prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - srpen 2023
 TS 410 - 412, 610 a 611: 471, 650 a 640 OŘOD východ PP Bohumín

oběh pro
9. 12.:
TS 410 (471)TS 411 (471)TS 412 (471)TS 610 (650)TS 611 (640)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den2. den1. den1. den2. den1. den2. den
------------3400/3400/3403
/3406/3407/3410
/3411/3414/3415
/3418/3419/3422
/3423/3426/3427
/3430/3431/3434
/3435/3438
3401/3404/3405
/3408/3409/3412
/3413/3416/3417
/3420/3421/3424
/3425/3428/3429
/3432/3433/3436
/3437/3437
út 1. 8.471.080 471.081 471.082 471.035 471.056 471.083 471.055 811.052
471.054
811.052
460.061 + 460.062
[1]
471.057 811.524
163.098
[2]
650.007 650.008 650.236
640.205
[3]
471.054
811.052
471.054
[4]
út 1. 8.
st 2. 8.471.035 471.080 471.081 471.082 471.055 471.056 471.083 471.057 460.061 + 460.062 [5] 163.098
650.236
460.061 + 460.062
[6]
650.008
650.008
[7]
650.007 640.204 640.205 st 2. 8.
čt 3. 8.471.083 471.054 471.080 471.081 471.082 471.055 471.056 471.024
650.236
[8]
471.057 460.061 + 460.062
471.024
[9]
650.007 650.008 640.205 640.204 čt 3. 8.
4. 8.471.056 471.083 471.054 471.080 471.081 471.082 471.055 471.057 650.236 471.024 650.008 650.007 640.204 640.205 4. 8.
so 5. 8.471.055 471.056 ! 471.083 471.082 471.080 ! 471.054 ! 471.081 ! - - - 650.007 650.236 640.205 640.204 so 5. 8.
ne 6. 8.  471.055   471.082 471.083 471.024 471.057 - - 471.054 650.236 650.007 640.204 640.205 ne 6. 8.
po 7. 8.471.081 471.080 471.055 471.024 471.082 471.083 471.057 650.008 471.056 471.054 650.007 650.236 640.205 640.204 po 7. 8.
út 8. 8.

[10] [11]
471.035 471.081 471.080 471.055 471.024 471.082 471.083 460.061 + 460.062 650.008 [12] 471.054
650.008
460.061 + 460.062
471.054
471.082
471.054
[13]
650.236 650.007 640.204 640.205 út 8. 8.

[10] [11]
st 9. 8.

[10] [11]
471.055 471.035 471.081 471.080 471.083 471.024 471.082 471.057 460.061 + 460.062 [14] 471.054
460.061 + 460.062
471.057
471.054
471.024
471.054
[15]
650.236 650.008 640.205 640.204 st 9. 8.

[10] [11]
čt 10. 8.

[10] [11]
  471.082 471.035 ! 471.081 471.080 471.083 471.024 ! 460.061 + 460.062 471.057 471.054 650.008 650.236 640.204 640.205 čt 10. 8.

[10] [11]
11. 8.

[10] [11]
471.055 471.057 471.081 471.035 471.054 471.082 471.083 650.007 460.061 + 460.062 640.204 650.236 650.008 640.205 471.056 11. 8.

[10] [11]
so 12. 8.471.080 471.055 471.057 471.082 471.035 471.081 471.054 - - - 650.007
640.007
[16]
650.236 640.204 640.205 so 12. 8.
ne 13. 8.471.054 471.080 471.055 471.082 471.083 471.035 471.081 [17] - - 163.095 650.236 640.007 640.205 640.204 ne 13. 8.
po 14. 8.471.057 471.054 471.080 471.035 471.056 471.083 471.055 460.061 + 460.062 471.081 163.095 640.007 650.236
[18]
640.204 640.205 po 14. 8.
út 15. 8.471.055 471.057 471.054 471.080 471.081 471.056 471.083 471.035 460.061 + 460.062 [19] 471.082 650.236 640.007
[20]
640.205 640.204
460.061 + 460.062
[21]
út 15. 8.
st 16. 8.471.083 471.055 471.057 471.054 471.080 471.081 471.056 460.061 + 460.062 471.035 471.082 640.007 650.008
[22]
650.236 640.205 st 16. 8.
čt 17. 8.471.056 471.083 471.055 471.057 471.054 471.080 471.081 471.035 460.061 + 460.062 471.082 650.008 640.007
[20]
640.205 650.236 čt 17. 8.
18. 8.471.025 471.024 471.083 471.055 471.057 471.054 471.080 460.061 + 460.062 471.035 471.082 640.007 650.008
[22]
650.236 471.081 18. 8.
so 19. 8.471.082 471.025 471.024 471.054 471.055 ! 471.083 471.057 - - - 650.008 640.007 640.205 650.236 so 19. 8.
ne 20. 8.471.081 [23] 471.082 471.055 471.054 471.080 471.056 471.083 - - 471.081 [24] 640.007 650.008 650.236 640.205 ne 20. 8.
po 21. 8.471.035
[25]
471.083 471.082 471.056 471.054 471.080 471.055 [26] 460.061 + 460.062 471.057 471.081 650.008 640.007 640.205 650.236 po 21. 8.
út 22. 8.471.055 471.025 471.083 471.082 471.056 471.054 471.080 471.057 460.061 + 460.062 471.035 640.007 650.008 650.236 640.205 út 22. 8.
st 23. 8.471.080 471.082 471.081 471.083 471.055 471.035 471.054 460.061 + 460.062 471.057 471.056 650.008 471.024 640.205 650.236 st 23. 8.
čt 24. 8.471.054 ! 471.080 471.082 471.081 471.024 [27] 471.055 471.035 471.083 460.061 + 460.062 471.056 471.024
650.236
[28]
650.008 640.007 640.205 ! čt 24. 8.
25. 8.471.035 !   471.080 471.082 471.081 ! 471.024 ! 471.055 640.204 471.083 471.056 650.008 650.236 640.205 843.029
640.007
[29]
25. 8.
so 26. 8.471.056 471.057 471.035 471.024 471.082 471.080 471.081 - - - 650.236 640.007 640.204 640.205 so 26. 8.
ne 27. 8.471.081
471.035
[30]
471.083 471.057 [31] 471.024 ! 471.035
471.080
[32]
471.082
471.081
[33]
471.080
471.056
[34]
- - 460.061 + 460.062 650.008 650.236 640.205 640.204 ne 27. 8.
po 28. 8.471.054 471.035 471.083 471.081 471.056   471.057 471.024 471.025 460.061 + 460.062
471.082
[35]
650.236 650.008     po 28. 8.
út 29. 8.471.081 471.054 471.035 471.083 ! 471.057 471.056 !   471.025 471.024 471.082 650.008 ! 650.236     út 29. 8.
st 30. 8.471.024 471.081 471.054 ! 471.035 ! 471.083 471.057 ! 471.055 460.061 + 460.062 471.025 ! 471.082 650.236 640.205 640.204 650.008 st 30. 8.
čt 31. 8.471.055   471.081 471.054 471.035   471.083 471.025 460.061 + 460.062 471.082 640.205 ! 650.236 ! 650.008 640.204 čt 31. 8.
oběh pro
9. 12.:
------------3400/3400/3403
/3406/3407/3410
/3411/3414/3415
/3418/3419/3422
/3423/3426/3427
/3430/3431/3434
/3435/3438
3401/3404/3405
/3408/3409/3412
/3413/3416/3417
/3420/3421/3424
/3425/3428/3429
/3432/3433/3436
/3437/3437
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den2. den1. den1. den2. den1. den2. den
TS 410 (471)TS 411 (471)TS 412 (471)TS 610 (650)TS 611 (640)

[1]vlak 28900: 811.052
vlak 3402: 471.054, pozn: 811.052 Ostrava-Kunčice - Ostrava-Svinov, dále 471.054
vlak 1605: 811.052
vlak 1610: 460.061 + 460.062, pozn: 811.052 Český Těšín - Ostrava-Svinov, dále 460.061/62
[2]vlaky 2850, 1608: 811.524
vlak 2869: 163.098
[3]vlak 3400: 650.236
vlak 3438: 640.205
[4]vlak 3401: 471.054
vlak 3404: 811.052
vlak 3405: 471.054
[5]vlak 1602: 460.061 + 460.062
[6]vlak 1608: 163.098
vlak 2869: 650.236
vlak 2851: 460.061 + 460.062
[7]vlaky 3301, 3306: 650.008
vlak 3307: 650.008
[8]vlaky 3402, 1610: 471.024, pozn: V žst. Ostrava-Svinov výměna na 650 236
vlak 1617: 650.236
[9]vlak 2841: 460.061 + 460.062
vlak 2869: 471.024
[10]výluka Ostrava hl. n. - Ostrava-Kunčice (vybrané vlaky Sp odklon přes Ostrava-Vítkovice !!!odkloněné vlaky nahrazují vlaky Os z jiných TS!!!
[11]výluka Ostrava hl. n. - Ostrava-Kunčice (vybrané vlaky Sp odřeknuty v úseku Ostrava hl. n. - Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)
[12]vlaky 1606, 2880, 2876: 650.008
[13]vlak 1608: 471.054
vlak 2869: 650.008
vlak 2870: 460.061 + 460.062
vlak 2873: 471.054
vlak 2874: 471.082
vlak 2877: 471.054
[14]vlaky 1602, 2880, 2876: 460.061 + 460.062
[15]vlak 1608: 471.054
vlak 2869: 460.061 + 460.062
vlak 2870: 471.057
vlak 2873: 471.054
vlak 2874: 471.024
vlak 2877: 471.054
[16]vlak 3306: 650.007
vlak 3055: 640.007
[17]vlak 2826: překážka na trati v úseku Havířov - Ostrava-Bartovice
[18]vlak 3050: 650.236
vlak 3330: -, pozn: NAD Hranice n. Moravě - Suchdol n. Odrou
[19]vlak 1601: 460.061 + 460.062
[20]vlak 3000: 640.007
vlak 3330: -, pozn: NAD Hranice n. Moravě - Suchdol n. Odrou
[21]vlak 3401: 640.204
vlak 3425: -, pozn: porucha v žst. Opava východ, odřeknut v celé trase
vlak 3428: 460.061 + 460.062
[22]vlak 3050: 650.008
vlak 3330: -, pozn: NAD Hranice n. Moravě - Suchdol n. Odrou
[23]vlak 2809: 471.081
[24]vlak 28912: 471.081
[25]vlaky 2921, 2936: 471.035, pozn: Odřeknut v úseku Mosty u Jablunkova-Bystřice
vlak 2868: -, pozn: Odřeknut (zpoždění předchozího vlaku vlivem MU)
vlak 2821: 471.035
[26]vlak 2935: Odřeknut v úseku Bystřice - Mosty u Jabl. (střet nákladního vlaku s osobou)
vlak 2938: Odřeknut v úseku Mosty u Jabl. - Bystřice
[27]vlak 2825: 471.024
[28]vlak 3301: 471.024, pozn: Po Bohumín 471.024, dále 650.236
vlak 3306: 650.236
[29]vlak 3404: 843.029
vlak 3409: 640.007
[30]vlaky 2921, 2958: 471.081, pozn: Odřeknut v úseku Karviná hl.n-Dětmarovice
vlak 2824: 471.035
[31]vlak 2920: Odřeknut v úseku Karviná hl.n-Dětmarovice
[32]vlak 2925: 471.035, pozn: Odřeknut v úseku Dětmarovice-Karviná hl.n
vlak 2816: 471.080
[33]vlak 2900: 471.082, pozn: Odřeknut v úseku Karviná hl.n-Dětmarovice
vlak 2946: 471.081
[34]vlak 2923: 471.080, pozn: Odřeknut v úseku Dětmarovice-Karviná hl.n
vlak 2926: 471.056
[35]vlak 2850: 460.061 + 460.062
vlak 2877: 471.082