prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - prosinec 2022
 TS 322 a 323: 193D OŘOD střed SS Praha-Vršovice

oběh pro
27. 3.:
TS 323 (193 RSL)TS 322 (193 RSL)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den
883/890
/893/880
3811/3812/881
/892/891/882
885/888/895
896/887
/886/897
894/889
/884/899
898/125/122
539/702566/559/560
/565/550
568/609/612
/617/604
603/618/611
/610/619/602
601/603/503
/506/600
620/557/562
/563/554
605/616
/613/608
607/614
/615/606
553/564/561
/558/567
ne 11. 12.193.683 193.297 193.695 193.684 193.687 193.289 193.688 193.689 193.696 193.682 193.699 193.698 193.686 193.963 193.685 ne 11. 12.
po 12. 12.193.289 193.683 193.685 193.695 193.684 193.687 193.902 193.688 [1] 193.689 193.696 193.682 193.699 193.698 193.686 193.963
193.688
[2]
po 12. 12.
út 13. 12.193.769 193.289 [3] 193.683 193.685 193.695 [4] 193.684 362.171 193.902 193.963 193.689
[5]
193.696 362.127 193.699 193.698 193.686 út 13. 12.
st 14. 12.193.684 193.769 193.687 193.683 193.685 193.695 193.298 193.902 193.686 193.963 193.689 193.696 362.127 193.699 193.698 st 14. 12.
čt 15. 12.193.695 193.684 193.769 193.687 193.683 193.685 193.289 193.298 193.902 193.686 193.963 193.689 193.696 362.127 193.699 čt 15. 12.
16. 12.193.685 193.695 193.698 193.769 193.687 193.683
361.127
[6]
193.297 [7] 193.289 193.298 [8] 193.902
[9]
193.686 193.963 193.689 193.696   16. 12.
so 17. 12.193.683 193.685 193.695 193.698 193.769 193.687 193.699 193.297 193.289
193.686
[10]
193.686
193.298
[11]
193.902 193.963 193.298
[12]
193.689
193.289
[13]
193.696 so 17. 12.
ne 18. 12.193.695
193.683
[14]
193.683
193.695
[15]
193.685 193.687 193.698 193.769 362.061 193.699 193.289 193.298 193.696 193.963 193.686
[16]
193.902 193.297 ne 18. 12.
po 19. 12.193.769 ! 193.683 ! 193.695 193.685
193.684
[17]
193.687 ! 193.698 193.290 193.297 193.699
[18]
193.289
193.289 př + 742.000
163.078
[19]
193.298
150.203
[20]
193.696 193.963 193.686 [21] 193.902 po 19. 12.
út 20. 12.193.698 193.769 193.683 193.695 193.684 193.687 362.171 193.902 193.297 193.699 193.289   193.696 193.963 193.686 út 20. 12.
st 21. 12.193.687 193.698 193.769 193.683
193.682
[22]
193.695 193.684 193.294 193.686 193.902
193.289
[23]
193.297 193.699 362.115 př + 193.902 [24] 193.685 193.696   st 21. 12.
čt 22. 12.193.684 193.687 193.698 193.769 193.682 [25] 193.695   193.963 193.686 193.289 193.297 193.699 193.689 193.685 193.696 čt 22. 12.
23. 12.193.695 193.684 193.687 193.698 193.769 193.293 př + 150.224 380.007 193.683 193.963 193.686 193.289 193.297 193.699 193.689 193.685 23. 12.
so 24. 12.193.293 193.695 193.684 193.687
193.687 + 362.062 pk
[26]
193.698 193.769 př + 371.002 380.011 [27] 193.685 193.683 193.289 193.686   193.963 193.699 193.689 so 24. 12.
ne 25. 12.193.293 193.684 193.695 193.769 193.687 193.698 380.015 [28] 193.689 193.685 193.289 193.686 193.699 193.683 193.963 193.696 ne 25. 12.
po 26. 12.193.293 193.695 193.684 193.698 193.769 193.687 362.171
362.061
[29]
      193.686   193.685     po 26. 12.
út 27. 12.193.687 193.293 193.690 193.684 193.698 193.769   193.699 [30] 193.689 193.696 150.205 193.686 193.963 193.685 193.683 út 27. 12.
st 28. 12.193.769 193.687 193.681 193.690 193.684 193.698 362.061 193.683 193.699 193.689 193.696 193.291
362.079
[31]
193.695 193.963 193.685 st 28. 12.
čt 29. 12.  193.769 193.687 193.681 193.690 193.684 362.061 193.685 193.683 193.699 193.689 193.696 362.079 193.695 193.686 čt 29. 12.
30. 12.193.684 193.698 193.769 193.687 193.681 193.690   193.686 193.291 193.683 193.699 193.689 193.696 362.079 193.695 30. 12.
so 31. 12.193.690 193.684 193.698 193.769 193.687 193.290 193.695
380.015
[32]
193.297 193.686 193.699 193.683 193.689 193.291 193.696 362.079 so 31. 12.
oběh pro
27. 3.:
883/890
/893/880
3811/3812/881
/892/891/882
885/888/895
896/887
/886/897
894/889
/884/899
898/125/122
539/702566/559/560
/565/550
568/609/612
/617/604
603/618/611
/610/619/602
601/603/503
/506/600
620/557/562
/563/554
605/616
/613/608
607/614
/615/606
553/564/561
/558/567
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den
TS 323 (193 RSL)TS 322 (193 RSL)

[1]vlak 566: 193.688
[2]vlak 564: 193.963
vlak 558: 193.688
[3]vlak 881: vlak 881: 754.075 na závěsu z Přerova do Starého Města u Uherského Hradiště
[4]vlak 894: vlak 894: 754.075 ze Zlína do Přerova, 193.695 z Přerova do Prahy
[5]vlak 603: -
vlak 618: 193.689
[6]vlak 898: 193.683
vlak 122: 361.127, pozn: Vsetín - Praha Vršovice
[7]vlak 539: 193.297
[8]vlak 612: Sokolov - Cheb NAD (porucha TV ve stanici Cítice - provoz pouze nezávislou trakcí)
[9]vlak 603: -
vlaky 618, 610: 193.902
[10]vlak 609: 193.289
vlak 612: 193.289, pozn: Sokolov - Cheb NAD (porucha TV ve stanici Cítice - provoz pouze nezávislou trakcí)
vlak 617: 193.686, pozn: Cheb - Sokolov odřeknut (porucha TV ve stanici Cítice - provoz pouze nezávislou trakcí)
[11]vlaky 618, 611: 193.686
vlak 610: 193.686, pozn: Sokolov - Cheb NAD (porucha TV ve stanici Cítice - provoz pouze nezávislou trakcí)
vlaky 619, 602: 193.298
[12]vlak 616: 193.298
vlak 608: -, pozn: Sokolov - Cheb NAD? (porucha TV ve stanici Cítice - provoz pouze nezávislou trakcí)
[13]vlak 607: 193.689
vlak 615: 193.289, pozn: Cheb - Sokolov NAD (porucha TV ve stanici Cítice - provoz pouze nezávislou trakcí), ze Sokolova +50 min
vlak 606: 193.289, pozn: Sokolov - Cheb NAD (porucha TV ve stanici Cítice - provoz pouze nezávislou trakcí)
[14]vlak 3812: 193.695
vlak 893: 193.683
[15]vlak 892: 193.683
vlak 891: 193.695, pozn: Po Olomouc aj ako EC 129
[16]vlak 605: 193.686
vlak 608: -, pozn: v ÚL nabrání +45 min
[17]vlak 896: 193.685
vlak 887: 193.684
[18]vlaky 568, 609: 193.699
vlak 612: 193.699, pozn: Souprava ABmz+4x Bmz
vlak 617: 193.699, pozn: v Chebu porucha 1 vozu Bmz (367), odvěšení vozu a zpoždění +20 min; v Karlových Varech se nemohl rozjet, nakonec odj. s +52 min; uvíznutí v Prunéřově (námraza na sběrači a na TV), dále odřeknut; po vysvobození otáhnut do Chomutova
vlak 604: -, pozn: odřeknut
[19]vlaky 603, 618, 611, 610: 193.289
vlak 619: 193.289 př + 742.000, pozn: Cheb - Karlovy Vary 193.289, ve Varech čekání na příjezd dieslové lokomotivy z Chebu kvůli zamrznutému TV v Prunéřově a ledovce na sběrači Větráka), z Varů + 167 min
vlak 602: 163.078
[20]vlak 601: 193.298
vlaky 503, 506: 150.203
vlak 600: -, pozn: odřeknut
[21]vlak 615: vlak 615: Uvíznutí v Prunéřově, odřeknut; dieslovou lokomotivou odtažen do Kláštěrce nad Ohří
vlak 606: ÚL - Klášterec nad Ohří ?; Klášterec - Cheb 193.686
[22]vlak 896: 193.683
vlak 886: 193.682
[23]vlak 612: 193.902
vlak 604: 193.289
[24]vlak 563: Z Plzně +40 z důvodu poruchy vlakove 193 na připřež 362115
[25]vlak 899: Odklon přes Nymburk (požár ve stanici Velim)
[26]vlak 896: 193.687
vlak 887: 193.687 + 362.062 pk
[27]vlak 539: 380.011
[28]vlak 536: 380.015
[29]vlaky 531, 536: 362.171
vlak 539: 362.061
[30]vlak 565: Uváznutí v Radotíně
[31]vlak 620: 193.291
vlak 554: 362.079
[32]vlak 531: 193.695
vlak 539: 380.015