prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červenec 2020
 TS 851 a 852: 854 + 954.2 OCÚ střed SÚ Trutnov

oběh pro
12. 12.:
TS 851 (854 + 054 + 954.2)TS 852 (854 + 954.2)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den
Sp 1887/Sp 1825pk/Sp 1828
/Sp 1829pk/Sp 1832/Sp 1835pk
/Sp 1836/Sp 1837pk
Sp 1826/Sp 1827pk/Sp 1830
/Sp 1831pk/Sp 1834/Sp 1894pk
----
st 1. 7.854.015 + 954.215 ! 854.014 + 954.214 854.202 + 954.210 854.204 + 954.204     st 1. 7.
čt 2. 7.854.014 + 954.214     854.202 + 954.210 ! 854.204 + 954.204 !   čt 2. 7.
3. 7.854.015 + 954.215 854.014 + 954.214 ! 854.210 + 954.211 854.205 + 954.212 [1] 854.202 + 954.210 854.204 + 954.204 3. 7.
so 4. 7.854.014 + 954.214 ! 854.015 + 954.215 ! 854.204 + 954.210 854.210 + 954.211 ! 854.205 + 954.212 ! 854.034 + 954.206 so 4. 7.
ne 5. 7.854.015 + 954.215 ! 854.014 + 954.214 854.202 + 954.206 [2] 854.204 + 954.210 854.210 + 954.211 ! 854.205 + 954.212 ne 5. 7.
po 6. 7.854.014 + 954.214 854.015 + 954.215 854.225 + 954.204 854.202 + 954.206 854.204 + 954.210 [3] 854.210 + 954.211
854.204 + 954.210
[4]
po 6. 7.
út 7. 7.854.023 854.014 + 954.214 !   854.225 + 954.204 ! 854.202 + 954.206 ! 854.210 + 954.211 út 7. 7.
st 8. 7.854.009 854.015 + 954.215 ! 854.210 + 954.211 ! 854.020 + 954.210 854.225 + 954.204 854.202 + 954.206 st 8. 7.
čt 9. 7.    854.202 + 954.206 ! 854.016 + 954.211 854.020 + 954.210 854.005 + 954.212 čt 9. 7.
10. 7.854.014 + 954.214   854.204 + 954.204 854.202 + 954.206
810.572
810.665
[5]
854.016 + 954.211 854.020 + 954.210 10. 7.
so 11. 7.854.015 + 954.212 854.014 + 954.214 854.020 + 954.210 854.204 + 954.204 854.205 + 954.206 854.016 + 954.211 so 11. 7.
ne 12. 7.854.014 + 954.214 ! 854.015 + 954.212 854.210 + 954.211 [6] 854.020 + 954.210 854.204 + 954.204 [7] 854.205 + 954.206
854.204 + 954.204
[8]
ne 12. 7.
po 13. 7.854.015 + 954.215 854.014 + 954.214 854.204 + 954.204 854.210 + 954.211 854.020 + 954.210 854.205 + 954.206 po 13. 7.
út 14. 7.854.014 + 954.214 854.015 + 954.215 ! 854.017 + 954.212 + 854.005 pk [9] 854.204 + 954.204 ! 854.210 + 954.211 854.020 + 954.210 ! út 14. 7.
st 15. 7.  854.008
854.014 + 954.214
[10]
854.020 + 954.210 854.017 + 854.005 pk ! 854.204 + 954.204 854.210 + 954.211 ! st 15. 7.
čt 16. 7.854.015 + 954.215   854.210 + 954.211 854.020 + 954.210 ! 854.205 + 954.206 854.204 + 954.204 čt 16. 7.
17. 7.  854.034
754.030
[11]
854.204 + 954.204 ! 854.210 + 954.211 854.020 + 954.210 854.205 + 954.206 17. 7.
so 18. 7.    854.205 + 954.206 ! 854.204 + 954.204 854.210 + 954.211 854.020 + 954.210 so 18. 7.
ne 19. 7.    854.020 + 954.210 ! 854.017 + 954.206 854.204 + 954.204 854.210 + 954.211 ne 19. 7.
po 20. 7.  854.015 + 954.215 [12] 854.210 + 954.211 854.020 + 954.210 854.017 + 954.206 854.204 + 954.204 po 20. 7.
út 21. 7.854.022 854.015 + 954.215 [13] 854.204 + 954.204 ! 854.210 + 954.211 !   854.017 + 954.206 út 21. 7.
st 22. 7.  854.015 + 954.215 [13] 854.017 + 954.206 ! 854.202 + 954.212 854.210 + 954.211 854.225 + 954.210 st 22. 7.
čt 23. 7.854.015 + 954.215 ! 854.022 + 954.214 [13] 854.225 + 954.206 854.204 + 954.204 854.210 + 954.211 854.202 + 954.212 čt 23. 7.
24. 7.854.022 + 954.214 [14] 754.040 [15] 854.202 + 954.212 854.225 + 954.206 854.204 + 954.204 854.210 + 954.211 24. 7.
so 25. 7.754.040
854.022 + 954.214
[16]
  854.210 + 954.211 854.202 + 954.212 854.225 + 954.206 854.204 so 25. 7.
ne 26. 7.754.030
854.015 + 954.215
[17]
854.022 + 954.214 ! 854.204 + 954.204 854.210 + 954.211 854.202 + 954.212 854.225 + 954.206 ne 26. 7.
po 27. 7.  854.009 854.225 + 954.206 854.204 + 954.204 854.210 + 954.211 ! 854.202 + 954.212
754.040 př + 854.202 + 954.212
[18]
po 27. 7.
út 28. 7.854.020 + 954.214 [19] 854.009 [20] 854.202 + 954.212
854.014
854.022 + 954.212
[21]
854.225 + 954.206 854.204 + 954.204 854.210 + 954.211 út 28. 7.
st 29. 7.854.014 + 954.210
814.000
854.014 + 954.210
[22]
854.014 + 954.210 [23] 854.210 + 954.211 854.022 + 954.212 854.225 + 954.206 854.204 + 954.204 st 29. 7.
čt 30. 7.814.192 [24]   854.204 + 954.204 ! 854.210 + 954.211 854.022 + 954.212 854.225 + 954.206 čt 30. 7.
31. 7.  854.017 [25] 854.202
854.225 + 954.206
[26]
854.204 + 954.204 854.210 + 954.211 854.022 + 954.212 31. 7.
oběh pro
12. 12.:
Sp 1887/Sp 1825pk/Sp 1828
/Sp 1829pk/Sp 1832/Sp 1835pk
/Sp 1836/Sp 1837pk
Sp 1826/Sp 1827pk/Sp 1830
/Sp 1831pk/Sp 1834/Sp 1894pk
----datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den
TS 851 (854 + 054 + 954.2)TS 852 (854 + 954.2)

[1]vlak 1867: 854.205 + 954.212
[2]vlak 1817: 854.202 + 954.206
[3]vlak 1845: 854.204 + 954.210
[4]vlak 1841: 854.210 + 954.211
vlak 1869: 854.204 + 954.210
[5]vlaky 25152, 1849: 854.202 + 954.206, pozn: na Sp 1849 ve stanici Václavice porucha vozu, do Starkoče vlak odřeknut
vlaky 15156, 15115, 1848: -, pozn: v úseku Starkoč - Teplice nad Metují odřeknut; z Teplic nad Metují do Broumova náhradní autobusová doprava
vlaky 1855, 15160, 15163, 1854: 810.572, pozn: ze Starkoče do Meziměstí 810.572, z Meziměstí do Broumova 810.665
vlaky 1861, 15166, 15169, 1860, 1867, 15172, 15175, 1866: 810.665
[6]vlak 1817: 854.210 + 954.211
[7]vlak 1851: 854.204 + 954.204
[8]vlak 1841: 854.205 + 954.206
vlak 1869: 854.204 + 954.204
[9]vlak 1802: 854.017 + 954.212 + 854.005 pk
[10]vlak 1830: 854.008, pozn: Nebyl řazen řídící vuz
vlak 1831: 854.014 + 954.214
[11]vlak 1825: 854.034, pozn: Bez řídícího vozu.
vlak 1894: 754.030
[12]vlak 1834: Letohrad -Hradec Králové Slezské přechází na R 937
[13]vlak 1834: Přechází na R 937
[14]vlak 1829: 854.022 + 954.214
[15]vlak 1894: 754.040
[16]vlak 1887: 754.040
vlak 1829: 854.022 + 954.214
[17]vlak 1887: 754.030
vlak 1829: 854.015 + 954.215
[18]vlak 25150: 854.202 + 954.212
vlak 1898: 754.040 př + 854.202 + 954.212
[19]vlak 1887: 854.020 + 954.214
[20]vlak 1894: 854.009
[21]vlak 1807: 854.202 + 954.212
vlak 1817: 854.014
vlak 5107: 854.022 + 954.212
[22]vlak 1887: 854.014 + 954.210
vlak 1829: 814.000, pozn: Častolovice-Letohrad nebyl řazen vůz první třídy Hradec Králové -Tyniste nad Orlicí 854+dva vozy Bdtn
vlaky 1832, 1835: 854.014 + 954.210
[23]vlak 1834: 854.014 + 954.210
[24]vlak 1829: Častolovice-Letohrad nebyl řazen vůz první třídy Hradec Králové -Tyniste nad Orlicí 854+dva vozy Bdtn
[25]vlak 1894: 854.017
[26]vlak 1817: 854.202
vlak 5107: 854.225 + 954.206