prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - listopad 2021
 TS 302: 362 OCÚ západ SÚ Plzeň

oběh pro
11. 12.:
TS 302 (362)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den
568/609/612
/617/604
-618/611
/610/619
557/562/563
605/616
/613/608
607/614
/615/606
553/564
/561/558
566/559
/560/565
po 1. 11.362.121 362.132 362.053 362.130   362.129 362.071 ! 362.114 ! po 1. 11.
út 2. 11.  362.121 362.132 362.114 362.130   362.129 362.071 út 2. 11.
st 3. 11.362.077 362.053 362.121 362.132 362.079 362.130 362.046 362.129 ! st 3. 11.
čt 4. 11.362.062
151.023
[1]
362.077 362.053 362.121 362.132
362.062
[2]
362.079
362.132
[3]
362.130 362.046 ! čt 4. 11.
5. 11.362.086 362.079 362.077 362.053 362.121 362.062 362.132 362.130 5. 11.
so 6. 11.362.130 ! - 362.077 362.053 362.079 ! 362.121 ! 362.062 362.132 ! so 6. 11.
ne 7. 11.  - 362.077 362.053 362.052     362.062 ne 7. 11.
po 8. 11.362.116 362.121 362.079 362.077 362.053 362.052     po 8. 11.
út 9. 11.  362.116 ! 362.121 ! 362.079 ! 362.077 ! 362.053 ! 362.052   út 9. 11.
st 10. 11.362.062 362.060 362.116 362.121 362.079 362.077   362.052 ! st 10. 11.
čt 11. 11.362.040 362.062 362.060 362.116 362.121 362.079 362.077   čt 11. 11.
12. 11.362.084 362.040 362.062 362.060 362.116 362.121 362.079 362.077 12. 11.
so 13. 11.362.046 - 362.062 362.060 362.084 362.116 362.121 362.071 so 13. 11.
ne 14. 11.362.116 - 362.062 362.060 ! 362.046 362.084   362.121 ! ne 14. 11.
po 15. 11.362.055 362.116 ! 362.040 362.062 362.060 362.046 362.084   po 15. 11.
út 16. 11.362.115 362.055 362.116 362.040 362.062 ! 362.060 362.046 362.084 ! út 16. 11.
st 17. 11.362.040 - 362.116     362.062 362.060 362.046 ! st 17. 11.
čt 18. 11.  362.040 ! 362.055 362.116 [4]   362.115 362.062 362.060 čt 18. 11.
19. 11.362.053 362.113 362.040 362.055 362.081 362.077 362.115 362.062
814.081
362.120
[5]
19. 11.
so 20. 11.362.060 př + 362.120
362.055
[6]
- 362.040 362.060 [7] 362.053 362.081 362.077 362.115 so 20. 11.
ne 21. 11.362.060 - 362.040 362.081 362.055 362.053 362.115 362.077 ne 21. 11.
po 22. 11.362.077 ! 362.060 362.113 362.040 362.127 362.055 362.053 362.115 po 22. 11.
út 23. 11.362.086 362.111 362.060 362.113 362.055 362.127   362.053 ! út 23. 11.
st 24. 11.362.116 362.086 362.111 362.060 362.113 362.055 362.127   st 24. 11.
čt 25. 11.  362.116 ! 362.086 ! 362.111 362.060 ! 362.113 ! 362.055 362.127 čt 25. 11.
26. 11.362.053 362.040 362.116 362.039
362.112
[8]
362.111 ! 362.060 362.113 362.055 26. 11.
so 27. 11.362.084 - 362.116 362.112 362.053 362.111 362.060 362.113 so 27. 11.
ne 28. 11.362.111 - 362.116 362.112 ! 362.084 ! 362.053 362.113 362.060 ne 28. 11.
po 29. 11.362.052 362.111 ! 362.040 362.116 362.112 362.084 362.053 362.113 po 29. 11.
út 30. 11.362.060
[9]
362.052 ! 362.111
362.112
[10]
362.040 362.116
[11]
[12] 362.084 362.053 ! út 30. 11.
oběh pro
11. 12.:
568/609/612
/617/604
-618/611
/610/619
557/562/563
605/616
/613/608
607/614
/615/606
553/564
/561/558
566/559
/560/565
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den
TS 302 (362)

[1]vlak 609: 362.062
vlak 617: 151.023, pozn: 617: 151 023 z Mostu do Prahy
[2]vlak 605: 362.132
vlak 608: 362.062, pozn: Z Chomutova do Chebu
[3]vlak 607: 362.079
vlak 606: 362.132, pozn: 6812 Sv Chom začíná v Chomutově začíná
[4]vlak 554: Ex 554 362.116 pouze z Prahy do Plzně
[5]vlak 566: 362.062, pozn: Ex 566: 362.062 porucha před žst. Mariánské Lázně
vlak 559: 814.081, pozn: 814.081: Cheb - ML
vlak 560: 362.120
[6]vlak 568: 362.060 př + 362.120, pozn: Ve Vranově porucha HV, 362 060 do čela, ML - Cheb náhradní souprava 814 005
vlak 609: 362.055
[7]vlak 557: Cheb - ML náhradní souprava : 814 005
[8]vlak 620: 362.039
vlak 554: 362.112
[9]vlak 609: 362.060
vlak 612: -, pozn: Odřeknut v úseku Sokolov – Cheb.
vlak 617: -
[10]vlak 618: 362.111
vlak 611: 362.112, pozn: 362.112 jela v v úseku Kadaň-Prunéřov - ÚL hl.n. (nákladní vlak mezi stanicemi Klášterec nad Ohří - Perštejn najel do spadlého stromu); příj do ÚL hl.n. s +50 min (NAD Ostrov nad Ohří – Kadaň-Prunéřov)
[11]vlaky 605, 616: 362.116
vlak 613: -, pozn: Náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Ostrov nad Ohří – Chomutov
[12]vlak 615: Cheb - Sokolov odřeknut (Nákladní vlak mezi stanicemi Klášterec nad Ohří - Perštejn najel do spadlého stromu).