prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - srpen 2022
 TS 110 - 112, 311: 151 a 1216 PP Bohumín

oběh pro
29. 9.:
TS 110 (151)TS 111 (151)TS 112 (151)TS 311 (1216A)datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den
29341/341
/142/549
548/143
/340/29340
---116/145144/117--
po 1. 8.151.011 363.013 151.007 [1] 151.004 151.008 151.012 151.014 1216.952 151.020 po 1. 8.
út 2. 8.151.016 151.011 151.008 [2] 151.007 151.004 151.014 151.012 151.020 1216.902 út 2. 8.
st 3. 8.151.011 151.016 151.023 [3] 151.008
660.106
[4]
151.007 151.004 151.014 1216.902 151.012 st 3. 8.
čt 4. 8.151.016 151.011 151.007 [1] 151.023
363.013
660.101
[5]
380.019
151.008
[6]
163.083 př + 151.014
151.014
[7]
151.004 151.012 1216.902
151.020
[8]
čt 4. 8.
5. 8.151.011 151.016 151.012 [9] 151.007
660.105
[10]
380.002
363.013
[11]
151.004 151.014 151.020 1216.952 5. 8.
so 6. 8.151.016
151.008
[12]
151.011
151.012
[13]
151.008 [14] 151.011
[15]
380.010 151.004 [16] 151.004
1216.952
[17]
151.014
1216.953
[18]
1216.953
150.209
[19]
so 6. 8.
ne 7. 8.151.023 151.008 151.020 [20] 380.001
362.056
[21]
151.007 151.012 151.004
151.004 př + 151.016
[22]
151.014 1216.952
151.020
[23]
ne 7. 8.
po 8. 8.151.008 151.023 151.020 [24] 151.004
660.108
[25]
380.017
151.007
[26]
151.016 151.012 1216.952 151.014 po 8. 8.
út 9. 8.151.023 151.008 151.007 151.020
362.033
[27]
380.020
151.004
[28]
151.012 151.016 151.014 1216.952 út 9. 8.
st 10. 8.151.008 151.023 151.004 151.007
660.108
[29]
380.013
151.020
[30]
151.016 151.012 1216.952 151.014 st 10. 8.
čt 11. 8.363.013 151.008 151.020 151.004 380.015 [31] 151.023 151.016
151.007
[32]
151.014 1216.952 čt 11. 8.
12. 8.151.012 363.013 151.016 151.008 151.004 151.007 151.023 1216.952 151.014 12. 8.
so 13. 8.151.011 151.012 151.004 [33] 151.016 151.008 151.023
151.004 př + 151.023
[34]
151.007 151.014 1216.952 př + 1216.903 so 13. 8.
ne 14. 8.151.012 151.007 151.020 151.016 [35] 151.016 [36] 151.008 151.004 1216.952 1216.903 ne 14. 8.
po 15. 8.151.023 151.012 151.016 151.020 151.014 151.007 151.008 1216.952 1216.953 po 15. 8.
út 16. 8.151.004 151.023 151.011 151.016 151.020 151.008 151.007 1216.953 + 362.110 pk
1216.953
[37]
1216.952 út 16. 8.
st 17. 8.151.023 151.004 151.020 [24] 151.011
151.011 př + 151.014
151.011
[38]
151.016 151.007
151.020
[39]
151.008 1216.952 1216.953 st 17. 8.
čt 18. 8.151.004 151.023 151.016 151.014 151.011 151.008 151.020 1216.953 1216.952 čt 18. 8.
19. 8.151.023 151.004 151.011 151.016 151.014 151.020 151.008 1216.952 1216.953 19. 8.
so 20. 8.151.001 151.023 151.004 151.011 151.016 151.008 151.020 1216.953 1216.952 so 20. 8.
ne 21. 8.151.023 151.007 151.016 151.011 151.004 151.020 151.008 1216.953 151.012 ne 21. 8.
po 22. 8.151.007 151.023 151.014 151.016 151.011 151.008 151.020 1216.952 + 362.126 pk
1216.952
[40]
151.012 po 22. 8.
út 23. 8.151.023 151.007 151.011 151.014 151.016 151.020 151.008 1216.902 1216.952 út 23. 8.
st 24. 8.151.007 151.023 151.001 151.011 151.014 151.012 151.020 1216.952 1216.953 st 24. 8.
čt 25. 8.151.023 151.007 151.014 151.001 151.011 151.004 151.012 1216.953 1216.952 čt 25. 8.
26. 8.151.007
151.008
[41]
151.023 151.011 [42] 151.014 151.001 151.012 151.004 1216.952 ! 1216.953
151.020
[43]
26. 8.
so 27. 8.151.023 151.008 151.001 151.011 151.014 151.004 151.012 151.020 1216.952 so 27. 8.
ne 28. 8.151.020
151.008
[44]
151.023 151.014 [45] 151.011 151.001
151.014
[46]
151.012 151.004 1216.952 1216.953 ne 28. 8.
po 29. 8.151.020 151.023 151.014 [47] 151.001 151.011 151.004 151.012 1216.952 1216.953
151.014
[48]
po 29. 8.
út 30. 8.151.023 151.020 151.011 151.014 151.001 151.007 151.004 1216.953 1216.952 út 30. 8.
st 31. 8.151.020 151.023 151.001 151.011 151.014 151.004 151.007 1216.952
1216.952 + 193.291 pk
1216.952
[49]
1216.953 st 31. 8.
oběh pro
29. 9.:
29341/341
/142/549
548/143
/340/29340
---116/145144/117--datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den
TS 110TS 111TS 112TS 311

[1]vlak 442: 151.007
[2]vlak 442: 151.008
[3]vlak 442: 151.023
[4]vlak 141: 151.008
vlak 525: 660.106, pozn: Praha - Choceň 660 106. Choceň - Česká Třebová NAD. Z ČT do Přerova 380 019.
[5]vlak 141: 151.023
vlak 140: 363.013, pozn: Výměna lokomotiv v Bohumíně, do bohumína 151 023, z Bohumína 363 013
vlak 525: 660.101, pozn: Praha - Choceň 660.101, NAD, 380.002 Česká Třebová - Přerov
[6]vlak 524: 380.019
vlak 511: 151.008
[7]vlak 116: 163.083 př + 151.014
vlak 145: 151.014
[8]vlaky 518, 115: 1216.902
vlak 112: 151.020
[9]vlak 442: 151.012
[10]vlak 141: 151.007
vlak 525: 660.105, pozn: Praha - Choceň 660.105, NAD, Česká Třebová - Přerov 380.010
[11]vlak 524: 380.002
vlak 511: 363.013
[12]vlaky 341, 142: 151.016
vlak 549: 151.008
[13]vlak 548: 151.011, pozn: V úseku Návsí - Choceň 151.011, Choceň - Praha 151.012
vlak 143: 151.012
[14]vlak 508: 151.008
[15]vlak 141: -, pozn: V úseku Praha - Česká Třebová 151.012, Česká Třebová - Žilina 151.011
vlak 140: 151.011
[16]vlak 145: 151.004
[17]vlak 144: 151.004
vlak 117: 1216.952
[18]vlak 114: 151.014
vlak 443: 1216.953
[19]vlak 442: 1216.953, pozn: příjezd do Prahy hl.n. se zpožděním 602 minut
vlaky 115, 112: 150.209
[20]vlak 502: 151.020
[21]vlak 524: 380.001
vlak 525: 362.056, pozn: Praha - Choceň, Česká Třebová - Přerov 380.017
[22]vlak 144: 151.004
vlak 117: 151.004 př + 151.016, pozn: 151.004 jen do Č. Brodu (loko pro vlak 509)
[23]vlak 442: 1216.952
vlak 112: 1216.952, pozn: z České Třebové +60
vlak 519: 151.020, pozn: Sv
[24]vlak 442: 151.020
[25]vlak 141: 151.004
vlak 525: 660.108, pozn: v úseku Praha - Choceň, v úseku Choceň - Přerov 380.020
[26]vlak 524: 380.017
vlak 511: 151.007
[27]vlak 141: 151.020
vlak 525: 362.033, pozn: Praha - Choceň 362.033, NAD, Česká Třebová - Přerov 380.013
[28]vlak 524: 380.020
vlak 511: 151.004
[29]vlak 140: 151.007
vlak 525: 660.108, pozn: Praha - Choceň 660.108, NAD, Česká Třebová - Přerov 380.015
[30]vlak 524: 380.013
vlak 511: 151.020
[31]vlak 524: Přerov - Česká Třebová
[32]vlak 144: 151.016
vlak 117: 151.007
[33]vlak 508: 151.004
[34]vlak 116: 151.023
vlak 145: 151.004 př + 151.023, pozn: Nemocný retro banán = +101' z Prahy
[35]vlak 524: 151.016
[36]vlak 141: 151.016
[37]vlak 113: 1216.953 + 362.110 pk, pozn: 362.110 do Šumperka na montáž ETCS
vlak 114: 1216.953
[38]vlak 141: 151.011
vlak 140: 151.011 př + 151.014, pozn: 151 011 jako nečinná
vlak 525: 151.011
[39]vlak 116: 151.007, pozn: z důvodu poruchy lokomotivy ukončen ve stanici Kostěnice. Z Kostěnic do Prahy spojen s Ex 128
vlak 145: 151.020
[40]vlak 113: 1216.952 + 362.126 pk, pozn: 362 126 pouze do Zábřeha na Moravě
vlak 114: 1216.952
[41]vlaky 29341, 341: 151.007
vlak 142: 151.007, pozn: Žilina - Bohumín 151.007, Bohumín - Praha 151.008
vlak 549: 151.008
[42]vlak 442: +4 hodiny zpoždění
[43]vlak 115: 1216.953
vlak 112: 151.020
[44]vlak 29341: 151.020
vlak 142: 151.020, pozn: Žilina - Bohumín 151.020, Bohumín - Praha 151.008
vlak 549: 151.008, pozn: V Bohumíně výměna za 151.023
[45]vlak 502: 151.014
[46]vlaky 141, 140: 151.001
vlak 443: 151.014
[47]vlak 442: 151.014
[48]vlak 518: 1216.953
vlak 115: 151.014
[49]vlak 113: 1216.952
vlak 114: 1216.952 + 193.291 pk, pozn: 193.291 pouze z České Třebové
vlak 443: 1216.952