grudzień 2020 styczeń 2021 luty 2021 marzec 2021 kwiecień 2021 maj 2021 czerwiec 2021 lipiec 2021 sierpień 2021 wrzesień 2021 październik 2021 listopad 2021 grudzień 2021
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - grudzień 2021
 TS 726, 727 a 704: 757 a 754 OSD Prievidza

obieg dla
11. 12.:
TS 726 (757)TS 727 (757)TS 704 (754)TS 815 (861 (736))data
1. dzień2. dzień1. dzień2. dzień1. dzień2. dzień3. dzień1. dzień
1720/1721/1724
/1725/5580/5074
/5038
5001/1722/1723
/1726/1727
7502/7537-----
śr 1. 12.754.033
750.183
757.015
[1]
757.020 757.019
757.015
754.033
[2]
757.015
757.019
[3]
754.053 754.052 736.102
754.003
[4]
736.104 śr 1. 12.
cz 2. 12.757.020 757.015 757.019 754.033 754.003 754.053 754.052 736.104 cz 2. 12.
pi 3. 12.750.183
757.015
[5]
757.020 754.033 757.019 754.052
754.053
[6]
754.003 754.053
754.052
[7]
736.104 pi 3. 12.
so 4. 12.757.020 757.015 757.019 - - - - - so 4. 12.
ni 5. 12.757.015 757.020 754.033 - - - - - ni 5. 12.
po 6. 12.757.020
750.183
757.019
[8]
757.015
757.020
[9]
757.019
757.015
[10]
754.033 754.052
[11]
754.053 754.003
754.052
[12]
736.104 po 6. 12.
wt 7. 12.757.020 757.019
750.183
[13]
754.033 757.015 754.052
[14]
754.052
[15]
754.053 736.104 wt 7. 12.
śr 8. 12.757.019 757.020 757.015
754.033
[16]
757.015
[17]
754.053 840.002
[18]
754.052
736.103
[19]
736.104
736.105
[20]
śr 8. 12.
cz 9. 12.757.020 750.183 pl + 757.019
750.183
[21]
757.015
811.022
[22]
754.033 736.105 pl + 736.103
754.053
[23]
754.053
840.006
[24]
840.006
736.105
[25]
736.104 cz 9. 12.
pi 10. 12.757.015 757.020
750.183
[26]
754.033 811.022 736.105
754.071
[27]
754.053 840.006
736.105
[25]
736.104 pi 10. 12.
so 11. 12.750.183
757.018
[28]
757.015
750.183 + 757.015 pk
750.183
[29]
811.011 - - - - - so 11. 12.
obieg dla
11. 12.:
1720/1721/1724
/1725/5580/5074
/5038
5001/1722/1723
/1726/1727
7502/7537-----data
1. dzień2. dzień1. dzień2. dzień1. dzień2. dzień3. dzień1. dzień
TS 726 (757)TS 727 (757)TS 704 (754)TS 815 (861 (736))

[1]pociągi 1720, 1721: 754.033
pociągi 1724, 1725: 750.183
pociągi 5530, 5074, 5038: 757.015
[2]pociąg 7502: 757.019
pociągi 7565, 5624: 757.015
pociąg 5631: 754.033
[3]pociąg 7560: 757.015
pociągi 7563, 7522, 7525: 757.019
[4]pociąg 4316: 736.102
pociąg 1771: 754.003
[5]pociągi 1720, 1721: 750.183
pociągi 1724, 1725, 5530, 5074, 5038: 757.015
[6]pociąg 1772: 754.052
pociąg 4333: 754.053
[7]pociąg 4316: 754.053
pociąg 1771: 754.052
[8]pociągi 1720, 1721: 757.020
pociągi 1724, 1725: 750.183
pociągi 5530, 5074, 5038: 757.019
[9]pociągi 5001, 1722, 1723: 757.015
pociągi 1726, 1727: 757.020
[10]pociągi 7502, 7565, 5624: 757.019
pociąg 5631: 757.015
[11]pociąg 1772: 754.052
pociąg 4333: -, pozn: Vlak odrieknutý !
[12]pociąg 4316: 754.003
pociąg 1771: 754.052
[13]pociągi 5001, 1722, 1723: 757.019
pociągi 1726, 1727: 750.183
[14]pociąg 1772: 754.052
pociąg 4333: -, pozn: Z prevádzkových dôvodov odrieknutý!
[15]pociąg 4308: -, pozn: Vlak odrieknutý !
pociągi 1773, 4362: 754.052
[16]pociąg 7502: 757.015
pociągi 7565, 5624, 5631: 754.033
[17]pociąg 7560: -, pozn: Vlak odrieknutý !
pociągi 7563, 7522, 7525: 757.015
[18]pociąg 4308: -, pozn: Z prevádzkových dôvodov odrieknutý!
pociągi 1773, 4362: 840.002
[19]pociąg 4316: 754.052
pociąg 1771: 736.103, pozn: odrieknutý v úseku Kvetoslavov - Komárno; (asi neschopný rušeň)
[20]pociąg 5008: 736.104
pociągi 4821, 4820, 5023: 736.105
[21]pociąg 5001: 750.183 pl + 757.019, pozn: Preprava
pociągi 1722, 1723, 1726, 1727: 750.183
[22]pociągi 7502, 7565, 5624: 757.015
pociąg 5631: 811.022
[23]pociąg 1772: 736.105 pl + 736.103, pozn: Preprava
pociąg 4333: 754.053
[24]pociąg 4308: 754.053
pociągi 1773, 4362: 840.006
[25]pociąg 4316: 840.006
pociąg 1771: 736.105
[26]pociąg 5001: 757.020
pociągi 1722, 1723, 1726, 1727: 750.183
[27]pociąg 1772: 736.105
pociąg 4333: 754.071
[28]pociągi 1720, 1721: 750.183
pociągi 1724, 1725, 5580, 5074, 5038: 757.018
[29]pociągi 5001, 1722, 1723: 757.015
pociąg 1726: 750.183 + 757.015 pk
pociąg 1727: 750.183