]vlak 105: EP09-046
[108]vlaky 53170, 35100: EU07-1507
vlak 300: EU07-324
[109]vlak 404: EP09-033
vlak 405: EP09-046
[110]vlak 103: EP09-039 př + EP09-024, pozn: EP09-024 tylko do Katowic, od Katowic EP09-039
vlak 104: EP09-046
[111]vlak 114: EU07-368
vlak 130: EP09-039
[112]vlak 131: EU07-334
[113]vlak 102: EU07-334
[114]vlak 114: EP09-046 tylko do Krakowa, od Krakowa EP09-012
[115]vlak 301: EU07-324
vlak 35170: EU07-1506
[116]vlak 310: EU07-358 tylko do Krakowa, od Krakowa EP09-046
[117]vlak 641: 151.004
vlak 106: EP09-039
[118]vlaky 53170, 35100: EU07-1510
vlaky 300, 100: EU07-331
[119]vlak 32100: EP07-513
vlak 310: EP09-046
[120]vlak 311: EP09-046
vlak 23100: EP07-513
[121]vlak 32100: EP07-456
vlak 310: EP09-046
[122]vlak 311: EP09-046
vlak 23100: EP07-456
[123]vlak 310: EP09-046
[124]vlak 311: EP09-046