prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱

Přehled nasazení - červenec 2022
 TS 830 a 833: 844 a 814 SS Valašské Meziříčí

oběh pro
10. 12.:
TS 830 (844)TS 833 (814)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den
3900/3905/3908
/3911/3914/3921
/13220
13209/13204/3904
/3909/3912/3919
/13216
13207/3902/3953
/3973/3944/3913
/3926/3923/13223
/3922/3939
3930/3903/3906
/3955/3911pk/3935
/3936/3917/13219
/3918/3927
13203/13202/1656
/3907/13212/13213
/3910/3915/3916
/3957/3925/13222
4291pk/3982pk/3901
/13215/13214/13221
/3920/3961/3937
/3938
3949/3950/3951
/3954/3975/3960pk
/3977/3968pk/3983
/3984/3981/3986
14209/14210/14215
/14216/14255pk/14254
/14223pk/14224/14229
/14230/14235/14236
/14271/14272/14241
/14242
4238/14207/14208
/14217/14218/14219
/14220/14259/14260
/14263/14232/14239
/14240
4241/4240/4245
/3932/3943/3942
/3971/14208pk/3959
/3960/3967/3968
/3979/14226pk/14267
/14234/14243
14200/14205/14206
/14211/14212/14253
/14252/14257/14256
/14221/14222/14227
/14228/14265/14266
/14269/4234/4247
1650/14250/14231
/14234pk Zl-Ot/14237/14238
/14273/14274/3929pk
/3934
4291/39823933/3932/14213
/14216pk/14255/14254pk
/14223/14226/3985
/3980
1. 7.844.021   844.022 ! 844.013 ! 844.003 814.029
814.092
[1]
  814.002 !   814.063 814.091 814.118 814.029 810.015 1. 7.
so 2. 7.844.003 814.029 [2]   844.022 844.013 814.029 [3]     814.118   814.092 814.091 !     so 2. 7.
ne 3. 7.844.013 844.003 844.021 844.020 844.022 814.052 + 814.093 pk
814.052
[4]
814.062 814.029   814.002   814.092 ! - 814.063 ne 3. 7.
po 4. 7.844.014 844.013 ! 844.003 844.021 ! 844.020 814.062
810.519
[5]
814.052 !   814.029 !   814.002 !       po 4. 7.
út 5. 7.844.022 844.014 844.013 844.003 844.021 814.063 814.062       814.052 814.029 + 810.015 pk [6]     út 5. 7.
st 6. 7.844.021 844.022 844.014 844.020 844.003 810.329
814.002
[7]
814.073 810.373 + 810.519 pk   814.062   814.052 ! -   st 6. 7.
čt 7. 7.844.003 ! 844.021 ! 844.022 !       814.002 ! 814.073 !     814.062 ! 810.373 + 809.239 pk 844.020 [8]   čt 7. 7.
8. 7.        844.014 [9]               810.373 + 810.519 pk
844.014
[10]
810.373 + 810.519 pk
810.373 + 810.507 pk
[11]
8. 7.
so 9. 7.844.013 [12] 844.013 [13]   844.014 [14]       810.519 + 810.373 pk [15] 810.373 + 810.519 pk [16]   809.057 + 809.239 pk
814.002 + 814.076 pk
[17]
810.329 [18]     so 9. 7.
ne 10. 7.844.013 [12] 844.013 [13]   844.014 [19] 844.022 [20] 844.013 [21]   810.519 + 810.373 pk [15] 810.519 + 810.373 pk [22]   814.091
814.002
809.057 + 809.239 pk
814.002 + 814.076 pk
[23]
810.329 [24] - 810.373 + 810.519 pk
814.091
[25]
ne 10. 7.
po 11. 7.844.022 !       844.014 ! 814.091 ! 844.013 !   814.028 [26]   814.002
814.028
714.015 př + 809.239 + 809.057 pk
[27]
810.373 + 810.519 pk
814.028
[28]
814.028
814.002
[29]
809.239 + 809.057 pk
814.028
814.002
[30]
po 11. 7.
út 12. 7.844.020 [12] 844.020 [13]   844.014 [31]   814.002 !     814.076 [32]   814.091 + 814.028 pk
814.028
814.076
[33]
  814.063
844.013 + 814.093 pk
814.062 př + 810.329 + 810.015 pk
[34]
814.063 [35] út 12. 7.
st 13. 7.844.003 [36] 844.013
844.022
[37]
844.022 [38] 844.003 [39] 844.003
844.013
[40]
            814.076 ! 814.003 př + 810.329 + 810.373 pk [41]   st 13. 7.
čt 14. 7.844.003 [12] 844.003 [13] 844.003 [42] 844.014 [31]     814.063
814.251 + 814.252 pk
[43]
            814.118 čt 14. 7.
15. 7.844.013   844.003 !   844.014 ! 814.118 !   814.251 + 814.252 pk !             15. 7.
so 16. 7.844.003 [12] 844.003 [13]   844.020 [44] 844.022 [45] 844.020 [21]                 so 16. 7.
ne 17. 7.844.022
844.003
844.022
[46]
844.022
844.020
[47]
844.020 [48] 844.003
844.020 + 844.022 pk
814.003
[49]
844.014 [21]             -   ne 17. 7.
po 18. 7.844.013 844.022 ! 844.020 !     844.014 !           814.073   po 18. 7.
út 19. 7.844.013 [50]       844.014                 814.073 ! út 19. 7.
st 20. 7.844.014 ! 844.013 !               814.063 [51] 814.028 814.052     st 20. 7.
čt 21. 7.844.020 [12] 844.020 [13]   844.022 [31]             814.063 ! 814.028 ! 814.052 !   čt 21. 7.
22. 7.    844.020 !                   810.373 + 810.015 pk [52]   22. 7.
so 23. 7.844.020 [12] 844.020 [13]   844.021 [53] 844.013 [54] 844.021 [21]           810.329 [55]     so 23. 7.
ne 24. 7.844.013 !   844.020 ! 844.021 [31] 844.003 [54] 844.021 [21]   814.092 814.077 [56]   814.063
814.077
[57]
814.003
810.329
[58]
-   ne 24. 7.
po 25. 7.844.003 !   844.013
844.021
844.022
[59]
844.021
814.002
844.022
[60]
844.020 [61] 844.020 [21]     814.092 !     814.077 ! 810.329 + 810.015 pk [62] 814.003 po 25. 7.
út 26. 7.844.020 !   844.021 [63] 844.021 [64] 844.014 [61] 844.014 [21]           814.092 814.003
814.002 př + 810.329 + 810.015 pk
[65]
814.003 út 26. 7.
st 27. 7.    844.014 [63] 844.014 [64] 844.021 [61] 844.021 [21]             814.073 př + 810.373 + 810.015 pk [52] 814.003 ! st 27. 7.
čt 28. 7.844.021 [12] 844.021 [13] 844.014 [66] 844.014 [31]                 810.373 + 810.015 pk [24]   čt 28. 7.
29. 7.      844.014 !                 810.373 + 810.015 pk [62]   29. 7.
so 30. 7.                      810.373 [24]     so 30. 7.
ne 31. 7.  844.022 [67] 844.021 844.022
814.002
844.020
[68]
    814.063     814.091
814.062
[69]
814.028
810.329
[70]
-   ne 31. 7.
oběh pro
10. 12.:
3900/3905/3908
/3911/3914/3921
/13220
13209/13204/3904
/3909/3912/3919
/13216
13207/3902/3953
/3973/3944/3913
/3926/3923/13223
/3922/3939
3930/3903/3906
/3955/3911pk/3935
/3936/3917/13219
/3918/3927
13203/13202/1656
/3907/13212/13213
/3910/3915/3916
/3957/3925/13222
4291pk/3982pk/3901
/13215/13214/13221
/3920/3961/3937
/3938
3949/3950/3951
/3954/3975/3960pk
/3977/3968pk/3983
/3984/3981/3986
14209/14210/14215
/14216/14255pk/14254
/14223pk/14224/14229
/14230/14235/14236
/14271/14272/14241
/14242
4238/14207/14208
/14217/14218/14219
/14220/14259/14260
/14263/14232/14239
/14240
4241/4240/4245
/3932/3943/3942
/3971/14208pk/3959
/3960/3967/3968
/3979/14226pk/14267
/14234/14243
14200/14205/14206
/14211/14212/14253
/14252/14257/14256
/14221/14222/14227
/14228/14265/14266
/14269/4234/4247
1650/14250/14231
/14234pk Zl-Ot/14237/14238
/14273/14274/3929pk
/3934
4291/39823933/3932/14213
/14216pk/14255/14254pk
/14223/14226/3985
/3980
datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den
TS 830 (844)TS 833 (814)

[1]vlak 4291: 814.029
vlak 3920: 814.092
[2]vlak 3909: 814.029
[3]vlak 3920: 814.029
[4]vlak 3931: 814.052 + 814.093 pk
vlak 3920: 814.052
[5]vlak 3901: 814.062
vlaky 13221, 3920: 810.519
[6]vlak 3929: pk 810 015 po Bystřici p. Hostýnem (pro Os 3934)
[7]vlak 13215: 810.329
vlak 3920: 814.002
[8]vlak 3929: z Bystřice p. Hostýnem
[9]vlak 1656: 844.014
[10]vlak 14255: 810.373 + 810.519 pk
vlak 3929: 844.014, pozn: z Bystřice p. Hostýnem
[11]vlak 14255: 810.373 + 810.519 pk
vlak 14236: 810.373 + 810.507 pk
[12]vlak 3908: Po Bystřici
[13]vlak 3909: Z Bystřice
[14]vlak 3906: Z Bystřice pod Hostýnem jako sp 1783 Radhošť Sp4 ČD
[15]vlak 14229: 810.519 + 810.373 pk
[16]vlak 14220: 810.373 + 810.519 pk
[17]vlak 14221: 809.057 + 809.239 pk
vlak 14228: 814.002 + 814.076 pk
[18]vlak 3929: po Hulín, z Bystřice p. Hostýnem 844 014
[19]vlak 3906: Po Bystřici, z Bystřice sp 1783 Radhošť Sp4
[20]vlak 3925: Jel sp 1784 Radhošť po Bystřici, z Bystřice 3925
[21]vlak 3920: Po Bystřici
[22]vlak 14219: 810.519 + 810.373 pk
[23]vlak 14257: 814.091, pozn: Otrokovice - Zlín střed
vlak 14256: 814.002
vlak 14221: 809.057 + 809.239 pk
vlak 14227: 814.002 + 814.076 pk
[24]vlak 3929: po Hulín, z Bystřice pod Hostýnem 844 013
[25]vlak 14223: 810.373 + 810.519 pk
vlak 14226: 814.091, pozn: Vizovice - Otrokovice
[26]vlak 14262: 814.028
[27]vlak 14257: 814.002, pozn: Otrokovice - Zlín střed
vlak 14256: 814.028
vlak 14228: 714.015 př + 809.239 + 809.057 pk, pozn: +814028 vzadu
[28]vlaky 14218, 14219: 810.373 + 810.519 pk
vlak 14263: 814.028
[29]vlak 14255: 814.028
vlak 14254: 814.002, pozn: Zlín střed - Otrokovice
[30]vlak 14216: 809.239 + 809.057 pk
vlak 14255: 814.028
vlak 14254: 814.002, pozn: Zlín střed - Otrokovice
[31]vlak 3906: Po Bystřici
[32]vlak 14232: Vizovice - Otrokovice
[33]vlak 14228: 814.091 + 814.028 pk
vlak 14265: 814.028
vlak 4234: 814.076, pozn: Zlín střed - Otrokovice
[34]vlak 14223: 814.063, pozn: Kroměříž - Hulín
vlak 14226: 844.013 + 814.093 pk, pozn: Regio Shark v úseku Zlín střed Kroměříž
vlak 3929: 814.062 př + 810.329 + 810.015 pk, pozn: po Hulín, z Bystřice pod Hostýnem 844 013
[35]vlak 14223: Kroměříž - Hulín
[36]vlak 3914: Po Bystřici
[37]vlak 3912: 844.013, pozn: Po Bystřici
vlak 3919: 844.022, pozn: Z Bystřice
[38]vlak 3926: 844.022
[39]vlak 3917: Z Bystřice
[40]vlak 3910: 844.003
vlak 3915: 844.013, pozn: Z Bystřice
[41]vlak 3929: po Hulín, z Bystřice pod Hostýnem 844 003
[42]vlak 13203: 844.003
[43]vlak 3975: 814.063
vlak 3974: 814.251 + 814.252 pk
[44]vlak 3906: Po Bystřici, z Bystřice sp 1783
[45]vlak 3925: Po Bystřici sp 1784 z Bystřice 3925
[46]vlak 3908: 844.022, pozn: Po Bystřici
vlak 3911: 844.003, pozn: Z Bystřice
vlak 3921: 844.022, pozn: Z Bystřice
[47]vlak 3909: 844.022, pozn: Z Bystřice
vlak 13218: 844.020
[48]vlak 3906: Po Bystřici pak sp 1783
[49]vlak 13213: 844.003
vlak 3910: 844.020 + 844.022 pk, pozn: Z valmezu
vlak 3957: 814.003
[50]vlak 3905: Z Bystřice
[51]vlak 14243: V úseku Hulín - Zlín střed jako R 897, ze Zlína pokračuje do Vizovic jako Os 14243.
[52]vlak 3929: po Hulín, z Bystřice pod Hostýnem 844 014
[53]vlak 3906: Po Bystřici z Bystřice sp 1783
[54]vlak 3925: Po Bystřici sp 1784 z Bystřice os 3925
[55]vlak 3929: po Hulín, z Bystřice pod Hostýnem 844 021
[56]vlak 14217: 814.077
[57]vlak 14228: 814.063
vlak 14269: 814.077, pozn: Střet s OA na železničním přejezdu P8232 mezi ŽST Zlín-Malenovice a Zlín-Louky. Provoz v úseku Otrokovice - Zlín střed přerušen. Došlo k vykolejení MJ.
[58]vlak 14231: 814.003
vlak 3929: 810.329, pozn: po Hulín, z Bystřice pod Hostýnem 844 021
[59]vlak 13203: 844.013
vlak 3913: 844.021, pozn: Z Bystřice
vlak 3923: 844.022, pozn: Z Bystřice
[60]vlak 3906: 844.021
vlak 3955: 814.002
vlak 3918: 844.022, pozn: Po Bystřici
[61]vlak 3925: Z Bystřice
[62]vlak 3929: po Hulín, z Bystřice pod Hostýnem 844 022
[63]vlak 3923: Z Bystřice
[64]vlak 3918: Po Bystřici
[65]vlak 14255: 814.003
vlak 3929: 814.002 př + 810.329 + 810.015 pk, pozn: po Hulín, z Bystřice pod Hostýnem 844 021
[66]vlak 3913: Z Bystřice
[67]vlak 3912: 844.022
[68]vlak 3916: 844.022
vlak 3957: 814.002
vlak 3925: 844.020
[69]vlak 14227: 814.091
vlak 4234: 814.062, pozn: Po Otrokovice
[70]vlak 14237: 814.028
vlak 3929: 810.329, pozn: po Hulín, z Bystřice pod Hostýnem 844 013