prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červen 2019
 TS 304: 362 OCÚ západ SÚ Plzeň

oběh pro
14. 12.:
TS 304 (362)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
564/555/558
/615/602
616/609
/608/617
603/614
/611/606
605/612
/613/604
607/610/561
551/560
/559/554
1981
so 1. 6.362.085 362.046   362.062 !   362.053 ! 362.116 ! so 1. 6.
ne 2. 6.362.053 ! 362.127 362.085 ! 362.114 362.062 !   362.116 ! ne 2. 6.
po 3. 6.  362.053 362.127 362.085 362.114     po 3. 6.
út 4. 6.362.060 362.057 362.053 ! 362.127 362.085 362.114 362.062 út 4. 6.
st 5. 6.362.056
362.056 př + 362.068
362.110
[1]
362.060 362.057 362.085 362.127 362.053 362.114 st 5. 6.
čt 6. 6.362.114 ! 362.110 ! 362.060 ! 362.057 ! 362.085 ! 362.127 362.053 ! čt 6. 6.
7. 6.362.126 362.114 362.110 362.060 362.057 362.085 ! 362.127 7. 6.
so 8. 6.362.127 ! 362.114 ! 362.126 ! 362.110 ! 362.060     so 8. 6.
ne 9. 6.362.057 ! 362.114 ! 362.127 ! 362.126 362.110 362.060   ne 9. 6.
po 10. 6.362.081 362.085 362.114 362.127 [2] 362.126 362.110 362.060 ! po 10. 6.
út 11. 6.362.060 362.081 362.085 ! 362.114 ! 362.127 ! 362.126 ! 362.110 ! út 11. 6.
st 12. 6.362.130 362.060 362.081 362.085 362.114 363.061 362.126 st 12. 6.
čt 13. 6.362.126 ! 362.130 362.118
362.076
[3]
362.081 362.085 362.062 362.108 čt 13. 6.
14. 6.362.108 362.126 362.130 ! 362.085 362.081   362.062 ! 14. 6.
so 15. 6.362.062 ! 362.126 362.108 362.130 362.110 362.081   so 15. 6.
ne 16. 6.362.081 362.126
362.170
362.053
[4]
362.062 362.108 362.130 ! 362.110 362.068 ne 16. 6.
po 17. 6.362.068 ! 362.081 ! 362.053 ! 362.062 ! 362.108 ! 362.130 ! 362.110 ! po 17. 6.
út 18. 6.362.132 362.068 362.081 ! 362.053 ! 362.062 362.110 362.126 út 18. 6.
st 19. 6.362.068
362.110
[5]
362.132 362.081 362.126 362.053 362.108 362.110 [6] st 19. 6.
čt 20. 6.362.131 362.110 362.132 ! 362.081 362.126 ! 362.053 ! 362.108 ! čt 20. 6.
21. 6.362.108 362.131 ! 362.110 362.132 ! 362.081 362.126
362.033
[7]
362.053 ! 21. 6.
so 22. 6.363.061 362.131 362.108 362.110
362.132
[8]
362.110 [9] 362.033 362.081 [10] so 22. 6.
ne 23. 6.362.046 362.117 [11] 362.057 362.108 362.132
362.126
[12]
362.110 242.277 ne 23. 6.
po 24. 6.362.085 362.046 362.117 362.057 362.108 362.126 362.110 po 24. 6.
út 25. 6.362.110 362.085
362.079
[13]
362.046
814.004
[14]
362.117 362.057
362.126 př + 362.057
[15]
362.108 362.126
362.085 př + 362.046
[16]
út 25. 6.
st 26. 6.242.277
362.128 př + 362.130
362.128
362.108
[17]
362.110 [18] 362.079 362.057 362.117 362.126
242.269
[19]
362.108
362.128
[20]
st 26. 6.
čt 27. 6.362.131 362.108 362.110 362.079 362.057 362.122 362.117 čt 27. 6.
28. 6.362.077 362.131 ! 362.108 362.110 362.079 362.057 ! 362.122 ! 28. 6.
so 29. 6.362.122 362.161 [21] 362.131
362.161
[22]
362.108 ! 362.110 ! 362.079 ! 362.057 ! so 29. 6.
ne 30. 6.362.126 362.161
362.117
[23]
362.122 362.077 362.108 362.057   ne 30. 6.
oběh pro
14. 12.:
564/555/558
/615/602
616/609
/608/617
603/614
/611/606
605/612
/613/604
607/610/561
551/560
/559/554
1981datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
TS 304 (362)

[1]vlak 564: 362.056
vlak 558: 362.056 př + 362.068, pozn: Praha hl.n. -> Plzeň hl.n., dále 362.110
vlak 615: 362.110, pozn: Ex 558 Praha-Plzeň 362.056+068, Plzeň - Cheb 362.110
[2]vlak 612: 362.127
[3]vlak 616: 362.118
vlak 609: 362.076
[4]vlak 609: 362.126
vlak 608: 362.170
vlak 617: 362.053
[5]vlak 564: 362.068
vlak 615: 362.110
[6]vlaky 603, 610: 362.110
[7]vlak 551: 362.126, pozn: Do Plzně, z Plzně 362.033
vlak 560: 362.033
[8]vlak 605: 362.110
vlak 604: 362.132
[9]vlak 561: 362.110
[10]vlak 1981: 362.081
[11]vlak 617: 362.117
[12]vlak 561: 362.132
vlak 550: 362.126
[13]vlak 607: 362.085
vlak 617: 362.079
[14]vlak 616: 362.046, pozn: vlak R 616 odřeknut v úseku Třebušice - Cheb z důvodu poruchy lokomotivy
vlak 609: 814.004, pozn: z Chebu do Karlových Varů 814.004
[15]vlaky 7021, 1695: 362.057
vlak 614: 362.126 př + 362.057, pozn: z Ústí nad Labem do Třebušic na přípřeži lokomotiva pro soupravu R 616
[16]vlak 603: 362.126
vlak 561: 362.085 př + 362.046
[17]vlak 564: 242.277
vlak 555: 362.128 př + 362.130, pozn: Plzeň hl.n. -> Praha hl.n.
vlak 558: 362.128
vlak 615: 362.108
[18]vlak 607: Vlak 607
[19]vlak 551: 362.126
vlak 554: 242.269, pozn: Do Plzně 362.126
[20]vlak 603: 362.108
vlak 561: 362.128
[21]vlak 617: Vlak R 606 v Chodově mimořádný obrat na R 617
[22]vlak 611: 362.131
vlak 606: 362.161
[23]vlak 616: 362.161
vlak 609: 362.117