prosinec 2022 leden 2023 únor 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 125.8 ŠRT Haniska pri Košiciach - Maťovce

oběh pro
1. 2.:
ŠRT (125.8)Mn (771.8)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den
52062/5206352087/52084
/52085/52086
52071/52074
/52077/52078
52072/52075
/52088/52089
--
27. 1.773.804 125.813 př + 125.825
125.825 př + 125.813 + 125.817 pk
[1]
125.835 př + 125.823 + 125.815 pk
125.823 př + 125.835 + 125.815 pk
125.835 př + 125.823 + 125.815 pk
125.823 př + 125.835 + 125.815 pk
[2]
125.831 př + 125.837 + 125.801 pk
125.821 př + 125.803 + 125.841 pk
125.803 př + 125.821 + 125.841 pk
125.803 př + 125.811 + 125.841 pk
[3]
125.803 př + 125.821 + 125.841 pk
[4]
- 27. 1.
so 28. 1.773.804 [5] 125.813 př + 125.825 + 125.815 pk
125.825 př + 125.813 + 125.815 pk
125.813 př + 125.825 + 125.815 pk
125.825 př + 125.813 + 125.815 pk
[6]
125.823 př + 125.835 + 125.817 pk
125.835 př + 125.823 + 125.817 pk
125.823 př + 125.835 + 125.817 pk
[7]
125.811 př + 125.803 + 125.841 pk
125.803 př + 125.811 + 125.841 pk
125.811 př + 125.803 + 125.841 pk
125.803 př + 125.811 + 125.841 pk
[8]
125.835 př + 125.823 + 125.817 pk
[9]
- so 28. 1.
ne 29. 1.773.804 [10] 125.813 př + 125.825 + 125.815 pk
773.804
125.825 př + 125.813 + 125.815 pk
[11]
125.835 př + 125.823 + 125.817 pk
125.823 př + 125.835 + 125.817 pk
125.835 př + 125.823 + 125.817 pk
125.823 př + 125.835 + 125.817 pk
[12]
125.811 př + 125.803 + 125.841 pk
125.803 př + 125.811 + 125.841 pk
125.811 př + 125.803 + 125.841 pk
125.803 př + 125.811 + 125.841 pk
[8]
773.804
[13]
- ne 29. 1.
po 30. 1.125.815
773.804
[14]
125.813 př + 125.825 + 125.815 pk
125.825 př + 125.813 + 125.815 pk
125.813 př + 125.825 + 125.815 pk
125.825 př + 125.813 + 125.815 pk
[6]
125.835 př + 125.823 + 125.817 pk
125.823 př + 125.835 + 125.817 pk
125.835 př + 125.823 + 125.817 pk
125.823 př + 125.835
[15]
125.811 př + 125.803 + 125.841 pk
125.803 př + 125.811 + 125.841 pk
125.811 př + 125.803 + 125.841 pk
122.803 př + 125.811 + 125.841 pk
[16]
- - po 30. 1.
út 31. 1.773.804 125.813 př + 125.825 + 125.815 pk
125.825 př + 125.813 + 125.815 pk
125.837 př + 125.825 + 125.815 pk
[17]
125.835 př + 125.823
125.823 př + 125.835 + 125.817 pk
125.835 př + 125.823 + 125.817 pk
125.823 př + 125.835 + 125.817 pk
[18]
125.811 př + 125.803 + 125.841 pk
125.803 př + 125.811 + 125.841 pk
125.811 př + 125.803 + 125.841 pk
125.841 př + 125.811 + 125.801 pk
[19]
- 771.802 út 31. 1.
st 1. 2.773.804 [5] [20] 125.835 př + 125.823 + 125.817 pk
125.823 př + 125.835 + 125.817 pk
125.835 př + 125.823 + 125.817 pk
[21]
125.811 př + 125.841 + 125.801 pk
125.841 př + 125.811 + 125.801 pk
125.811 př + 125.841 + 125.801 pk
[22]
- - st 1. 2.
čt 2. 2.        -   čt 2. 2.
pá 3. 2.          - pá 3. 2.
oběh pro
1. 2.:
52062/5206352087/52084
/52085/52086
52071/52074
/52077/52078
52072/52075
/52088/52089
--datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den
ŠRTMn

[1]vlak 52087: 125.813 př + 125.825
vlaky 52084, 52085: -, pozn: nejede
vlak 52086: 125.825 př + 125.813 + 125.817 pk
[2]vlak 52071: 125.835 př + 125.823 + 125.815 pk
vlak 52074: 125.823 př + 125.835 + 125.815 pk
vlak 52077: 125.835 př + 125.823 + 125.815 pk, pozn: v závěsu 125.817
vlak 52078: 125.823 př + 125.835 + 125.815 pk
[3]vlak 52072: 125.831 př + 125.837 + 125.801 pk
vlak 52075: 125.821 př + 125.803 + 125.841 pk
vlak 52088: 125.803 př + 125.821 + 125.841 pk
vlak 52089: 125.803 př + 125.811 + 125.841 pk
[4]vlak 52070: 125.803 př + 125.821 + 125.841 pk
vlaky 52073, 52076: -, pozn: nejede
[5]vlak 52062: vlak 52062: jako Rv
[6]vlak 52087: 125.813 př + 125.825 + 125.815 pk
vlak 52084: 125.825 př + 125.813 + 125.815 pk
vlak 52085: 125.813 př + 125.825 + 125.815 pk
vlak 52086: 125.825 př + 125.813 + 125.815 pk
[7]vlak 52071: -, pozn: nejede
vlak 52074: 125.823 př + 125.835 + 125.817 pk
vlak 52077: 125.835 př + 125.823 + 125.817 pk
vlak 52078: 125.823 př + 125.835 + 125.817 pk
[8]vlak 52072: 125.811 př + 125.803 + 125.841 pk
vlak 52075: 125.803 př + 125.811 + 125.841 pk
vlak 52088: 125.811 př + 125.803 + 125.841 pk
vlak 52089: 125.803 př + 125.811 + 125.841 pk
[9]vlak 52070: -, pozn: nejede
vlak 52073: 125.835 př + 125.823 + 125.817 pk, pozn: jako Rv
vlaky 52076, 52079: -, pozn: nejede
[10]vlak 52063: jako Rv
[11]vlak 52087: 125.813 př + 125.825 + 125.815 pk
vlak 52084: 773.804, pozn: do Vojan
vlak 52085: -, pozn: nejede
vlak 52086: 125.825 př + 125.813 + 125.815 pk
[12]vlak 52071: 125.835 př + 125.823 + 125.817 pk
vlak 52074: 125.823 př + 125.835 + 125.817 pk
vlak 52077: 125.835 př + 125.823 + 125.817 pk
vlak 52078: 125.823 př + 125.835 + 125.817 pk
[13]vlak 52070: -, pozn: nejede
vlak 52073: 773.804, pozn: jako Rv z Vojan
vlaky 52076, 52079: -, pozn: nejede
[14]vlak 52062: 125.815, pozn: Nečinné 773804
vlak 52063: 773.804, pozn: jako Rv
[15]vlak 52071: 125.835 př + 125.823 + 125.817 pk
vlak 52074: 125.823 př + 125.835 + 125.817 pk
vlak 52077: 125.835 př + 125.823 + 125.817 pk
vlak 52078: 125.823 př + 125.835
[16]vlak 52072: 125.811 př + 125.803 + 125.841 pk
vlak 52075: 125.803 př + 125.811 + 125.841 pk
vlak 52088: 125.811 př + 125.803 + 125.841 pk
vlak 52089: 122.803 př + 125.811 + 125.841 pk
[17]vlak 52087: 125.813 př + 125.825 + 125.815 pk
vlak 52084: 125.825 př + 125.813 + 125.815 pk
vlak 52085: 125.837 př + 125.825 + 125.815 pk
vlak 52086: -, pozn: nejede
[18]vlak 52071: 125.835 př + 125.823
vlak 52074: 125.823 př + 125.835 + 125.817 pk
vlak 52077: 125.835 př + 125.823 + 125.817 pk
vlak 52078: 125.823 př + 125.835 + 125.817 pk
[19]vlak 52072: 125.811 př + 125.803 + 125.841 pk
vlak 52075: 125.803 př + 125.811 + 125.841 pk
vlak 52088: 125.811 př + 125.803 + 125.841 pk
vlak 52089: 125.841 př + 125.811 + 125.801 pk, pozn: jako Rv
[20]vlak 52087: nejede
[21]vlak 52071: 125.835 př + 125.823 + 125.817 pk
vlak 52074: 125.823 př + 125.835 + 125.817 pk
vlak 52077: 125.835 př + 125.823 + 125.817 pk
[22]vlak 52072: 125.811 př + 125.841 + 125.801 pk
vlak 52075: 125.841 př + 125.811 + 125.801 pk
vlak 52088: 125.811 př + 125.841 + 125.801 pk