prosinec 2023 leden 2024 únor 2024 březen 2024 duben 2024 květen 2024
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - duben 2024
 PKP IC: EP09, EU07

Jeżeli chcesz dodać swój wpis, kliknij na wolne miejsce w tabeli, następne wybierz numer pociągu, i lokomotywy. Dziękujęmy za każdy dodany wpis! Za poprawność wpisów odpowiadają osoby dodające, a nie administratorzy tabeli. Ponadto operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obiegach. Zapraszamy do udostępnienia tabeli.

oběh pro
24. 5.:
TS 171 (EP09)TS 175 (EP09)TS 176 (EU07)TS 177 (EP07)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den
116/106107/117105/115114/10435170/109/100
101/108/53171
3815253102103/213
/212/102
311cz/310cz311/310
po 1. 4.    EP09-017 ! EP09-021 EP09-045     - EU07-421 !     po 1. 4.
út 2. 4.EP09-043 EP09-028 EP09-015 EP09-037   EP09-019 [1] EP09-001   EU07-421     út 2. 4.
st 3. 4.  EP09-043 ! EP09-037 EP09-015 !       EP09-001 ! EU07-421 ! EU07-353 [2] EU07-353 [2] st 3. 4.
čt 4. 4.      EP09-037 !           EU07-353 ! EU07-353 ! čt 4. 4.
5. 4.EU07-077 [3] EP09-016                   5. 4.
so 6. 4.EP09-023 EP09-003 EP09-017 EP09-019   EP09-032     EU07-353 EU07-077   so 6. 4.
ne 7. 4.EP09-019 př + 193.574
EP09-019
[4]
EP09-023 ! EP09-003 ! EP09-017 !     EP09-032 !   EU07-353 ! EU07-353 ! EU07-077 ne 7. 4.
po 8. 4.  EP09-019               EU07-052 [5] EU07-052 [6] po 8. 4.
út 9. 4.EP09-019 EU07-341 EP09-017 EP09-016 EU07-368       EU07-353 EU07-052 [6] EU07-052 [6] út 9. 4.
st 10. 4.EP09-023 EP09-019 EP09-016 EP09-017 ! EP09-025 EU07-368     EU07-353 EU07-052 [6] EU07-052 [6] st 10. 4.
čt 11. 4.EP09-019 EP09-023 EP09-017 EP09-016 EP09-009 př + EP09-032
EU07-421
[7]
EP09-025
EP07-356
[8]
EU07-368 ! EP09-026 EU07-353 EU07-052
EU07-341
[9]
EU07-341 [10] čt 11. 4.
12. 4.  EP09-019 EP09-016 EP09-017 ! EP09-028 EP09-009 EP09-026   EU07-353 EU07-341 [10] EU07-341 [10] 12. 4.
so 13. 4.EP09-019 EP09-015 EP09-017 EP09-016 EU07-421 [11] EP09-028
EU07-067
[12]
EP09-004 EP09-026 EU07-353 EU07-341
EU07-368
[13]
EU07-368 [14] so 13. 4.
ne 14. 4.EP09-015 EP09-019 EP09-021 EP09-017 ! EP09-004 EU07-421
EP09-028
[15]
EU07-067 !   EU07-353 ! EU07-368   ne 14. 4.
po 15. 4.  EP09-015 EP09-019 EP09-021 EP09-044
EU07-421
[16]
EP09-004 EP09-028 !     EU07-368   po 15. 4.
út 16. 4.EP09-021 ! EP09-015 ! EP09-015 ! EP09-019 EU07-421 [11] EU07-421 [17] EP09-004 ! EP07-1037 EU07-341 EU07-368
EU07-353
[18]
  út 16. 4.
st 17. 4.EP09-019   EU07-324 [19]     EU07-421
EP09-031
[20]
  EP09-047 [21] EU07-341 EU07-353 [22] EU07-353 [22] st 17. 4.
čt 18. 4.  EP09-019 ! EP09-015 EP09-021 EU07-421 [11] EP09-032 EP09-031 ! EP09-018 př + EP09-002 EU07-341 EU07-353 [22] EU07-353 [22] čt 18. 4.
19. 4.EP09-021 !     EP09-017 EP09-033   EP09-032 !   EU07-421 EU07-353
EU07-092
[23]
  19. 4.
so 20. 4.EP09-015 EU07-341
EP09-043
[24]
EP09-021   EP09-032 EP09-033
EP09-003
[25]
    EU07-421 EU07-092 [26] EU07-092 [26] so 20. 4.
ne 21. 4.EP09-025 EP09-015 EP09-043 EP09-021 ! EP09-023 EP09-032 EP09-003 ! EP07-1056 EU07-421 EU07-092 [26] EU07-092 [26] ne 21. 4.
po 22. 4.EP09-021 EP09-025 ! EP09-015 EP09-043 EU07-353 EP09-023 EP09-022 EU07-052 [27] EU07-421 EU07-092
EU07-052
[28]
EU07-092 [26] po 22. 4.
út 23. 4.  EP09-021 ! EP09-043 EP09-015 EP09-004
EP09-023
[29]
EU07-353 [30] EP07-1022 EP07-1029 EU07-421 EU07-052 [6] EU07-052 [6] út 23. 4.
st 24. 4.EP09-029 EP09-025 EP09-021 EP09-043
EU07-421
[31]
EU07-353 EP09-023 !   EP07-1022 ! EU07-421
EU07-341
[32]
EU07-052 [6] EU07-052 [6] st 24. 4.
čt 25. 4.EP09-025 EP09-029 EP09-002 EP09-021   EU07-353 [33]     EU07-341 EU07-052
EU07-092
[34]
EU07-052 [6] čt 25. 4.
26. 4.EP09-029 EP09-025 EU07-421 př + EP09-016
EU07-421
[35]
EP09-002   EU07-353
EP09-032
[36]
EP09-022 [37] EP09-044 EU07-341 EU07-092 [26] EU07-092 [26] 26. 4.
so 27. 4.EP09-002 ! EP09-029 ! EP09-025 ! EU07-421 ! EU07-052 EP09-010 EP09-032 ! EP09-030 EU07-341 ! EU07-092 [26] EU07-092 [26] so 27. 4.
ne 28. 4.EP09-021   EP09-016   EP09-032 EU07-052 EP09-010 ! EP09-044   EU07-092   ne 28. 4.
po 29. 4.  EP09-021   EP09-016 EP09-033 EP09-032 EP09-005     EU07-092   po 29. 4.
út 30. 4.EP09-028   EP09-037 EP09-017   EP09-033 EP09-045 EP09-005 EU07-421 EU07-092 [26] EU07-092 [26] út 30. 4.
oběh pro
24. 5.:
116/106107/117105/115114/10435170/109/100
101/108/53171
3815253102103/213
/212/102
311cz/310cz311/310datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den
TS 171 (EP09)TS 175 (EP09)TS 176 (EU07)TS 177 (EP07)

[1]vlak 108: Lok do Katowic. Dalej do Gdyni EP09-045
[2]vlak 310: EU07-353
[3]vlak 106: Lok do Krakowa. Dalej do Przemyśla EP09-003
[4]vlak 116: EP09-019 př + 193.574
vlaky 106, 33108: EP09-019
[5]vlak 310: EU07-052
[6]vlaky 311, 310: EU07-052
[7]vlak 109: EP09-009 př + EP09-032, pozn: Loki do Katowic. Dalej do Bohumína EU07-421
vlak 100: EU07-421
[8]vlaky 101, 108: EP09-025
vlak 53171: EP07-356
[9]vlak 311: EU07-052
vlak 310: EU07-341
[10]vlaky 311, 310: EU07-341
[11]vlak 109: Lok od Katowic.
[12]vlaky 101, 108: EP09-028
vlak 53171: EU07-067
[13]vlak 311: EU07-341
vlak 310: EU07-368
[14]vlaky 311, 310: EU07-368
[15]vlaky 101, 108: EU07-421, pozn: Lok do Katowic.
vlak 53171: EP09-028
[16]vlak 109: EP09-044, pozn: do Katowic dalej EU07-421
vlak 100: EU07-421
[17]vlak 108: Lok do Katowic.
[18]vlak 311: EU07-368
vlak 310: EU07-353
[19]vlak 115: Od Krakowa
[20]vlaky 101, 108: EU07-421, pozn: Lok do Katowic
vlak 53171: EP09-031
[21]vlak 53102: Defekt w Skierniewicach, kontynuuje z zastępczą EP09-040. EP09-047 pozostała w Skierniewicach. Przyjazd do Katowic z opóźnieniem 165 minut (20:14)
[22]vlaky 311, 310: EU07-353
[23]vlak 311: EU07-353
vlak 310: EU07-092
[24]vlak 107: EU07-341, pozn: Lok do Krakowa. Dalej do Bohumína EP09-043
vlak 117: EP09-043
[25]vlaky 101, 108: EP09-033
vlak 53171: EP09-003
[26]vlaky 311, 310: EU07-092
[27]vlak 53102: EU07-052
[28]vlak 311: EU07-092
vlak 310: EU07-052
[29]vlak 35170: EP09-004
vlaky 109, 100: EP09-023
[30]vlak 108: Przyjazd do Gdyni z opóźnieniem 50 minut (18:03)
[31]vlak 114: EP09-043, pozn: Defekt w Jarosławiu. Kontynuuje z zastępczą EP07-514 która przyjechała luzem z Przemyśla Bakończyc. EP09-043 pozostała w Jarosławiu. EP07-514 do Krakowa. Dalej do Bohumína EU07-421
vlak 104: EU07-421
[32]vlaky 103, 213: EU07-421
vlaky 212, 102: EU07-341
[33]vlak 108: Do Katowic
[34]vlak 311: EU07-052
vlak 310: EU07-092
[35]vlak 105: EU07-421 př + EP09-016
vlak 115: EU07-421
[36]vlaky 101, 108: EU07-353
vlak 53171: EP09-032
[37]vlak 38152: Od Gdyni Głównej EP09-030