prosinec 2021 leden 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 R14: 845 Ústí nad Labem - Liberec - Pardubice

oběh pro
18. 1.:
R14 (845)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
1063/1064/1348
/1351/1075/1076
1061/1062/1346
/1349/1073/1074
1342/1345/1069
/1070/1354
1341/1065/1066
/1350/1353/1077
1060/1344/1347
/1071/1072/1356
/28173
28174/13571340/1343/1067
/1068/1352/1355
čt 13. 1.845.301
845.317
[1]
845.110 př + 845.311 + 845.309 pk [2] 845.311 + 845.110 pk [3] 845.310 845.116
845.116 + 845.312 pk
[4]
  845.318 čt 13. 1.
14. 1.845.001 + 845.302 pk
845.318
[5]
845.108 + 845.311 pk
845.317 + 845.107 pk
845.317
[6]
845.318
845.108 + 845.311 pk
845.311
[7]
845.312
845.110 + 845.312 pk
845.001 + 845.312 pk
845.312
[8]
845.310
845.301
845.118 + 845.301 pk
[9]
845.311 [10] 845.317
845.310
845.310 + 845.110 pk
[11]
14. 1.
so 15. 1.845.318
845.317
[12]
845.310
845.117
[13]
845.317 [14] 845.301
845.116
[15]
845.312
845.302
845.116
[16]
  845.117
845.312
[17]
so 15. 1.
ne 16. 1.              ne 16. 1.
po 17. 1.            845.318 po 17. 1.
út 18. 1.845.318 ! [18] 845.107   845.116   845.117 út 18. 1.
st 19. 1.845.117 !     845.107 !   845.116 !   st 19. 1.
čt 20. 1.              čt 20. 1.
oběh pro
18. 1.:
1063/1064/1348
/1351/1075/1076
1061/1062/1346
/1349/1073/1074
1342/1345/1069
/1070/1354
1341/1065/1066
/1350/1353/1077
1060/1344/1347
/1071/1072/1356
/28173
28174/13571340/1343/1067
/1068/1352/1355
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
R14

[1]vlak 1063: 845.301
vlak 1348: 845.317
[2]vlak 1061: 845.309 v úseku Liberec-Turnov - Sv pro Os 5407. 845.110 v úseku Jaroměř-Pardubice hl.n.
[3]vlak 1070: 845.311 + 845.110 pk
[4]vlak 1060: 845.116
vlak 1071: 845.116 + 845.312 pk
[5]vlaky 1063, 1064: 845.001 + 845.302 pk
vlaky 1348, 1351, 1075, 1076: 845.318
[6]vlaky 1061, 1062: 845.108 + 845.311 pk
vlaky 1346, 1349, 1073: 845.317 + 845.107 pk
vlak 1074: 845.317, pozn: z Pardubic do Jaroměře postrk 845.107, z Turnova do Liberce navíc 845.116+117 (od R 1156)
[7]vlaky 1342, 1345: 845.318
vlak 1069: 845.108 + 845.311 pk
vlak 1070: 845.108 + 845.311 pk, pozn: z Turnova do Liberce na přípřeži 845.302 (od Os 5418), v Sychrově porucha MV, Liberec příjezd se zpožděním 64 minut
vlak 1354: 845.311, pozn: z Liberce zpoždění 43 minut
[8]vlak 1341: 845.312
vlak 1065: 845.110 + 845.312 pk
vlak 1066: 845.110 + 845.312 pk, pozn: postrk v úseku Pardubice - Jaroměř
vlaky 1350, 1353: 845.001 + 845.312 pk
vlak 1077: 845.312
[9]vlak 1060: 845.310
vlaky 1344, 1347: 845.301
vlaky 1071, 1072: 845.118 + 845.301 pk
[10]vlak 1357: 845.311
[11]vlaky 1340, 1343: 845.317
vlak 1067: 845.310, pozn: z Jaroměře do Pardubic přípřež 845.110
vlaky 1068, 1352, 1355: 845.310 + 845.110 pk
[12]vlak 1064: 845.318
vlak 1348: 845.317
[13]vlaky 1061, 1062: 845.310
vlak 1346: 845.117
[14]vlak 1345: 845.317
[15]vlak 1341: 845.301
vlaky 1065, 1066: 845.116
[16]vlak 1060: 845.312
vlak 1347: 845.302
vlak 1071: 845.116
[17]vlaky 1340, 1343: 845.117
vlak 1067: 845.312, pozn: z Liberce do Turnova postrk 845.311 (pro R 1145)
vlak 1068: 845.312
[18]vlak 1349: Vlak nejede. Cestující budou přepraveni NAD