prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - únor 2023
 TS 300, 310 a 311: 383.1, 350 a 361 OSD Bratislava

oběh pro
30. 5.:
TS 300 (383.1)TS 310 (350)TS 311 (361.1)TS 314 CZ (362)datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den1. den
282/281280/283442/131130hu/130cz443/220/221
222/127/120
121/126/999
998/129128/223826/831
st 1. 2.383.103 383.108 350.002 350.012 350.013 362.013 361.126 362.006 361.128 362.001 st 1. 2.
čt 2. 2.383.108 383.103
383.102
[1]
350.020 350.002
362.011
[2]
350.012 361.128 362.013 361.126 361.129 [3] 362.001 čt 2. 2.
3. 2.383.102 383.108 350.012 350.020 151.012 př + 362.011
361.127
[4]
361.129 361.128 362.013 361.126 362.001 3. 2.
so 4. 2.383.108 383.102 361.127
350.002
[5]
350.012
350.018
[6]
350.020 361.126 361.129 361.128 362.013 362.001 so 4. 2.
ne 5. 2.383.102 383.108 350.020 350.002 350.018 361.130 361.126 361.129 361.124 362.001 ne 5. 2.
po 6. 2.383.108 193.292
383.102
[7]
350.018 350.020
350.012
[8]
350.002 [9] 361.124 361.130 361.126 361.127 362.001 po 6. 2.
út 7. 2.383.102 [10] 383.108 350.002
380.011
[11]
350.018
350.020
[12]
350.012 361.127
361.130
[13]
361.124 361.130 [14] 361.126 362.001
362.019
[15]
út 7. 2.
st 8. 2.383.108 383.102
383.107
[16]
350.012 380.011
350.016
[17]
350.020 361.126 [18] 361.130 361.124 362.014
361.126 př + 362.014
[19]
362.019
362.168
[20]
st 8. 2.
čt 9. 2.383.107 383.108 350.020 350.012 350.016 361.126 př + 350.003
350.003
[21]
361.126
361.128
[22]
361.130 361.129 362.168 čt 9. 2.
10. 2.383.108 383.107 350.016 350.020 350.012 361.129 350.003 361.128 362.006 [23] 362.168
362.019
[24]
10. 2.
so 11. 2.383.107 383.108 350.012 350.016
362.002 př + 350.016
[25]
350.020 361.124 361.129 350.003 361.128 362.019
362.002
[26]
so 11. 2.
ne 12. 2.350.018 [27] 383.107 350.020 350.012
350.013
[28]
350.016 362.006 361.124 361.129 361.130 362.002 ne 12. 2.
po 13. 2.383.107 350.018
383.108
[29]
350.016 350.020
362.011
[30]
350.013 361.130
361.130 + 361.129 pk
[31]
362.006 361.124 361.129
361.129 + 361.130 pk
[32]
362.002 po 13. 2.
út 14. 2.383.108 383.107 350.013 350.016
350.012
[33]
362.011 361.130 361.129 362.006 361.124 362.002 út 14. 2.
st 15. 2.383.107 383.108 362.011 350.013 350.012 361.124 361.130 361.129 361.128 [34] 362.002 st 15. 2.
čt 16. 2.383.108 383.107 350.012 362.011
350.001
[35]
350.013 350.016 361.124 361.130 361.129 362.002 čt 16. 2.
17. 2.383.107 383.108 350.013 350.012 350.001 361.129 350.016
350.002
[36]
361.124 361.127 362.002 17. 2.
so 18. 2.383.108 383.107 350.001 350.013
362.011
[37]
350.012 361.127 361.129
362.003
[38]
350.002 361.129 [3] 362.002 so 18. 2.
ne 19. 2.383.107
362.125 př + 383.107
[39]
383.108 350.012 350.001 362.011 361.130 361.127 362.003 361.124 362.002 ne 19. 2.
po 20. 2.383.108 383.107 362.011 350.012
350.002
[40]
350.001 361.124 361.130 361.127 361.128 362.002 po 20. 2.
út 21. 2.383.107 383.108
383.103
[41]
350.001 362.011
350.013
[42]
350.002 361.128
361.130
[43]
361.124
361.126
[44]
361.130 [14] 361.127 362.002 út 21. 2.
st 22. 2.383.103 383.107 350.002 350.001
350.020
[45]
350.013 361.127 361.130 361.126 362.016 362.002 st 22. 2.
čt 23. 2.383.107 383.103
383.108
[46]
350.013 350.002
350.018
[47]
350.020
362.171 př + 350.020
[48]
362.016 361.127
380.004
362.010
[49]
361.130 361.127 [50] 362.002 čt 23. 2.
24. 2.383.108 383.107 362.001 350.013 350.002 362.171 př + 361.127
361.127
[51]
362.016 362.010 361.130 362.002 24. 2.
so 25. 2.383.107 383.108 350.002 362.001
362.011
[52]
350.013 361.130 361.127 362.016 361.109
361.124 př + 361.109
[53]
362.002 so 25. 2.
ne 26. 2.383.108
383.107
[54]
383.107
383.108
[55]
350.013 350.002
350.018
[47]
362.011 361.128 361.130 361.127 361.124 362.002 ne 26. 2.
po 27. 2.383.108 383.107 362.011 350.013
350.002
[56]
350.018 361.124 361.128 361.130 361.129 362.002 po 27. 2.
út 28. 2.383.107 383.108 350.018 362.011
350.020
[57]
350.002 361.129 361.124 361.128 350.016 [58] 362.002 út 28. 2.
oběh pro
30. 5.:
282/281280/283442/131130hu/130cz443/220/221
222/127/120
121/126/999
998/129128/223826/831datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den1. den
TS 300 (383.1)TS 310 (350)TS 311 (361.1)TS 314 CZ (362)

[1]vlak 280: 383.103
vlak 283: 383.102, pozn: Preprah v Bratislave
[2]vlak 130: 350.002
vlak 130: 362.011
[3]vlak 223: 361.129
[4]vlak 443: 151.012 př + 362.011, pozn: Preprava neschopnej 362.011 do Žiliny, následne preprava naspäť do Bratislavy
vlaky 220, 221: 361.127
[5]vlak 442: 361.127
vlak 131: 350.002
[6]vlak 130: 350.012
vlak 130: 350.018
[7]vlak 280: 193.292
vlak 283: 383.102
[8]vlak 130: 350.020
vlak 130: 350.012
[9]vlak 220: vlak 220: Přerušen provoz v žst. Hranice n. Moravě vlivem MU (zásah PČR z důvodu nahlášení bomby ve vlaku R1105)
[10]vlak 282: vlak 282: Náhrada za vlak R 826 Moravan
[11]vlak 442: 350.002
vlak 131: 380.011, pozn: Od Štúrova kvôli poruche 350.002 v žst. Strekov
[12]vlak 130: 350.018
vlak 130: 350.020
[13]vlaky 222, 127: 361.127
vlak 120: 361.130
[14]vlak 129: 361.130
[15]vlak 826: 362.001
vlak 831: 362.019
[16]vlak 280: 383.102
vlak 283: 383.107, pozn: Preprah v Bratislave
[17]vlak 130: 380.011
vlak 130: 350.016
[18]vlak 120: 361.126
[19]vlak 128: 362.014
vlak 223: 361.126 př + 362.014, pozn: Príprah od Olomouca z dôvodu poruchy 362.014
[20]vlak 826: 362.019
vlak 831: 362.168
[21]vlak 222: 361.126 př + 350.003, pozn: Príprah po 121 od Olomouca
vlaky 127, 120: 350.003
[22]vlak 121: 361.126
vlaky 126, 999: 361.128
[23]vlak 223: Náhrada za řadu 361.1
[24]vlak 826: 362.168
vlak 831: 362.019
[25]vlak 130: 350.016
vlak 130: 362.002 př + 350.016, pozn: 362.002 iba po Břeclav
[26]vlak 826: 362.019
vlak 833: 362.002
[27]vlak 282: vlak 282: 383.108 po Bratislavu, preprah za 350.018
[28]vlak 130: 350.012
vlak 130: 350.013
[29]vlak 280: 350.018
vlak 283: 383.108, pozn: Preprah v Bratislave
[30]vlak 130: 350.020
vlak 130: 362.011
[31]vlaky 222, 127: 361.130
vlak 120: 361.130 + 361.129 pk, pozn: Púchov-Olomouc 361130, Olomouc-Červenka NAD, Červenka-Praha 361129
[32]vlak 128: 361.129
vlak 223: 361.129 + 361.130 pk, pozn: Praha-Červenka 361129, Červenka-Olomouc NAD, Olomouc-Žilina 361130
[33]vlak 130: 350.016
vlak 130: 350.012
[34]vlak 223: Odklon přes Ostravu a Čadcu
[35]vlak 130: 362.011
vlak 130: 350.001
[36]vlak 121: 350.016
vlaky 126, 999: 350.002
[37]vlak 130: 350.013
vlak 130: 362.011
[38]vlak 121: 361.129
vlaky 126, 999: 362.003
[39]vlak 282: 383.107
vlak 281: 362.125 př + 383.107
[40]vlak 130: 350.012
vlak 130: 350.002
[41]vlak 280: 383.108
vlak 283: 383.103, pozn: Preprah v Bratislave
[42]vlak 130: 362.011
vlak 130: 350.013
[43]vlaky 222, 127: 361.128
vlak 120: 361.130
[44]vlak 121: 361.124
vlaky 126, 999: 361.126
[45]vlak 130: 350.001
vlak 130: 350.020
[46]vlak 280: 383.103
vlak 283: 383.108, pozn: Preprah v Bratislave
[47]vlak 130: 350.002
vlak 130: 350.018
[48]vlaky 443, 220: 350.020
vlak 221: 362.171 př + 350.020
[49]vlak 121: 361.127
vlak 126: 380.004
vlak 999: 362.010
[50]vlak 223: 361.127
[51]vlak 222: 362.171 př + 361.127
vlaky 127, 120: 361.127
[52]vlak 130: 362.001
vlak 130: 362.011
[53]vlak 128: 361.109
vlak 223: 361.124 př + 361.109, pozn: Neschopná ostala v ČR, od Púchova s príprahom 361.124 do Žiliny
[54]vlak 282: 383.108
vlak 281: 383.107
[55]vlak 280: 383.107
vlak 283: 383.108
[56]vlak 130: 350.013
vlak 130: 350.002
[57]vlak 130: 362.011
vlak 130: 350.020
[58]vlak 223: 350.016