prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2023
 TS 307, 308 a 312: 350 a 361.1 OSD Bratislava

oběh pro
27. 3.:
TS 307 (350)TS 308 (350)TS 312 (361.1)datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
1730/1733/1738
/1739/1744/1745
/1750
1731/1736/1737
/1742/1743/1748
/1749
1734/1735/1740
/1741/1746/1747
624/62111621/626/623
701/704/709
/712/717
1701/702/707
/710/715
700/705/708
/713/716
11093/1732/703
/706/711/714
ne 1. 1.361.104
[1]
361.103
[2]
361.101
[3]
[4] [5] 362.006
362.017
[6]
362.015
[7]
350.020
361.124
[8]
361.126 ne 1. 1.
po 2. 1.361.101 361.104 361.103 [9] [10] 361.129
[11]
362.015 [12] 362.002
[13]
383.106
[14]
po 2. 1.
út 3. 1.361.103 361.101
361.109
[15]
361.104 [9] [16] 362.002
[17]
362.015 [12] 383.102
350.008
[18]
350.015
350.012
[19]
út 3. 1.
st 4. 1.361.104 361.103 361.109 [20] [16] 350.008
[21]
362.015 [12] 350.001
361.108
[22]
350.012 př + 361.110
350.012
[23]
st 4. 1.
čt 5. 1.361.109 361.101 361.103 [9] [16] 361.108 př + 361.127 + 350.020 pk
361.108
[24]
362.015 [12] 350.008
350.012
[25]
362.006
[26]
čt 5. 1.
6. 1.361.103
361.104
[27]
361.109 361.101 [28] [29] 350.002
350.008
[30]
362.015 [31] 361.108 350.016
[32]
6. 1.
so 7. 1.361.101 361.104 361.109 - - 361.126 př + 361.108
361.126
[33]
362.015 350.002
361.129
[34]
350.016
350.012
[35]
so 7. 1.
ne 8. 1.361.109 361.101 361.104 362.020 350.019 362.001 př + 361.128
350.002
[36]
362.015 361.126 350.012 ne 8. 1.
po 9. 1.361.104 361.109 361.101
361.127
[37]
350.019 350.015 361.127
361.125
361.125 př + 362.013
362.013
[38]
350.002 362.015
362.017
[39]
361.126
362.021
[40]
po 9. 1.
út 10. 1.361.127 361.104 361.109
362.021
[41]
350.015 350.019 361.126 362.013
350.003
[42]
350.002 362.017
361.128
[43]
út 10. 1.
st 11. 1.362.021 361.101 361.104 350.019 př + 362.009
350.015
[44]
350.015
350.017
[45]
361.128 361.126 350.003 350.002
362.014 př + 350.002
350.002
[46]
st 11. 1.
čt 12. 1.361.104 362.021 361.101 350.017
361.002 př + 350.017
[47]
350.015 350.020 361.128 361.110 350.003
350.012
[48]
čt 12. 1.
13. 1.361.101 361.104 362.021
350.008
[49]
350.015
361.109
[50]
361.002 př + 350.017
350.006
[51]
350.012 350.020
361.125
[52]
361.124 361.110 13. 1.
so 14. 1.350.008 361.101 361.104 - - 361.110 350.012 361.130 př + 361.125
350.020
[53]
361.124 so 14. 1.
ne 15. 1.361.104 350.008 361.101 361.109 350.006 350.020 [54] 350.012
361.124
[55]
361.110
350.013
[56]
350.004 ne 15. 1.
po 16. 1.361.101 361.104
350.015
[57]
350.008 350.006 362.011
350.012
[58]
350.004 350.020
361.110
[59]
361.126 350.013
361.108
[60]
po 16. 1.
út 17. 1.350.008
350.017
[61]
350.019 350.015 350.012 350.006
350.020
[62]
361.108
362.002
[63]
350.004
361.126
[64]
361.110
350.018
[65]
361.126
361.104
[66]
út 17. 1.
st 18. 1.350.015 350.017 362.013
350.006
[67]
350.020 350.012 361.104 361.108
361.130
361.130 př + 361.128
[68]
361.128
362.013
[69]
350.018
362.020
[70]
st 18. 1.
čt 19. 1.350.006 350.015
350.004
[71]
350.017 350.012 350.020
350.016
[72]
362.020 361.104
350.019
362.002 př + 350.019
[73]
362.002
361.127
361.129
361.110
[74]
362.013
362.028
[75]
čt 19. 1.
20. 1.350.017 350.006 350.004 350.016 350.012
362.012
[76]
362.028
361.104
[77]
362.020
362.028
361.130
[78]
350.019 př + 361.130
350.019
[79]
361.110 20. 1.
so 21. 1.350.004 350.017 350.006
362.002
[80]
- - 361.110 361.104 362.002
362.006
362.009 př + 362.006
[81]
350.019 so 21. 1.
ne 22. 1.362.002 350.004 350.017 350.016 350.008 361.127 př + 350.013
361.127
350.018
[82]
361.104 361.110
361.124
[83]
350.019 ne 22. 1.
po 23. 1.350.017 362.002 350.004 350.008
350.016
[84]
350.016
362.009
[85]
350.019
350.015
[86]
350.018 361.104
361.108
[87]
361.124 po 23. 1.
út 24. 1.350.004 350.017 362.002 362.009
362.016
[88]
350.016 350.014 350.015 350.018
362.019
[89]
361.108 út 24. 1.
st 25. 1.362.002 350.004 350.017
362.019
[90]
350.016
362.016
[91]
362.016
350.002
[92]
361.108 350.014
361.124
[93]
350.015
350.017 př + 350.015
[94]
362.019
361.103
362.013 př + 361.103
362.013
[95]
st 25. 1.
čt 26. 1.362.019 362.002 350.004 350.002 362.016
350.016
[96]
362.013 př + 350.006
362.013 př + 362.004
362.013
[97]
361.108
362.024
361.129
[98]
361.126 350.017 př + 350.015
350.017
[99]
čt 26. 1.
27. 1.350.004 362.019 362.002 350.016 350.002 350.017 362.013 361.128 361.126 27. 1.
so 28. 1.362.002 362.016 362.019 - - 361.110 př + 350.001
361.110
[100]
350.017 362.013 361.128 so 28. 1.
ne 29. 1.362.019 362.002 362.016 350.016 350.002 362.013 350.017
361.126
[101]
361.110 361.128 ne 29. 1.
po 30. 1.362.016 362.019 362.002
362.015
[102]
350.002
362.003
[103]
361.002 361.128
383.104
[104]
362.013 361.124
350.017
[105]
361.110
350.020
[106]
po 30. 1.
út 31. 1.362.015 362.016 362.019 361.002 362.003
362.003 př + 383.104
[107]
361.127 383.104
361.128
[108]
361.129
383.102
[109]
350.017 út 31. 1.
oběh pro
27. 3.:
1730/1733/1738
/1739/1744/1745
/1750
1731/1736/1737
/1742/1743/1748
/1749
1734/1735/1740
/1741/1746/1747
624/62111621/626/623
701/704/709
/712/717
1701/702/707
/710/715
700/705/708
/713/716
11093/1732/703
/706/711/714
datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
TS 307 (350)TS 308 (350)TS 312 (361.1)

[1]vlak 1730: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 1733, 1738, 1739, 1744, 1745, 1750: 361.104
[2]vlak 1731: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 1736, 1737, 1742, 1743, 1748, 1749: 361.103
[3]vlak 1734: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 1735, 1740, 1741, 1746, 1747: 361.101
[4]vlak 17630: Vlak nepremáva
[5]vlak 17628: vlak 17628: Vlak nepremáva
vlak 627: Ide v TS 301
[6]vlak 704: 362.006
vlaky 16709, 712: 362.017
vlak 717: -, pozn: Vlak nepremáva
[7]vlak 1701: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 702, 707, 710: 362.015
vlak 715: -, pozn: Vlak nepremáva
[8]vlaky 705, 708: 350.020
vlak 713: 361.124
vlak 17716: -, pozn: Vlak nepremáva
[9]vlak 624: vlak 624: Ide v TS 301
vlak 621: Vlak nepremáva
[10]vlak 11621: vlak 11621: Sv nie je vedený
vlak 626: Vlak nepremáva
[11]vlak 701: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 704, 709, 712: 361.129
vlak 717: -, pozn: Vlak nepremáva
[12]vlak 715: Ide ako 16715
[13]vlak 700: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 705, 708, 713: 362.002
vlak 716: -, pozn: Vlak nepremáva
[14]vlak 11093: -, pozn: Sv nie je vedený
vlak 1732: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 703, 706, 711, 714: 383.106
[15]vlaky 1731, 1736, 1737, 1742, 1743, 1748: 361.101
vlak 1749: 361.109
[16]vlak 626: Vlak nepremáva
[17]vlak 701: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 704, 709, 712: 362.002
vlak 717: -, pozn: Vlak nepremáva
[18]vlak 700: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 705, 708: 383.102
vlak 713: 350.008
vlak 716: -, pozn: Vlak nepremáva
[19]vlak 1732: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 703, 706: 350.015
vlaky 711, 714: 350.012
[20]vlak 624: vlak 624: Dnes je v TS 301
vlak 621: Vlak nepremáva
[21]vlak 701: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 704, 709, 712: 350.008
vlak 717: -, pozn: Nejde
[22]vlak 700: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 705, 708: 350.001
vlak 713: 361.108, pozn: Nový korporát
vlak 716: -, pozn: Nejde
[23]vlak 1732: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 703: 350.012 př + 361.110
vlaky 706, 711, 714: 350.012
[24]vlak 701: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 704: 361.108 př + 361.127 + 350.020 pk, pozn: Preprava
vlaky 709, 712: 361.108
vlak 717: -, pozn: Nejde
[25]vlak 700: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 705, 708: 350.008
vlak 713: 350.012
vlak 716: -, pozn: Nejde
[26]vlak 1732: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 703, 706, 711, 714: 362.006
[27]vlaky 1730, 1733, 1738: 361.103
vlaky 1739, 1744, 1745, 1750: 361.104
[28]vlak 15621: Vlak nepremáva
[29]vlak 15623: Vlak nepremáva
[30]vlak 701: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 704: 350.002
vlak 16709: 350.008, pozn: 350.006 neschopná pred odchodom z Bratislavy
vlak 712: 350.008
vlak 717: -, pozn: Vlak nepremáva
[31]vlak 15715: Ide ako 16715
[32]vlak 1732: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 703, 706, 16711, 714: 350.016
[33]vlak 701: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 704: 361.126 př + 361.108, pozn: Preprava
vlaky 16709, 712: 361.126
[34]vlak 16700: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 705, 708: 350.002
vlak 713: 361.129
[35]vlak 1732: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 703, 706: 350.016
vlaky 16711, 714: 350.012
[36]vlak 704: 362.001 př + 361.128, pozn: Preprava
vlaky 16709, 712, 717: 350.002
[37]vlaky 1734, 1735, 1740, 1741, 1746: 361.101
vlak 1747: 361.127
[38]vlaky 701, 704: 361.127
vlak 709: 361.125
vlak 712: 361.125 př + 362.013
vlak 717: 362.013
[39]vlak 700: 362.015
vlaky 705, 708, 713, 716: 362.017
[40]vlaky 11093, 1732: 361.126
vlaky 703, 706, 711, 714: 362.021
[41]vlaky 1734, 1735, 1740: 361.109
vlaky 1741, 1746, 1747: 362.021
[42]vlak 1701: 362.013
vlaky 702, 707, 710, 715: 350.003
[43]vlak 1732: 362.017
vlaky 703, 706, 711, 714: 361.128
[44]vlak 624: 350.019 př + 362.009, pozn: Preprava
vlak 621: 350.015
[45]vlak 626: 350.015
vlak 623: 350.017
[46]vlaky 1732, 703: 350.002
vlak 706: 362.014 př + 350.002, pozn: 362.014 ako nečinná preprava
vlaky 711, 714: 350.002
[47]vlak 624: 350.017
vlak 621: 361.002 př + 350.017, pozn: Príprah z dôvodu poruchy 350.017 vo Vrútkach
[48]vlaky 1732, 703: 350.003
vlak 706: 350.003, pozn: Neschopná pred Bratislavou hlavnou stanicou !
vlaky 711, 714: 350.012
[49]vlaky 1734, 1735, 1740: 362.021
vlaky 1741, 1746, 1747: 350.008
[50]vlak 624: 350.015
vlak 15621: 361.109
[51]vlak 626: 361.002 př + 350.017
vlak 15623: 350.006
[52]vlaky 1701, 702, 707, 710: 350.020
vlak 15715: 361.125
[53]vlak 16700: 361.130 př + 361.125
vlaky 705, 708, 713: 350.020
[54]vlak 16709: vlak 16709: Stret vlaku s osobou v koľajisku pri ŽST Dubnica nad Váhom
vlak 712: Náhradná súprava + prestup do kmeňovej súpravy v čele s 350.020
[55]vlaky 1701, 702, 707, 710: 350.012
vlak 715: 361.124
[56]vlaky 705, 708: 361.110
vlaky 713, 17716: 350.013
[57]vlaky 1731, 1736, 1737, 1742: 361.104
vlaky 1743, 1748, 1749: 350.015
[58]vlaky 11621, 626: 362.011
vlak 623: 350.012
[59]vlaky 1701, 702, 707, 710: 350.020
vlak 715: 361.110
[60]vlaky 11093, 1732, 703, 706: 350.013
vlak 711: 361.108
[61]vlak 1730: 350.008
vlaky 1733, 1738, 1739, 1744, 1745, 1750: 350.017
[62]vlak 626: 350.006
vlak 623: 350.020
[63]vlaky 701, 704, 709, 712: 361.108
vlak 717: 362.002
[64]vlaky 1701, 702, 707, 710: 350.004
vlak 715: 361.126
[65]vlaky 700, 705, 708: 361.110
vlaky 713, 716: 350.018
[66]vlaky 1732, 703, 706: 361.126
vlaky 711, 714: 361.104
[67]vlak 1734: 362.013
vlaky 1735, 1740, 1741, 1746, 1747: 350.006
[68]vlaky 1701, 702: 361.108
vlaky 707, 710: 361.130
vlak 715: 361.130 př + 361.128, pozn: Preprava
[69]vlak 700: 361.128
vlaky 705, 708, 713, 716: 362.013
[70]vlak 1732: 350.018
vlaky 703, 706, 711, 714: 362.020
[71]vlaky 1731, 1736, 1737, 1742: 350.015
vlaky 1743, 1748, 1749: 350.004
[72]vlak 626: 350.020
vlak 623: 350.016
[73]vlaky 1701, 702: 361.104
vlaky 707, 710: 350.019
vlak 715: 362.002 př + 350.019
[74]vlak 700: 362.002
vlak 705: 361.127, pozn: Výmena v Púchove
vlak 708: 361.129
vlaky 713, 716: 361.110
[75]vlaky 1732, 703, 706: 362.013
vlaky 711, 714: 362.028
[76]vlak 626: 350.012
vlak 15623: 362.012
[77]vlaky 701, 704: 362.028
vlaky 709, 712, 717: 361.104
[78]vlaky 1701, 702: 362.020
vlak 707: 362.028, pozn: Porucha 361.108 v Rači a následná výmena za 362.028
vlak 710: 362.028
vlak 15715: 361.130
[79]vlak 700: 350.019 př + 361.130
vlaky 705, 708, 713, 716: 350.019
[80]vlak 1734: 350.006
vlaky 1735, 1740, 1741, 1746, 1747: 362.002
[81]vlak 16700: 362.002
vlaky 705, 708: 362.006
vlak 713: 362.009 př + 362.006
[82]vlak 704: 361.127 př + 350.013
vlaky 16709, 712: 361.127
vlak 717: 350.018
[83]vlaky 705, 708: 361.110
vlaky 713, 17716: 361.124
[84]vlak 624: 350.008
vlak 621: 350.016
[85]vlaky 11621, 626: 350.016
vlak 623: 362.009
[86]vlaky 701, 704: 350.019
vlaky 709, 712, 717: 350.015
[87]vlaky 700, 705, 708: 361.104
vlaky 713, 716: 361.108
[88]vlak 624: 362.009
vlak 621: 362.016
[89]vlaky 700, 705, 708: 350.018
vlaky 713, 716: 362.019
[90]vlaky 1734, 1735, 1740, 1741, 1746: 350.017
vlak 1747: 362.019
[91]vlak 624: 350.016
vlak 621: 362.016
[92]vlak 626: 362.016
vlak 623: 350.002
[93]vlaky 1701, 702, 707, 710: 350.014
vlak 715: 361.124
[94]vlaky 700, 705, 708: 350.015
vlak 713: 350.017 př + 350.015, pozn: Príprah z dôvodu poruchy v Leopoldove
vlak 716: 350.017 př + 350.015
[95]vlak 1732: 362.019
vlak 703: 361.103
vlak 706: 362.013 př + 361.103, pozn: Príprah z dôvodu poruchy
vlaky 711, 714: 362.013
[96]vlak 626: 362.016
vlak 623: 350.016
[97]vlak 701: 362.013 př + 350.006
vlak 704: 362.013 př + 362.004, pozn: Preprava
vlaky 709, 712, 717: 362.013
[98]vlaky 1701, 702: 361.108
vlaky 707, 710: 362.024
vlak 715: 361.129
[99]vlak 1732: 350.017 př + 350.015
vlaky 703, 706, 711, 714: 350.017
[100]vlak 701: 361.110 př + 350.001
vlaky 704, 16709, 712: 361.110
[101]vlaky 1701, 702, 707, 710: 350.017
vlak 715: 361.126
[102]vlaky 1734, 1735, 1740, 1741, 1746: 362.002
vlak 1747: 362.015
[103]vlak 624: 350.002
vlak 621: 362.003
[104]vlaky 701, 704, 709, 712: 361.128
vlak 717: 383.104
[105]vlak 700: 361.124
vlaky 705, 708, 713, 716: 350.017
[106]vlaky 11093, 1732, 703, 706: 361.110
vlak 711: 361.110, pozn: Odrieknutý v úseku Piešťany-Žilina z dôvodu poruchy HKV na 611 a následne preprah 361.110 zo 711 na 611 v žst Piešťany
vlak 714: 350.020, pozn: Prepava Sv po Žilinu a následne obrat na 714
[107]vlak 626: 362.003
vlak 623: 362.003 př + 383.104, pozn: Preprava
[108]vlaky 1701, 702: 383.104
vlaky 707, 710, 715: 361.128
[109]vlak 700: 361.129
vlaky 705, 708, 713, 716: 383.102