prosinec 2023 leden 2024 únor 2024 březen 2024 duben 2024 květen 2024 červen 2024 červenec 2024
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - únor 2024
 TS 842: 854 PP Rakovník

oběh pro
13. 7.:
TS 842 (854)datum
1. den2. den3. den4. den
-19700/16788/1565pk Kl-Ph
/1562/1569pk/1564
/1571pk/1568/1575pk
/1570/1577pk/1574
/1579pk/1580/1581pk
/1584
1565/1562pk/1569
/1564pk/1571/1568pk
/1575/1570pk/1577
/1574pk/1579/1580pk
/1581/1584pk
-
čt 1. 2.854.213 854.029 854.212 854.223 čt 1. 2.
2. 2.854.217 854.213 854.029 854.212 2. 2.
so 3. 2.- 854.213 854.217 - so 3. 2.
ne 4. 2.- 854.212 854.217 854.213 ne 4. 2.
po 5. 2.854.213 854.217 854.212 854.029 po 5. 2.
út 6. 2.854.029 854.213 854.217 854.212 út 6. 2.
st 7. 2.854.032 854.029 854.213 854.217 st 7. 2.
čt 8. 2.854.217 854.032 854.029
814.065
854.029
[1]
854.213 čt 8. 2.
9. 2.854.223 854.217 854.032 854.029 9. 2.
so 10. 2.- 854.217 854.022 - so 10. 2.
ne 11. 2.- 854.029 854.223 854.217 ne 11. 2.
po 12. 2.854.217 854.032 854.029 854.223 po 12. 2.
út 13. 2.854.223 854.217 854.029 854.032 út 13. 2.
st 14. 2.854.212 854.223 854.217 854.029 st 14. 2.
čt 15. 2.854.029 854.212 854.223 854.217 čt 15. 2.
16. 2.854.213 854.029 854.212 854.223 16. 2.
so 17. 2.

[2]
- 854.029 854.212 - so 17. 2.

[2]
ne 18. 2.

[2]
- 854.217 854.212 854.029 ne 18. 2.

[2]
po 19. 2.854.029 854.212 854.217 854.213 po 19. 2.
út 20. 2.854.213 854.029 854.212
854.032
[3]
854.217 út 20. 2.
st 21. 2.854.217 854.213 854.029 854.032 st 21. 2.
čt 22. 2.854.032 854.217 854.213 854.029 čt 22. 2.
23. 2.854.029 854.032 854.217 854.213 23. 2.
so 24. 2.

[4]
- 814.083
854.032
[5]
854.029 - so 24. 2.

[4]
ne 25. 2.

[4]
- 854.213   854.029 ne 25. 2.

[4]
po 26. 2.854.029 854.217
854.213
854.217
[6]
854.213
[7]
854.032 po 26. 2.
út 27. 2.854.032 854.029 854.217 854.213 út 27. 2.
st 28. 2.854.213 854.032 854.029 854.217 st 28. 2.
čt 29. 2.854.217 854.213 854.032 854.029 čt 29. 2.
oběh pro
13. 7.:
-19700/16788/1565pk Kl-Ph
/1562/1569pk/1564
/1571pk/1568/1575pk
/1570/1577pk/1574
/1579pk/1580/1581pk
/1584
1565/1562pk/1569
/1564pk/1571/1568pk
/1575/1570pk/1577
/1574pk/1579/1580pk
/1581/1584pk
-datum
1. den2. den3. den4. den
TS 842 (854)

[1]vlak 19700: 854.029, pozn: v úseku Kladno - Stochov, v úseku Nové Strašecí - Rakovník 814.065, 854.029 obrat na 9801 Stochov - Kladno
vlak 1565: 814.065, pozn: v úseku Rakovník - Nové Strašecí
vlak 1562: 854.029
[2]Výluka Kladno - Praha-Dejvice 3:00 -17:14
[3]vlak 19700: 854.212
vlak 1565: 854.032
[4]Výluka Kladno - Praha-Dejvice od 3:00 do 16:55, vlaky nahrazeny NAD
[5]vlaky 19700, 16788, 1565: 814.083
vlak 1579: 854.032
[6]vlak 1568: 854.217
vlaky 1575, 1570, 1577: -, pozn: Nejede
vlak 1574: 854.213
vlak 1579: 854.217
[7]vlak 1568: 854.213
vlaky 1575, 1570: -, pozn: Odřeknut
vlak 1577: 854.213
vlak 1574: -, pozn: Nejede
vlak 1579: 854.213