prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱

Přehled nasazení - červenec 2021
 TS 114 - 115: 162 + 961 OCÚ střed SÚ Praha-Vršovice

oběh pro
11. 12.:
TS 114 + 923 (162 + 961.3)TS 115 + 924 (162 + 961.3)TS 116 + 925 (162 + 961)TS 319 + 926 (362 + 961)datum
1. den2. den1. den1. den1. den
-----
čt 1. 7.  162.066 + 961.301 162.011 + 961.303 162.225 + 961.012   čt 1. 7.
2. 7.162.066 + 961.301 !     162.225 + 961.012   2. 7.
so 3. 7.- 163.068 - - - so 3. 7.
ne 4. 7.163.068 ! - - - - ne 4. 7.
po 5. 7.- - - - - po 5. 7.
út 6. 7.- - - - - út 6. 7.
st 7. 7.          st 7. 7.
čt 8. 7.162.239 + 961.301 163.068 + 961.303 162.225 + 961.012     čt 8. 7.
9. 7. [1] 162.239 + 961.301 362.061 + 961.005 471.066   9. 7.
so 10. 7.- 163.068 - - - so 10. 7.
ne 11. 7.163.068
163.068 př + 754.044
[2]
- - - - ne 11. 7.
po 12. 7.162.239 + 961.301 362.061 + 961.004 162.066 471.036   po 12. 7.
út 13. 7.162.225 + 961.012 162.239 + 961.301 162.066 + 961.303 471.036 362.061 + 961.004 [3] út 13. 7.
st 14. 7.162.239 + 961.301 162.225 + 961.012 162.066 + 961.303 471.036 362.061 + 961.004 [4] st 14. 7.
čt 15. 7.162.225 + 961.012 162.239 + 961.301 362.061 + 961.004
163.068 + 961.004
[5]
471.036   čt 15. 7.
16. 7.162.239 + 961.301 162.225 + 961.012 ! 163.068 + 961.004 !     16. 7.
so 17. 7.- 162.239 + 961.301 ! - - - so 17. 7.
ne 18. 7.  - - - - ne 18. 7.
po 19. 7.          po 19. 7.
út 20. 7.  163.068 + 961.301 162.225 + 961.012     út 20. 7.
st 21. 7.163.068 + 961.301 162.066 + 961.303 162.239 + 961.012     st 21. 7.
čt 22. 7.162.066 + 961.303 163.068 + 961.301 162.239 + 961.012 ! 471.066   čt 22. 7.
23. 7.163.068 + 961.301 162.066 + 961.033
150.203 př + 162.066 + 961.033
162.239
[6]
162.225 + 961.012 471.003 362.061 + 961.004 [7] 23. 7.
so 24. 7.- 163.068 - - - so 24. 7.
ne 25. 7.163.068 - - - - ne 25. 7.
po 26. 7.162.239 163.068 162.225 471.003 362.061 + 961.004 [8] po 26. 7.
út 27. 7.163.068 ! 162.239 ! 162.225 + 961.012     út 27. 7.
st 28. 7.    162.225 + 961.012 !     st 28. 7.
čt 29. 7.    162.225 + 961.004     čt 29. 7.
30. 7.162.239 + 961.303 163.068 162.225 + 961.004 162.066   30. 7.
so 31. 7.- 162.239 + 961.303 ! - - - so 31. 7.
oběh pro
11. 12.:
-----datum
1. den2. den1. den1. den1. den
TS 114 + 923 (162 + 961.3)TS 115 + 924 (162 + 961.3)TS 116 + 925 (162 + 961)TS 319 + 926 (362 + 961)

[1]
[2]vlak 9211: 163.068
vlak 9216: 163.068 př + 754.044
[3]Ex 360/551 (pouze Praha - Beroun a zpět)
[4]Os 9345/9346/8681
[5]vlak 9929: 362.061 + 961.004
vlak 8842: 163.068 + 961.004
[6]vlak 9905: 162.066 + 961.033
vlak 9921: 150.203 př + 162.066 + 961.033, pozn: v Radotíně porucha HV, 150 203 v čele na zbytek trasy
vlak 8867: 162.239
[7]R 931/926, pouze do/z Sadské
[8]R 953 Praha-Nymburk