prosinec 2023 leden 2024 únor 2024 březen 2024 duben 2024
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - leden 2024
 TS 321: 193D SS Praha-Vršovice

oběh pro
19. 4.:
TS 321 - I (193D)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den
--------
po 1. 1.193.690 193.294 193.290 193.289 193.293 193.902 193.296 193.298 po 1. 1.
út 2. 1.193.293 - - - 193.289 - 193.902 - út 2. 1.
st 3. 1.193.289 193.293 193.684 193.294 193.290 193.902 193.296 [1] 193.298 st 3. 1.
čt 4. 1.193.290 193.289 193.293 193.684 193.294 193.296 193.902 193.298 čt 4. 1.
5. 1.193.294 193.290 193.289 193.293 193.684 193.902 193.296 193.298
193.571
[2]
5. 1.
so 6. 1.193.684 193.294 193.290 193.289 193.293 193.296 193.902 193.571
193.681
[3]
so 6. 1.
ne 7. 1.193.293 193.684 193.294 193.290 193.289 193.902 193.296 193.681
193.573
[4]
ne 7. 1.
po 8. 1.193.289 193.293 193.684 ! 193.294 ! 193.290 193.296 ! 193.902 193.573 po 8. 1.
út 9. 1.193.298 193.289 193.684 193.294 193.902 193.296 193.293 193.573
193.574
[5]
út 9. 1.
st 10. 1.

[6]
193.902
193.296
[7]
193.298 [8] 193.902 [9] 193.296 [10] 193.298 [11] 193.902 [12] 193.296 [13] 193.298 [14] st 10. 1.

[6]
čt 11. 1.

[6]
193.298
193.902
[15]
193.296 [16] 193.298 [17] 193.902 [18] 193.296 [19] 193.298 [20] 193.902 [21] 193.296 [22] čt 11. 1.

[6]
12. 1.

[6]
193.296
193.298
[23]
193.292 [24] 193.296 [25] 193.298 [26] 193.292 [27] 193.296 [28] 193.298 [29] 193.292 [30] 12. 1.

[6]
so 13. 1.193.292 193.298 193.289 193.684 193.294 193.293 193.296 193.574
193.291
[31]
so 13. 1.
ne 14. 1.193.294 193.292 193.298 193.289 193.293 193.296 193.684 193.291
193.685
[32]
ne 14. 1.
po 15. 1.193.293 193.290
193.290 + 362.129 pk
193.290
[33]
193.292 193.298 193.289 193.684 193.296 193.685 po 15. 1.
út 16. 1.193.289 193.769 193.292 193.298 193.296 193.684 193.290 193.685 út 16. 1.
st 17. 1.193.296 193.289 193.769
193.293
[34]
193.684 [35] 193.298 193.290 193.684 [36] 193.685
193.769
[37]
st 17. 1.
čt 18. 1.193.298 193.296 193.289 193.293 193.684 193.292 193.290 193.769 čt 18. 1.
19. 1.193.684 193.298 193.296 193.289 193.293 193.290 193.292 193.769 19. 1.
so 20. 1.193.293 193.294 193.298 193.296 193.289 193.292 193.290
193.684
[38]
193.769
193.290
[39]
so 20. 1.
ne 21. 1.193.289 193.681 193.294 193.298 193.296 193.684 193.292
362.158
[40]
193.290 ne 21. 1.
po 22. 1.193.296 193.289 193.681 193.294 193.298 193.684 193.297 193.290 po 22. 1.
út 23. 1.193.298 193.293 193.684 193.294 193.297 193.292 193.289 193.290 út 23. 1.
st 24. 1.

[41]
193.297
193.292
[42]
193.298 [8] 193.297 [43] 193.292 [44] 193.298 [11] 193.297 [45] 193.292 [46] 193.298 [14] st 24. 1.

[41]
čt 25. 1.

[41]
193.298
193.297
[47]
193.292 [24] 193.298 [17] 193.297 [48] 193.292 [27] 193.298 [20] 193.297 [49] 193.292 [30] čt 25. 1.

[41]
26. 1.

[41]
193.292
193.298
[50]
193.297 [51] 193.292 [52] 193.298 [26] 193.297 [53] 193.292 [54] 193.298 [55] 193.297 [56] 26. 1.

[41]
so 27. 1.

[41]
193.297
193.292
[42]
193.298 [8] 193.297 [57] 193.292 [44] 193.298 [11] 193.297 [45] 193.292 [46] 193.298 [58] so 27. 1.

[41]
ne 28. 1.

[41]
193.298
193.297
[47]
193.292 [24] 193.298 [17] 193.297 [59] 193.292 [27] 193.298 [20] 193.297 [60] 193.292 [61] ne 28. 1.

[41]
po 29. 1.193.297 193.291 193.293 193.684 193.296 193.289 193.298 193.290 po 29. 1.
út 30. 1.193.296 193.297 193.293 193.684 193.298 193.289 193.291 193.290 út 30. 1.
st 31. 1.193.298 193.296 193.297 193.293 193.684 193.291 193.289 193.290 st 31. 1.
oběh pro
19. 4.:
--------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den
TS 321 - I (193D)

[1]vlak 30459: EN 459
[2]vlak 173: 193.298
vlak 172: 193.571
[3]vlak 173: 193.571
vlak 172: 193.681
[4]vlak 173: 193.681
vlak 172: 193.573
[5]vlak 173: 193.573
vlak 172: 193.574
[6]stávka v Německu
[7]vlak 178: 193.902
vlak 179: 193.296
[8]vlak 176: 193.298
[9]vlaky 171, 378: 193.902
[10]vlaky 379, 170: 193.296
[11]vlak 177: 193.298
[12]vlaky 175, 458: 193.902
[13]vlak 174: 193.296
[14]vlaky 173, 172: 193.298
[15]vlak 178: 193.298
vlak 179: 193.902
[16]vlak 176: 193.296
[17]vlaky 171, 378: 193.298
[18]vlak 379: Dresden Hbf - Praha hl.n.
[19]vlak 177: 193.296
[20]vlaky 175, 458: 193.298
[21]vlak 174: Praha hl.n. - Dresden Hbf
[22]vlaky 173, 172: 193.296
[23]vlak 178: 193.296
vlak 179: 193.298
[24]vlak 176: 193.292
[25]vlaky 171, 378: 193.296
[26]vlaky 379, 170: 193.298
[27]vlak 177: 193.292
[28]vlaky 175, 458: 193.296
[29]vlak 174: 193.298
[30]vlaky 173, 172: 193.292
[31]vlak 173: 193.574
vlak 172: 193.291
[32]vlak 173: 193.291
vlak 172: 193.685
[33]vlak 178: 193.290
vlak 171: 193.290 + 362.129 pk, pozn: postrk jen do Hněvic pro neschopný EC 176
vlaky 378, 175: 193.290
[34]vlak 171: 193.769
vlak 378: 193.293
[35]vlak 379: Pouze Děčín - Praha
[36]vlak 174: Pouze Praha - Děčín
[37]vlak 173: 193.685
vlak 172: 193.769
[38]vlak 459: 193.290
vlak 174: 193.684
[39]vlak 173: 193.769
vlak 172: 193.290
[40]vlak 459: 193.292, pozn: Z důvodu vysokého zpoždění výměna v Nelahozevsi za 362.158
vlak 174: 362.158, pozn: Z důvodu vysokého zpoždění vlaku 459, v Nelahozevsi výměna za 193.292
[41]Stávka v Německu
[42]vlak 178: 193.297
vlak 179: 193.292
[43]vlaky 171, 378: 193.297
[44]vlaky 379, 170: 193.292
[45]vlaky 175, 458: 193.297
[46]vlak 174: 193.292
[47]vlak 178: 193.298
vlak 179: 193.297
[48]vlaky 379, 170: 193.297
[49]vlak 174: 193.297
[50]vlak 178: 193.292
vlak 179: 193.298
[51]vlak 176: 193.297
[52]vlaky 171, 378: 193.292
[53]vlak 177: 193.297
[54]vlaky 175, 458: 193.292
[55]vlaky 30459, 174: 193.298
[56]vlaky 173, 172: 193.297
[57]vlak 171: 193.297
[58]vlak 172: 193.298
[59]vlak 379: 193.297
[60]vlak 459: 193.297
[61]vlak 173: 193.292