prosinec 2023 leden 2024 únor 2024 březen 2024 duben 2024
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - únor 2024
 PREG: EN57, EN57AL, EN63A, ED72Ac Opolski Zakład w Opolu

Jeżeli chcesz dodać swój wpis, kliknij na wolne miejsce w tabeli, następne wybierz numer pociągu, i lokomotywy. Dziękujęmy za każdy dodany wpis! Za poprawność wpisów odpowiadają osoby dodające, a nie administratorzy tabeli. Ponadto operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obiegach. W przypadku informacji o obiegach, prosimy o kontakt na sledovani.polska@gmail.com

oběh pro
19. 4.:
Polregio E1 (EN57)Polregio E2 (EN57AL)Polregio E3 (EN63A)Polregio E4 (ED72Ac)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den
------------------
čt 1. 2.                          EN63A-050         čt 1. 2.
2. 2.EN57-2017 EN57-2045         EN57-2037 EN57AL-1602 EN57-2068 EN57-2027   EN63A-026 EN63A-050 EN57-2023   EN63A-029     2. 2.
so 3. 2.EN57-2037 ! EN57-2017 ! - - - - - EN57-2027 ! EN57AL-1602 ! - - - - - - - ED72Ac-101 - so 3. 2.
ne 4. 2.      - - - -     -     - - - -   - ne 4. 2.
po 5. 2.                    EN63A-029 EN57-2037       EN63A-049     po 5. 2.
út 6. 2.                  EN57AL-1602   EN63A-029 ! EN57-2037 !     EN63A-049     út 6. 2.
st 7. 2.    EN57-2023         EN57AL-1602 !     EN63A-049 !           ED72Ac-102 ED72Ac-101 st 7. 2.
čt 8. 2.      EN57-2023 !             EN63A-029 EN57-1160     EN63A-026   ED72Ac-101 ! ED72Ac-102 čt 8. 2.
9. 2.EN57-2056 EN57-1160   EN57AL-1602 [1]     EN57-2068 EN57-2027
EN63A-029
[2]
EN57AL-1687 EN57AL-1602 [3] EN63A-028   EN63A-030     EN57-2012 ED72Ac-102 !   9. 2.
so 10. 2.EN57-2068 ! EN57-2056 ! - - - - - EN57AL-1602 ! EN63A-029 ! - - - - - - -   - so 10. 2.
ne 11. 2.      - - - -     - ED72Ac-101 ED72Ac-105 - - - - EN57-2056 - ne 11. 2.
po 12. 2.                      EN57-2017
EN57AL-1803
[4]
ED72Ac-105 !   EN63A-026     EN57-2056 ! po 12. 2.
út 13. 2.    EN57-2023
EN57-2012
[5]
      EN57-2027     EN57-2050 EN63A-049   EN57AL-1803 !     EN63A-026 !   ED72Ac-101 út 13. 2.
st 14. 2.EN57-2027 ! EN57-1160 EN57-2012 EN57AL-1602       EN57AL-1687     EN57-2037 EN63A-049 !   EN63A-050     ED72Ac-101 ED72Ac-102 st 14. 2.
čt 15. 2.EN57-2017   EN57-1160 !   EN57AL-1602 !     EN57AL-1687   EN57-2012   EN57-2037 !     EN63A-050 !   ED72Ac-102 ! ED72Ac-101 čt 15. 2.
16. 2.  EN57-2017 !           EN57-2012 ! EN57AL-1687 !   EN63A-030 EN63A-028         ED72Ac-101 !   16. 2.
so 17. 2.    - - - - -     - - - - - - - EN57-2023 - so 17. 2.
ne 18. 2.EN57-2068     - - - -   EN57-2027 -     - - - -   - ne 18. 2.
po 19. 2.  EN57-2068 + EN57-1160 pk EN57-2050       EN57-2056 + ED72Ac-102 pk     EN57-2017 EN57-2010 EN57AL-1602     EN63A-026 EN63A-029     po 19. 2.
út 20. 2.EN57-2056 !     EN57-2050 !       EN57-2017 !     EN63A-029 ! EN57-2010
EN63A-026
[6]
EN57AL-1602 !           út 20. 2.
st 21. 2.EN57-2056
EN57-2012
EN57AL-1803
[7]
EN57-2012 [8]           EN57AL-1602 EN57AL-1803 [9] EN57-2050   EN63A-026       EN63A-050   ED72Ac-101 st 21. 2.
čt 22. 2.  EN57AL-1803 ! EN57-2012 !         EN57AL-1602   EN57-2027 EN63A-050
EN57-2068
[10]
EN57-2056   EN63A-029 EN63A-026 EN57-2023 ED72Ac-101 ! ED72Ac-102 čt 22. 2.
23. 2.    EN57AL-1687         EN57-2027 !   EN57AL-1602 EN57-2023 ! EN57-2068 ! EN57-2056 !   EN63A-029 ! EN63A-026 ! ED72Ac-102 !   23. 2.
so 24. 2.    - - - - - EN57AL-1602 !   - - - - - - -   - so 24. 2.
ne 25. 2.      - - - -     -     - - - -   - ne 25. 2.
po 26. 2.  EN57AL-1602           EN57-2012 EN63A-028 EN57AL-1803                 po 26. 2.
út 27. 2.  EN57-1160 EN57AL-1602 !       EN57-2056 EN57AL-1803 ! EN57-2012 ! EN57-2010 [11] EN57-2068   EN63A-050     EN63A-049 ED72Ac-102   út 27. 2.
st 28. 2.EN57-2056 !   EN57-1160 EN57-2010       EN63A-028 EN57AL-1602   EN63A-026 EN57-2068 !   EN63A-050 !       ED72Ac-102 st 28. 2.
čt 29. 2.        EN57-2010 !       EN63A-028 ! EN57AL-1602 ! EN57-1160 EN63A-026 !     EN57AL-1687   ED72Ac-102 !   čt 29. 2.
oběh pro
19. 4.:
------------------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den
Polregio E1 (EN57)Polregio E2 (EN57AL)Polregio E3 (EN63A)Polregio E4 (ED72Ac)

[1]vlak 46321: EN57AL-1602
[2]vlak 64322: EN57-2027
vlak 46325: EN63A-029
[3]vlak 64338: EN57AL-1602
[4]vlak 64204: EN57-2017
vlak 46229: EN57AL-1803
[5]vlak 66842: EN57-2023
vlak 64340: EN57-2012
[6]vlak 46235: EN57-2010
vlak 46229: EN63A-026
[7]vlak 94912: EN57-2056
vlak 94937: EN57-2012
vlaky 94939, 94920: EN57AL-1803
[8]vlak 94931: EN57-2012
[9]vlaky 46323, 64328: EN57AL-1803
[10]vlak 66447: EN63A-050
vlak 66453: EN57-2068
[11]vlak 46341: Od 20:00 ruch pociągów wstrzymany na szlaku Gliwice Łabędy - Pyskowice (wprowadzono ZKA) jednostka przeszła na poc 64340