december 2022 január 2023 február 2023 marec 2023 apríl 2023 máj 2023 jún 2023 júl 2023 august 2023 september 2023 október 2023 november 2023 december 2023
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - december 2023
 TS 601: 680 OŘOD střed PP Praha-jih

obeh pre
9. 12.:
TS 601 (680)TS 601a (680)dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň1. deň
510505/504501/511-241/240
pi 1. 12.680.001 680.007 680.002 680.005
471.020
[1]
680.003 pi 1. 12.
so 2. 12.471.020 680.001 680.007 - 680.003
151.011
[2]
so 2. 12.
ne 3. 12.680.002
471.006 + 471.067
[3]
680.001 [4] 680.001
680.002
[5]
680.007 150.202
680.002
[6]
ne 3. 12.
po 4. 12.680.003 [7] 680.003 [8] 680.001 680.007 680.002 po 4. 12.
ut 5. 12.680.001 [9] 680.003 [8] 680.003
680.007
[10]
680.007
680.001
[11]
680.002 ut 5. 12.
st 6. 12.680.007 680.003 [8] 680.003 [12] 680.001 680.002 st 6. 12.
št 7. 12.193.683 [13] 680.007 [14] 680.003 680.001
680.007
[15]
680.002 št 7. 12.
pi 8. 12.680.001
1216.235 + 80-91 006
[16]
680.001 [4] 680.007 680.003 680.002 pi 8. 12.
so 9. 12.680.003 680.001 [4] 680.001
151.004 + 80-91 001
[17]
- 680.002 [18] so 9. 12.
obeh pre
9. 12.:
510505/504501/511-241/240dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň1. deň
TS 601 (680)TS 601a (680)

[1]vlak 512: 680.005
vlak 515: 471.020, pozn: Frant. Lázně - Pečky 680.005. Na trati neschopnost a následně evakuace cestujících do 471.020
[2]vlak 241: 680.003
vlak 240: 151.011, pozn: Vlak pokračoval z Bohumína s 230+ zpožděním
[3]vlak 510: 680.002
vlak 507: 471.006 + 471.067
[4]vlaky 505, 504: 680.001
[5]vlak 501: 680.001
vlak 511: 680.002
[6]vlak 241: 150.202, pozn: Bohumín - Košice odřeknut
vlak 240: 680.002, pozn: Košice - Žilina 163.105
Žilina - Bohumín 362.013
[7]vlak 516: 680.003
[8]vlaky 505, 504: 680.003
[9]vlak 516: 680.001
[10]vlak 501: 680.003
vlak 511: 680.007
[11]vlak 512: 680.007, pozn: z Prahy 680.001
vlak 515: 680.001
[12]vlak 501: 680.003
[13]vlak 507: 3x Bmz
[14]vlaky 505, 504: 680.007
[15]vlak 512: 680.001
vlak 515: 680.007
[16]vlak 516: 680.001
vlaky 507, 500: 1216.235 + 80-91 006
[17]vlak 501: 680.001
vlak 511: 151.004 + 80-91 001
[18]vlak 240: Odklon přes Havířov (porucha TV v úseku Karviná hl.n. - Louky nad Olší)