červen 2015 červenec 2015 srpen 2015 září 2015 říjen 2015 listopad 2015 prosinec 2015
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - červenec 2015
TS 307 - 309: 371 DKV Praha PJ Praha-Vršovice

oběh pro
12.12.:
TS 307TS 308TS 309datum
1. den2. den3. den1. den1. den
178/173/172/179176/175/170/477476/171/174/379457/378/177/456-
st 1.7.371.004 371.005 371.003 371.201 371.015 st 1.7.
čt 2.7.371.001 371.004 371.005 371.003 371.015 čt 2.7.
3.7.371.005 371.001 371.004 371.002 371.015
371.201
[1]
3.7.
so 4.7.371.004 371.005 371.001 371.002
371.201
[2]
371.201
371.003
[3]
so 4.7.
ne 5.7.371.001 371.004 371.005 371.201 371.003 ne 5.7.
po 6.7.371.005 371.001 371.004 371.201 [4] 371.003
371.201
[5]
po 6.7.
út 7.7.371.004 371.005 371.001 371.002 371.201 út 7.7.
st 8.7.371.001
371.002
[6]
371.004 371.005 371.002
371.201
[7]
371.201
371.001
[8]
st 8.7.
čt 9.7.371.005 371.002 371.004 371.201
371.001
[9]
371.001
371.201
[10]
čt 9.7.
10.7.371.004 371.005 371.002 371.001 371.201 10.7.
so 11.7.371.002 371.004 371.005 371.001 371.201 so 11.7.
ne 12.7.371.005 371.002 371.004 371.001 371.201 ne 12.7.
po 13.7.371.004 371.005 371.002 371.001 371.201 po 13.7.
út 14.7.371.002
371.005
[11]
371.004 371.002 [12] 371.001 371.005 + 371.201 pk [13] út 14.7.
st 15.7.371.005 371.002 371.004 371.003 371.001 st 15.7.
čt 16.7.371.004 371.005 371.001 371.003 371.201
371.015
[14]
čt 16.7.
oběh pro
12.12.:
TS 307TS 308TS 309datum
1. den2. den3. den1. den1. den
178/173/172/179176/175/170/477476/171/174/379457/378/177/456-
17.7.371.001 371.004 371.005 371.002 371.015
371.201
[1]
17.7.
so 18.7.371.005 371.001 371.004 371.002 371.201 so 18.7.
ne 19.7.371.015 371.005 371.001 [15] 371.002 371.201
371.001
[16]
ne 19.7.
po 20.7.371.201 371.004 371.005 371.002 371.001 po 20.7.
út 21.7.371.005 371.001 371.004 371.002 371.015 út 21.7.
st 22.7.371.004 371.201
371.003
[17]
371.001 371.002 371.015 st 22.7.
čt 23.7.371.005 371.004 371.003 371.002 371.015 čt 23.7.
24.7.371.003 371.001 371.004 371.002 371.015 24.7.
so 25.7.371.004 371.005 371.001 371.002
371.003
[18]
371.015 so 25.7.
ne 26.7.371.001 371.004 371.005 371.003 371.015 ne 26.7.
po 27.7.371.005 371.001 371.004 371.003 371.015 po 27.7.
út 28.7.371.004 371.005 371.001 371.003 371.015 út 28.7.
st 29.7.371.001 371.004 371.005 371.003 371.015 st 29.7.
čt 30.7.371.002 371.001 371.004 371.003 371.015 čt 30.7.
31.7.371.002 371.005 371.001 371.003 371.015 31.7.
oběh pro
12.12.:
178/173/172/179176/175/170/477476/171/174/379457/378/177/456-datum
1. den2. den3. den1. den1. den
TS 307TS 308TS 309

[1]vlak 459: 371.015
vlak 678: 371.201
[2]vlak 177 Slovenská strela: 371.002
vlak 456 Phoenix: 371.201
[3]vlak 459: 371.201
vlak 458: 371.003
[4]vlak 456: 371.201
[5]vlak 459: 371.003
vlak 70998: 371.201
[6]vlak 178 Alois Negrelli: 371.001
vlak 179 Alois Negrelli: 371.002
[7]vlak 457 Phoenix: 371.002
vlak 378 Slovenská strela: 371.201
[8]vlak 459: 371.201
vlak 678: 371.001
[9]vlak 457 Phoenix: 371.201
vlaky 378 Slovenská strela, 177 Slovenská strela: 371.001
[10]vlak 459: 371.001
vlak 678: 371.201
[11]vlak 178 Alois Negrelli: 371.002
vlaky 173 Porta Bohemica, 172 Porta Bohemica: 371.005
[12]vlak 174: 371.002
[13]vlak 459: 371.005 + 371.201 pk + 371.005 + 371.201pk (Dresden Hbf - Děčín hl.n.) 162.019 - (Děčín hl.n. - Praha hl.n.)
371.005 + 371.201pk (Dresden Hbf - Děčín hl.n.) 162.019 - (Děčín hl.n. - Praha hl.n.)
[14]vlak 459: 371.201
vlak 678: 371.015
[15]vlak 476: 371.001
[16]vlak 459: 371.201
vlak 458: 371.001
[17]vlaky 176 Johannes Brahms, 175 Jan Jesenius: 371.201
vlak 170 Hungaria: 371.003
[18]vlak 457 Phoenix: 371.002
vlak 378 Slovenská strela: 371.003