prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - květen 2021
 TS 311: 193 D OCÚ střed SÚ Praha-Vršovice

oběh pro
11. 12.:
TS 311 (193)TS 311a (193)TS 312 (193)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den1. den
---------
so 1. 5.193.297   193.291   193.296 193.294 193.290 193.298 193.699 so 1. 5.
ne 2. 5.193.293 193.297 193.295 193.291 193.298 193.296 193.294 193.290 193.699 ne 2. 5.
po 3. 5.193.291 193.293 193.297 193.295 193.290 193.298 193.296 193.294 193.699
150.215
[1]
po 3. 5.
út 4. 5.193.295 ! 193.291 193.293 ! 193.297 193.294 ! 193.290 193.298 193.296 150.215 út 4. 5.
st 5. 5.193.297 !   193.291 !   193.296 !   193.290 ! 193.298 ! 150.215 st 5. 5.
čt 6. 5.193.292 [2]         193.293 [3]     150.215
151.011
193.696
[4]
čt 6. 5.
7. 5.193.291 193.292     193.295 193.296 193.293 193.294 193.696 7. 5.
so 8. 5.  193.291 ! 193.292   193.294 193.295 193.296 193.293 371.003 so 8. 5.
ne 9. 5.      193.292 193.293 193.294 193.295 193.296 371.003 ne 9. 5.
po 10. 5.193.292 !       193.296 ! 193.293 193.294 193.295 371.003 po 10. 5.
út 11. 5.        193.290   193.293 193.294 371.003 út 11. 5.
st 12. 5.        193.294 193.290   193.293 371.003 st 12. 5.
čt 13. 5.        193.293 193.294 193.290   371.003 čt 13. 5.
14. 5.193.292   193.296   193.298 193.293 193.294 193.290 371.003 14. 5.
so 15. 5.193.297 193.292 193.291 193.296 193.295 193.298 193.293 193.294 371.001
193.902
[5]
so 15. 5.
ne 16. 5.193.296 ! 193.297 193.292 ! 193.291 193.294 193.295 193.298 193.293 193.902 ne 16. 5.
po 17. 5.193.291 !   193.297 !   193.293 ! 193.294 193.295 193.298 193.902 po 17. 5.
út 18. 5.193.292       193.298 !   193.294 193.295 193.902 út 18. 5.
st 19. 5.  193.292     193.295 !     193.294 193.902
150.225
[6]
st 19. 5.
čt 20. 5.    193.292 !   193.294       - čt 20. 5.
21. 5.        193.293 193.294     - 21. 5.
so 22. 5.  193.291 193.296   193.298 193.293 193.294   - so 22. 5.
ne 23. 5.  [7] 193.291 ! 193.296   193.298 193.293 193.294 - ne 23. 5.
po 24. 5.193.296 !       193.294 !   193.298 ! 193.293 ! - po 24. 5.
út 25. 5.        193.293 193.294   193.298 - út 25. 5.
st 26. 5.193.698 [8]       193.298 193.293 193.294   - st 26. 5.
čt 27. 5.  193.698     193.290 193.298 193.293 193.294 - čt 27. 5.
28. 5.    193.292   193.294 193.290 193.298 193.293 - 28. 5.
so 29. 5.    193.297 193.292 193.293 ! 193.294 193.290 193.298 - so 29. 5.
ne 30. 5.193.292   193.902 193.297 193.293   193.296 193.290 - ne 30. 5.
po 31. 5.193.294 193.292 193.298 193.902 193.290 193.293   193.296 - po 31. 5.
oběh pro
11. 12.:
---------datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den1. den
TS 311 (193)TS 311a (193)TS 312 (193)

[1]vlak 601: 193.699
vlak 602: 150.215
[2]vlak 378: V úseku Kralupy nad Vltavou - Kiel, Sv od 173
[3]vlak 173: V úseku Praha Holešovice - Budapešť
[4]vlak 616: 150.215
vlak 613: 151.011
vlak 617: 193.696
[5]vlak 616: 371.001
vlak 613: 193.902
[6]vlak 616: 193.902
vlak 602: 150.225
[7]vlak 379: Střet s osobou v úseku Libčice n.V. - Roztoky u Prahy
[8]vlak 378: 193.698