prosinec 2016 leden 2017 únor 2017 březen 2017 duben 2017 květen 2017 červen 2017 červenec 2017 srpen 2017 září 2017 říjen 2017 listopad 2017 prosinec 2017
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - duben 2017
 TS 103, 301 a 102: 163/362 + 961 DKV Česká Třebová PJ Česká Třebová

oběh pro
9. 12.:
TS 103 (163 + 961)TS 301 (362 + 961)TS 102 (163)datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den1. den
--5002/5017pk/6282
/7149pk/5016/5015pk
/5042
5004/5005pk/5026
/8661pk/8662
-5018/5073pk/5010
/8654/5013pk/5030
/5031pk
5003pk5021/5020/6281
/6280/7165/7170
/6285/7148/6288
so 1. 4.- -     -       so 1. 4.
ne 2. 4.-     163.097 -       ne 2. 4.
po 3. 4.362.080 163.061 163.244 163.097 163.025 163.065 362.087 163.040 po 3. 4.
út 4. 4.  163.025 163.244 362.087 ! 163.097 !   163.065 ! 163.040 út 4. 4.
st 5. 4.362.080 !   163.244 163.065 ! 362.087 ! 163.097 !   163.040 st 5. 4.
čt 6. 4.163.061 362.080 163.244 163.097 163.025 362.087 362.070 163.029 čt 6. 4.
7. 4.362.080 ! 163.061 163.244 362.070 ! 163.097 !   362.087 ! 163.029 7. 4.
so 8. 4.- -   362.070 ! - 163.097 !   163.029 so 8. 4.
ne 9. 4.- 362.080 163.244 471.029 [1] - 163.244
362.070
[2]
163.025 163.029 ne 9. 4.
po 10. 4.163.061 [3] 163.244 362.080 163.025 !     362.070 ! 163.029 po 10. 4.
út 11. 4.163.244 ! 163.061 ! 362.080 163.065 163.025 + 961.016     163.029 út 11. 4.
st 12. 4.163.244 + 961.020   362.080   163.065 ! 163.025 + 961.016 !   163.029 st 12. 4.
čt 13. 4.  163.244 + 961.020 362.080     163.065 ! 163.025 + 961.016 163.067 čt 13. 4.
14. 4.-   362.080 163.025 + 961.016 ! - 362.080   163.067 14. 4.
so 15. 4.- - 362.080 163.025 + 961.016 ! -     163.067 so 15. 4.
ne 16. 4.-   362.080   - 362.080   163.067 ne 16. 4.
po 17. 4.- 362.080 !     -     163.067 po 17. 4.
út 18. 4.163.244 362.087           163.067 út 18. 4.
st 19. 4.163.025 163.244 + 961.020           163.067 ! st 19. 4.
čt 20. 4.163.244 + 961.020 ! 163.025 !           163.067 ! čt 20. 4.
21. 4.163.025 ! 163.244 + 961.020 !             21. 4.
so 22. 4.- -     -       so 22. 4.
ne 23. 4.- 163.025 163.061 362.087 - 163.065 362.070 163.048 ne 23. 4.
po 24. 4.  163.061 ! 163.025 ! 362.070 !     163.065 ! 163.048 ! po 24. 4.
út 25. 4.163.061 + 961.019 163.244 + 961.020 163.025 ! 163.065 ! 362.070 !     163.048 ! út 25. 4.
st 26. 4.362.080 + 961.013 163.061 + 961.019             st 26. 4.
čt 27. 4.163.061 + 961.019 ! 362.080 + 961.013             čt 27. 4.
28. 4.362.080 + 961.013 ! 362.070             28. 4.
so 29. 4.- -     -       so 29. 4.
ne 30. 4.-       -   163.065   ne 30. 4.
oběh pro
9. 12.:
--5002/5017pk/6282
/7149pk/5016/5015pk
/5042
5004/5005pk/5026
/8661pk/8662
-5018/5073pk/5010
/8654/5013pk/5030
/5031pk
5003pk5021/5020/6281
/6280/7165/7170
/6285/7148/6288
datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den1. den
TS 103 (163 + 961)TS 301 (362 + 961)TS 102 (163)

[1]vlak 5005: 471.029 - úsek: Kolín - Záboří nad Labem, 163.097 - úsek: Záboří nad Labem - Česká Třebová
[2]vlak 5002: 163.244
vlak 8661 postrk: 362.070
[3]vlak 5010: 163.061 - Česká Třebová - Záboří nad Labem, 471.069 - Záboří nad Labem - Kolín