prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2021
 TS 300, 301 a 309: 383.1, 350 a 361 OSD Bratislava

oběh pro
11. 12.:
TS 300 (383.1)TS 301 (350)TS 309 (361.1)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
282/281280/283284/221442/125/122
885vlož/123
/124/443
220/285---128/521522/127/120
883vlož/121/126
/897vlož/523
520/892vlož/129
st 1. 12.383.102 383.109 350.013 350.020 362.002 350.018 361.129 [1] 350.001
361.129
[2]
361.125 361.109 361.128 361.124 362.016 st 1. 12.
čt 2. 12.383.109 383.102 350.001
361.124
[3]
350.013 350.020 362.002
362.172
[4]
362.016 361.130
361.126
[5]
361.129
361.110
[6]
361.125 361.109
363.003 př + 361.109
350.001
[7]
361.128 361.124 [8] čt 2. 12.
3. 12.383.102 383.109 362.172 př + 350.018
350.018
[9]
361.124
150.224 př + 361.124
362.172
[10]
350.013 350.020
350.020 př + 361.124
[11]
361.110 [12] 361.104
361.110
[13]
362.001
361.109
[14]
361.126 361.125
362.001 př + 361.125
[15]
350.001 361.128 3. 12.
so 4. 12.383.109 383.102 362.009 350.018 362.001 350.013 - - - 361.128 361.126 361.125 350.001 so 4. 12.
ne 5. 12.383.102 383.109 350.020 362.009 350.018 362.001 - 361.110 361.109 350.001 361.128 361.126 361.125 ne 5. 12.
po 6. 12.383.109 383.102
383.110
[16]
362.001 350.020 362.009 350.018 361.125 [17] 362.016
361.110
[18]
361.110
361.125
[19]
361.129 350.001
361.126
[20]
361.128 361.126
350.001
[21]
po 6. 12.
út 7. 12.383.110 383.109
383.102
[22]
362.002
362.039 př + 362.002
[23]
362.001 350.020 362.009 350.001 350.018
361.109
[24]
361.110 361.125 361.129 361.126 361.128 út 7. 12.
st 8. 12.383.102 383.110 350.001 362.039 př + 361.127
361.127
[25]
362.001 350.020 361.128 [26] 383.109
361.109
[27]
361.109
361.130
[28]
361.110 361.125 361.129
362.172
[29]
361.126 st 8. 12.
čt 9. 12.383.110 383.102 350.018 350.001 361.127 362.001 361.126 [30] 350.020
361.109
[31]
361.109
361.124
[32]
361.130 361.110
362.172 př + 361.110
[33]
361.125 362.172 [34] čt 9. 12.
10. 12.383.102 383.110 350.020 350.018 350.001 362.002 361.126 [30] 362.001
361.126
[35]
361.109
361.127
[36]
361.124 361.130 361.110 361.125 10. 12.
so 11. 12.383.110 383.102
383.109
[37]
362.006 350.020
380.001
[38]
350.018 350.001 - - - 361.125 361.124 361.130 361.110 so 11. 12.
oběh pro
11. 12.:
282/281280/283284/221442/125/122
885vlož/123
/124/443
220/285---128/521522/127/120
883vlož/121/126
/897vlož/523
520/892vlož/129
datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
TS 300 (383.1)TS 301 (350)TS 309 (361.1)

[1]vlaky 3340, 1734: 361.129
[2]vlaky 3371, 1736: 350.001
vlak 1735: 361.129
[3]vlak 284: 350.001
vlak 221: 361.124
[4]vlak 220: 362.002
vlak 285: 362.172
[5]vlaky 3371, 1736: 361.130
vlak 1735: 361.126
[6]vlaky 1730, 1721, 1722: 361.129
vlak 1739: 361.110
[7]vlak 522: 361.109
vlak 127: 363.003 př + 361.109, pozn: 361.109 neschopná v ŽST Horní Lideč, príprah 363.003 ČDC po Vsetín, ďalej náhrada 350.001
vlak 120: 350.001
[8]vlaky 520, 892, 129: 361.124
[9]vlak 284: 362.172 př + 350.018, pozn: Príprah po Břeclav
vlak 221: 350.018
[10]vlak 442: 361.124
vlak 518: 150.224 př + 361.124
vlaky 887, 125, 122, 882: 362.172
[11]vlak 220: 350.020
vlak 285: 350.020 př + 361.124
[12]vlaky 3340, 1734: 361.110
[13]vlaky 3371, 1736: 361.104
vlak 1735: 361.110
[14]vlaky 1730, 1721, 1722: 362.001
vlak 1739: 361.109
[15]vlaky 522, 127: 361.125
vlak 120: 362.001 př + 361.125, pozn: Príprah
[16]vlak 280: 383.102
vlak 283: 383.110, pozn: Preprah v Bratislave
[17]vlaky 3340, 1734: 361.125
[18]vlaky 3371, 1736: 362.016
vlak 1735: 361.110
[19]vlaky 1730, 1721, 1722: 361.110
vlak 1739: 361.125
[20]vlak 522: 350.001
vlaky 127, 120: 361.126
[21]vlaky 520, 892: 361.126
vlak 129: 350.001
[22]vlak 280: 383.109
vlak 283: 383.102, pozn: Preprah v Bratislave
[23]vlak 284: 362.002
vlak 221: 362.039 př + 362.002, pozn: Porucha 362.002 v Třebovicích
[24]vlaky 3371, 1736: 350.018
vlak 1735: 361.109
[25]vlaky 442, 518: 362.039 př + 361.127, pozn: Návrat do ČR
vlaky 887, 125, 122, 882: 361.127
[26]vlaky 3340, 1734: 361.128
[27]vlaky 3371, 1736: 383.109
vlak 1735: 361.109
[28]vlaky 1730, 1721, 1722: 361.109
vlak 1739: 361.130
[29]vlaky 883, 121, 126: 361.129, pozn: Porucha lokomotivy v Kolíně.
vlak 897: -, pozn: Vlak odřeknut z důvodu poruchy lokomotivy 361.129 na EX 126
vlak 523: 362.172
[30]vlaky 3340, 1734: 361.126
[31]vlaky 3371, 1736: 350.020
vlak 1735: 361.109
[32]vlaky 1730, 1721, 1722: 361.109
vlak 1739: 361.124
[33]vlaky 522, 127: 361.110
vlak 120: 362.172 př + 361.110, pozn: Príprah, návrat do ČR od vlaku Ex 129
[34]vlaky 520, 892, 129: 362.172
[35]vlaky 3371, 1736: 362.001
vlak 1735: 361.126
[36]vlaky 1730, 1721, 1722: 361.109
vlak 1739: 361.127
[37]vlak 280: 383.102
vlak 283: 383.109, pozn: Preprah v Bratislave
[38]vlak 442: 350.020, pozn: Preprah v Bohumíne za 150.224, 350.020 pokračovala s vlakom EC 131
vlaky 125, 122: 380.001