grudzień 2021 styczeń 2022 luty 2022 marzec 2022 kwiecień 2022 maj 2022 czerwiec 2022 lipiec 2022 sierpień 2022 wrzesień 2022 październik 2022 listopad 2022 grudzień 2022
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - grudzień 2022
 TS 753 - 755, 772 - 777: 757 a 754 OSD Zvolen a Košice

obieg dla
10. 12.:
TS 752 (754)TS 753 (754)TS 755 (754)TS 772 (757)TS 776 (757)TS 777 (757)data
1. dzień2. dzień3. dzień1. dzień1. dzień1. dzień1. dzień1. dzień2. dzień
940/945/944
/949/948/953
/954/957
941/942/947
/946/951/1783
1780/952
/955/956
1832/1781
/1782/1845
-801/8593911/914
/919/922
912/917/920
910/915
/918/921
cz 1. 12.754.054 757.008 754.011 754.010 812.020 [1] 757.010
757.013
[2]
754.004 757.006
754.033
[3]
754.032 cz 1. 12.
pi 2. 12.757.009 754.011 757.008
757.006
[4]
754.054 812.020 + 812.019 pk
812.020
[5]
757.013
361.120
754.032
[6]
754.004 757.013
754.010
[7]
757.010 pi 2. 12.
so 3. 12.757.009 757.006 754.011 754.032 - 757.013 757.008
754.010
[8]
754.033 757.010 so 3. 12.
ni 4. 12.754.011
754.032
[9]
757.009 757.006 754.054 - 757.010 754.034 757.005 754.033 ni 4. 12.
po 5. 12.754.032
757.006 př + 754.032
757.006
[10]
757.006
754.011
[11]
757.009
754.034
[12]
754.054 812.020 + 812.019 pk
754.010
[13]
757.010 754.004 757.001 757.005 po 5. 12.
wt 6. 12.754.054 754.034 754.011 757.009 754.010 + 812.006 pk
754.010
[14]
757.010 754.004
757.005
[15]
754.033 757.001 wt 6. 12.
śr 7. 12.757.006 754.011
812.061 + 812.034 pk
[16]
812.034 + 812.061 pk
754.011
[17]
757.009 754.010
861.113
[18]
757.010 757.005 757.008 754.033
757.001
[19]
śr 7. 12.
cz 8. 12.757.006 754.011
754.034
[20]
754.034
757.005
[21]
754.054 [22] 754.054
812.006
[23]
757.010 757.009
754.033 př + 757.007
[24]
754.055 757.008 cz 8. 12.
pi 9. 12.757.006 757.005
812.048
[25]
754.034
754.011
[26]
754.054 812.048
812.002
[27]
757.010
757.001
[28]
754.033 754.055
757.005
[29]
757.008
757.009
[30]
pi 9. 12.
so 10. 12.754.010 754.011
754.033
[31]
812.048
754.054
[32]
754.034 - 757.001 757.006
757.008
[33]
757.010 757.009
757.005
[34]
so 10. 12.
obieg dla
10. 12.:
940/945/944
/949/948/953
/954/957
941/942/947
/946/951/1783
1780/952
/955/956
1832/1781
/1782/1845
-801/8593911/914
/919/922
912/917/920
910/915
/918/921
data
1. dzień2. dzień3. dzień1. dzień1. dzień1. dzień1. dzień1. dzień2. dzień
TS 752 (754)TS 753 (754)TS 755 (754)TS 772 (757)TS 776 (757)TS 777 (757)

[1]pociąg 6262: +vozeň
pociąg 6221: + vozeň
[2]pociąg 801: 757.010
pociąg 800: 757.013
[3]pociągi 912, 917, 920: 757.006
pociąg 923: 754.033
[4]pociągi 1780, 7319: 757.008
pociągi 7320, 952, 955, 956: 757.006
[5]pociąg 6262: 812.020 + 812.019 pk
pociąg 6221: 812.020
[6]pociąg 801: 757.013, pozn: Odstúpila v Košiciach a pokračovala na 912
pociąg 1933: 361.120
pociąg 800: 754.032
[7]pociąg 912: 757.013
pociągi 917, 920, 923: 754.010
[8]pociągi 911, 914, 919: 757.008
pociąg 922: 754.010
[9]pociągi 945, 944, 949: 754.011
pociągi 948, 953, 954, 957: 754.032
[10]pociągi 940, 945, 944, 949: 754.032
pociąg 948: 757.006 př + 754.032, pozn: Porucha 754 032 v Uľanke
pociągi 953, 954, 957: 757.006
[11]pociągi 941, 942, 947, 946, 951: 757.006
pociąg 1783: 754.011
[12]pociągi 1780, 7319: 757.009
pociągi 7320, 952, 955, 956: 754.034
[13]pociąg 6262: 812.020 + 812.019 pk
pociąg 6221: 754.010
[14]pociąg 6262: 754.010 + 812.006 pk
pociąg 6221: 754.010
[15]pociąg 911: 754.004
pociągi 914, 919, 922: 757.005
[16]pociągi 941, 942, 947, 946, 951: 754.011
pociąg 1783: 812.061 + 812.034 pk
[17]pociąg 1780: 812.034 + 812.061 pk
pociągi 952, 955, 956: 754.011
[18]pociąg 6262: 754.010
pociąg 6221: 861.113
[19]pociągi 910, 915: 754.033
pociągi 918, 921: 757.001
[20]pociągi 941, 942, 947, 946, 951: 754.011
pociąg 1783: 754.034
[21]pociąg 1780: 754.034
pociągi 952, 955, 956: 757.005
[22]pociągi 7308, 1781, 1782, 1845: 754.054
[23]pociąg 6262: 754.054
pociąg 6221: 812.006
[24]pociągi 911, 914, 919: 757.009
pociąg 922: 754.033 př + 757.007, pozn: Preprava
[25]pociągi 941, 942, 947, 946, 951: 757.005
pociąg 1783: 812.048
[26]pociągi 1780, 7319: 754.034
pociągi 7320, 952, 955, 956: 754.011
[27]pociąg 6262: 812.048
pociąg 6221: 812.002
[28]pociąg 801: 757.010
pociąg 800: 757.001
[29]pociągi 912, 917, 920: 754.055
pociąg 923: 757.005
[30]pociągi 910, 915: 757.008
pociągi 918, 921: 757.009
[31]pociągi 941, 942, 947, 946, 951: 754.011
pociąg 1783: 754.033
[32]pociąg 1780: 812.048, pozn: S privešakom 011 660-8
pociągi 952, 955, 956: 754.054
[33]pociąg 911: 757.006
pociągi 914, 919, 922: 757.008
[34]pociągi 910, 915: 757.009
pociągi 918, 921: 757.005