grudzień 2021 styczeń 2022 luty 2022 marzec 2022 kwiecień 2022 maj 2022 czerwiec 2022 lipiec 2022 sierpień 2022 wrzesień 2022 październik 2022 listopad 2022 grudzień 2022
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - grudzień 2022
 TS 882: 843 SS Trutnov

obieg dla
10. 12.:
TS 882 (843)TS 081 (Btn⁷⁵³)data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień
1531/1804/1809
5702/5709/5710
/5711/5714/5717
/5720/5723
1800/1807
/1810/1535
5464/1530/5957
/1813/1816
1808/1533/1532
-1803/1814/1819
1531/1804/1809
1800/1807
/1810/1535
1530/5957
/1813/1816
1803/1808
/1533/1532
cz 1. 12.854.020 843.005 843.010 843.004 843.025 843.009 843.011 29-29 006 29-29 030 29-29 005 29-29 004 cz 1. 12.
pi 2. 12.843.011 843.015
[1]
843.005 843.010 843.004 843.025 843.009 [2] 29-29 003 29-29 006 29-29 016 29-29 004 pi 2. 12.
so 3. 12.843.004 843.015 843.009 843.005 843.011 - 843.010 29-29 004 29-29 006 29-29 003 29-29 005
29-29 030
[3]
so 3. 12.
ni 4. 12.843.010 843.015 843.011 843.009 843.005 - - 29-29 004 29-29 030 29-29 006 29-29 003 ni 4. 12.
po 5. 12.843.004 843.010
814.053
[4]
843.015
843.010
843.005
[5]
843.011 843.009 843.025 843.005 [6] 29-29 005 29-29 004 29-29 006 29-29 003 po 5. 12.
wt 6. 12.843.005 843.004 814.053
843.010
843.010 + 814.025 pk
[7]
843.011
814.053
[8]
843.011
843.025
[9]
843.009 843.025 [10] 29-29 004
29-29 004 + 29-29 032 pk
[11]
29-29 032
[12]
29-29 006
[13]
29-29 026 wt 6. 12.
śr 7. 12.843.011 854.005 843.004
854.034
[14]
843.010 814.053
843.009
[15]
843.025 843.009 [2] 29-29 005 29-29 004 29-29 026
[16]
29-29 003 śr 7. 12.
cz 8. 12.843.008 843.016 854.005 843.004 843.010 843.009 843.025 29-29 004 29-29 005 29-29 026 29-29 003 cz 8. 12.
pi 9. 12.843.008 843.011 843.016 854.005 843.004 843.010 843.009 29-29 005   29-29 026   pi 9. 12.
so 10. 12.843.004 [17] 843.011 843.008 843.009 843.025 - 854.005
843.004
[18]
29-29 003 29-29 004     so 10. 12.
obieg dla
10. 12.:
1531/1804/1809
5702/5709/5710
/5711/5714/5717
/5720/5723
1800/1807
/1810/1535
5464/1530/5957
/1813/1816
1808/1533/1532
-1803/1814/1819
1531/1804/1809
1800/1807
/1810/1535
1530/5957
/1813/1816
1803/1808
/1533/1532
data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień
TS 882 (843)TS 081 (Btn⁷⁵³)

[1]pociągi 99802, 5716: 843.015, pozn: na zastávce Nová Paka město porucha motorového vozu, vlak dále do Chlumce odřeknut, z Chlumce do Městce Králové 810.515
pociąg 5719: -, pozn: z Městce Králové do Chlumce 810.515, z Chlumce do Staré Paky vlak odřeknut
pociąg 5722: 843.015
[2]pociąg 1803: 843.009
[3]pociąg 1803: 29-29 005
pociąg 1808: 29-29 030
[4]pociąg 99802: 843.010
pociągi 15656, 15653: -, pozn: náhradní autobusová doprava
pociągi 5713, 5716, 5722, 5723: 814.053
[5]pociągi 5700, 5708: 843.015, pozn: ve stanici Ostroměř porucha motorového vozu, vlak dále do Chlumce nad Cidlinou odřeknut
pociągi 1805, 1812, 5961, 1817: 843.010
pociągi 1397, 1396: 843.005
[6]pociąg 1803: mezi Pilníkovem a Trutnovem porucha motorového vozu, Trutnov příjezd se zpožděním 57 minut
[7]pociągi 5700, 5708, 1805: 814.053
pociąg 1812: 843.010
pociąg 1396: 843.010 + 814.025 pk, pozn: Redislokace 814 025 do SÚ Trutnov
[8]pociągi 1806, 1811: 843.011
pociąg 1818: 814.053
[9]pociąg 1801: 843.011
pociąg 1808: 843.025
[10]pociąg 1803: 843.025
[11]pociąg 1800: 29-29 004
pociąg 1809: 29-29 004 + 29-29 032 pk
[12]pociąg 99802: 29-29 032
pociąg 1805: -, pozn: Přípojný vůz z důvodu nasazení 814 nejede. Btn se do Trutnova vrací na 1809
[13]pociąg 1801: 29-29 006
pociąg 1818: -, pozn: Přípojný vůz z důvodu nasazení 814 nejede
[14]pociągi 5700, 1817: 843.004
pociąg 1397: 854.034
[15]pociąg 1801: 814.053
pociągi 1808, 1815: 843.009
[16]pociąg 1801: -, pozn: Přípojný vůz z důvodu nasazení 814 nejede
pociąg 1806: 29-29 026
[17]pociągi 1531, 1804: 843.004
[18]pociąg 1803: 854.005
pociągi 1814, 1819: 843.004