prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - květen 2023
 TS 410 - 412, 610 a 611: 471, 650 a 640 OŘOD východ PP Bohumín

oběh pro
9. 12.:
TS 410 (471)TS 411 (471)TS 412 (471)TS 610 (650)TS 611 (640)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den2. den1. den1. den2. den1. den2. den
--------------
po 1. 5.471.055 [1] 471.081 471.056 471.080 [2] 471.083
843.029
471.083
[3]
471.054 - - - 471.024 [4] 650.007 650.008 471.024
843.002 + 80-29 006 pk
843.002 + 80-29 004 pk
843.002 + 80-29 006 pk
[5]
650.236 po 1. 5.
út 2. 5.

[6]
471.082 471.055 471.081 471.056 471.080 471.083 471.054 471.057 460.061 + 460.062 471.024 650.008 650.007 650.236 843.002 út 2. 5.

[6]
st 3. 5.

[6]
471.054 471.082 471.055 471.081 471.056 471.080 471.083 471.035 471.057 471.024 650.007 650.008 843.002 650.236 st 3. 5.

[6]
čt 4. 5.

[6] [7]
471.082
[8]
471.054 471.083
[9]
471.055 471.057 471.056
471.081
[10]
471.080
[11]
460.061 + 460.062 471.035 471.024 650.008 650.236 [12] 650.007 843.002 čt 4. 5.

[6] [7]
5. 5.

[6] [7]
471.035 471.082 471.054 471.083 471.055 471.057 471.081 471.080 460.061 + 460.062 471.024 650.236 650.008 843.002 650.007
843.024
843.029
650.007
[13]
5. 5.

[6] [7]
so 6. 5.471.024 471.035 471.082 471.055 471.081 471.057 - - - - 650.008 650.236 650.007 843.002 so 6. 5.
ne 7. 5.471.082 471.024 471.035 471.057 471.055
471.081
[14]
471.081
471.055
[15]
- - - - 650.236
[16]
650.008
471.054
[17]
843.002 650.007 ne 7. 5.
po 8. 5.471.035 471.082 471.024 471.081 471.057 471.055 - - -   471.054
650.008
[18]
650.236 650.007 843.002 po 8. 5.
út 9. 5.

[7]
471.080 471.083 471.082 471.024 471.081 471.057 471.055 471.054 471.035 460.061 + 460.062 650.236 650.008 843.002 650.007 út 9. 5.

[7]
st 10. 5.

[7]
471.035 471.080 471.083 471.082 471.055 471.081 471.057 471.024 471.054 460.061 + 460.062 650.008 650.236 650.007 843.002 st 10. 5.

[7]
čt 11. 5.471.082 471.035 471.080 471.024 471.057 471.055 471.081 471.054 471.083 460.061 + 460.062 650.236 650.008 843.002 650.007 čt 11. 5.
12. 5.471.081 471.082 471.035 471.080 ! 471.024 471.057 ! 471.055 471.083 471.054
460.061 + 460.062
[19]
460.061 + 460.062
471.054
[20]
650.008 ! 650.236 650.007 843.002 12. 5.
so 13. 5.471.083 471.081 471.082 471.024 471.055 471.035
460.061 + 460.062
[21]
- - - - 650.236
650.008
650.236
[22]
650.008
650.236
650.008
[23]
843.002 650.007 so 13. 5.
ne 14. 5.471.080 471.083 471.081
471.055
[24]
460.061 + 460.062
471.081
[25]
471.024
471.054
471.035
[26]
471.055
471.054
[27]
- - - 754.086 650.008 650.236 650.007 843.002 ne 14. 5.
po 15. 5.

[28]
471.082
471.080
[29]
471.080
810.098
471.082
[30]
471.083 471.081 471.055 471.035 471.054 460.061 + 460.062 843.002
843.028
[31]
754.086
810.098
811.222
754.086
[32]
650.236 650.008 163.244 650.007 po 15. 5.

[28]
út 16. 5.

[33]
471.081 471.082 471.080 471.083 471.054 471.055 471.035 650.007 460.061 + 460.062 754.086
810.098
[34]
650.008 650.236 843.028 163.244 út 16. 5.

[33]
st 17. 5.471.083 471.081 471.082 471.080 471.035 471.054 471.055 460.061 + 460.062 650.007 163.098 650.236 650.008 163.244 843.028 st 17. 5.
čt 18. 5.471.080 471.083 471.081 471.082 471.055 471.035 471.054 650.007 460.061 + 460.062 163.098 650.008 650.236 843.028 163.244 čt 18. 5.
19. 5.471.054 471.080 471.083 471.081 471.035 471.055 471.082 460.061 + 460.062 [35] 650.007 163.098 650.236
460.061 + 460.062
[36]
650.008 163.244 843.028 19. 5.
so 20. 5.471.082 471.054
471.055
[37]
471.080
471.035
[38]
471.035
471.080
[39]
471.083
471.054
[40]
471.055
471.083
[41]
- - - - 650.008 460.061 + 460.062
650.236
[42]
843.028 163.244 so 20. 5.
ne 21. 5.471.035 471.082 471.055 471.083 471.080 471.081 - - - 163.260 650.236 650.008
650.007
[43]
163.244 843.028
843.027
[44]
ne 21. 5.
po 22. 5.

[45]
471.083 471.035 471.082 471.055 471.054 471.080 471.081 460.061 + 460.062 650.008 163.260 [46] 650.007 650.236 843.027 163.244 po 22. 5.

[45]
út 23. 5.471.081 471.083 471.035 471.082 471.055 471.054 471.080 650.008 460.061 + 460.062 163.098 650.236 650.007 163.244 843.027
843.022
[47]
út 23. 5.
st 24. 5.471.081 471.080 471.083 471.035 471.082 471.055 471.054 460.061 + 460.062 650.008 163.098 650.007 650.236 843.022 163.244 st 24. 5.
čt 25. 5.

[48]
471.054 471.081 471.080 471.083 471.035 471.082 471.055 650.008 460.061 + 460.062 163.098 650.236 650.007 163.244 843.022 čt 25. 5.

[48]
26. 5.471.055 471.054 471.081 471.080 471.082 471.035 471.083 460.061 + 460.062 650.008 163.098
811.507
[49]
650.007 650.236 843.022 163.244 26. 5.
so 27. 5.471.080 471.055 471.054 471.082 471.081 471.035 - - - - 650.236 650.008 471.083 843.003 so 27. 5.
ne 28. 5.471.054 471.080 471.055 471.035 471.082 471.081 - - - 163.095 650.008 650.236 843.003 471.083 ne 28. 5.
po 29. 5.

[45]
471.054 471.083 471.080 471.055 471.035 471.082 471.081 460.061 + 460.062 650.007 163.095 650.236 650.008 843.023 843.003 po 29. 5.

[45]
út 30. 5.471.055 471.054 471.083 471.080 471.081 471.035 471.082 650.007 460.061 + 460.062 163.095 650.008 650.236 843.003 843.023 út 30. 5.
st 31. 5.471.082 471.055 471.054 471.083 471.080 471.081 471.035 460.061 + 460.062 650.007 163.095 650.236 650.008 843.023 843.003 st 31. 5.
oběh pro
9. 12.:
--------------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den2. den1. den1. den2. den1. den2. den
TS 410 (471)TS 411 (471)TS 412 (471)TS 610 (650)TS 611 (640)

[1]vlak 2924: Mosty u Jabl. - Český Těšín 843.029, dále 471.055 (napěťová výluka)
[2]vlak 2926: Mosty u Jabl. - Český Těšín 843.002, dále 471.080
[3]vlak 2925: 471.083
vlak 2928: 843.029
vlak 2813: 471.083
[4]vlak 2851: 471.024
[5]vlak 3407: 471.024
vlak 3418: 843.002 + 80-29 006 pk
vlak 3426: 843.002 + 80-29 004 pk
vlaky 3430, 3431: 843.002 + 80-29 006 pk
[6]NAD Havířov - Český Těšín (platí pro Sp 7:15 - 16:00)
[7]NAD Mošnov, Ostrava Airport - Studénka (7:20 - 14:25)
[8]vlak 2921: -, pozn: NAD Třinec - Bystřice
vlak 2924: 471.082
[9]vlak 2922: -, pozn: NAD Bystřice - Třinec
vlak 2895: 471.083
[10]vlak 1607: 471.056
vlak 2915: 471.081, pozn: 471.056 Ostrava - Bohumín, dále 471.081
[11]vlaky 2900, 2805: -, pozn: Odřeknut
vlak 2808: 471.080
[12]vlak 3050: 650.236
[13]vlak 3401: 650.007
vlak 3404: 843.024, pozn: Odřeknut, jako Os v tomto úseku jede R852
vlak 3405: 843.029
vlak 3412: 650.007
[14]vlaky 2801, 2801: 471.055
vlak 2925: 471.081
[15]vlak 2900: 471.081
vlak 2807: 471.055
[16]vlak 3301: 650.236
vlak 3055: -, pozn: NAD vedena Mošnov - Ostrava-Svinov
vlak 3056: 650.236, pozn: NAD Mošnov, Ostrava Airport - Studénka
[17]vlak 3050: 650.008
vlak 3330: 471.054
[18]vlak 3301: 471.054
vlak 3307: 650.008
[19]vlak 1602: 471.054
vlak 1609: 460.061 + 460.062, pozn: v úseku O.Svinov - Český Těšín 460.061/062
[20]vlak 2803: 460.061 + 460.062
vlak 2869: 471.054
[21]vlak 2928: 471.035
vlak 2952: 460.061 + 460.062
[22]vlak 3307: 650.236
vlak 3058: 650.008, pozn: NAD Ostrava-Svinov - Jistebník (střet vlaku jiného dopravce s osobou), Bohumín - Ostrava 650.236, dále 650.008
vlak 3059: 650.236, pozn: NAD Jistebník - Ostrava-Svinov, 650.236 Ostrava - Bohumín
[23]vlak 3051: 650.008
vlak 3323: 650.236, pozn: NAD Jistebník - Ostrava-Svinov, 650.236 Ostrava - Bohumín
vlak 3330: 650.008, pozn: NAD Ostrava-Svinov - Jistebník, Jistebník - Hranice 650.008
[24]vlak 2920: 471.081
vlak 2805: 471.055
[25]vlak 2802: 460.061 + 460.062
vlak 2923: 471.081
[26]vlaky 2801, 2801: 471.024, pozn: Sv Bohumín - Ostrava-Svinov 471.024, Ostrava-Svinov - Český Těšín 471.054
vlak 2804: 471.054
vlaky 2925, 2928: 471.035
[27]vlak 2900: 471.055
vlak 2807: 471.054
[28]NAD Navsí - Mosty u Jabl. (15:40 - 18:10)
[29]vlaky 2921, 2821: 471.082, pozn: Střet vlaku s osobou v úseku Havířov-Suchá - Horní Suchá, dále odřeknut
vlak 2824: -, pozn: Odřeknut
vlaky 2947, 2948: 471.080
[30]vlak 1600: 471.080
vlak 2827: 810.098
vlak 2830: 471.082
[31]vlak 1602: 843.002
vlaky 1625, 2835: 843.028
[32]vlak 2850: 754.086
vlak 2870: 810.098
vlak 2877: 811.222
vlak 2851: 754.086
[33]NAD Bystřice - Mosty u Jabl. (19:45 - 22:15)
[34]vlaky 2850, 2803: 754.086
vlak 2869: 810.098
[35]vlak 3402: 460.061 + 460.062
[36]vlak 3301: 650.236
vlak 3058: 460.061 + 460.062
[37]vlak 2839: 471.054
vlak 2815: -, pozn: NAD Ostrava-Kunčice - Havířov
vlak 2818: 471.055
[38]vlak 2920: 471.080
vlak 2829: 471.035
[39]vlak 2802: 471.035
vlak 2826: -, pozn: NAD Havířov - Ostrava-Svinov
vlak 2949: 471.080
[40]vlaky 2801, 2801: 471.083
vlak 2819: 471.054
[41]vlak 2900: 471.055
vlak 2816: -, pozn: NAD Havířov - Ostrava-Kunčice
vlak 2937: 471.083
[42]vlak 3050: 460.061 + 460.062
vlak 3308: 650.236
[43]vlaky 3050, 3319: 650.008
vlaky 3324, 3323: 650.007
[44]vlak 3428: 843.028
vlak 3429: 843.027
[45]NAD Havířov - Český Těšín (platí pro Sp 7:15 - 15:00)
[46]vlak 2850: 163.260
[47]vlak 3405: 843.027
vlak 3429: 843.022
[48]Výluka traťové koleje v úseku Studénka - Mošnov, OA (7:35 - 14:20)
[49]vlak 2850: 163.098
vlak 2869: 811.507