prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2023
 TS 701, 702 a 711: 754 OŘOD západ

oběh pro
9. 12.:
TS 701 (754)TS 702 (754)TS 711 (754)mimořádný oběhdatum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den
--R 776/Sp 1705Sp 1702/R 763
/R 768/R 775
Ex 533/Ex 534/Lv 71802
/R 723/Lv 71810
R 726/R 321/R 322
/R 715/R 320/R 323
R 730/Sv 29701 1 2 3 4
1. 12.754.021 754.066 - 754.064 754.009 754.062 754.074         1. 12.
so 2. 12.- - 842.029 [1] 754.057 [2] [3] 754.009 754.062         so 2. 12.
ne 3. 12.- - 754.057 754.006 754.062 754.009 -         ne 3. 12.
po 4. 12.754.066 754.021 - 754.006 814.145
[4]
754.074 754.009         po 4. 12.
út 5. 12.754.021 754.066 - 754.006 814.066
[5]
754.074 [6] 814.145         út 5. 12.
st 6. 12.754.021 754.066
754.057
[7]
- 754.006 754.029
[8]
754.074 814.066         st 6. 12.
čt 7. 12.754.021 754.057 - 754.006 754.074 [9] 754.029
754.074
[10]
754.074 [11] 210.057 + 754.029[12] 754.040 [13]     čt 7. 12.
8. 12.754.057
754.066
[14]
754.021 - 754.006 754.040 [15] 754.074 754.040 [16] 754.057 [17]       8. 12.
so 9. 12.- - 754.021
754.066
[18]
754.066 [19]   754.040 754.074 ! 754.057 [20] 754.006 [21]     so 9. 12.
oběh pro
9. 12.:
--R 776/Sp 1705Sp 1702/R 763
/R 768/R 775
Ex 533/Ex 534/Lv 71802
/R 723/Lv 71810
R 726/R 321/R 322
/R 715/R 320/R 323
R 730/Sv 29701 1 2 3 4datum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den
TS 701 (754)TS 702 (754)TS 711 (754)mimořádný oběh

[1]vlak 776: 842.029
[2]vlak 1702: Pouze do Nýrska, dále odřeknuto. Předchozí 7540 uvázl mezi Dešenicema a Zelenou. 754057 otočil z Nýrska zpět 7545.
[3]vlak 533: vlak zrušen bez náhrady
[4]vlak 533: -, pozn: náhradní autobusová doprava
vlak 723: 814.145
[5]vlak 533: -, pozn: náhradní autobusová doprava
vlak 723: 814.066
[6]vlak 726: +754.009+754.062
[7]vlak 7407: 754.066
vlak 7418: 754.057
[8]vlaky 533, 534: -, pozn: náhradní autobusová doprava
vlak 723: 754.029
[9]vlak 723: po vlaku R 723 jel Lv 54360 z Č.Velenic do Veselí n.L. (pro R 323)
[10]vlaky 726, 321, 322: 754.029
vlaky 715, 320: -, pozn: odřeknut z důvodu poruchy lokomotivy
vlak 323: 754.074
[11]vlaky 730, 29701: 754.074
[12]Lv 53409 (Veselí nad Lužnicí - České Budějovice), 754 na opravu
[13]Lv Praha Vršovice 18:50 - České Velenice 22:20
[14]vlak 7405: 754.057
vlak 7416: 754.066
[15]vlaky 533, 723: 754.040
[16]vlaky 730, 29701: 754.040
[17]EC 365/356/357/364 Plzeň - Praha
[18]vlak 776: 754.021
vlak 1705: 754.066
[19]vlak 1702: 754.066
[20]R 10701
[21]Postrk na R 767 do Plzně