prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - květen 2020
 TS 405: 471 OCÚ střed SÚ Praha jih

oběh pro
31. 8.:
TS 405 (471)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den14. den15. den
9992/9909/8811
/8818pk/8825/29024pk
/29207/8842pk/8849
/8856pk/8863
8899/8810pk/8817
/8824/8833/8834
/8839/8840/8847pk
/8854/8861pk/8890 pk PhE-Phj
8808/8808/8815pk
/8822/8829pk/8830
/8835/8836/8843 pk Phn-ČBd
/8850/8857pk/8864
8813pk/8820/8827pk
/29206/29205/8840pk
/8847/8854pk/8861
/8890 př PhE-Phj
8808/8808pk/8815
/8822pk/8829/29208
/29203/8838pk/8845
/8852pk/8859/8866pk
/8873/9972/9971
/8874
8807/8814pk/8821
/8846pk/8853/8860pk
/8867/8868/8875
/9974/9973
8803/8806/8813
/8820pk/8827/29206pk
/29201/9938/9941
/8843/8850pk/8857
/8864pk/8871/8870
/8877/9976
9991/8804/8804
/8811 pk Phn-ČBd/8818/8825pk
/29204/29207pk/8842
/8849pk/8856/8863pk
8899pk/8810/8817pk
/9920/9933/8828
/8837/8838/8845pk
/8852/8859pk/8866
8809pk/8816/8823pk
/29202/29209pk/8844
/8851pk/8858
8819pk/8826/8831
/8832/8841/8848
/8855pk/8862/8869pk
/9970/9969/8872
8807pk/8814/8821pk
/8846/8853pk/8860
8800/8809/8816pk
/8823/29202pk/29209vlož
/8844pk/8851/8858pk
/8865/8612/8617
15840/15841/8812
/8819/8848pk/8855
/8862pk/8869/8869
Údržba SÚ
1. 5.

[1]
- 471.037 471.007 - 471.015 [2] 471.029 471.012 [3] - 471.021 471.039 [4] 471.018 471.039
471.012
[5]
- 471.015 [6]   1. 5.

[1]
so 2. 5.

[1]
471.037 [7] - - -
471.029
[8]
471.030 471.018 471.021 471.012 ! 471.071 471.039 471.007
471.004
[9]
471.015 471.037 [10] -   so 2. 5.

[1]
ne 3. 5.

[1]
- 471.021 [11] 471.008 - 471.030 [12] 471.072 471.021 [13] - 471.012 471.004 471.039 471.047 - 471.030 [14]   ne 3. 5.

[1]
po 4. 5.

[1]
471.030 471.004 [15] 471.072 471.013 [16] 471.008 [17] 471.008 [18] 471.013 [19] 471.039 [20] 471.013 [21] 471.004 [22] 471.039 [23] 471.008 [24] 471.021 471.012   po 4. 5.

[1]
út 5. 5.

[1]
-
471.047
471.013
471.047
471.012
[25]
471.013
471.008
471.039
[26]
471.008
471.004
471.072
471.008
[27]
471.039
471.012
471.021
[28]
471.012
471.021
471.013
471.047
[29]
471.012
471.021
471.013
-
[30]
471.021
-
471.004
471.047
471.012
-
[31]
-
471.047
471.072
471.008
[32]
471.072
-
471.039
[33]
471.008
471.004
471.072
[34]
471.072
471.039
471.021
[35]
471.004
471.039
471.004
[36]
471.012
471.013
471.047
[37]
471.047
471.012
471.021
[38]
  út 5. 5.

[1]
st 6. 5.

[1]
471.039 [39] 471.021 [40] 471.008 [41] 471.047 [42] 471.012 471.039 [43] 471.002 471.004 471.072 [44] 471.008 [45] 471.021 [46] 471.072 [47] 471.039 [48] 471.047 [49]   st 6. 5.

[1]
čt 7. 5.

[1]
471.072 [50] 471.012 [51] 471.021 [52] 471.012 [53] 471.047 471.021 [54] 471.002 [55] 471.004 [56] 471.072 [44] 471.008 471.002 [57] 471.004 [58] 471.021 [59] 471.002 [60]   čt 7. 5.

[1]
8. 5.

[1]
- 471.017 471.004 - 471.047 [61] 471.005 471.012 [62] - 471.042 471.047 [63] 471.072 471.012 [64] - 471.013   8. 5.

[1]
so 9. 5.

[1]
471.075
471.047
471.075
[65]
- - 471.072
471.005
471.004
471.046
471.047
[66]
471.072
471.013
[67]
471.047
471.075
471.042
-
[68]
471.046 [69] [70] 471.060
471.046
471.047
-
[71]
471.013
471.047
[72]
471.004 [73] 471.013 [74] 471.046
471.017
471.042
[75]
-   so 9. 5.

[1]
ne 10. 5.

[1]
- 471.046
471.015
[76]
471.017
471.046
471.022
[77]
- 471.043
471.042
[78]
471.013
471.015
471.061
[79]
471.046
471.005
471.046
471.022
-
[80]
- 471.075 [81] 471.071
471.022
471.061
471.017
[82]
471.043
471.042
471.047
[83]
471.004
471.005
471.061
471.075
-
[84]
- 471.043 [85]   ne 10. 5.

[1]
po 11. 5.

[1]
-
471.043
471.009
[86]
471.022
471.042
[87]
471.061
471.047
[88]
471.042
471.046
[89]
471.017
471.043
471.009
[90]
471.017
-
[91]
471.009
-
471.061
471.046
[92]
-
471.009
471.047
471.022
[93]
-
471.042
471.061
[94]
471.022
471.061
[95]
471.047
471.042
471.017
[96]
471.061
471.042
[97]
471.046
471.043
471.009
-
[98]
471.009
471.046
[99]
  po 11. 5.

[1]
út 12. 5.

[1]
-
471.043
471.042
471.043
471.009
[100]
471.017
471.047
[101]
471.017
471.022
471.061
471.017
[102]
471.047
471.009
471.046
[103]
471.009
471.046
471.042
471.043
[104]
471.046
471.042
-
[105]
471.047
-
471.022
471.043
471.009
-
[106]
471.043
471.061
471.017
[107]
471.061
-
471.047
471.022
471.043
[108]
471.017
471.022
471.061
[109]
471.061
471.047
471.046
[110]
471.022
471.047
471.022
[111]
471.009
471.042
471.043
[112]
471.043
471.009
471.046
[113]
  út 12. 5.

[1]
st 13. 5.

[1]
-
471.013
471.047
471.013
471.043
[114]
471.047
471.046
471.061
[115]
471.017 [116] 471.046 [117] 471.043
471.009
471.047
471.013
471.009 + 471.043
[118]
471.009
-
[119]
471.013
-
471.013
-
[120]
-
471.013
471.022
[121]
-
471.061
471.013
[122]
471.017 [123] 471.022
471.009
[124]
471.017
471.061
[125]
471.043
471.047
471.059
[126]
471.013
471.043
[127]
  st 13. 5.

[1]
čt 14. 5.

[1]
-
471.061
471.010
471.013
[128]
471.009
471.022
[129]
471.046
471.017
471.009
[130]
471.022
471.013
471.043
[131]
471.043
471.061
471.010
471.043 + 471.046
[132]
471.043
471.061
-
[133]
471.043
-
471.046
471.010
471.013
-
[134]
-
471.010
471.017
471.009
[135]
471.017
-
471.022
471.046
471.010
[136]
471.009
471.046
471.017
[137]
471.017
471.009
471.022
471.043
[138]
471.046
471.022
471.046
[139]
471.013
471.061
471.010
471.064
-
[140]
471.078
471.010
471.013
471.043
[141]
  čt 14. 5.

[1]
15. 5.

[1]
-
471.028
471.022
471.028
471.015
[142]
471.043
471.017
[143]
471.009
471.046
[144]
471.017
471.015
471.013
[145]
471.010
471.013
471.022
471.028
471.015
[146]
471.013
471.022
-
[147]
471.013
471.028
-
471.009
471.046
471.015
-
[148]
-
471.028
471.022
471.046
471.043
[149]
471.046
-
471.017
471.009
471.028
[150]
471.043
471.009
471.046
[151]
471.046
471.043
471.017
471.013
[152]
471.009
471.017
471.009
[153]
471.022
471.010
471.022
471.028
471.036
[154]
471.028
471.015
471.013
[155]
  15. 5.

[1]
so 16. 5.

[1] [156]
471.059 + 471.001
471.010 + 471.039
471.010
471.010 + 471.039
471.043
[157]
- - 471.046
471.001 + 471.017
471.017
471.017 + 471.001
471.017
471.015 + 471.039
471.015
471.015 + 471.039
471.015
[158]
471.010 + 471.039
471.010
471.010 + 471.039
471.050
471.009 + 471.050
471.050
471.004 + 471.009
471.050
471.009 + 471.050
[159]
471.017
471.015 + 471.039
471.015
471.015 + 471.039
471.015
471.028
-
[160]
471.015
-
471.004
471.004 + 471.009
471.004
471.037 + 471.046
471.046
471.047 + 471.046
471.046
471.047 + 471.046
[161]
[70] 471.037 + 471.047
471.059
471.059 + 471.001
471.059
471.001 + 471.059
471.010
471.010 + 471.039
-
[162]
471.005
471.037 + 471.046
471.046
471.017 + 471.001
471.017
471.017 + 471.001
[163]
471.015 + 471.039
471.015
471.004 + 471.009
471.004
471.004 + 471.009
471.050
471.004 + 471.009
471.004
[164]
471.047
471.037 + 471.047
471.047
471.037 + 471.047
471.059
471.059 + 471.001
471.059
[165]
471.009 + 471.050
471.050
471.009 + 471.050
471.047
471.037 + 471.047
471.037
471.037 + 471.047
471.037
[166]
- 471.013 ! so 16. 5.

[1] [156]
ne 17. 5.

[1] [156]
- 471.040
471.064 + 471.015
471.047
471.037 + 471.047
471.047
471.037 + 471.047
471.047
[167]
471.059
471.040
471.001 + 471.040
471.040
471.009 + 471.004
471.004
471.009 + 471.004
471.004
[168]
- 471.047
471.064 + 471.015
471.015
471.064 + 471.015
471.015
471.064 + 471.015
[169]
471.040
-
471.050
471.009 + 471.004
471.050
471.009 + 471.050
471.043
-
[170]
471.043
471.013
471.045 + 471.037
471.045
471.045 + 471.037
471.045
471.045 + 471.037
471.050
-
[171]
- 471.059
471.059 + 471.001
471.050
471.009 + 471.050
471.050
471.009
[172]
471.045
471.001 + 471.040
471.059
471.001 + 471.040
471.043
[173]
471.050
471.013
471.064 + 471.013
471.013
471.064 + 471.013
471.013
[174]
  - 471.037 + 471.047
471.059
471.001 + 471.040
471.059
[175]
  ne 17. 5.

[1] [156]
po 18. 5.471.039 471.038 471.014 [176] 471.009 471.067 [177] 471.015 471.004 [176] 471.075 471.016 [177] 471.013 471.043 471.064 471.050 471.011   po 18. 5.
út 19. 5.471.074 471.039 471.038 471.014 471.009 471.067 471.015 471.004 471.075 471.016 471.013 471.043 471.064 471.050   út 19. 5.
st 20. 5.471.050 471.074 471.010 471.038 471.015 471.009 471.067 471.061 471.004 471.075 471.016 471.013 471.043 471.031   st 20. 5.
čt 21. 5.471.038 471.050 471.016 [178] 471.010 471.016 [179] 471.015 471.009 471.067 471.061 471.013 471.075 471.031 471.004 471.043 471.064 ! čt 21. 5.
22. 5.471.009 471.038 471.050 471.001 471.010 471.016 471.015 471.066 471.067 471.061 471.013 471.075 471.031 471.004   22. 5.
so 23. 5.

[180]
471.001
471.053
471.053 + 471.059
471.053
471.053 + 471.059
471.075
[181]
- - 471.050
471.010
471.016 + 471.059
[182]
471.053 + 471.059
471.013 + 471.027
[183]
471.016 + 471.059
471.061
[184]
471.067
471.067 + 471.013
471.034 + 471.050
[185]
471.015 [186] 471.048 + 471.034
471.001
471.001 + 471.038
471.053 + 471.059
[187]
471.067
471.034 + 471.050
471.010
[188]
471.016
471.016 + 471.059
471.067 + 471.013
[189]
471.013
471.048 + 471.034
471.001
[190]
471.027 + 471.013
471.048 + 471.034
[191]
- 471.004 ! so 23. 5.

[180]
ne 24. 5.

[180]
- 471.075 471.067 [192] - 471.072 471.027 [193] 471.016 - 471.027 [194] 471.061 471.027 [195] 471.067 [196] - 471.046 [197] 471.001 ! ne 24. 5.

[180]
po 25. 5.471.003 471.073 471.072 471.067 471.001 471.005 471.013 471.051 471.044 471.016 471.061 471.010 471.059 471.031   po 25. 5.
út 26. 5.471.027
471.059
[198]
471.003
-
471.003
[199]
471.075
-
471.075
-
471.003
[200]
471.072
471.059
471.072
[201]
471.067
471.072
[202]
471.001
471.067
471.001 + 471.061
471.061
[203]
471.005
-
471.075
471.061
[204]
471.013
471.005
471.013
471.016
[205]
471.051
471.016
[206]
471.044
471.001
[207]
471.016
471.044
[208]
471.061
471.013
[209]
471.010 471.059
471.044
[210]
  út 26. 5.
st 27. 5.471.027 471.059 [211] 471.003 471.059 [212] 471.072 471.067 471.061 471.005 471.016 471.001 471.044 471.013 471.051 471.010   st 27. 5.
čt 28. 5.471.010 471.027 471.059 471.003 471.034 471.072 471.067 471.007 471.005 471.016 [213] 471.001 471.044 471.013 [213] 471.051   čt 28. 5.
29. 5.471.027 471.010 471.045 471.059 471.067 [214] 471.034 471.072 471.003 471.007 471.005 471.016 [215] 471.051 471.044 471.013   29. 5.
so 30. 5.

[216]
471.005 - - 471.067 [217] 471.003 [218] 471.034 471.045 471.072 471.003 [219] 471.067 [220] 471.007 471.029 471.013 -   so 30. 5.

[216]
ne 31. 5.

[216]
- 471.051 [221] 471.074 - 471.003 [222] 471.051
471.013
471.003
[223]
471.045 - 471.043 [224] 471.051 [225] 471.013 [226] 471.043 [227] - 471.072 471.029 ! ne 31. 5.

[216]
oběh pro
31. 8.:
9992/9909/8811
/8818pk/8825/29024pk
/29207/8842pk/8849
/8856pk/8863
8899/8810pk/8817
/8824/8833/8834
/8839/8840/8847pk
/8854/8861pk/8890 pk PhE-Phj
8808/8808/8815pk
/8822/8829pk/8830
/8835/8836/8843 pk Phn-ČBd
/8850/8857pk/8864
8813pk/8820/8827pk
/29206/29205/8840pk
/8847/8854pk/8861
/8890 př PhE-Phj
8808/8808pk/8815
/8822pk/8829/29208
/29203/8838pk/8845
/8852pk/8859/8866pk
/8873/9972/9971
/8874
8807/8814pk/8821
/8846pk/8853/8860pk
/8867/8868/8875
/9974/9973
8803/8806/8813
/8820pk/8827/29206pk
/29201/9938/9941
/8843/8850pk/8857
/8864pk/8871/8870
/8877/9976
9991/8804/8804
/8811 pk Phn-ČBd/8818/8825pk
/29204/29207pk/8842
/8849pk/8856/8863pk
8899pk/8810/8817pk
/9920/9933/8828
/8837/8838/8845pk
/8852/8859pk/8866
8809pk/8816/8823pk
/29202/29209pk/8844
/8851pk/8858
8819pk/8826/8831
/8832/8841/8848
/8855pk/8862/8869pk
/9970/9969/8872
8807pk/8814/8821pk
/8846/8853pk/8860
8800/8809/8816pk
/8823/29202pk/29209vlož
/8844pk/8851/8858pk
/8865/8612/8617
15840/15841/8812
/8819/8848pk/8855
/8862pk/8869/8869
Údržba SÚ
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den14. den15. den
TS 405

[1]Z důvodu aktuální situace jsou zrušeny všechny spoje ukončené/začínající v Českém Brodu, Praze-Radotíně a většina spojů ukončených/začínajících v Řevnicích.
[2]vlak 8829: 471.015
[3]vlak 8835: 471.012
[4]vlak 8860: 471.039
[5]vlak 8827: 471.039
vlak 8858: 471.012
[6]vlak 8859: 471.015
[7]vlak 108848: 471.037
[8]vlak 8814: -, pozn: z důvodu personálního výpadku odřeknut v celé trase
vlak 8844: 471.029
[9]vlak 8852: 471.007
vlak 8862: 471.004
[10]vlak 8835: 471.037
[11]vlak 8833: 471.021
[12]vlak 8829: 471.030
[13]vlak 8836: 471.021
[14]vlak 8859: 471.030
[15]vlak 8833: 471.004
[16]vlak 108827: 471.013
[17]vlak 8829: 471.008
[18]vlak 8821: 471.008
[19]vlak 8827: 471.013
[20]vlak 8818: 471.039
[21]vlak 8828: 471.013
[22]vlak 108823: 471.004
[23]vlak 8831: 471.039
[24]vlak 108821: 471.008
[25]vlaky 9992, 9909: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8811: 471.047
vlak 8825: 471.013
vlak 8849: 471.047
vlak 8863: 471.012
[26]vlak 8817: 471.013
vlak 8839: 471.008
vlak 8854: 471.039
[27]vlak 8808: 471.008
vlak 8822: 471.004
vlak 8850: 471.072
vlak 8864: 471.008
[28]vlak 8820: 471.039
vlak 8847: 471.012
vlak 8861: 471.021
[29]vlak 8815: 471.012
vlak 8829: 471.021
vlak 8859: 471.013
vlaky 8873, 9972, 9971: 471.047
[30]vlak 8807: 471.012
vlak 8853: 471.021
vlak 8867: 471.013
vlaky 9974, 9973: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[31]vlak 8806: 471.021
vlaky 9938, 9941: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8843: 471.004
vlak 8857: 471.047
vlak 8871: 471.012
vlak 9976: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[32]vlak 9991: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8804: 471.047
vlaky 8818, 8842: 471.072
vlak 8856: 471.008
[33]vlak 8810: 471.072
vlaky 9920, 9933: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8828: 471.039
[34]vlak 8816: 471.008
vlak 8844: 471.004
vlak 8858: 471.072
[35]vlak 8826: 471.072
vlak 8862: 471.039
vlaky 9970, 9969: 471.021
[36]vlak 8814: 471.004
vlak 8846: 471.039
vlak 8860: 471.004
[37]vlak 8823: 471.012
vlak 8851: 471.013
vlak 8865: 471.047
[38]vlak 8812: 471.047
vlak 8855: 471.012
vlak 8869: 471.021
[39]vlak 8825: 471.039
[40]vlak 8834: 471.021
[41]vlak 8830: 471.008
[42]vlak 8847: 471.047
[43]vlak 8867: 471.039
[44]vlak 8837: 471.072
[45]vlak 8844: 471.008
[46]vlak 8848: 471.021
[47]vlak 8846: 471.072
[48]vlak 8851: 471.039
[49]vlak 8855: 471.047
[50]vlak 8825: 471.072
[51]vlak 8834: 471.012
[52]vlak 8830: 471.021
[53]vlak 8847: 471.012
[54]vlak 8867: 471.021
[55]vlak 8827: 471.002
[56]vlak 8818: 471.004
[57]vlak 8848: 471.002
[58]vlak 8846: 471.004
[59]vlak 8851: 471.021
[60]vlak 8855: 471.002
[61]vlak 8820: 471.047
[62]vlak 108855: 471.012
[63]vlak 8850: 471.047
[64]vlak 8858: 471.012
[65]vlak 8847: 471.075
vlak 8860: 471.047
vlak 9970: 471.075
[66]vlak 8814: 471.072
vlak 8834: 471.005
vlak 8854: 471.004
vlak 9972: 471.046
vlak 8874: 471.047, pozn: z důvodu modernizace tratě vedena NAD v úseku Dobřichovice - Praha hl.n.
[67]vlak 8811: 471.072
vlak 8861: 471.013
[68]vlak 8817: 471.047
vlak 8827: 471.075
vlak 8838: 471.042
vlaky 9974, 9973: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[69]vlak 8826: 471.046
[70]z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[71]vlaky 8833, 8843: 471.060
vlak 8871: 471.046
vlak 8877: 471.047, pozn: z důvodu modernizace tratě vedena NAD v úseku Dobřichovice - Praha hl.n.
vlak 9976: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[72]vlak 8820: 471.013
vlak 8840: 471.047
[73]vlak 8822: 471.004
[74]vlak 8829: 471.013
[75]vlak 8816: 471.046
vlak 8835: 471.017
vlak 8865: 471.042
[76]vlak 8818: 471.046
vlak 8845: 471.015, pozn: z důvodu zásahu IZS příjezd s +45
vlak 8855: 471.015, pozn: z důvodu zásahu IZS u vlaku Os 8845 výchozí ze stanice Karlštejn a odřeknut v úseku Beroun - Karlštejn
[77]vlak 8844: 471.017
vlak 9972: 471.046
vlak 8874: 471.022, pozn: V úseku Praha hl.n. - Dobřichovice vedena NAD.
[78]vlak 8829: 471.043
vlak 8851: 471.042
[79]vlak 8837: 471.013, pozn: z důvodu technické závady ukončen ve stanici Praha-Vršovice a odřeknut v úseku Praha-Vršovice - Praha hl.n.
vlak 8848: 471.015, pozn: z důvodu zásahu IZS u vlaku Os 8845 ukončen ve stanici Karlštejn a odřeknut v úseku Karlštejn - Beroun
vlak 8857: 471.061
[80]vlak 8826: 471.046
vlak 8845: 471.005, pozn: z důvodu zásahu IZS příjezd s +45
vlak 8855: 471.005, pozn: z důvodu zásahu IZS u vlaku Os 8845 výchozí ze stanice Karlštejn a odřeknut v úseku Beroun - Karlštejn
vlak 8856: 471.046
vlak 8877: 471.022, pozn: v úseku Dobřichovice - Praha hl.n. vedena NAD
vlak 9976: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[81]vlak 8843: 471.075
[82]vlak 8840: 471.071
vlak 8860: 471.022
vlak 9970: 471.061
vlak 8872: 471.017
[83]vlak 8822: 471.043
vlak 8841: 471.042
vlak 8862: 471.047
[84]vlak 8837: 471.004, pozn: z důvodu technické závady ukončen ve stanici Praha-Vršovice a odřeknut v úseku Praha-Vršovice - Praha hl.n.
vlak 8848: 471.005, pozn: z důvodu zásahu IZS u vlaku Os 8845 ukončen ve stanici Karlštejn a odřeknut v úseku Karlštejn - Beroun
vlak 8867: 471.061
vlak 8875: 471.075
vlaky 9974, 9973: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[85]vlak 8849: 471.043
[86]vlaky 9992, 9909: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8825: 471.043
vlak 8849: 471.009
[87]vlak 8834: 471.022
vlak 8854: 471.042
[88]vlak 8830: 471.061
vlak 8850: 471.047
[89]vlak 8820: 471.042
vlak 8847: 471.046
[90]vlak 8829: 471.017
vlak 8859: 471.043
vlak 9972: 471.009
[91]vlak 8853: 471.017
vlaky 9974, 9973: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[92]vlak 8827: 471.009
vlaky 9938, 9941: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8843: 471.061
vlak 8871: 471.046, pozn: z důvodu povětrnostních vlivů +25 a pro opatření k zamezení přenášení zpoždění odřeknut v úseku Praha-Smíchov - Praha hl.n.
vlak 8870: 471.046, pozn: z důvodu přenosu zpoždění odjezd s +15 a pro opatření k zamezení přenášení zpoždění odřeknut v úseku Praha hl.n. - Praha-Smíchov
[93]vlak 9991: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8804: 471.009
vlaky 8818, 8842: 471.047
vlak 8856: 471.022
[94]vlaky 9920, 9933: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8838: 471.042
vlak 8852: 471.061
[95]vlak 8816: 471.022
vlak 8844: 471.061
[96]vlak 8841: 471.047
vlak 8862: 471.042
vlak 9970: 471.017
[97]vlak 8814: 471.061
vlak 8846: 471.042
[98]vlak 8823: 471.046
vlak 8851: 471.043
vlak 8865: 471.009
vlaky 8612, 8617: -, pozn: z důvodu technické závady odřeknut v celé trase
[99]vlak 8812: 471.009
vlak 8855: 471.046
[100]vlaky 9992, 9909: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8811: 471.043
vlak 8825: 471.042
vlak 8849: 471.043
vlak 8863: 471.009
[101]vlaky 8833, 8840: 471.017
vlak 8854: 471.047
[102]vlak 8808: 471.017
vlaky 8822, 8836: 471.022
vlak 8850: 471.061
vlak 8864: 471.017
[103]vlak 8820: 471.047
vlak 8847: 471.009
vlak 8861: 471.046
[104]vlak 8815: 471.009
vlak 8845: 471.046
vlak 8859: 471.042
vlak 9972: 471.043
[105]vlak 8821: 471.046
vlak 8867: 471.042
vlaky 9974, 9973: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[106]vlak 8827: 471.047
vlaky 9938, 9941: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8843: 471.022
vlak 8857: 471.043
vlak 8871: 471.009
vlak 9976: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[107]vlak 8804: 471.043
vlaky 8818, 8842: 471.061
vlak 8856: 471.017
[108]vlak 8810: 471.061
vlaky 9920, 9933: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8837: 471.047
vlak 8852: 471.022
vlak 8866: 471.043
[109]vlak 8816: 471.017
vlak 8844: 471.022
vlak 8858: 471.061
[110]vlak 8826: 471.061
vlak 8862: 471.047
vlak 9970: 471.046
[111]vlak 8814: 471.022
vlak 8846: 471.047
vlak 8860: 471.022
[112]vlak 8823: 471.009
vlak 8851: 471.042
vlak 8865: 471.043
[113]vlak 8812: 471.043
vlak 8855: 471.009
vlak 8869: 471.046
[114]vlaky 9992, 9909: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8811: 471.013
vlak 8825: 471.047
vlak 8849: 471.013
vlak 8863: 471.043
[115]vlak 8817: 471.047
vlak 8840: 471.046
vlak 8854: 471.061
[116]vlak 8830: 471.017
[117]vlak 8847: 471.046
[118]vlak 8815: 471.043
vlaky 8829, 8845: 471.009
vlak 8859: 471.047
vlak 9972: 471.013
vlak 8874: 471.009 + 471.043, pozn: V úseku Praha hl.n. - Dobřichovice vedena NAD. V úseku Praha hl.n. - Dobřichovice jako Sv vedena EJ 471009 a v úseku Dobřichovice - Beroun EJ 471043
[119]vlak 8853: 471.009
vlaky 9974, 9973: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[120]vlak 8827: 471.013
vlaky 9938, 9941: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8857: 471.013
vlak 9976: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[121]vlak 9991: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8804: 471.013
vlak 8842: 471.022
[122]vlaky 9920, 9933: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8828: 471.061
vlak 8866: 471.013
[123]vlak 8844: 471.017
[124]vlak 8841: 471.022
vlak 9970: 471.009
[125]vlak 8814: 471.017
vlak 8846: 471.061
[126]vlak 8823: 471.043
vlak 8851: 471.047
vlak 8612: 471.059
[127]vlak 8819: 471.013
vlak 8855: 471.043
[128]vlaky 9992, 9909: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8825: 471.061
vlak 8849: 471.010
vlak 8863: 471.013
[129]vlak 8833: 471.009
vlak 8840: 471.009, pozn: z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení odřeknut v úseku Karlštejn - Beroun
vlak 8847: 471.009, pozn: z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení odřeknut v úseku Beroun - Karlštejn
vlak 8854: 471.022
vlak 8861: 471.022, pozn: odřeknut v úseku Praha-Smíchov - Praha hl.n.
[130]vlak 8830: 471.046, pozn: z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení odřeknut v úseku Dobřichovice - Řevnice
vlak 8835: 471.046, pozn: z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení odřeknut v úseku Řevnice - Dobřichovice
vlak 8850: 471.017
vlak 8864: 471.009
[131]vlak 8820: 471.022
vlak 8840: 471.013, pozn: z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení odřeknut v úseku Karlštejn - Beroun
vlak 8847: 471.013, pozn: z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení odřeknut v úseku Beroun - Karlštejn
vlak 8861: 471.043, pozn: odřeknut v úseku Praha-Smíchov - Praha hl.n.
[132]vlak 8845: 471.043, pozn: z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení odřeknut v úseku Praha-Smíchov - Praha hl.n.
vlak 8859: 471.061
vlak 8873: 471.010
vlak 8874: 471.043 + 471.046, pozn: V úseku Praha hl.n. - Dobřichovice vedena NAD. V úseku Praha hl.n. - Dobřichovice vedena jako Sv EJ 471043 a v úseku Dobřichovice - Beroun EJ 471046
[133]vlak 8846: 471.043, pozn: z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení odřeknut v úseku Praha hl.n. - Praha-Smíchov
vlak 8867: 471.061
vlaky 9974, 9973: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[134]vlak 8813: 471.043
vlaky 9938, 9941: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8843: 471.046
vlak 8857: 471.010
vlak 8871: 471.013
vlak 9976: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[135]vlak 9991: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8804: 471.010
vlaky 8818, 8842: 471.017
vlak 8856: 471.009
[136]vlak 8810: 471.017
vlaky 9920, 9933: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8828: 471.022
vlak 8845: 471.022, pozn: z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení odřeknut v úseku Praha-Smíchov - Praha hl.n.
vlak 8852: 471.046
vlak 8866: 471.010
[137]vlak 8816: 471.009
vlak 8844: 471.046
vlak 8858: 471.017
[138]vlak 8831: 471.017
vlak 8848: 471.009, pozn: z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení odřeknut v úseku Karlštejn - Beroun
vlak 8855: 471.009, pozn: z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení odřeknut v úseku Beroun - Karlštejn
vlak 8862: 471.022
vlaky 9970, 8872: 471.043
[139]vlak 8814: 471.046
vlak 8846: 471.022, pozn: z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení odřeknut v úseku Praha hl.n. - Praha-Smíchov
vlak 8860: 471.046
[140]vlak 8823: 471.013
vlak 8851: 471.061
vlak 8865: 471.010
vlak 8612: 471.064
vlak 8617: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[141]vlak 15840: 471.078
vlak 8812: 471.010
vlak 8848: 471.013, pozn: z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení odřeknut v úseku Karlštejn - Beroun
vlak 8855: 471.013, pozn: z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení odřeknut v úseku Beroun - Karlštejn
vlak 8869: 471.043
[142]vlaky 9992, 9909: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8811: 471.028
vlak 8825: 471.022
vlak 8849: 471.028
vlak 8863: 471.015
[143]vlak 8840: 471.043
vlak 8854: 471.017
[144]vlaky 8822, 8830: 471.009
vlak 8850: 471.046
[145]vlak 8820: 471.017
vlak 8847: 471.015
vlak 8861: 471.013
[146]vlak 8815: 471.010
vlaky 8829, 8845: 471.013
vlak 8859: 471.022
vlaky 8873, 9972: 471.028
vlak 8874: 471.015
[147]vlak 8821: 471.013
vlak 8867: 471.022
vlaky 9974, 9973: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[148]vlak 8813: 471.013
vlak 8827: 471.028
vlaky 9938, 9941: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8843: 471.009
vlak 8857: 471.046
vlak 8870: 471.015
vlak 9976: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[149]vlak 9991: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8804: 471.028
vlak 8818: 471.022
vlak 8842: 471.046
vlak 8856: 471.043
[150]vlak 8810: 471.046
vlaky 9920, 9933: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
vlak 8828: 471.017
vlak 8852: 471.009
vlak 8866: 471.028
[151]vlak 8816: 471.043
vlak 8844: 471.009
vlak 8858: 471.046
[152]vlak 8826: 471.046
vlak 8848: 471.043
vlak 8862: 471.017
vlaky 9970, 8872: 471.013
[153]vlak 8814: 471.009
vlak 8846: 471.017
vlak 8860: 471.009
[154]vlak 8809: 471.022
vlak 8823: 471.010
vlak 8851: 471.022
vlak 8865: 471.028
vlak 8612: 471.036
[155]vlak 8812: 471.028
vlak 8855: 471.015
vlak 8869: 471.013
[156]Z důvodu výluky jsou vybrané spoje do/z Berouna ukončeny/výchozí ve stanici Praha-Radotín a na vybraných vlacích jezdí 3x 471.
[157]vlak 8828: 471.059 + 471.001, pozn: pk 471059 a vlož 471001
vlak 8838: 471.010 + 471.039, pozn: pk 471010 a vlož 471039
vlak 8847: 471.010
vlak 8848: 471.010 + 471.039, pozn: pk 471010 a vlož 471039
vlaky 8857, 8869, 9970: 471.043
[158]vlaky 8814, 8824: 471.046
vlak 8833: 471.001 + 471.017, pozn: pk 471001 a vlož 471017
vlak 8834: 471.017
vlak 8843: 471.017 + 471.001, pozn: pk 471017 a vlož 471001
vlak 8844: 471.017
vlak 8853: 471.015 + 471.039, pozn: pk 471015 a vlož 471039
vlak 8854: 471.015
vlak 8863: 471.015 + 471.039, pozn: pk 471015 a vlož 471039
vlak 8873: 471.015
[159]vlak 8822: 471.010 + 471.039, pozn: pk 471010 a vlož 471039
vlak 8831: 471.010
vlak 8832: 471.010 + 471.039, pozn: pk 471010 a vlož 471039
vlak 8841: 471.050
vlak 8842: 471.009 + 471.050, pozn: pk 471009 a vlož 471050
vlak 8851: 471.050
vlak 8852: 471.004 + 471.009, pozn: pk 471004 a vlož 471009
vlak 8861: 471.050
vlak 8862: 471.009 + 471.050, pozn: pk 471009 a vlož 471050
[160]vlaky 8827, 8828: 471.017
vlak 8837: 471.015 + 471.039, pozn: pk 471015 a vlož 471039
vlak 8838: 471.015
vlak 8847: 471.015 + 471.039, pozn: pk 471015 a vlož 471039
vlak 8848: 471.015
vlaky 8857, 8858: 471.028
vlaky 9974, 9973: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[161]vlak 8800: 471.015
vlak 8825: -, pozn: postrk nejede
vlak 8826: 471.004
vlak 8835: 471.004 + 471.009, pozn: pk 471004 a vlož 471009
vlak 8836: 471.004
vlak 8845: 471.037 + 471.046, pozn: pk 471037 a vlož 471046
vlak 8846: 471.046
vlak 8855: 471.047 + 471.046, pozn: pk 471047 a vlož 471046
vlak 8856: 471.046
vlak 8865: 471.047 + 471.046, pozn: pk 471047 a vlož 471046
[162]vlak 8824: 471.037 + 471.047, pozn: pk 471037 a vlož 471047
vlak 8833: 471.059
vlak 8834: 471.059 + 471.001, pozn: pk 471059 a vlož 471001
vlak 8843: 471.059
vlak 8844: 471.001 + 471.059, pozn: pk 471001 a vlož 471059
vlak 8853: 471.010
vlak 8854: 471.010 + 471.039, pozn: pk 471010 a vlož 471039
vlak 9976: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[163]vlak 8820: 471.005
vlak 8829: 471.037 + 471.046, pozn: pk 471037 a vlož 471046
vlak 8840: 471.046
vlak 8849: 471.017 + 471.001, pozn: pk 471017 a vlož 471001
vlak 8850: 471.017
vlak 8859: 471.017 + 471.001, pozn: pk 471017 a vlož 471001
[164]vlak 8831: 471.015 + 471.039, pozn: pk 471015 a vlož 471039
vlak 8832: 471.015
vlak 8841: 471.004 + 471.009, pozn: pk 471004 a vlož 471009
vlak 8842: 471.004
vlak 8851: 471.004 + 471.009, pozn: pk 471004 a vlož 471009
vlak 8852: 471.050
vlak 8861: 471.004 + 471.009, pozn: pk 471004 a vlož 471009
vlak 8862: 471.004
[165]vlak 8829: 471.047
vlak 8830: 471.037 + 471.047, pozn: pk 471037 a vlož 471047
vlak 8839: 471.047
vlak 8840: 471.037 + 471.047, pozn: pk 471037 a vlož 471047
vlak 8849: 471.059
vlak 8850: 471.059 + 471.001, pozn: pk 471059 a vlož 471001
vlak 8859: 471.059
[166]vlak 8826: 471.009 + 471.050, pozn: pk 471009 a vlož 471050
vlak 8835: 471.050
vlak 8836: 471.009 + 471.050, pozn: pk 471009 a vlož 471050
vlak 8845: 471.047
vlak 8846: 471.037 + 471.047, pozn: pk 471037 a vlož 471047
vlak 8855: 471.037
vlak 8856: 471.037 + 471.047, pozn: pk 471037 a vlož 471047
vlak 8865: 471.037
[167]vlak 8833: 471.040
vlak 8836: 471.064 + 471.015, pozn: pk 471064 a vlož 471015
vlak 8845: 471.047
vlak 8846: 471.037 + 471.047, pozn: pk 471037 a vlož 471047
vlak 8855: 471.047
vlak 8856: 471.037 + 471.047, pozn: pk 471037 a vlož 471047
vlak 8865: 471.047
[168]vlak 8834: 471.059
vlak 8834: 471.040
vlak 8843: 471.001 + 471.040, pozn: pk 471001 a vlož 471040
vlak 8844: 471.040
vlak 8853: 471.009 + 471.004, pozn: pk 471009 a vlož 471004
vlak 8854: 471.004
vlak 8863: 471.009 + 471.004, pozn: pk 471009 a vlož 471004
vlak 8864: 471.004
[169]vlak 8839: 471.047
vlak 8842: 471.064 + 471.015, pozn: pk 471064 a vlož 471015
vlak 8851: 471.015
vlak 8852: 471.064 + 471.015, pozn: pk 471064 a vlož 471015
vlak 8861: 471.015
vlak 8862: 471.064 + 471.015, pozn: pk 471064 a vlož 471015
[170]vlak 8827: 471.040
vlak 8828: -, pozn: postrk nejede
vlak 8837: 471.050
vlak 8838: 471.009 + 471.004, pozn: pk 471009 a vlož 471004
vlak 8847: 471.050
vlak 8848: 471.009 + 471.050, pozn: pk 471009 a vlož 471050
vlak 8857: 471.043
vlak 8858: -, pozn: postrk nejede
[171]vlak 8810: 471.043
vlak 8836: 471.013
vlak 8845: 471.045 + 471.037, pozn: pk 471045 a vlož 471037
vlak 8846: 471.045
vlak 8855: 471.045 + 471.037, pozn: pk 471045 a vlož 471037
vlak 8856: 471.045
vlak 8865: 471.045 + 471.037, pozn: pk 471045 a vlož 471037
vlak 8866: 471.050
vlak 9976: -, pozn: z důvodu aktuální situace odřeknut v celé trase
[172]vlaky 8834, 8843: 471.059
vlak 8844: 471.059 + 471.001, pozn: pk 471059 a vlož 471001
vlak 8853: 471.050
vlak 8854: 471.009 + 471.050, pozn: pk 471009 a vlož 471050
vlak 8863: 471.050
vlak 8864: 471.009
[173]vlak 8840: 471.045
vlak 8849: 471.001 + 471.040, pozn: pk 471001 a vlož 471040
vlak 8850: 471.059
vlak 8859: 471.001 + 471.040, pozn: pk 471001 a vlož 471040
vlaky 8860, 9970: 471.043
[174]vlak 8831: 471.050
vlak 8842: 471.013
vlak 8851: 471.064 + 471.013, pozn: pk 471064 a vlož 471013
vlak 8852: 471.013
vlak 8861: 471.064 + 471.013, pozn: pk 471064 a vlož 471013
vlak 8862: 471.013
[175]vlak 8840: 471.037 + 471.047, pozn: pk 471037 a vlož 471047
vlak 8849: 471.059
vlak 8850: 471.001 + 471.040, pozn: pk 471001 a vlož 471040
vlak 8859: 471.059
[176]vlak 8857: z důvodu závady na vlaku soukromého dopravce odřeknut v úseku Úvaly - Český Brod
vlak 8864: z důvodu závady na vlaku soukromého dopravce odřeknut v úseku Český Brod - Úvaly
[177]z důvodu závady na vlaku soukromého dopravce projíždí stanicemi Rostoklaty a Tuklaty
[178]vlak 8822: 471.016
[179]vlak 8829: 471.016
[180]důvodu výluky jsou vybrané spoje do/z Berouna/Českého Broda ukončeny/výchozí ve stanici Praha-Radotín a na vybraných vlacích jezdí 3x 471.
[181]vlak 8828: 471.001
vlak 8837: 471.053
vlak 8838: 471.053 + 471.059
vlak 8847: 471.053
vlak 8848: 471.053 + 471.059
vlaky 8857, 8860: 471.075
[182]vlaky 8813, 8824: 471.050
vlaky 8833, 8834: 471.010
vlaky 8853, 8863: 471.016 + 471.059
[183]vlaky 8822, 8832: 471.053 + 471.059
vlaky 8842, 8852, 8862: 471.013 + 471.027
[184]vlaky 8837, 8847: 471.016 + 471.059
vlak 8857: 471.061
[185]vlak 8825: 471.067
vlak 8835: 471.067 + 471.013
vlaky 8845, 8855, 8865: 471.034 + 471.050
[186]vlak 109991: 471.015
[187]vlak 8824: 471.048 + 471.034
vlak 8834: 471.001
vlak 8844: 471.001 + 471.038
vlak 8854: 471.053 + 471.059
[188]vlak 8819: 471.067
vlak 8829: 471.034 + 471.050
vlaky 8849, 8859: 471.010
[189]vlak 8821: 471.016
vlak 8831: 471.016 + 471.059
vlaky 8841, 8851, 8861: 471.067 + 471.013
[190]vlak 8820: 471.013
vlaky 8830, 8840: 471.048 + 471.034
vlak 8850: 471.001
[191]vlaky 8826, 8836: 471.027 + 471.013
vlaky 8846, 8856: 471.048 + 471.034
[192]vlak 8854: 471.067
[193]vlak 8847: 471.027
[194]vlak 8853: 471.027
[195]vlak 8831: 471.027
[196]vlak 8848: 471.067
[197]vlak 8849: 471.046
[198]vlak 8818: 471.027
vlak 8856: 471.027, pozn: Z důvodu střetu vlaku s OA v úseku Zadní Třebaň vedena NAD. V úseku Český Brod - Zadní Třebaň vedeny EJ 471013 + 471027 a v úseku Řevnice - Beroun vedeny EJ 471016 + 471059
vlak 8863: 471.059, pozn: z důvodu střetu OA s vlakem odjezd z Karlštejna s +30
[199]vlak 8854: 471.003, pozn: z důvodu střetu vlaku s OA odřeknut v úseku Řevnice - Beroun
vlak 8861: -, pozn: postrk nejede
vlak 8890: 471.003
[200]vlak 8836: 471.075
vlak 8843: -, pozn: postrk nejede
vlak 8850: 471.075, pozn: Střet s osobním autem mezi Řevnicemi a Zadní Třebaní
vlak 8857: -, pozn: postrk nejede
vlak 8864: 471.003
[201]vlak 8854: 471.072, pozn: z důvodu střetu vlaku s OA odřeknut v úseku Řevnice - Beroun
vlak 8861: 471.059
vlak 8890: 471.072
[202]vlak 8845: 471.067
vlak 8852: 471.072
[203]vlak 8821: 471.001
vlaky 8853, 8860: 471.067
vlak 8867: 471.001 + 471.061, pozn: odřeknut v úseku Praha-Smíchov - Praha hl.n.
vlak 8868: 471.001 + 471.061, pozn: odřeknut v úseku Praha hl.n. - Praha-Smíchov
vlak 8875: 471.061
[204]vlak 8827: 471.005
vlaky 9938, 9941: -, pozn: odřeknut v celé trase
vlak 8843: 471.075
vlak 8857: 471.061
[205]vlak 8818: 471.013
vlak 8849: 471.005
vlak 8856: 471.013, pozn: Z důvodu střetu vlaku s OA v úseku Zadní Třebaň vedena NAD. V úseku Český Brod - Zadní Třebaň vedeny EJ 471013 + 471027 a v úseku Řevnice - Beroun vedeny EJ 471016 + 471059
vlak 8863: 471.016, pozn: z důvodu střetu OA s vlakem odjezd z Karlštejna s +30
[206]vlak 8837: 471.051
vlaky 8852, 8859: 471.016
[207]vlak 8844: 471.044
vlak 8851: 471.001
[208]vlak 8848: 471.016
vlaky 8855, 8869, 9970: 471.044
[209]vlak 8821: 471.061
vlak 8853: 471.013
[210]vlak 8819: 471.059
vlak 8869: 471.044
[211]vlak 8840: 471.059
[212]vlak 8847: 471.059
[213]vlak 8844: z důvodu problémů při spojování jednotek odjezd z Prahy hl.n. s +17 a odřeknut v úseku Karlštejn - Beroun
vlak 8851: z důvodu problémů při spojování jednotek u minulého vlaku odřeknut v úseku Beroun - Karlštejn
[214]vlak 8873: z důvodu zásahu IZS ve stanici Praha-Smíchov odřeknut v úseku Praha-Smíchov - Praha hl.n.
vlak 9972: z důvodu zásahu IZS ve stanici Praha-Smíchov odřeknut v úseku Praha hl.n. - Praha-Smíchov a pro vysoké zpoždění odřeknut v úseku Dobřichovice Řevnice
vlak 9971: pro eliminaci zpoždění odřeknut v úseku Řevnice - Dobřichovice
[215]vlak 9969: z důvodu zásahu IZS ve stanici Praha-Smíchov veden odklonem, Praha-Radotín - Praha-Krč - Praha-Vršovice - Praha hl.n.
vlak 8872: z Prahy hl.n. odjezd s +15 a z Dobřichovic s +23
[216]Z důvodu výluky jsou vybrané spoje do/z Berouna/Českého Broda ukončeny/výchozí ve stanici Praha-Radotín a na vybraných vlacích jezdí 3x 471.
[217]vlak 8844: 471.067
[218]vlak 8831: 471.003
[219]vlak 8853: 471.003
[220]vlak 8850: 471.067
[221]vlak 8833: 471.051
[222]vlak 8830: 471.003
[223]vlak 8827: 471.051
vlak 8837: 471.013
vlak 8847: 471.003
[224]vlak 8853: 471.043
[225]vlak 8850: 471.051
[226]vlak 8831: 471.013
[227]vlak 8848: 471.043