prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - červenec 2016
TS 447 a 448: 451 DKV Praha PJ Praha-ONJ

oběh pro
10.12.:
TS 447TS 447aTS 448datum
1. den2. den1. den1. den2. den
-----
1.7.451.096 + 451.095 451.088 + 451.015 451.025 + 451.026 [1] 451.060 + 451.059 451.091 + 451.092 1.7.
so 2.7.- - - - - so 2.7.
ne 3.7.- - - - - ne 3.7.
po 4.7.451.088 + 451.015 451.096 + 451.095 451.025 + 451.026 451.092 + 451.091 451.060 + 451.059 po 4.7.
út 5.7.- - - - - út 5.7.
st 6.7.- - - - - st 6.7.
čt 7.7.451.095 + 451.096 451.026 + 451.025 451.015 + 451.088 [2] 451.060 + 451.059 451.092 + 451.091 čt 7.7.
8.7.451.025 + 451.026 451.095 + 451.096 451.015 + 451.088 [3] 451.092 + 451.091 451.060 + 451.059 8.7.
so 9.7.- - - - - so 9.7.
ne 10.7.- - - - - ne 10.7.
po 11.7.451.095 + 451.096 451.025 + 451.026 451.015 + 451.088 [4] 451.060 + 451.059 451.015 + 451.088
451.002 + 451.001
[5]
po 11.7.
út 12.7.451.026 + 451.025 451.095 + 451.096 451.015 + 451.088 451.002 + 451.001 451.060 + 451.059 út 12.7.
st 13.7.451.095 + 451.096 451.026 + 451.025 451.015 + 451.088 [6] 451.060 + 451.059 451.001 + 451.002 st 13.7.
čt 14.7.451.026 + 451.025 451.096 + 451.095
451.056 + 451.098
[7]
451.015 + 451.088 451.001 + 451.002 451.060 + 451.059 čt 14.7.
15.7.451.098 + 451.056 451.026 + 451.025 451.015 + 451.088 451.060 + 451.059 451.001 + 451.002 15.7.
so 16.7.- - - - - so 16.7.
oběh pro
10.12.:
TS 447TS 447aTS 448datum
1. den2. den1. den1. den2. den
-----
ne 17.7.- - - - - ne 17.7.
po 18.7.451.026 + 451.025 451.056 + 451.098
451.088 + 451.015
[8]
451.095 + 451.096 451.001 + 451.002 451.079 + 451.080 [9] po 18.7.
út 19.7.451.088 + 451.015 451.026 + 451.025 451.095 + 451.096 451.079 + 451.080 451.001 + 451.002 út 19.7.
st 20.7.451.026 + 451.025 451.088 + 451.015 451.095 + 451.096 [10] 451.001 + 451.002 451.079 + 451.080 st 20.7.
čt 21.7.451.015 + 451.088 451.026 + 451.025 451.095 + 451.096 [11] 451.079 + 451.080 451.001 + 451.002 čt 21.7.
22.7.451.025 + 451.026 451.015 + 451.088 451.095 + 451.096 451.002 + 451.001 451.080 + 451.079 22.7.
so 23.7.- - - - - so 23.7.
ne 24.7.- - - - - ne 24.7.
po 25.7.451.015 + 451.088 451.025 + 451.026 451.095 + 451.096 451.079 + 451.080 451.001 + 451.002 po 25.7.
út 26.7.451.025 + 451.026 451.015 + 451.088 451.095 + 451.096 451.001 + 451.002 451.079 + 451.080 út 26.7.
st 27.7.451.015 + 451.088 451.025 + 451.026 451.095 + 451.096 451.079 + 451.080 451.001 + 451.002 st 27.7.
čt 28.7.451.025 + 451.026 451.015 + 451.088 451.095 + 451.096 451.001 + 451.002 451.079 + 451.080 čt 28.7.
29.7.451.015 + 451.088 451.025 + 451.026 451.095 + 451.096 451.079 + 451.080 451.001 + 451.002 29.7.
so 30.7.- - - - - so 30.7.
ne 31.7.- - - - - ne 31.7.
oběh pro
10.12.:
-----datum
1. den2. den1. den1. den2. den
TS 447TS 447aTS 448

[1]vlak 99999: 1651, 11646, 207778, 305816, 1650
[2]Sv 29099 Praha ONJ - PHA-Vysočany
[3]Sv 309593 PHA-VYS - PHA-Uhříněves, Os 32501 PHA-UH - Benešov u P., Sv 302538 BN - PHA HLN, Os 8848 PHA HLN - Beroun, Sv 307702 BER - PHA ONJ
[4]vlak 99999: 451.015 + 451.088
vlak 99999: 451.015 + 451.088
TS 448/2 do 12107, Os 9630 PHA Masarykovo n. - Kralupy nad Vltavou, Os 9633 KnV - PHA MAS, Os 9411 PHA MAS - Milovice, Os 25622 MIL - Lysá n.L., Os 25625 LYS - MIL, Os 9414 MIL - PHA MAS, Os 9963 PHA HLN - Úvaly, Sv 108892 ÚVL - PHA-VYS
[5]vlaky 12102, 12107: 451.015 + 451.088
vlaky 12110, 12139, 12155: 451.002 + 451.001
[6]Os 9137 Praha hl.n. - Strančice, Os 9136 STR - PHA HLN
[7]vlaky 9621, 9625: 451.096 + 451.095
vlaky 9644, 9650: 451.056 + 451.098
[8]vlaky 9621, 9625: 451.056 + 451.098
vlaky 9644, 9650: 451.088 + 451.015
[9]vlak 12102: nová třívozová jednotka 451.079 + 051.092 + 451.080
[10]Sv 5818 PHA-Vysočany - PHA Masarykovo n., Os 9415 PHA MAS - Milovice, Os 25626 MIL - Lysá n.L., Os 25629 LYS - MIL, Os 9418 MIL - PHA MAS, Sv 109419 PHA MAS - PHA-VYS
[11]Sv 100941 PHA-Vysočany - Velký Osek, R 952 VO - PHA HLN, R 943 PHA HLN - VO, R 932 VO - PHA HLN, R 925 PHA HLN - Nymburk hl.n., Sv 205854 - NB HLN - PHA-VYS, Sv 109966 PHA-VYS - Praha-Radotín, Os 9967 PHA-RAD - PHA HLN, Sv 109138 PHA HLN - PHA-VYS