prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2019
 TS 301, 309 a 310: 350 a 361.1 OSD Bratislava

oběh pro
14. 12.:
TS 301 (350)TS 309 (361.1)TS 310 (350)datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den1. den2. den
870/282/279
278/283800614/615220/129442/125/120
123/122/547
343/126/523
522/127128/521520/221-344/347
ne 1. 12.350.002 350.013   350.016 [1] 361.125 361.129 361.124 350.004 361.126 361.128 361.127 350.011 [2] 361.130 ne 1. 12.
po 2. 12.350.001 350.002
362.169
[3]
362.015
362.010
[4]
361.125 361.130 361.126 361.129 361.124 350.004 361.127 361.128 350.011
361.110
[5]
350.016 po 2. 12.
út 3. 12.362.169
350.002
[6]
350.001 362.003
362.014
[7]
350.016 [8] 361.125 361.130 361.126 361.129 361.124 350.004 361.127 361.128
350.011
[9]
361.110 út 3. 12.
st 4. 12.350.003 350.002 362.007
362.011
[10]
361.127 361.128 361.125 361.130 361.126 361.129 361.124 350.004 361.110
350.012
[11]
350.020 [12] st 4. 12.
čt 5. 12.350.013 350.003 362.011
362.002
[13]
361.129 361.110 361.128 361.125 361.130 361.126 350.020 361.124 350.004 350.012 [14] čt 5. 12.
6. 12.350.005 350.013
362.172
[15]
362.014
362.015
[16]
361.126 361.127 361.110 361.128 361.125 361.130 350.012 350.020 361.124 350.004 6. 12.
so 7. 12.362.172
350.013
[17]
350.005 362.012 [18] 350.020 361.129 361.127 361.110 361.128 361.125 361.130 350.012 - 361.124 so 7. 12.
ne 8. 12.350.005 350.013   361.124 350.016 361.129 361.127
363.143
[19]
361.110 361.128 361.125 361.130 350.004 350.012 ne 8. 12.
po 9. 12.350.020
362.172
[20]
350.005 362.015
362.012
[21]
361.130 362.001 350.016 361.129 363.143
350.008
[22]
361.110 361.128 361.125 350.004
350.003
[23]
350.012 po 9. 12.
út 10. 12.350.013 362.014
362.172
[24]
362.003
362.007
[25]
361.125 363.143 362.001 350.016 361.129 350.008 361.110 361.128 350.012
362.006
[26]
350.003 út 10. 12.
st 11. 12.350.012
350.012 př + 362.172
350.012
[27]
350.013
350.005
[28]
363.147
362.012
[29]
361.128 350.011 361.127
362.018
[30]
362.001 350.016 361.129 362.016 361.110 350.008 př + 361.130
350.008
[31]
363.143 st 11. 12.
čt 12. 12.350.001 350.012 240.030
362.003
[32]
350.011 [33] 361.130 361.129 362.018
361.124
[34]
362.001 350.016 361.110 362.016 361.127
350.011
[35]
350.008 čt 12. 12.
13. 12.350.005 350.001 362.007
362.017
[36]
350.016 362.013 362.016 361.129
361.129 př + 151.016
[37]
361.124 362.001 361.130 361.110 350.008 350.011 13. 12.
so 14. 12.350.020 350.005 362.008 [38] 361.110 361.127 362.013
361.130
[39]
362.016 361.129 361.124 362.001 361.130 [40] - 350.008 so 14. 12.
oběh pro
14. 12.:
870/282/279
278/283800614/615220/129442/125/120
123/122/547
343/126/523
522/127128/521520/221-344/347datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den1. den2. den
TS 301 (350)TS 309 (361.1)TS 310 (350)

[1]vlaky 614, 615: 350.016
[2]vlak 17718: 350.011
[3]vlak 278: 350.002
vlaky 283, 873: 362.169
[4]vlak 800: 362.015
vlak 801: 362.010
[5]vlak 1734: 350.011
vlak 1737: 361.110
[6]vlaky 870, 282: 362.169
vlak 279: 350.002
[7]vlak 800: 362.003
vlak 801: 362.014
[8]vlak 614: 350.016
[9]vlak 1734: 361.128
vlak 1737: 350.011
[10]vlak 800: 362.007
vlaky 1723, 1724: 362.011
[11]vlak 1734: 361.110
vlak 1737: 350.012
[12]vlak 344: 350.020
[13]vlak 800: 362.011
vlak 801: 362.002
[14]vlak 344: 350.012
[15]vlak 278: 350.013
vlaky 283, 873: 362.172
[16]vlak 800: 362.014
vlak 801: 362.015
[17]vlaky 870, 282: 362.172
vlak 279: 350.013
[18]vlak 800: 362.012
[19]vlak 123: 361.127
vlak 122: 363.143
[20]vlaky 870, 282: 350.020, pozn: Najetí EC 282 do překážky ve stanici Zámrsk - vlak odřeknut (Zámrsk - Praha)
vlak 279: 362.172, pozn: v úseku Praha - Řečany n/L, v úseku Řečany n/L - Bratislava 350.014, v úseku Bratislava - Budapešť 362.014
[21]vlak 800: 362.015
vlak 801: 362.012
[22]vlak 343: 363.143
vlak 126: 350.008
[23]vlak 1734: 350.004
vlak 1737: 350.003
[24]vlak 278: 362.014, pozn: z důvodu poruchy lokomotivy vlak EC 278 v úseku Ústí nad Orlicí - Praha nejel; byl spojen s vlakem Ex 126
vlak 283: 362.172
[25]vlak 800: 362.003
vlak 801: 362.007
[26]vlak 1734: 350.012
vlak 1737: 362.006
[27]vlak 870: 350.012
vlak 282: 350.012 př + 362.172
vlak 279: 350.012
[28]vlak 278: 350.013
vlaky 283, 873: 350.005
[29]vlak 800: 363.147
vlak 801: 362.012
[30]vlak 442: 361.127
vlak 120: 362.018
[31]vlak 1734: 350.008 př + 361.130, pozn: Preprava
vlak 1737: 350.008
[32]vlak 800: 240.030
vlak 801: 362.003
[33]vlak 614: 350.011
[34]vlak 123: 362.018
vlak 122: 361.124
[35]vlak 1734: 361.127
vlak 1737: 350.011
[36]vlak 800: 362.007
vlak 801: 362.017
[37]vlaky 123, 122: 361.129
vlak 547: 361.129 př + 151.016, pozn: Přeprava nečinné 151 016 do Bohumína
[38]vlak 800: 362.008
[39]vlaky 442, 125: 362.013
vlak 120: 361.130, pozn: Náhrada za neschopnú 362.013 v Púchove
[40]vlaky 520, 221: 361.130