prosinec 2018 leden 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | administrace | sledovanihv.blogspot.cz/

Aktuální nasazení
 TS 301, 309 a 310: 350 a 361.1 SPD Bratislava

oběh pro
22. 1.:
TS 301 (350)TS 309 (361.1)TS 310 (350)datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den1. den2. den
870/282/279
278/283/873
800/1741/3828pk
/801
614/3817/3820
/3827/3830/615
220/129442/125/120
123/122/547
343/126/523
522/127128/521520/221614vlož/3340/1734
/1737/3329
344/347
čt 17. 1.350.018 350.012 362.004
362.011
[1]
361.124 361.109 361.110 361.129 361.125 361.128 350.007 361.126 361.105
361.127
[2]
362.005 čt 17. 1.
18. 1.350.003 350.018 362.016
362.004
[3]
361.126 361.124 361.109 361.110 361.129 361.125 361.128 350.007 361.127 362.005 [4] 18. 1.
so 19. 1.350.012 362.001 př + 350.003 [5] 362.007 [6] 350.007 362.005 361.124 [7] 361.109
361.124 př + 361.109
[8]
361.110
361.127
[9]
361.129 361.125 361.128 - 361.110 [10] so 19. 1.
ne 20. 1.350.002 350.012 [11] 361.128 362.011 362.005 362.171
350.018 př + 362.171
350.018
[12]
361.124 361.127 361.129 361.125 361.110 162.005 [13] ne 20. 1.
po 21. 1.350.005 350.002 362.012
362.007
[14]
361.109 [15] 361.128 362.011 362.005 350.018 361.124 361.127 361.129 361.110
361.109
[16]
350.016 [17] po 21. 1.
út 22. 1.  350.005 !   361.129 !   361.128 ! 362.011 ! 362.005 ! 350.018 !   361.127 !   361.109 ! út 22. 1.
st 23. 1.      361.127 ! 361.129 !   361.128 ! 362.011 ! 362.005 ! 350.018 ! 361.124 ! 361.109 ! 350.016 ! st 23. 1.
čt 24. 1.                          čt 24. 1.
oběh pro
22. 1.:
870/282/279
278/283/873
800/1741/3828pk
/801
614/3817/3820
/3827/3830/615
220/129442/125/120
123/122/547
343/126/523
522/127128/521520/221614vlož/3340/1734
/1737/3329
344/347datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den1. den2. den
TS 301TS 309TS 310

[1]vlak 800: 362.004
vlak 801: 362.011
[2]vlak 614: 361.105
vlak 1737: 361.127
[3]vlak 800: 362.016
vlak 801: 362.004
[4]vlak 347: 362.005
[5]Porucha 350.003 na území Česka
[6]vlak 800: 362.007
[7]vlak 120: 361.124
[8]vlak 123: 361.109
vlak 547: 361.124 př + 361.109, pozn: Porucha vlakové lok v žst. Praha ONJ
[9]vlak 343: 361.110
vlak 126: 361.127
[10]vlak 344: 361.110
[11]Vlak nepremáva
[12]vlak 123: 362.171
vlak 122: 350.018 př + 362.171
vlak 547: 350.018
[13]vlak 344: 162.005
[14]vlak 800: 362.012
vlak 801: 362.007
[15]vlak 100614: 361.109
[16]vlak 11091: 361.110
vlak 1737: 361.109
[17]vlak 344: 350.016
„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich