srpen 2015 září 2015 říjen 2015 listopad 2015 prosinec 2015
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - listopad 2015
TS 446 a 447: 451 DKV Praha PJ Praha ONJ

oběh pro
12.12.:
TS 446TS 446aTS 447mimořádný oběhdatum
1. den2. den1. den1. den2. den-. den
-----1/2/3
ne 1.11.- - - - -   ne 1.11.
po 2.11.451.001 + 451.002 451.080 + 451.091 451.087 + 451.088 [1] 451.025 + 451.026 452.002 + 452.001   po 2.11.
út 3.11.451.080 + 451.091 451.001 + 451.002 451.087 + 451.088 [2] 451.025 + 451.026 451.096 + 451.095   út 3.11.
st 4.11.451.002 + 451.001 451.080 + 451.091 451.087 + 451.088 [3] 451.060 + 451.059 451.025 + 451.026   st 4.11.
čt 5.11.451.080 + 451.091 451.001 + 451.002 451.087 + 451.088 ! 451.060 + 451.059 451.025 + 451.026   čt 5.11.
6.11.451.001 + 451.002 451.080 + 451.091 451.087 + 451.088 [4] 451.025 + 451.026 451.060 + 451.059   6.11.
so 7.11.- - - - -   so 7.11.
ne 8.11.- - - - -   ne 8.11.
po 9.11.451.080 + 451.091
471.033
[5]
451.002 + 451.001
471.069
[6]
451.087 + 451.088 [7] 451.092 + 451.079 451.060 + 451.059 451.095 + 451.096 [8] po 9.11.
út 10.11.451.001 + 451.002 451.088 + 451.087 451.095 + 451.096 [9] 452.002 + 452.001 451.092 + 451.079 451.025 + 451.026 [10] út 10.11.
st 11.11.451.088 + 451.087 451.001 + 451.002 451.095 + 451.096 [11] 452.001 + 452.002
451.092 + 451.079
451.095 + 451.096
[12]
451.092 + 451.079 [13] 451.026 + 451.025 [14] st 11.11.
čt 12.11.451.001 + 451.002 451.087 + 451.088
471.070
[15]
451.095 + 451.096 452.001 + 452.002 451.092 + 451.079 451.026 + 451.025 [14] čt 12.11.
13.11.451.088 + 451.087 451.001 + 451.002 451.095 + 451.096 [16] 452.001 + 452.002 451.092 + 451.079 451.025 + 451.026 [14] 13.11.
so 14.11.- - - - - 451.025 + 451.026 [17] so 14.11.
ne 15.11.- - - - -   ne 15.11.
po 16.11.451.002 + 451.001 451.088 + 451.087 451.095 + 451.096 452.001 + 452.002 451.060 + 451.059 451.025 + 451.026 [18] po 16.11.
oběh pro
12.12.:
TS 446TS 446aTS 447mimořádný oběhdatum
1. den2. den1. den1. den2. den-. den
-----1/2/3
út 17.11.- - - - -   út 17.11.
st 18.11.451.088 + 451.087 451.002 + 451.001
451.096 + 451.095
[19]
451.080 + 451.091 [20] 451.026 + 451.025 451.059 + 451.060
451.080 + 451.091
451.059 + 451.060
[21]
  st 18.11.
čt 19.11.451.096 + 451.095 451.088 + 451.087 451.080 + 451.091 [22] 451.026 + 451.025 451.060 + 451.059   čt 19.11.
20.11.451.088 + 451.087 451.096 + 451.095 451.080 + 451.091 [23] 451.026 + 451.025 451.060 + 451.059   20.11.
so 21.11.- - - - -   so 21.11.
ne 22.11.- - - - -   ne 22.11.
po 23.11.451.096 + 451.095 451.088 + 451.087 451.080 + 451.091 [24] 451.092 + 451.079 451.001 + 451.002
451.080 + 451.091
[25]
  po 23.11.
út 24.11.451.088 + 451.087 451.096 + 451.095 451.001 + 451.002 [26] 451.092 + 451.079 451.060 + 451.059   út 24.11.
st 25.11.451.096 + 451.095 451.088 + 451.087 451.001 + 451.002 451.079 + 451.092 451.060 + 451.059   st 25.11.
čt 26.11.451.087 + 451.088 451.096 + 451.095 451.001 + 451.002 451.079 + 451.092 451.060 + 451.059   čt 26.11.
27.11.451.095 + 451.096
451.059 + 451.060
451.091 + 451.080
[27]
451.087 + 451.088 451.001 + 451.002 [28] 451.092 + 451.079 451.059 + 451.060
451.001 + 451.002
451.059 + 451.060
[29]
  27.11.
so 28.11.- - - - -   so 28.11.
ne 29.11.- - - - -   ne 29.11.
po 30.11.451.088 + 451.087 451.091 + 451.080 451.001 + 451.002 [30] 451.079 + 451.092 451.059 + 451.060   po 30.11.
oběh pro
12.12.:
-----1/2/3datum
1. den2. den1. den1. den2. den-. den
TS 446TS 446aTS 447mimořádný oběh

[1]Os 8804 / 8801 / 8814 / 8819 Praha hl.n. - Beroun a zpět
[2]Os 9365 Praha Masarykovo n. - Úvaly, Sv 109309 / 109310 ÚVL - Český Brod a zpět, Os 9366 ÚVL - PHA MAS
[3]Os 9902 / 9917 PHA HLN - Řevnice a zpět, Os 6406 Lysá n/L - Ústí nL západ, Sv 11647 UNL záp. - Praha-Vysočany
[4]vlak 99999: Os 9648 / 9649 PHA Masarykovo n. - Kralupy n.V. a zpět, Os 9395 PHA MAS - Úvaly, Sv 109347 109350 ÚVL - Český Brod a zpět, Os 8894 ÚVL - Praha-Libeň, Sv 29099 PHA-LIB - PHA-Vysočany
[5]vlaky 9619, 9387: 451.080 + 451.091
vlaky 9386, 9650: 471.033
[6]vlaky 9621, 9391: 451.002 + 451.001
vlaky 9392, 9654: 471.069
[7]Os 9652 PHA Masarykovo n. - Kralupy n.V.
[8]Sv 285005 Praha ONJ - Praha-Vysočany
[9]Sv 109974 PHA-Vysočany - PHA-Smíchov, Os 8848 / 8845 PHA-SM - Beroun a zpět, Sv 109967 PHA-SM - PHA-VYS
[10]Sv 102507 Praha ONJ - Praha-Vršovice - Benešov u Prahy, Sp 1830 BN - Praha-Vysočany, Sp 1833 PHA-VYS - BNuP
[11]vlak 99999: 451.095 + 451.096
vlak 99999: 451.095 + 451.096
od Os 12148 jela v TS 447/1
[12]vlaky 12100, 12144: 452.001 + 452.002
vlak 12137: 451.092 + 451.079
vlaky 12148, 12157: 451.095 + 451.096
[13]vlak 12155: 451.092 + 451.079
vlak 12155: 451.092 + 451.079
[14]Sp 1830 / 1833 Benešov u Prahy - Praha-Vysočany a zpět
[15]vlaky 9621, 9392: 451.087 + 451.088
vlak 9654: 471.070
[16]vlak 99999: Sv PHA-Vysočany - Kralupy n.V., Os 9603 KnV - PHA Masarykovo n., Os 9367 PHA MAS - Úvaly, Os 9364 ÚVL - PHA MAS, R 607 PHA-Holešovice - PHA HLN, R 608 PHA HLN - PHA-HOL
[17]Sp 1830 / 1831 Benešov u Prahy - Praha-Vysočany a zpět
[18]Sp 1830 / 1833 Benešov u Prahy - Praha-Vysočany a zpět, Sv 121820 Benešov u P. - Praha ONJ
[19]vlaky 9621, 9631: 451.002 + 451.001
vlaky 9379, 9654: 451.096 + 451.095
[20]vlak 99999: 451.080 + 451.091
vlak 99999: 451.080 + 451.091
Os 8603 / 8600 PHA Masarykovo n. - Český Brod a zpět, TS 447 / 2 od Os 12127 do Os 12139
[21]vlaky 12102, 12118: 451.059 + 451.060
vlaky 12127, 12139: 451.080 + 451.091
vlaky 12150, 12155: 451.059 + 451.060
[22]Os 9417 PHA Masarykovo n. - Milovice, Os 25628 / 25631 MIL - Lysá n.L. a zpět, Os 9420 MIL - PHA MAS
[23]vlak 99999: Sv PHA-Vysočany - Kralupy n.V., Sp 1711 KnV - PHA Masarykovo n., Sp 1710 PHA MAS - KnV, Sv 11639 KnV - PHA-VYS
[24]vlak 99999: 451.080 + 451.091
vlak 99999: 451.080 + 451.091
TS 447/2 od Os 12114 do Os 12157
[25]vlaky 12102, 12111: 451.001 + 451.002
vlaky 12114, 12155: 451.080 + 451.091
[26]Sv Praha ONJ - Benešov u Prahy, Sp 1830 BN - Praha hl.n., Os 9369 / 9368 Praha Masarykovo n. - Úvaly a zpět, Sp 1833 PHA HLN - BN, Sv BN - PHA-Vysočany
[27]vlaky 9619, 9620, 9623: 451.095 + 451.096
vlaky 9626, 9629: 451.059 + 451.060
vlak 9642: 451.091 + 451.080
[28]vlak 99999: 451.001 + 451.002
vlak 99999: 451.001 + 451.002
v TS 447/2 vlaky Os 12110 a Os 12111
[29]vlaky 12102, 12106: 451.059 + 451.060
vlaky 12110, 12111: 451.001 + 451.002
vlaky 12114, 12115: 451.059 + 451.060
[30]R 925 / 932 Praha hl.n. - PHA-Horní Počernice a zpět