prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱

Přehled nasazení - září 2022
 TS 201 a 204: 242 a 210 PP Plzeň

oběh pro
10. 12.:
TS 201 (242)TS 204 (210)mimořádný oběhdatum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den1. den1. den2. den3. den
631Pl/633Ji
/634Ji/625Ji
626Ji/624Pl/639Pl
628Pl/635Pl
/636Pl/627Pl
626Pl/637Pl
/634Pl/629Pl
639Ji/652Ji-651Ji/624Ji/638Pl
/625Pl/630Pl
----záloha Plzeň hl.n.
123
čt 1. 9.242.254
242.230
[1]
242.211 242.249 242.241 242.216 242.208 242.230 [2] 242.215 242.279 242.277 242.237         čt 1. 9.
2. 9.    242.211     242.216   242.249 242.215 242.279
[3]
242.277   242.279 [4] 242.241 [4]   2. 9.
so 3. 9.242.241   242.226 [5] 242.226
242.277
[6]
    242.254
380.017
[7]
- 242.207
242.207 + 380.007 pk
[8]
- 242.249 210.021 242.279 [4] 242.216 [4]   so 3. 9.
ne 4. 9.242.254               242.207 -     242.279 [4] 242.249 [4]   ne 4. 9.
po 5. 9.          242.215         242.226   242.277 [4] 242.249 [4]   po 5. 9.
út 6. 9.242.254 [9] 242.279 [10]   242.207
242.215
[11]
242.277 [12] 242.279
242.215
[13]
242.254 [14]   242.207
242.226
[15]
  362.079   242.277 [4] 242.230 [4]   út 6. 9.
st 7. 9.242.254       242.230 [16]     242.277 242.226       242.279 [4] 242.230 [4] 242.213 [17] st 7. 9.
čt 8. 9.      242.215     242.254   242.226     210.021 242.279 [4] 242.249 [4]   čt 8. 9.
9. 9.                242.226     210.021 242.277 [4] 242.249 [4]   9. 9.
so 10. 9.              -   -     242.277 [4] 242.230 [4]   so 10. 9.
ne 11. 9.                  - 242.213   242.216 [4] 242.230 [4]   ne 11. 9.
po 12. 9.                              po 12. 9.
út 13. 9.  242.216 [18] 242.279             242.216 [19]           út 13. 9.
st 14. 9.242.213 [20] 242.216
242.208
[21]
242.216 [22] 242.254   242.277 242.213 [23] 242.279 242.226 [24] 242.226 [25] 242.249
362.120
[26]
        st 14. 9.
čt 15. 9.  242.211       242.254   242.216               čt 15. 9.
16. 9.242.213 [20]   242.211 242.249   242.230 [27] 242.213 [23] 242.216 242.226 242.230 [28] 362.115   242.212 [29]     16. 9.
so 17. 9.    362.021
242.254
[30]
        -   -   210.021       so 17. 9.
ne 18. 9.242.213 [31]   242.254 [32] 242.254 [33]   242.230 242.213 [34]   242.215 - 362.078 210.021       ne 18. 9.
po 19. 9.242.277
242.216
[35]
242.230
242.208
[36]
  242.254
242.277
242.230
[37]
  242.211 242.213 242.216 [38] 242.215   362.113 210.021       po 19. 9.
út 20. 9.242.213
242.277
242.279
[39]
242.216 [40]       242.216 [41]   242.279 [42]       210.021       út 20. 9.
st 21. 9.  242.279 242.208 [43] 242.254 [44] 242.208 [45] 242.254 [46]   242.230 242.215     210.021       st 21. 9.
čt 22. 9.242.230 242.226 242.249 př + 242.208
242.208
[47]
242.215 242.254 [9]   242.279
242.254
[48]
- - - - 210.021       čt 22. 9.
23. 9.            242.249 - - - - 210.021       23. 9.
so 24. 9.242.216 242.254 242.226 242.277 362.079 - 242.208
242.230
[49]
- - - - 210.021       so 24. 9.
ne 25. 9.242.237 [50] 242.208 242.216 242.226 362.127 [51] 242.237 [52] 362.127
242.237
242.254
[53]
- - - - 210.021       ne 25. 9.
po 26. 9.    242.237         - - - -         po 26. 9.
út 27. 9.  242.208
242.230
[54]
242.254 242.226 [55] 242.249 [56] 242.226 [57] 242.249 [58] - - - -         út 27. 9.
st 28. 9.242.213 242.226 242.277 242.254 242.237
362.046
[59]
  242.237
242.230
[60]
- - - -         st 28. 9.
čt 29. 9.242.230 !     362.046 !       - - - -         čt 29. 9.
30. 9.242.254 242.230   242.237 362.127     - - - -         30. 9.
oběh pro
10. 12.:
631Pl/633Ji
/634Ji/625Ji
626Ji/624Pl/639Pl
628Pl/635Pl
/636Pl/627Pl
626Pl/637Pl
/634Pl/629Pl
639Ji/652Ji-651Ji/624Ji/638Pl
/625Pl/630Pl
----záloha Plzeň hl.n.
123datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den1. den1. den2. den3. den
TS 201 (242)TS 204 (210)mimořádný oběh

[1]vlak 663: 242.254
vlak 655: 242.230
[2]vlak 654: 242.230
[3]vlak 8204: 242.279, pozn: ČB - Veselí n.L
vlak 8209: -, pozn: NAD
[4]Os a Sp vlaky Veselí n.L. - J.Hradec
[5]vlak 629: 242.226
[6]vlak 637: 242.226
vlak 652: 242.277
[7]vlak 624: 242.254
vlak 639: 380.017, pozn: 380 017 z Prahy na IC 562 do Plzně a z Plzně na R 639 do Českých Budějovic
[8]vlak 635: 242.207
vlak 636: 242.207 + 380.007 pk
[9]vlak 661: 242.254
[10]vlak 656: 242.279
[11]vlak 656: 242.207
vlak 667: 242.215
[12]vlak 8313: 242.277
[13]vlak 661: 242.279
vlak 659: 242.215
[14]vlak 669: 242.254
[15]vlak 665: 242.207
vlak 657: 242.226
[16]vlak 8313: 242.230
[17]Zkušební jízda (Plzeň hl.n. - Pňovany a zpět)
[18]vlak 8212: 242.216
[19]vlak 8204: 242.216
[20]vlak 661: 242.213
[21]vlak 8211: 242.216
vlak 8215: 242.208
[22]vlak 8206: 242.216
[23]vlak 669: 242.213
[24]vlak 658: 242.226
[25]vlak 3880: 242.226
[26]vlak 654: 242.249
vlak 668: 362.120
[27]vlak 8230: 242.230
[28]vlak 8204: 242.230
[29]Lv z Plzně do Českých Budějovic. Ve složení 242.212,239,201,269
[30]vlak 634: 362.021
vlak 629: 242.254
[31]vlak 631: 242.213
[32]vlak 634: 242.254
[33]vlak 637: 242.254
[34]vlak 639: 242.213
[35]vlak 664: 242.277
vlak 655: 242.216
[36]vlak 8212: 242.230
vlak 8234: 242.208
[37]vlak 656: 242.254
vlak 669: 242.277
vlak 8220: 242.230
[38]vlak 668: 242.216
[39]vlak 661: 242.213
vlak 663: 242.277
vlak 655: 242.279
[40]vlak 656: 242.216
[41]vlak 661: 242.216
[42]vlak 668: 242.279
[43]vlak 8218: 242.208
[44]vlak 656: 242.254
[45]vlak 8308: 242.208
[46]vlak 664: 242.254
[47]vlak 658: 242.249 př + 242.208
vlak 665: 242.208
[48]vlak 651: 242.279
vlak 668: 242.254
[49]vlak 624: 242.208
vlak 638: 242.230
[50]vlak 633: 242.237
[51]vlak 631: 362.127
[52]vlak 630: Z Veselí/L.
[53]vlak 624: 362.127
vlak 638: 242.237
vlak 625: 242.254
[54]vlak 654: 242.208
vlak 669: 242.230
[55]vlak 667: 242.226
[56]vlak 666: 242.249
[57]vlak 668: 242.226
[58]vlak 668: 242.249
[59]vlak 631: 242.237
vlak 636: 362.046
[60]vlak 624: 242.237
vlak 638: 242.230