prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2020
 TS 306 - 308: 383.1 OSD Bratislava

oběh pro
12. 12.:
TS 305 (383.1)TS 306 (383.1)TS 307 (383.1)TS 308a (383.1)TS 308b (383.1)datum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den
600/607/442
443/606/613
704/605/764
767/608/717
601/610/615
602/609604/611/614
603/61216702/44Ba-Wi
/45Wi-Ba/719
-
út 1. 12.383.104 383.107 383.103
350.019
[1]
383.108 383.101 383.102 383.109 383.106 383.110
[2]
383.105
361.109 př + 383.105
383.105
[3]
út 1. 12.
st 2. 12.383.107 383.104 383.108 362.018 př + 350.019
362.018
350.004 př + 362.018
[4]
383.106 383.101 383.102 383.109 350.002
[5]
383.105
383.105 př + 350.011 + 362.005 pk
383.105
[6]
st 2. 12.
čt 3. 12.383.104 383.107 350.004 383.108 383.103 383.106 383.101 383.102 383.110
[2]
383.105 čt 3. 12.
4. 12.383.107 383.104 383.108 350.004
383.109
[7]
383.102 383.103 383.106 383.101 383.110
350.004
[8]
383.105 4. 12.
so 5. 12.383.104 383.107 383.109 383.108 383.101 383.102 383.103 383.106 350.004
350.006
[9]
- so 5. 12.
ne 6. 12.383.107 383.104 383.108 383.109 383.106 383.101 383.102 383.103 350.006
350.011
[10]
383.105 ne 6. 12.
po 7. 12.383.104 383.107 383.109 383.108
383.108 př + 361.130
[11]
383.103 383.106 383.101 350.006 [12] 350.011
[13]
383.105 po 7. 12.
út 8. 12.383.107 383.104 383.108 383.109 383.102 383.103 383.106 383.101
383.101 př + 350.019
[14]
383.110
[2]
383.105 út 8. 12.
st 9. 12.383.104 383.107
350.011
[15]
383.109 př + 361.126
383.109
[16]
383.108 350.007 [17] 383.102 383.103 383.106 383.110
[2]
383.105 př + 361.125
383.105
383.105 př + 350.020
[18]
st 9. 12.
čt 10. 12.350.011
383.101
[19]
383.104 383.108 383.109
383.109 př + 362.017
[20]
383.106 383.102 350.007
383.110
[21]
383.103 383.110
[2]
383.105 čt 10. 12.
11. 12.383.104 383.101 383.109 383.108 383.103 383.106 383.102 383.110 383.107
350.019
[22]
383.105
362.012
[23]
11. 12.
so 12. 12.383.101 383.104
383.107
[24]
383.108 383.109
350.019
[25]
383.110 383.103
383.103 př + 362.008
[26]
383.106 383.102 350.019
383.104
[27]
- so 12. 12.
oběh pro
12. 12.:
600/607/442
443/606/613
704/605/764
767/608/717
601/610/615
602/609604/611/614
603/61216702/44Ba-Wi
/45Wi-Ba/719
-datum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den
TS 305 (383.1)TS 306 (383.1)TS 307 (383.1)TS 308a (383.1)TS 308b (383.1)

[1]vlak 702: 383.103
vlaky 605, 764: 350.019
[2]vlaky 701, 708: 383.110
vlaky 44, 45: -, pozn: Vlak nepremáva
[3]vlak 704: 383.105
vlak 705: 361.109 př + 383.105, pozn: Príprah
vlaky 712, 713: 383.105
[4]vlak 767: 362.018 př + 350.019, pozn: Porucha 350.019 v Poprade
vlak 608: 362.018
vlak 717: 350.004 př + 362.018, pozn: Preprava
[5]vlaky 701, 708: 350.002
vlaky 44, 45: -, pozn: Vlak nepremáva
[6]vlaky 704, 705: 383.105
vlak 712: 383.105 př + 350.011 + 362.005 pk, pozn: Preprava
vlak 713: 383.105
[7]vlaky 767, 608: 350.004
vlak 717: 383.109
[8]vlaky 701, 708: 383.110
vlaky 44, 45: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 719: 350.004
[9]vlak 16702: 350.004
vlaky 44, 45: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 719: 350.006
[10]vlak 16702: 350.006
vlaky 44, 45: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 713, 17720: 350.011
[11]vlaky 767, 608: 383.108
vlak 717: 383.108 př + 361.130, pozn: Preprava
[12]vlaky 603, 612: 350.006
[13]vlaky 701, 708: 350.011
vlaky 44, 45: -, pozn: Vlak nepremáva
[14]vlak 603: 383.101
vlak 612: 383.101 př + 350.019, pozn: Preprava
[15]vlaky 443, 606: 383.107
vlak 613: 350.011
[16]vlak 702: 383.109 př + 361.126, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 383.109
[17]vlak 601: Bez polepu Macejko
[18]vlak 704: 383.105 př + 361.125, pozn: Preprava
vlaky 705, 712: 383.105
vlak 713: 383.105 př + 350.020, pozn: Preprava
[19]vlak 600: 350.011
vlaky 607, 442: 383.101
[20]vlaky 767, 608: 383.109
vlak 717: 383.109 př + 362.017, pozn: Preprava
[21]vlak 604: 350.007, pozn: Bez polepu Macejko
vlaky 611, 614: 383.110
[22]vlaky 701, 708: 383.107
vlaky 44, 45: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 719: 350.019
[23]vlaky 704, 705, 712: 383.105
vlak 15713: 362.012
[24]vlaky 443, 606: 383.104
vlak 613: 383.107
[25]vlaky 767, 608: 383.109
vlak 717: 350.019
[26]vlak 602: 383.103
vlak 609: 383.103 př + 362.008, pozn: Preprava
[27]vlak 16702: 350.019
vlaky 44, 45: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 719: 383.104