prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - únor 2020
 TS 853, 855 a 856: 814 a 810 OCÚ východ SÚ Valašské Meziříčí

oběh pro
31. 10.:
TS 853 (814)TS 855 (810)TS 856 (810)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den1. den2. den
----------
so 1. 2.814.118
814.062
[1]
      814.052 814.093   810.015 - - so 1. 2.
ne 2. 2.              810.519   - ne 2. 2.
po 3. 2.814.187             810.015 810.583   po 3. 2.
út 4. 2.  814.076   814.118 814.188   810.015
810.519
[2]
810.373 810.546 810.173 út 4. 2.
st 5. 2.814.093
814.092
814.092 + 814.073 pk
814.189
[3]
814.189
814.093
[4]
814.076 814.187 814.118 814.188 810.373 810.519 810.173 810.583 st 5. 2.
čt 6. 2.814.188 814.189
810.015
814.092
814.189
[5]
814.093 814.076 814.187 814.118 810.519
810.015
[6]
810.373 810.583 810.546 čt 6. 2.
7. 2.814.118 814.188 814.189 814.093 814.076 -
814.187
[7]
810.373 810.015 810.546 810.506 7. 2.
so 8. 2.814.189
814.003
842.025
814.187
[8]
814.118
814.029
[9]
814.188 814.076 814.093 814.187
842.025
[10]
810.015
810.519
[2]
810.373 - - so 8. 2.
ne 9. 2.814.093 814.187 814.029 814.188 814.076   810.373 810.519   - ne 9. 2.
po 10. 2.

[11] [12]
814.118 810.173
814.077
750.718
814.077
814.189
[13]
814.187 814.029 [14] 814.188
814.029
814.188
814.076
[15]
814.076
-
814.076
[16]
810.519 810.373 810.506
-
810.173
[17]
810.583
810.173
[18]
po 10. 2.

[11] [12]
út 11. 2.

[19]
814.076
814.189
810.015
[20]
814.118
814.188 + 814.189 pk
[21]
814.189
814.076
[22]
814.187 814.029 -
-
810.546
[23]
810.373 810.519 810.506 810.583
810.546
[24]
út 11. 2.

[19]
st 12. 2.

[19]
814.076
810.506
814.076
[25]
810.015
814.118
[26]
814.189 + 814.188 pk
814.189
[27]
814.188
814.189
[28]
814.187 814.029 810.519 810.373 810.546 810.583 st 12. 2.

[19]
čt 13. 2.814.029 + 814.188 pk
810.015
814.076
[29]
814.076
814.029 + 814.073 pk
[30]
814.118 814.187 814.189 -
810.546
[31]
810.373 810.519 810.583 810.506
810.546
[32]
čt 13. 2.
14. 2.814.029
814.118
814.076
[33]
814.076
814.093
[34]
814.073 + 814.029 pk
814.073
[35]
814.189 814.187 814.118
814.029
[36]
810.519 810.373 810.546 810.506 14. 2.
so 15. 2.814.187
814.092
814.187
[37]
814.076 814.093 814.073 814.189 814.029 810.373 810.519 - - so 15. 2.
ne 16. 2.814.189 814.187 814.076 814.093 814.073 814.118 810.519
810.015
[38]
810.373 810.546 - ne 16. 2.
po 17. 2.814.118
814.028
814.118
[39]
814.189 814.187 814.076 814.093 814.073 810.373 810.015 810.506 810.173 po 17. 2.
út 18. 2.814.073 814.118 814.189 814.187 814.076 814.093 810.015 810.373 810.173 810.519
810.546
[40]
út 18. 2.
st 19. 2.814.093 814.073
814.072
[41]
814.118 814.189 814.187 814.076 810.373
810.519
[42]
810.015 810.546 810.506 st 19. 2.
čt 20. 2.814.189 814.093 ! 814.072 814.118 !   814.187 ! 810.015 810.519 810.506 810.173 čt 20. 2.
21. 2.814.187
814.093
[43]
814.189 814.073 814.072 814.118 814.076 810.519 810.015 810.173 810.546 21. 2.
so 22. 2.814.118
814.091
814.187
[44]
814.093 814.189 814.073 814.072 814.076 810.015
810.373
[45]
810.519 - - so 22. 2.
ne 23. 2.814.072
814.091
[46]
814.187 814.093 814.189 814.073 814.076 810.373 810.519 810.173 - ne 23. 2.
po 24. 2.814.076 814.091
814.187
[47]
814.072 814.093 814.189 -
814.073
[48]
810.519 810.373 810.546
-
810.583
[49]
810.583 [50] po 24. 2.
út 25. 2.

[51]
814.073 814.076
814.191
[52]
814.187 814.072
814.189 + 814.072 pk
814.189
810.546 + 814.189 pk
814.189
[53]
814.093
814.093 + 810.546 pk
814.093
814.072 př + 814.093
814.093 + 814.072 pk
814.093
[54]
814.189
814.072
[55]
810.373 810.519 810.546
810.506
[56]
810.506 [57] út 25. 2.

[51]
st 26. 2.814.072
814.029
814.118
[58]
814.073 814.191 814.187 814.189 -
814.093
[59]
810.519
810.015
[6]
810.373
814.002
[60]
814.093
-
810.583
[61]
810.583 [62] st 26. 2.
čt 27. 2.814.189
814.072
[63]
814.118
814.189
[64]
814.073 814.191
814.093
814.191
[65]
814.187 -
814.191
[66]
810.373
810.519
[42]
810.015 814.093
-
810.506
[67]
810.506 [68] čt 27. 2.
28. 2.814.093 814.072
814.118
[69]
814.189 814.073 814.191 -
814.187
[70]
810.015 810.519 814.187
-
[71]
810.583 28. 2.
so 29. 2.814.191 814.093
814.072
[72]
814.118 814.189 814.073 814.187 810.519
814.076
[73]
810.015 - - so 29. 2.
oběh pro
31. 10.:
----------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den1. den2. den
TS 853TS 855TS 856

[1]vlak 3122: 814.118
vlak 3165: 814.062
[2]vlak 3901: 810.015
vlak 3924: 810.519
[3]vlak 3100: 814.093
vlak 3163: 814.092
vlak 3172: 814.092 + 814.073 pk
vlak 3175: 814.189
[4]vlak 3168: 814.189
vlak 3167: 814.093
[5]vlak 3162: 814.189
vlaky 3161, 3166: 810.015
vlak 3165: 814.092
vlaky 3170, 3113: 814.189
[6]vlak 3901: 810.519
vlak 3924: 810.015
[7]vlaky 12803, 12804, 12807, 12808: -, pozn: BEZ PK (MJ použita jako náhrada lokomotivy 742 366 v TS řady 842)
vlak 12821: 814.187
[8]vlak 3166: 814.189
vlaky 3165, 3170: 814.003
vlak 3175: 842.025
vlak 3111: 842.025, pozn: V úseku Valašské Meziříčí - Frýdek-Místek, dále 814 187
vlak 3148: 814.187
[9]vlaky 3101, 3112: 814.118
vlak 3113: 814.029
[10]vlak 3125: 814.187
vlak 3114: 842.025
[11]Neprůjezdná trať Hnojník - Český Těšín, provoz zastaven na žádost HZS (10:15 - 15:00)
[12]Orkán Sabina, větší množství mimořádností, oběhy nemusí platit.
[13]vlaky 3162, 3168: 810.173
vlak 3167: 814.077
vlak 3169: 750.718
vlak 3170: 814.077
vlak 3113: 814.189
[14]vlak 12839: 814.029
vlak 12815: V úseku Frýdek-Místek - Hnojník (dále NAD NEZAJIŠTĚNA)
vlak 12816: V úseku Hnojník - Frýdek-Místek (z Českého Těšína NAD NEZAJIŠTĚNA)
vlak 12819: V úseku Frýdek-Místek - Hnojník
vlak 12820: V úseku Hnojník - Frýdek-Místek
[15]vlak 12813: 814.188
vlak 12814: 814.029, pozn: V úseku Hnojník - Frýdek-Místek (z Českého Těšína NAD NEZAJIŠTĚNA)
vlak 12817: 814.029, pozn: V úseku Frýdek-Místek - Hnojník, dále NAD, Český Těšín - Cieszyn 814 188
vlak 12818: 814.029, pozn: V úseku Hnojník - Frýdek-Místek, Cieszyn - Český Těšín 814 188, dále NAD
vlak 12821: 814.029, pozn: V úseku Frýdek-Místek - Hnojník, dále NAD, Český Těšín - Cieszyn 814 188
vlaky 12822, 12830: 814.188
vlaky 12833, 12838: 814.076
[16]vlak 12808: 814.076
vlaky 12821, 12822, 12825, 12826: -, pozn: Vlivem MU NEJETO
vlak 3177: 814.076
[17]vlak 12806: 810.506
vlaky 12823, 12824: -, pozn: Vlivem MU NEJETO
vlak 3114: 810.173
[18]vlaky 3101, 3160: 810.583
vlaky 3173, 3173: 810.173
[19]Výluka Hostašovice - Valašské Meziříčí (07:30 - 13:45)
[20]vlak 3100: 814.076
vlak 3125: 814.076, pozn: pouze do Frýdlantu n. O. a přechod do 3. TD
vlaky 3172, 3172: 814.189
vlaky 3175, 3148: 810.015
[21]vlak 3162: 814.118
vlak 3167: 814.118, pozn: + Os 3133 v úseku Frenštát p. R. - Frýdek-Místek (jako náhrada 742 366 v TS MV 842) a Sv zpět do Frenštátu p. R.
vlak 3170: 814.118
vlak 3113: 814.188 + 814.189 pk
[22]vlak 13100: 814.189
vlak 13109: 814.189, pozn: + Sv do Frýdku-Místku
vlak 13108: 814.076
[23]vlaky 12803, 12804, 12807, 12808: -, pozn: BEZ PK
vlaky 12821, 12822, 12825, 12826: -, pozn: BEZ PK (MJ použita jako náhrada za 742 366 v TS MV 842)
vlak 3177: 810.546
[24]vlak 3160: 810.583
vlak 3173: 810.546
[25]vlak 3100: 814.076
vlaky 3163, 3172: 810.506
vlak 3175: 814.076
[26]vlaky 3162, 3170: 810.015
vlak 3113: 814.118
[27]vlak 3158: 814.189 + 814.188 pk, pozn: pk 814 188 pouze do Frýdku-Místku
vlaky 13100, 13139: 814.189
[28]vlaky 12803, 12836: 814.188
vlak 12839: 814.189
[29]vlak 3100: 814.029 + 814.188 pk
vlaky 3163, 3172: 810.015
vlak 3175: 814.076
[30]vlaky 3162, 3170: 814.076
vlak 3113: 814.029 + 814.073 pk
[31]vlaky 12803, 12804, 12807, 12808, 12821, 12822, 12825, 12826: -, pozn: BEZ PK (chybí MJ)
vlak 3177: 810.546
[32]vlaky 3101, 3160: 810.506
vlaky 3173, 3173: 810.546
[33]vlaky 3100, 3125: 814.029
vlaky 3172, 3172: 814.118
vlak 3175: 814.076
[34]vlaky 3162, 3170: 814.076
vlak 3113: 814.093
[35]vlak 3158: 814.073 + 814.029 pk, pozn: pk 814 029 pouze do Frýdku-Místku
vlak 13100: 814.073
[36]vlaky 12803, 12808: 814.118
vlak 12821: 814.029
[37]vlaky 12841, 3168: 814.187
vlaky 3167, 3170: 814.092
vlak 3175: 814.187
[38]vlak 3931: 810.519
vlak 3924: 810.015
[39]vlak 3100: 814.118
vlaky 3163, 3125, 3172, 3172: 814.028
vlak 3175: 814.118
[40]vlak 3160: 810.519
vlak 3173: 810.546
[41]vlak 3166: 814.073
vlak 3113: 814.072
[42]vlak 3901: 810.373
vlak 3924: 810.519
[43]vlaky 3125, 3172, 3172: 814.187
vlaky 3175, 3148: 814.093
[44]vlak 3166: 814.118
vlaky 3165, 3170: 814.091
vlak 3175: 814.187
[45]vlak 3901: 810.015
vlak 3924: 810.373
[46]vlak 3170: 814.072
vlak 3111: 814.091
[47]vlak 3170: 814.091
vlak 3113: 814.187
[48]vlaky 12803, 12804, 12807, 12808, 12821, 12822, 12825, 12826: -, pozn: BEZ PK (prázdniny)
vlak 3177: 814.073
[49]vlak 12806: 810.546
vlaky 12823, 12824: -, pozn: BEZ PK (prázdniny)
vlak 3114: 810.583
[50]vlak 103173: 810.583
[51]Výluka Frýdek-Místek - Dobrá u Frýdku-Místku (07:45 - 15:45)
[52]vlaky 3162, 3170: 814.076
vlak 3113: 814.191
[53]vlak 12803: 814.072
vlak 12808: 814.072, pozn: V úseku Cieszyn - Dobrá u Frýdku-Místku
vlak 12811: 814.189 + 814.072 pk, pozn: 814 189 v úseku Dobrá u Frýdku-Místku - Cieszyn, 814 072 pk v úseku Dobrá u Frýdku-Místku - Český Těšín
vlak 12812: 814.189, pozn: V úseku Cieszyn - Dobrá u Frýdku-Místku
vlak 12815: 814.189, pozn: V úseku Dobrá u Frýdku-Místku - Český Těšín
vlak 12816: 814.189, pozn: V úseku Český Těšín - Dobrá u Frýdku-Místku
vlak 12819: 814.189, pozn: V úseku Dobrá u Frýdku-Místku - Český Těšín
vlak 12820: 810.546 + 814.189 pk, pozn: V úseku Český Těšín - Dobrá u Frýdku-Místku
vlak 12823: 814.189, pozn: V úseku Dobrá u Frýdku-Místku - Český Těšín
vlak 12824: 814.189
[54]vlaky 12802, 12806: 814.093
vlak 12809: 814.093 + 810.546 pk
vlak 12810: 814.093, pozn: V úseku Český Těšín - Dobrá u Frýdku-Místku
vlak 12813: 814.093, pozn: V úseku Dobrá u Frýdku-Místku - Český Těšín
vlak 12814: 814.093, pozn: V úseku Český Těšín - Dobrá u Frýdku-Místku
vlak 12817: 814.072 př + 814.093, pozn: V úseku Dobrá u Frýdku-Místku - Cieszyn, v úseku Český Těšín - Cieszyn př 814 072
vlak 12818: 814.093 + 814.072 pk, pozn: V úseku Český Těšín - Dobrá u Frýdku-Místku
vlak 12821: 814.093, pozn: V úseku Dobrá u Frýdku-Místku - Cieszyn
vlak 12822: 814.093, pozn: V úseku Cieszyn - Dobrá u Frýdku-Místku
vlak 12825: 814.093, pozn: V úseku Dobrá u Frýdku-Místku - Cieszyn
vlak 12826: 814.093
[55]vlak 12803: 814.189
vlak 12808: 814.189, pozn: V úseku Cieszyn - Dobrá u Frýdku-Místku
vlak 12821: 814.072, pozn: V úseku Dobrá u Frýdku-Místku - Cieszyn
vlak 12822: 814.072, pozn: V úseku Cieszyn - Dobrá u Frýdku-Místku
vlak 12825: 814.072, pozn: V úseku Dobrá u Frýdku-Místku - Cieszyn
vlaky 12826, 3177: 814.072
[56]vlaky 12841, 12806: 810.546
vlak 12823: 810.546, pozn: V úseku Dobrá u Frýdku-Místku - Český Těšín
vlak 12824: 810.546
vlak 3114: 810.506
[57]vlak 103101: 810.506
[58]vlak 3100: 814.072
vlaky 3163, 3172: 814.029
vlak 3175: 814.118
[59]vlaky 12803, 12804, 12807, 12808, 12821, 12822, 12825, 12826: -, pozn: BEZ PK (prázdniny)
vlak 3177: 814.093
[60]vlak 13911: 810.373
vlaky 13910, 3948: 814.002
[61]vlaky 12841, 12840: 814.093
vlaky 12805, 12806, 12823, 12824: -, pozn: BEZ PK (prázdniny)
vlak 3114: 810.583
[62]vlak 3173: 810.583
[63]vlak 3100: 814.189, pozn: + Os 13209 / 13204 (Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
vlak 3163: 814.072
[64]vlak 3170: 814.118
vlak 3113: 814.189
[65]vlak 12808: 814.191
vlaky 12811, 12836: 814.093
vlak 12839: 814.191
[66]vlaky 12803, 12804, 12807, 12808, 12821, 12822, 12825, 12826: -, pozn: BEZ PK (prázdniny)
vlak 3177: 814.191
[67]vlak 12840: 814.093
vlaky 12805, 12806, 12823, 12824: -, pozn: BEZ PK (prázdniny)
vlak 3114: 810.506
[68]vlak 103173: 810.506
[69]vlak 3162: 814.072
vlaky 3161, 3167: 814.118
[70]vlaky 12803, 12804, 12807, 12808, 12821, 12822, 12825, 12826: -, pozn: BEZ PK (prázdniny)
vlak 3114: 814.187
[71]vlak 12840: 814.187
vlaky 12805, 12806, 12823, 12824: -, pozn: BEZ PK (prázdniny)
[72]vlaky 13110, 13125, 13124, 13127, 3112: 814.093
vlak 3113: 814.072
[73]vlak 3901: 810.519
vlak 3924: 814.076