prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - duben 2021
 TS 302, 303 a 305: 362 OCÚ východ SÚ Brno-Maloměřice

oběh pro
13. 6.:
TS 302 (362)TS 303 (362)TS 305 (362)TS 314 (362 ZSSK)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den1. den2. den3. den1. den
903/910/909
/904/29904/4777
915914/905/908
/911/902/4025
-3777/3780912/907/906
/913/900
záloha Olomouc hl.n.
záloha Česká Třebová
záloha Praha hl.n.
záloha Břeclav
čt 1. 4.362.110 362.160 362.169 362.123 ! 362.171 ! 362.161         čt 1. 4.
2. 4.362.171   362.169 ! - - 362.172         2. 4.
so 3. 4.362.169 [1] 362.171
362.169
[2]
362.169 [3]   - 362.172         so 3. 4.
ne 4. 4.  362.171 ! 362.169 ! - - 362.172         ne 4. 4.
po 5. 4.362.124 362.002 362.166 - - 362.172         po 5. 4.
út 6. 4.362.110 [4] 362.124 !   362.166   362.110 př + 362.160
362.110
362.087
[5]
        út 6. 4.
st 7. 4.362.123 362.110 362.002 362.124 362.166           st 7. 4.
čt 8. 4.  362.123 362.002 ! 362.110 362.124           čt 8. 4.
9. 4.362.124 362.119 362.002 362.123 362.110 362.070         9. 4.
so 10. 4.  362.110
362.164
[6]
362.164   - 362.070 !     362.161 362.001 so 10. 4.
ne 11. 4.362.042 362.164 ! 362.173 - 362.172 362.021
362.110
[7]
      362.001 ! ne 11. 4.
po 12. 4.362.172 362.042 362.070 362.173 362.123 362.021
362.021 + 362.160 pk
[8]
    362.161 362.001 po 12. 4.
út 13. 4.362.160 362.172 ! 362.070 362.042 ! 362.173 362.021 !       362.001 út 13. 4.
st 14. 4.362.173
362.110
[9]
362.160
242.209
[10]
362.070 !             362.001 st 14. 4.
čt 15. 4.   362.173 242.209
362.160
[11]
  362.080 [12]       362.001 ! čt 15. 4.
16. 4.362.172 362.110 362.173 ! 362.124
560.021 + 560.027
362.119
[13]
362.160 362.080 !     362.161 362.001 16. 4.
so 17. 4.362.110 362.160 !   362.172 ! - 362.175       362.001 so 17. 4.
ne 18. 4.      -   362.175       362.001 ne 18. 4.
po 19. 4.362.082 362.159 362.161 242.221
362.172
[14]
  362.110       362.001 ! po 19. 4.
út 20. 4.  362.082 362.161 362.159 ! 362.172 ! 362.110       út 20. 4.
st 21. 4.  362.119 362.161 362.082 !   362.168         st 21. 4.
čt 22. 4.362.165
362.082
[15]
362.172 362.161 362.119   362.168 !         čt 22. 4.
23. 4.362.165 362.082 362.161 362.172 362.119 362.169
362.019
[16]
        23. 4.
so 24. 4.242.221 362.174
362.159
[17]
362.159 [18] 362.118 - 362.159
362.174
[19]
        so 24. 4.
ne 25. 4.362.159 [20]   362.159 [21] - 362.118 ! 362.159
362.174
[19]
        ne 25. 4.
po 26. 4.362.118 362.159
362.174
[22]
362.021 [23] 362.165 362.172 362.021 [24]         po 26. 4.
út 27. 4.362.172
362.118
[25]
362.021 [26] 362.021
362.159
[27]
362.160 362.165 362.174
362.021
[28]
  362.118 [29]     út 27. 4.
st 28. 4.362.165 362.174
362.021
[30]
362.174 [31] 362.172 362.160 362.159   362.118 362.171 193.769 st 28. 4.
čt 29. 4.

[32]
362.160 362.165
362.159
[33]
362.174 242.253
362.165
[34]
362.172 362.021 [24]       362.002 [35] čt 29. 4.

[32]
30. 4.

[32]
362.172 362.160 362.021 362.170
362.110
[36]
362.165 362.174     362.121 362.001 30. 4.

[32]
oběh pro
13. 6.:
903/910/909
/904/29904/4777
915914/905/908
/911/902/4025
-3777/3780912/907/906
/913/900
záloha Olomouc hl.n.
záloha Česká Třebová
záloha Praha hl.n.
záloha Břeclav
datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den1. den2. den3. den1. den
TS 302TS 303TS 305TS 314

[1]vlak 1785: 362.169
[2]vlak 904: 362.171
vlak 915: 362.169
[3]vlak 915: 362.169
[4]vlak 1754: 362.110
[5]vlak 901: 362.110 př + 362.160
vlak 912: 362.110
vlak 909: 362.087
[6]vlak 903: 362.110
vlak 915: 362.164
[7]vlak 912: 362.021, pozn: R 912 ve stanici Vyškov na Moravě porucha lokomotivy, vlak dále do Brna odřeknut
vlaky 907, 913: 362.110
[8]vlak 901: 362.021
vlak 904: 362.021 + 362.160 pk
[9]vlak 1755: 362.173
vlak 1754: 362.110
[10]vlak 4762: 362.160
vlak 4025: 242.209
[11]vlaky 4702, 4006: 242.209
vlak 1752: 362.160
[12]vlak 901: Vlak 901 z Brna hl.n. ve složení Bdmtee (zamčené) + Bdtee + AB + Bdtee + B + Bmz (zamčené)
[13]vlak 4702: 362.124
vlak 4711: 362.124, pozn: Porucha na vlaku Os 4711 ve stanici Rájec-Jestřebí.
vlaky 4006, 4007: 560.021 + 560.027
vlaky 1752, 4771: 362.119
[14]vlak 4702: 242.221
vlak 1752: 362.172
[15]vlak 1754: 362.165
vlak 4777: 362.082
[16]vlak 901: 362.169
vlak 904: 362.019
[17]vlak 904: 362.174
vlak 915: 362.159
[18]vlak 915: 362.159
[19]vlak 906: 362.159
vlak 913: 362.174
[20]vlak 910: 362.159
[21]vlak 902: 362.159
[22]vlak 903: 362.159
vlak 911: 362.174
[23]vlak 905: 362.021
[24]vlak 901: 362.021
[25]vlak 1755: 362.172
vlak 1754: 362.118
[26]vlak 903: 362.021
[27]vlak 916: 362.021
vlak 908: 362.159
[28]vlak 901: 362.174
vlak 909: 362.021
[29]vlak 99998: 362.118
[30]vlak 903: 362.174
vlak 911: 362.021
[31]vlak 916: 362.174
[32]Výluka v úseku Brno hl.n - Nezamyslice, zavedena NAD
[33]vlak 1753: 362.165
vlak 903: 362.159
[34]vlaky 4702, 4711, 4006, 4007: 242.253
vlak 1752: 362.165
[35]vlak 99899: 362.002
[36]vlaky 4702, 4711, 4006, 4007: 362.170
vlaky 1752, 4771: 362.110