december 2023 január 2024 február 2024 marec 2024 apríl 2024 máj 2024
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - 25. 2. 2024

TS 842

1. TD: žiadny vlak nejde


2. TD:
Sp 1565 postrk Kladno - Praha Rakovník (6:18) - Praha-Dejvice (7:42): 854.213
Sp 1562 Praha-Dejvice (8:12) - Kladno (8:41)
Sp 1569 postrk Kladno (9:14) - Praha-Dejvice (9:42)
Sp 1564 Praha-Dejvice (10:12) - Kladno (10:41)
Sp 1571 postrk Kladno (11:14) - Praha-Dejvice (11:42)
Sp 1568 Praha-Dejvice (12:12) - Kladno (12:41)
Sp 1575 postrk Kladno (13:14) - Praha-Dejvice (13:42)
Sp 1570 Praha-Dejvice (14:12) - Kladno (14:41)
Sp 1577 postrk Kladno (15:14) - Praha-Dejvice (15:42)
Sp 1574 Praha-Dejvice (16:12) - Kladno (16:41)
Sp 1579 postrk Kladno (17:14) - Praha-Dejvice (17:42)
Sp 1580 Praha-Dejvice (18:12) - Kladno (18:41)
Sp 1581 postrk Kladno (19:14) - Praha-Dejvice (19:42)
Sp 1584 Praha-Dejvice (20:12) - Kladno (20:41)


3. TD:
Sp 1565 Kladno (7:14) - Praha-Dejvice (7:42)
Sp 1562 postrk Praha-Dejvice (8:12) - Kladno (8:41)
Sp 1569 Kladno (9:14) - Praha-Dejvice (9:42)
Sp 1564 postrk Praha-Dejvice (10:12) - Kladno (10:41)
Sp 1571 Kladno (11:14) - Praha-Dejvice (11:42)
Sp 1568 postrk Praha-Dejvice (12:12) - Kladno (12:41)
Sp 1575 Kladno (13:14) - Praha-Dejvice (13:42)
Sp 1570 postrk Praha-Dejvice (14:12) - Kladno (14:41)
Sp 1577 Kladno (15:14) - Praha-Dejvice (15:42)
Sp 1574 postrk Praha-Dejvice (16:12) - Kladno (16:41)
Sp 1579 Kladno (17:14) - Praha-Dejvice (17:42)
Sp 1580 postrk Praha-Dejvice (18:12) - Kladno (18:41)
Sp 1581 Kladno (19:14) - Praha-Dejvice (19:42)
Sp 1584 postrk Praha-Dejvice (20:12) - Kladno (20:41)
Pre tieto vlaky zatiaľ nie je k dispozícii žiadne pozorovanie ani predpoklad.


4. TD:
Os 9857 Kladno (5:47) - Praha-Dejvice (6:18)
Sp 1560 Praha-Dejvice (7:12) - Rakovník (8:28): 854.029