december 2018 január 2019 február 2019 marec 2019 apríl 2019 máj 2019 jún 2019 júl 2019 august 2019 september 2019 október 2019 november 2019 december 2019
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - december 2019
 TS 132 a 133: 163 OCÚ střed SÚ Česká Třebová

obeh pre
14. 12.:
TS 132 (163)TS 133 (163)dátum
1. deň1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň6. deň
5021/5020/6281
/6280/7155/7164
/6283/6282/7167
/5036/5054
5028/50495630/5202/5225
/5607/5608/5621
--5612/5603/5604
/5220/5227/5617
/5628
5611/5624/5609
ne 1. 12.163.234     - - 163.076 !   ne 1. 12.
po 2. 12.163.234             po 2. 12.
ut 3. 12.163.234             ut 3. 12.
st 4. 12.163.234             st 4. 12.
št 5. 12.163.234 163.244 163.064 163.090 163.063 163.080 163.076 št 5. 12.
pi 6. 12.163.234 163.076 163.244 163.064 163.090 163.063 163.080 pi 6. 12.
so 7. 12.163.234 163.080 ! 163.076 ! - - 163.090 ! 163.064 ! so 7. 12.
ne 8. 12.163.234 163.064 163.080 ! - - 163.244 ! 163.090 ne 8. 12.
po 9. 12.163.234 163.064 163.090 163.076 163.244 163.080 163.063 po 9. 12.
ut 10. 12.163.234 163.063 ! 163.244 163.090 163.076 ! 163.064 163.080 ut 10. 12.
st 11. 12.163.067 163.080 ! 163.064 163.244 ! 163.090 163.076   st 11. 12.
št 12. 12.163.067   163.080 ! 163.064 ! 163.244 ! 163.090 ! 163.076 ! št 12. 12.
pi 13. 12.163.067 [1] 163.067 [2] 163.064 163.063 163.080 163.244 163.090 pi 13. 12.
so 14. 12.163.067 163.090 163.076 - - 163.080 163.063 so 14. 12.
obeh pre
14. 12.:
5021/5020/6281
/6280/7155/7164
/6283/6282/7167
/5036/5054
5028/50495630/5202/5225
/5607/5608/5621
--5612/5603/5604
/5220/5227/5617
/5628
5611/5624/5609
dátum
1. deň1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň6. deň
TS 132 (163)TS 133 (163)

[1]vlaky 5020, 5036: 163.067
[2]vlak 5027: 163.067