prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - únor 2020
 TS 302 - 305: 350 OSD Bratislava

oběh pro
12. 12.:
TS 301 (350 ETCS)TS 302 (350 ETCS)TS 303 (350 ETCS)TS 304 (350 ETCS)datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den
---------
so 1. 2.- 362.009 [1] 350.012 [2] 350.007 350.019
350.011
[3]
350.014 - - 350.016
350.020
[4]
so 1. 2.
ne 2. 2.350.016 350.002 [5] 350.003 350.014 350.007 350.011
350.019
[6]
383.101
362.010
[7]
350.004 350.002
362.020
[8]
ne 2. 2.
po 3. 2.350.012 350.016 [9] 240.142 př + 350.002
240.142
[10]
350.019 350.014
350.017
[11]
350.007 362.010
350.008
[12]
362.020 350.004 po 3. 2.
út 4. 2.240.142 350.012 [9] 350.013 [13] 350.007 350.019
350.014
[14]
350.017 350.008
350.019
[15]
350.004
350.008
[16]
362.020 út 4. 2.
st 5. 2.350.013 240.142
350.020
[17]
350.012 [13] 350.017 350.007
350.019
[18]
350.014 350.019
350.006
350.011
[19]
362.020 350.008
361.004
[20]
st 5. 2.
čt 6. 2.350.012
362.027
[21]
350.013
350.011
[22]
350.020 [13] 350.014 350.017 350.019
350.007
[23]
350.011
350.008
[24]
361.004 362.020 čt 6. 2.
7. 2.350.020 362.027
350.018
[25]
350.011 [13] 350.007 350.014 350.017 350.008 362.020
361.129
350.004
[26]
361.004
350.006
[27]
7. 2.
so 8. 2.- 350.020 350.016 [2] 350.019 350.007 350.014 - - 350.004 so 8. 2.
ne 9. 2.350.005 350.020 [9] 350.011 350.014 350.019 350.007 350.008 př + 362.014
350.008
[28]
350.006 362.014
361.127
[29]
ne 9. 2.
po 10. 2.

[30]
350.011 350.005 [9] 350.020 [13] 350.007
350.017
[31]
350.014 350.019 350.008 361.127
350.016
[32]
350.006 po 10. 2.

[30]
út 11. 2.350.020 350.011
350.012
[33]
350.005 [13] 350.019
350.007
[34]
350.017 350.014 350.008
383.109
[35]
350.006 350.016 út 11. 2.
st 12. 2.350.005 350.020
240.142
[36]
350.012 [13] 350.014 350.007 350.017 383.109
362.011 př + 350.019
350.019
[37]
350.016 350.006
362.020
[38]
st 12. 2.
čt 13. 2.350.012 350.005
350.003
[39]
240.142
240.119
[40]
350.017 350.014
350.019
[41]
350.007 350.019
362.015
350.004 př + 362.015
350.008
[42]
362.020 350.016 čt 13. 2.
14. 2.240.119 350.012
350.002
[43]
350.003 [13] 350.007 350.017
350.014
[44]
350.019 350.008
350.017
[45]
350.016 362.020
350.008
[46]
14. 2.
so 15. 2.- 240.119 350.002 [2] 350.017 350.007 350.014 - - 350.016
362.019
[47]
so 15. 2.
ne 16. 2.361.108 350.020 [9] 350.003 350.014 350.017 350.007
350.019
[48]
350.005 350.008 362.019
350.004
[49]
ne 16. 2.
po 17. 2.350.003 361.108
350.005
[50]
350.020 [13] 350.007 350.014 350.017 350.005
350.019
362.002
[51]
350.004 350.008 po 17. 2.
út 18. 2.350.020 350.003 [9] 350.005 [13] 350.017 350.007 350.014 362.002
350.019
[52]
350.008 350.004 út 18. 2.
st 19. 2.350.005 350.020 [9] 350.002 [13] 350.014 350.017
350.019
[53]
350.007
350.004
[54]
350.019
350.007
350.012
[55]
350.004
362.027
[56]
350.008 st 19. 2.
čt 20. 2.350.002 350.005 [9] 350.020 [13] 350.004 350.014 350.019 350.012
350.011
[57]
350.008 362.027 čt 20. 2.
21. 2.350.020 350.002 [9] 350.005 [13] 350.019 350.004 350.014 350.011
350.012
361.130 př + 350.012
[58]
362.027 350.008
350.011
[59]
21. 2.
so 22. 2.- 350.020 350.002 [2] 350.007 350.019
350.014
[14]
350.004 - - 362.027 so 22. 2.
ne 23. 2.350.002 350.020 [9] 362.001 350.017 350.007 350.014 350.019 350.011 362.027 př + 350.001
362.027
[60]
ne 23. 2.
po 24. 2.362.001
361.127
[61]
350.002 [9] 350.020 [13] 350.014 350.017
350.006
[62]
350.007 350.019
350.004
[63]
362.027 350.018 po 24. 2.
út 25. 2.350.020 361.127
362.001
350.016
[64]
350.002
361.104
[65]
350.007 350.014
350.019
[41]
350.006 383.105
350.014
383.108
[66]
350.018 362.027
362.016
350.002
[67]
út 25. 2.
st 26. 2.361.104 350.020
362.001
350.020
[68]
350.016 350.006 350.007 350.019 383.108
350.020
350.005
[69]
350.002
350.005
350.001
671.009
350.001
[70]
350.018 st 26. 2.
čt 27. 2.350.016 361.104
350.012
[71]
350.020 [13] 350.019 350.006 350.007 350.005
350.004
383.104
[72]
350.018 350.001 čt 27. 2.
28. 2.350.020 350.016 př + 263.003
350.016
[73]
350.003
350.005
[74]
350.007 350.019 350.006
350.014
[75]
383.104
350.017
[76]
350.001
350.011
[77]
350.018 28. 2.
so 29. 2.- 350.020 350.016 [2] 350.014 350.007 350.019
350.017
[78]
- - 350.011 [79] so 29. 2.
oběh pro
12. 12.:
---------datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den
TS 301TS 302TS 303TS 304

[1]vlak 1720: 362.009
[2]Nové Zámky - Bratislava
[3]vlak 44: 350.019
vlak 45: 350.011
[4]vlak 16706: 350.016
vlak 705: 350.020
[5]vlak 801: 350.002
Bratislava - Nové Zámky
[6]vlak 520: 350.011
vlaky 523, 524: 350.019
[7]vlaky 705, 712: 383.101
vlak 719: 362.010
[8]vlak 714: 350.002
vlaky 17715, 3437: 362.020
[9]Bratislava - Nové Zámky
[10]vlak 800: 240.142 př + 350.002, pozn: Príprah z dôvodu poruchy pred odchodom z Nových Zámkov
vlaky 1864, 2029, 715: 240.142
[11]vlak 44: 350.014
vlak 45: 350.017
[12]vlak 700: 362.010
vlaky 709, 716, 719: 350.008
[13]vlak 800: Nové Zámky - Bratislava
[14]vlak 44: 350.019
vlak 45: 350.014
[15]vlak 700: 350.008
vlaky 709, 716, 719: 350.019
[16]vlaky 3460, 706: 350.004
vlaky 707, 714, 1739: 350.008
[17]vlak 1720: 240.142
vlaky 1725, 1726: 350.020
vlak 801: 350.020, pozn: Bratislava - Nové Zámky
[18]vlak 44: 350.007
vlak 45: 350.019
[19]vlak 700: 350.019
vlaky 709, 716: 350.006
vlak 719: 350.011
[20]vlaky 1732, 703, 710: 350.008
vlaky 711, 3437: 361.004
[21]vlak 1730: 350.012
vlaky 2092, 2091: 350.012, pozn: Porucha
vlak 1721: 362.027, pozn: Výmena za 350.012 z dôvodu poruchy
vlaky 1722, 2096, 2093, 1733, 1738, 1727: 362.027
[22]vlaky 1720, 1725, 1726: 350.013
vlak 801: 350.011, pozn: Bratislava - Nové Zámky
[23]vlak 520: 350.019
vlaky 523, 524: 350.007
[24]vlaky 700, 709, 716: 350.011
vlak 719: 350.008
[25]vlak 1720: 362.027
vlaky 1725, 1726: 350.018
vlak 801: 350.018, pozn: Bratislava - Nové Zámky
[26]vlaky 3460, 706, 707: 362.020
vlak 714: 361.129
vlak 1739: 350.004
[27]vlaky 1732, 703, 710: 361.004
vlak 15711: 350.006
[28]vlak 705: 350.008 př + 362.014, pozn: Preprava
vlaky 712, 719: 350.008
[29]vlak 714: 362.014
vlaky 17715, 3437: 361.127
[30]Orkán Sabina, větší množství mimořádností, oběhy nemusí platit.
[31]vlaky 521, 522: 350.007
vlak 525: 350.017
[32]vlaky 3460, 706: 361.127
vlaky 707, 714, 1739: 350.016
[33]vlaky 1720, 1725, 1726: 350.011
vlak 801: 350.012, pozn: Bratislava - Nové Zámky
[34]vlaky 521, 522: 350.019
vlak 525: 350.007
[35]vlaky 700, 709, 716: 350.008
vlak 719: 383.109
[36]vlaky 1720, 1725, 1726: 350.020
vlak 801: 240.142, pozn: Bratislava - Nové Zámky
[37]vlak 700: 383.109
vlak 709: 362.011 př + 350.019, pozn: Príprah do Púchova
vlaky 716, 719: 350.019
[38]vlaky 1732, 703, 710, 711: 350.006
vlak 3437: 362.020
[39]vlak 1720: 350.005
vlaky 1725, 1726: 350.003
vlak 801: 350.003, pozn: Bratislava - Nové Zámky
[40]vlak 800: 240.142, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlaky 1864, 2029, 715: 240.119
[41]vlak 44: 350.014
vlak 45: 350.019
[42]vlak 700: 350.019
vlak 709: 362.015
vlak 716: 350.004 př + 362.015, pozn: Príprah
vlak 719: 350.008
[43]vlaky 1720, 1725, 1726: 350.012
vlak 801: 350.002, pozn: Bratislava - Nové Zámky
[44]vlak 44: 350.017
vlak 45: 350.014
[45]vlak 700: 350.008
vlaky 709, 716: 350.017
[46]vlaky 1732, 703, 710: 362.020
vlak 15711: 350.008
[47]vlak 16706: 350.016
vlak 705: 362.019
[48]vlak 520: 350.007
vlaky 523, 524: 350.019
[49]vlak 714: 362.019
vlaky 17715, 3437: 350.004
[50]vlaky 1720, 1725, 1726: 361.108
vlak 801: 350.005, pozn: Bratislava - Nové Zámky
[51]vlak 700: 350.005
vlaky 709, 716: 350.019
vlak 719: 362.002
[52]vlak 700: 362.002
vlaky 709, 716, 719: 350.019
[53]vlak 44: 350.017
vlak 45: 350.019
[54]vlak 520: 350.007
vlaky 523, 524: 350.004
[55]vlak 700: 350.019
vlaky 709, 716: 350.007
vlak 719: 350.012
[56]vlaky 3460, 706: 350.004
vlaky 707, 714, 1739: 362.027
[57]vlaky 700, 709, 716: 350.012
vlak 719: 350.011
[58]vlak 700: 350.011
vlak 709: 350.012
vlak 716: 361.130 př + 350.012
[59]vlaky 1732, 703, 710: 350.008
vlak 15711: 350.011
[60]vlak 714: 362.027 př + 350.001, pozn: Preprava
vlaky 17715, 3437: 362.027
[61]vlaky 1730, 2092, 2091, 1721, 1722, 2096, 2093, 1733, 1738: 362.001
vlak 1727: 361.127
[62]vlak 44: 350.017
vlak 45: 350.006
[63]vlaky 700, 709, 716: 350.019
vlak 719: 350.004
[64]vlak 1720: 361.127
vlaky 1725, 1726: 362.001
vlak 801: 350.016, pozn: Bratislava - Nové Zámky
[65]vlak 800: 350.002, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlaky 1864, 2029, 715: 361.104
[66]vlak 700: 383.105
vlaky 709, 716: 350.014
vlak 719: 383.108
[67]vlak 1732: 362.027
vlak 703: 362.016, pozn: Náhrada za neschopnú 362.027 pred odchodom z Bratislavy
vlak 710: 362.016
vlaky 711, 3437: 350.002
[68]vlak 1720: 350.020
vlaky 1725, 1726: 362.001
vlak 801: 350.020, pozn: Bratislava - Nové Zámky
[69]vlak 700: 383.108
vlaky 709, 716: 350.020
vlak 719: 350.005
[70]vlak 3460: 350.002
vlak 706: 350.005
vlak 707: 350.001, pozn: Nehoda na trati, odrieknutý v úseku Trenčín - Žilina
vlak 714: 671.009, pozn: Len po Trenčín, ďalej súprava od 707
vlak 1739: 350.001
[71]vlaky 1720, 1725, 1726: 361.104
vlak 801: 350.012, pozn: Bratislava - Nové Zámky
[72]vlak 700: 350.005
vlaky 709, 716: 350.004
vlak 719: 383.104
[73]vlak 1720: 350.016 př + 263.003, pozn: Preprava
vlaky 1725, 1726: 350.016
vlak 801: 350.016, pozn: Bratislava - Nové Zámky
[74]vlak 800: 350.003, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlaky 1864, 2029, 15715: 350.005
[75]vlak 520: 350.006
vlaky 523, 524: 350.014
[76]vlak 700: 383.104
vlaky 709, 716: 350.017
[77]vlak 3460: 350.001
vlaky 707, 714, 1739: 350.011
[78]vlak 520: 350.019
vlaky 523, 524: 350.017
[79]vlak 705: 350.011