prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 301, 309 a 310: 350 a 361.1 OSD Bratislava

oběh pro
19. 6.:
TS 301 (350)TS 309 (361.1)TS 310 (350)datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den1. den2. den
870/282/279
278/283/873
800/1723
/1724/801
614/3817/3820
/3827/3830/615
220/129442/125/120
123/122/443
343/126/523
522/127128/521520/221614vlož/3340/1734
/1737/3329
344/347
14. 6.350.020 350.018 362.015
362.009
[1]
361.124 361.127 361.125 361.109 361.126 361.128 350.001 361.110 350.016
350.005
[2]
350.012 14. 6.
so 15. 6.362.001 př + 350.003
350.003
[3]
350.020 363.146 [4] 361.127 361.130 361.128 361.125 361.109 361.126 361.110 350.001 - 350.012 so 15. 6.
ne 16. 6.350.018 350.003   350.001 361.127 361.130 361.128 361.125
362.118
[5]
361.109 361.126
151.019
[6]
361.110 350.012 350.005 ne 16. 6.
po 17. 6.350.016
350.001 př + 350.016
350.016
[7]
350.018 362.014
363.146
[8]
361.110 350.020 361.127 361.130 361.128 362.118
361.125
[9]
361.109 151.019
350.001 + 361.126 pk
[10]
350.012
350.008
[11]
350.005 po 17. 6.
út 18. 6.350.003 350.016 362.010
362.012
[12]
383.106 [13] 361.110 361.125 361.127 361.130 361.128 350.008 361.109 350.005 363.143 [14] út 18. 6.
st 19. 6.350.002 350.003 362.014 [15] 361.128 350.012 361.110 361.125 361.127 361.130 361.109 350.008 361.101
361.126
[16]
350.005 st 19. 6.
čt 20. 6.  350.002 !   350.008 ! 361.128 ! 350.012 ! 361.110 ! 361.125 ! 361.127 ! 361.130 ! 361.109 !     čt 20. 6.
pá 21. 6.                          pá 21. 6.
oběh pro
19. 6.:
870/282/279
278/283/873
800/1723
/1724/801
614/3817/3820
/3827/3830/615
220/129442/125/120
123/122/443
343/126/523
522/127128/521520/221614vlož/3340/1734
/1737/3329
344/347datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den1. den2. den
TS 301TS 309TS 310

[1]vlak 800: 362.015
vlak 801: 362.009
[2]vlaky 614, 3340, 1734: 350.016
vlaky 1737, 3329: 350.005
[3]vlak 282: 362.001 př + 350.003, pozn: Príprah po Břeclav
vlak 279: 350.003
[4]vlak 800: 363.146
[5]vlaky 343, 126: 361.125
vlak 523: 362.118
[6]vlak 128: 361.126
vlak 521: 151.019
[7]vlak 870: 350.016
vlak 282: 350.001 př + 350.016, pozn: Preprava
vlak 279: 350.016
[8]vlak 800: 362.014
vlak 801: 363.146
[9]vlak 522: 362.118
vlak 127: 361.125
[10]vlak 520: 151.019
vlak 221: 350.001 + 361.126 pk, pozn: 361126 mrtvá
[11]vlaky 11091, 3340, 1734: 350.012
vlaky 1737, 3329: 350.008
[12]vlak 800: 362.010
vlak 801: 362.012
[13]vlak 100614: 383.106
[14]vlak 347: 363.143
[15]vlak 800: 362.014
[16]vlaky 614, 3340, 1734: 361.101
vlak 1737: 361.126
„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich