prosinec 2020 leden 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 300, 301 a 309: 383.1, 350 a 361 OSD Bratislava

oběh pro
17. 1.:
TS 300 (383.1)TS 301 (350)TS 309 (361.1)TS 1xx (163 ČD)datum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den
282/173172/283284/221220/285-126123/122521520/125
/124/523
522/127121/128
/129/120
út 12. 1.383.106 383.107
383.104
[1]
350.001 350.003 361.124
361.125
[2]
361.128 361.109 361.130 362.014 361.126 163.062 út 12. 1.
st 13. 1.383.104 383.106 350.003 350.001 361.126
350.012
[3]
350.005 361.128 361.109 361.130 362.014 163.062 st 13. 1.
čt 14. 1.383.106 383.104 350.001 350.003 362.014
350.012
[4]
350.018 350.005 361.128 361.109 361.130 163.062 čt 14. 1.
15. 1.383.104 383.106 350.003 350.001
350.005
[5]
361.130
361.110
[6]
361.124 350.018 350.001 [7] 361.128 361.109 163.062
350.012
[8]
15. 1.
so 16. 1.383.106 383.104 350.005 362.009
350.018
[9]
- 350.018 [10] 361.124 362.009 [11] 163.040 př + 350.001
163.040
350.012
[12]
361.128 350.012 [13] so 16. 1.
ne 17. 1.383.104 ! 383.106 ! 350.018 ! 350.005 ! -     361.124 ! 362.009 ! 350.012 !   ne 17. 1.
po 18. 1.                      po 18. 1.
út 19. 1.                      út 19. 1.
oběh pro
17. 1.:
282/173172/283284/221220/285-126123/122521520/125
/124/523
522/127121/128
/129/120
datum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den
TS 300TS 301TS 309TS 1xx

[1]vlak 172: 383.107, pozn: v úseku Budapešť - Bratislava 383.101
vlak 283: 383.104, pozn: v úseku Praha - Bratislava 383.107
[2]vlaky 3340, 1734: 361.124
vlak 1735: 361.125
[3]vlaky 3340, 1734: 361.126
vlak 1735: 350.012
[4]vlaky 3340, 1734: 362.014
vlak 1735: 350.012
[5]vlak 220: 350.001
vlak 285: 350.005
[6]vlaky 3340, 1734: 361.130
vlak 1735: 361.110
[7]vlak 521: 350.001
[8]vlak 121: 163.062
vlaky 129, 120: 350.012
[9]vlak 220: 362.009
vlak 285: 350.018
[10]vlak 126: 350.018
[11]vlak 521: 362.009
[12]vlak 520: 163.040 př + 350.001, pozn: Príprah z dôvodu poruchy
vlaky 125, 124: 163.040
vlak 523: 350.012
[13]vlak 120: 350.012