prosinec 2021 leden 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 110 - 112: 151 PP Bohumín

oběh pro
18. 1.:
TS 110 (151)TS 111 (151)TS 112 (151)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den
29341/341
/142/549
548/143
/340/29340
518/115/112
113/114/525
524/513514141/140/443
442/511116/145144/117
čt 13. 1.151.012 151.020 151.023 151.006 151.011 151.004 151.016 151.001 380.004 př + 151.007
151.007
[1]
150.224 čt 13. 1.
14. 1.

[2]
151.027 [3] 151.012
151.007
[4]
362.158 151.023 [5] 151.006 př + 362.109
151.006
[6]
151.011 [7] 151.004
151.023
[8]
[9] 151.001 [10] 151.007 [11] 14. 1.

[2]
so 15. 1.151.012 [12] 362.158 [13] 151.027 151.004 151.012 [14] 151.006 151.011
361.124
[15]
151.023 [16] 151.001 151.019 so 15. 1.
ne 16. 1.151.016 151.007 151.023 151.027 151.004 151.012 [17] 151.006
151.012
[18]
151.011 151.019 151.001 ne 16. 1.
po 17. 1.151.007
151.006
[19]
151.016 151.023 151.011 151.027 151.004 [20] 151.006
151.007
151.004
[21]
151.001 151.012 151.019 po 17. 1.
út 18. 1.151.016 151.006 151.019 151.023 380.001 151.027 151.007 151.004   151.012 út 18. 1.
st 19. 1.151.006 ! 151.016 ! 151.004 ! 151.019 ! 151.023 ! 380.001 ! 151.027 ! 151.007 ! 151.012 !   st 19. 1.
čt 20. 1.                    čt 20. 1.
oběh pro
18. 1.:
29341/341
/142/549
548/143
/340/29340
518/115/112
113/114/525
524/513514141/140/443
442/511116/145144/117datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den
TS 110TS 111TS 112

[1]vlak 116: 380.004 př + 151.007
vlak 145: 151.007
[2]srážka vlaků v Prosenicích, zavedena NAD
[3]vlak 142: do stanice Hranice na Moravě, v úseku Hranice na Moravě - Olomouc hl.n. zavedena NAD, 362.158 v úseku Olomouc - Praha
[4]vlak 548: 151.012, pozn: Vlak veden odklonem přes ŽST Valašské Meziříčí, Bystřice pod Hostýnem
vlak 143: 151.007, pozn: Odklon mezi stanicemi Praha hlavní nádraží – Praha-Běchovice přes Prahu-Malešice, v úseku Praha - Olomouc 151.012, v úseku Hranice n/M - Žilina 151.007
[5]vlak 113: V úseku Olomouc hl.n. - Hranice na Moravě zavedena NAD, 151.023 v úseku Praha - Olomouc, 151.007 v úseku Hranice - Bohumín
[6]vlak 524: 151.006 př + 362.109
vlak 513: 151.006
[7]vlak 514: Vlak ukončen v ŽST Hranice na Moravě, následně jako Sv 514 odklonem přes Bystřici pod Hostýnem.
[8]vlak 141: 151.004, pozn: do stanice Olomouc hl.n., v úseku Olomouc hl.n. - Hranice na Moravě zavedena NAD, z ŽST Hranice na Moravě jede 151.001
vlak 140: 151.023, pozn: v úseku Olomouc - Praha
vlak 443: 151.023
[9]vlak 511: Odřeknut v úseku Olomouc hlavní nádraží – Bohumín
[10]vlak 116: do stanice Hranice na Moravě, v úseku Hranice na Moravě - Olomouc hl.n. zavedena NAD
[11]vlak 144: do stanice Hranice na Moravě, v úseku Hranice na Moravě - Olomouc hl.n. zavedena NAD
[12]vlak 142: 151.012
[13]vlak 143: Do Olomouce 362.158, z Olomouce 151.016
[14]vlak 513: 151.012
[15]vlak 140: 151.011
vlak 443: 361.124, pozn: v úseku Praha - Žilina
[16]vlak 519: pod č. vl. 90519
[17]vlak 514: 151.012
[18]vlak 141: 151.006
vlak 443: 151.012, pozn: 443 veden v dřívější časové poloze jako 97443
[19]vlaky 29341, 341: 151.007
vlak 142: 151.006, pozn: 151.007 v úseku Žilina - Ostrava-Svinov, 151.006 v úseku Studénka - Praha
vlak 549: 151.006
[20]vlak 514: 151.004
[21]vlak 141: 151.006
vlak 140: 151.007
vlak 443: 151.004