december 2017 január 2018 február 2018 marec 2018 apríl 2018 máj 2018 jún 2018 júl 2018 august 2018 september 2018 október 2018 november 2018 december 2018
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - december 2018
 TS 301 a 305: 350 a 361.1 SPD Bratislava

obeh pre
8. 12.:
TS 311 (350)TS 313 (361.1)dátum
1. deň2. deň1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň6. deň7. deň
282/279278/28317614/615126/523522/127442/444
/125/120
123/122/443
128/521520/221
so 1. 12.362.009 350.020 350.019 361.129 361.130 350.005 361.125 361.126 361.109 so 1. 12.
ne 2. 12.350.020 362.009 383.110 361.127 361.129 361.130 350.005 361.125 361.126 ne 2. 12.
po 3. 12.350.018 350.020 362.006 361.109 361.127 361.126 [1] 361.130 350.003 361.125 po 3. 12.
ut 4. 12.350.020 350.018 383.108 361.129 361.109 361.127 361.126 361.130 350.003 ut 4. 12.
st 5. 12.350.018 350.020
380.013
[2]
383.109 361.125 361.129 361.109 361.127 361.126 361.130 st 5. 12.
št 6. 12.362.172
350.020
[3]
350.018 383.102 361.128 361.125 361.129 361.109 361.127 361.126 št 6. 12.
pi 7. 12.350.003 350.020 + 380.002 pk [4] 350.012 361.130 361.128 361.125 361.129 361.109 361.127 pi 7. 12.
so 8. 12.350.018 350.003 383.110 361.124 361.130 361.128 361.125 361.129 361.109 so 8. 12.
obeh pre
8. 12.:
282/279278/28317614/615126/523522/127442/444
/125/120
123/122/443
128/521520/221dátum
1. deň2. deň1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň6. deň7. deň
TS 311 (350)TS 313 (361.1)

[1]vlak 444: v úseku Pardubice-Praha 362.078 (eliminace zpoždění způsobeného ledovkou)
vlak 125: v úseku Praha-Pardubice 362.078 (eliminace zpoždění způsobeného ledovkou)
[2]vlak 278: 350.020
vlak 283: 380.013
[3]vlak 282: 362.172, pozn: od Bv
vlak 279: 350.020
[4]vlak 278: 380 002 nečinná, problémy na EC 104