prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - prosinec 2020
 TS 721, 821 a 822: 750.7 a 854 OCÚ střed SÚ Praha-Libeň

oběh pro
11. 12.:
TS 721 (750.7 + 954.2)TS 821 (854 + 954.2)TS 822 (854)datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den3. den
--------
ne 13. 12.- 750.706 + 954.207 750.705 + 954.205 854.031 + 954.209 854.035 + 954.208 854.006 854.010 854.027 ne 13. 12.
po 14. 12.750.705 + 954.205 750.707 + 954.222 750.706 + 954.207 854.035 + 954.208 854.031 + 954.209 854.010 854.006 854.027 po 14. 12.
út 15. 12.750.706 + 954.207 750.705 + 954.205 750.707 + 954.222 ! 854.031 + 954.209 ! 854.035 + 954.208 854.027 854.010 854.006 út 15. 12.
st 16. 12.750.708 + 954.222 750.706 + 954.207 750.705 + 954.205 854.035 + 954.208 854.001 + 954.209 854.006 854.027 854.010 st 16. 12.
čt 17. 12.750.707 + 954.221 750.708 + 954.222 750.706 + 954.207 854.001 + 954.209 854.035 + 954.208 854.010 854.006 854.027 čt 17. 12.
18. 12.750.705 + 954.205 750.707 + 954.221 750.708 + 954.222 854.035 + 954.208 814.245 + 814.246 pk 854.027 854.010 854.006 18. 12.
so 19. 12.- 750.707 + 954.221 750.705 + 954.205 854.035 + 954.208 814.245 + 814.246 pk ! - 854.027 854.010 so 19. 12.
ne 20. 12.- 750.707 + 954.221 750.705 + 954.205 814.225 + 814.226 pk 854.035 + 954.208 854.031 854.006 854.027 ne 20. 12.
po 21. 12.  750.705 + 954.207   854.035 + 954.208 ! 854.001 + 954.221 854.006 854.031 854.027 po 21. 12.
út 22. 12.814.235 + 814.236 pk
750.707 + 954.220
[1]
750.708 + 954.222 750.705 + 954.207 854.001 + 954.221 854.035 + 954.209 854.027 854.006 854.031 út 22. 12.
st 23. 12.750.706 + 954.208 [2] 750.707 + 954.220 750.708 + 954.222 854.035 + 954.209 854.006 + 954.221 [3] 854.031 854.027
854.006
[4]
854.001
854.027
[5]
st 23. 12.
čt 24. 12.- 750.707 + 954.220 854.031 + 954.221 854.035 + 954.209 750.708 + 954.222 [6] - [7] 854.006 čt 24. 12.
25. 12.- 750.707 750.705 854.031 854.010 - - 854.031 [8] 25. 12.
so 26. 12.- 750.707 + 954.220 750.705 854.010 854.031 - -   so 26. 12.
ne 27. 12.- 750.707 + 954.220 750.705 + 954.207       854.035   ne 27. 12.
po 28. 12.814.201 + 814.216 pk 750.708 750.707 + 954.220 854.010 854.031 854.035 854.006 854.027 po 28. 12.
út 29. 12.750.705 [9] 814.201 + 814.216 pk ! 750.708 ! 854.031 + 954.221 854.010 ! 854.027 ! 854.035 ! 854.006 ! út 29. 12.
st 30. 12.750.708
750.707
[10]
750.705 814.216 + 814.215 pk 854.010 854.031 + 954.221 854.006 854.027 854.035 st 30. 12.
čt 31. 12.814.215 + 814.216 750.707 750.705 854.031 + 954.221 ! 854.010 854.035 854.006 854.027 čt 31. 12.
oběh pro
11. 12.:
--------datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den3. den
TS 721TS 821TS 822

[1]vlak 9511: 814.235 + 814.236 pk
vlak 9532: 750.707 + 954.220, pozn: Z MN na 9532 na odjezdu +15 (pozdní přistavení z depa)
[2]
[3]vlak 9524: 854.006 + 954.221
[4]vlak 9527: 854.027
vlak 1544: 854.006
[5]vlak 9525: 854.001
vlak 19736: 854.027
[6]vlak 9531: Os 9531 souprava obráceně loko pk
[7]vlak 9551: Dnes nejede
[8]vlak 9519: 854.031
[9]vlak 9506: Os 9506 z Prahy M.n. zpoždění 52 minut z důvodu poruchy řídícího vozu
[10]vlak 9500: 750.708
vlak 9514: 750.707