prosinec 2019 leden 2020 únor 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - prosinec 2019
 TS 306 - 308: 383.1 OSD Bratislava

oběh pro
25. 2.:
TS 305 (383.1)TS 306 (383.1)TS 307 (383.1)TS 308a (383.1)TS 308b (383.1)datum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den
600/607/442
443/606/613
702/605/764
767/608/717
601/610/615
602/609604/611/614
603/612701/708
/44Ba-Wi/45Wi-Ba
704/705
/712/713
ne 15. 12.383.110 383.107 383.102 383.109 383.101 383.104 383.106 383.105 383.103   ne 15. 12.
po 16. 12.383.107 383.110 383.109
350.012
[1]
383.102 383.105 383.101 383.104 383.106 383.103   po 16. 12.
út 17. 12.383.110
350.008
[2]
383.107 383.102 350.012
383.109
[3]
383.106 383.105 383.101 383.104 383.103 383.108 út 17. 12.
st 18. 12.383.107
350.020
[4]
350.008 383.109 383.102 383.104 383.106 383.105 350.019 př + 383.101
383.101
[5]
383.103
383.103 př + 350.018
383.103
[6]
383.108 st 18. 12.
čt 19. 12.350.008 350.020
383.107
[7]
383.102 383.109 383.101 383.104 383.106 383.105 383.103 383.108 čt 19. 12.
20. 12.383.107 350.008
383.110
[8]
383.109 383.102 383.105 383.101 383.104 383.106 383.103 383.108 20. 12.
so 21. 12.383.110 383.107 383.102 383.109 383.106 383.105 383.101 383.104 383.103 - so 21. 12.
ne 22. 12.383.107 383.110 383.109 383.102
383.102 př + 350.018
[9]
383.104
350.011
[10]
383.106
350.003 př + 383.106
[11]
383.105 350.004 383.103
350.008
-
[12]
383.108 ne 22. 12.
po 23. 12.383.110 383.107 383.102 383.109 350.004 350.011
383.104
[13]
350.003 383.105 383.103 383.108 př + 383.106
383.108 př + 361.106
383.108
[14]
po 23. 12.
út 24. 12.383.107 383.110 383.109 383.102 383.105
-
[15]
350.004
350.015
[16]
383.104
-
[17]
383.106 383.103
-
[18]
- út 24. 12.
st 25. 12.383.110 383.107 383.102 383.109 383.106 383.104 350.015 383.105 383.103
-
[18]
- st 25. 12.
čt 26. 12.383.107 383.110 383.109 383.102 383.105 383.106 383.104 350.015 383.103
350.006
-
[19]
- čt 26. 12.
27. 12.383.110 383.107 383.102 383.109 350.015 383.105 383.106 383.104 383.103 383.108
383.108 př + 350.013
[20]
27. 12.
so 28. 12.383.107 383.110 383.109 383.102 383.104 350.015 383.105 383.106 383.103 - so 28. 12.
ne 29. 12.383.110 383.107 383.102 383.109 383.106 383.104 350.015
350.019
361.004 př + 350.019
[21]
383.105 383.103
362.014
-
[22]
[23] ne 29. 12.
po 30. 12.383.107 383.110 383.109 383.102 383.105 383.106 383.104 350.015 383.103 383.108 po 30. 12.
út 31. 12.383.110 383.107 383.102 383.109 350.015
-
[24]
383.105 383.106
-
[25]
383.104 383.103 383.108
383.108 př + 362.012
383.108
[26]
út 31. 12.
oběh pro
25. 2.:
600/607/442
443/606/613
702/605/764
767/608/717
601/610/615
602/609604/611/614
603/612701/708
/44Ba-Wi/45Wi-Ba
704/705
/712/713
datum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den
TS 305TS 306TS 307TS 308aTS 308b

[1]vlak 702: 383.109
vlaky 605, 764: 350.012
[2]vlak 600: 383.110
vlaky 607, 442: 350.008
[3]vlaky 767, 608: 350.012
vlak 717: 383.109
[4]vlak 600: 383.107
vlaky 607, 442: 350.020
[5]vlak 603: 350.019 př + 383.101, pozn: Príprah po Púchov
vlak 612: 383.101
[6]vlak 701: 383.103
vlak 708: 383.103 př + 350.018, pozn: Preprava po EH
vlaky 44, 45: 383.103
[7]vlaky 443, 606: 350.020
vlak 613: 383.107
[8]vlaky 443, 606: 350.008
vlak 613: 383.110
[9]vlaky 767, 608: 383.102
vlak 717: 383.102 př + 350.018, pozn: Preprava
[10]vlaky 601, 610: 383.104
vlak 615: 350.011
[11]vlak 602: 383.106
vlak 609: 350.003 př + 383.106, pozn: Príprah z dôvodu poruchy
[12]vlaky 16702, 44, 45: 383.103
vlak 713: 350.008
vlak 17720: -, pozn: Vlak nepremáva
[13]vlak 602: 350.011
vlak 609: 383.104
[14]vlak 704: 383.108 př + 383.106, pozn: Preprava
vlak 705: 383.108 př + 361.106, pozn: Preprava
vlaky 712, 713: 383.108
[15]vlaky 601, 610: 383.105
vlak 615: -, pozn: Vlak nepremáva
[16]vlak 602: 350.004
vlak 609: 350.015
[17]vlaky 604, 611: 383.104
vlak 614: -, pozn: Vlak nepremáva
[18]vlaky 16702, 44, 45, 719: 383.103
vlaky 713, 17720: -, pozn: Vlak nepremáva
[19]vlaky 16702, 44, 45: 383.103
vlak 713: 350.006
vlak 17720: -, pozn: Vlak nepremáva
[20]vlaky 704, 705, 712: 383.108
vlak 15713: 383.108 př + 350.013, pozn: RR 713
[21]vlak 604: 350.015
vlak 611: 350.019
vlak 614: 361.004 př + 350.019, pozn: Príprah v Poprade z dôvodu poruchy
[22]vlaky 16702, 44, 45: 383.103
vlak 713: 362.014
vlak 17720: -, pozn: Vlak nepremáva
[23]Vlak nepremáva
[24]vlaky 601, 610: 350.015
vlak 615: -, pozn: Vlak nepremáva
[25]vlaky 604, 611: 383.106
vlak 614: -, pozn: Vlak nepremáva
[26]vlak 704: 383.108
vlak 705: 383.108 př + 362.012, pozn: Preprava
vlaky 712, 713: 383.108