prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - duben 2019
 TS 302 - 309: 362 OCÚ východ SÚ Brno-Maloměřice

oběh pro
7. 12.:
TS 302 (362)TS 303 (362)TS 304 (362)TS 314 (362 ZSSK)TS 307 (362)TS 308 (362)TS 309 (362)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den1. den1. den1. den
912/911/904
914/909/908
/915/900
9034762/47631973/905/910
/913/902
907/906/917
4766/5006
/5009/4761
-záloha Olomouc
záloha Česká Třebová
záloha Praha hl.n.
po 1. 4.362.173 362.113 362.082 362.167 362.039 362.165 362.024     362.160 ! 362.170 po 1. 4.
út 2. 4.362.113 362.173 ! 362.121 362.082 362.167 362.001 [1] 362.024 362.001 [2]   362.160 [3] 362.170 út 2. 4.
st 3. 4.362.113 362.173 362.163 362.121 ! 362.082 362.167 362.024       362.170 st 3. 4.
čt 4. 4.362.082 [4] 362.113 + 362.173 pk
362.113
[5]
362.167 ! 362.163 362.121 362.082
362.164
[6]
362.024 ! 362.001 [2] 362.039 362.160 ! 362.170 čt 4. 4.
5. 4.362.113 362.082 362.123   362.163 362.080 362.024 ! 362.001 [7] 362.039 !   362.170 5. 4.
so 6. 4.362.082 362.113 ! 362.163 ! 362.123 362.167 362.080     362.039 !   362.170 so 6. 4.
ne 7. 4.362.082 362.113 ! 362.123 362.027 362.080 362.167 !   362.001 !   362.039 362.170 ! ne 7. 4.
po 8. 4.362.113 362.082   362.123 362.027 [8] 362.080 362.024 362.001     362.170 ! po 8. 4.
út 9. 4.362.082 362.113 362.080   362.123 362.027 362.024 362.001 [2]       út 9. 4.
st 10. 4.362.082 362.113 362.171 [9] 362.080   362.123 ! 362.024       362.170 st 10. 4.
čt 11. 4.362.123 362.082   362.171 362.113   362.024 ! 362.001 [10]       čt 11. 4.
12. 4.362.082 ! 362.123 362.172 362.169 362.171 362.113 362.024 362.010       12. 4.
so 13. 4.362.123 362.082 362.171 362.172 ! 362.024 362.113   362.010 !       so 13. 4.
ne 14. 4.362.123 362.082 ! 362.087 362.171 362.113 362.024   362.010 !       ne 14. 4.
po 15. 4.362.168 362.123 362.002 [11] 362.087 362.171 362.024 362.159 362.002 [12]       po 15. 4.
út 16. 4.362.123 362.168 ! 362.024 ! 362.002 [13] 362.087 362.171 362.159 362.002 [14]     362.172 [15] út 16. 4.
st 17. 4.362.123 ! 362.168 ! 362.171 ! 362.024 !   362.087 ! 362.159 362.002 !     362.172 ! st 17. 4.
čt 18. 4.362.123 362.002 362.087 ! 362.170 362.109 362.166 362.159 !         čt 18. 4.
19. 4.362.123
362.118
[16]
  362.166 ! 362.002 [17] 362.123 [18] 362.159   362.002 [19]       19. 4.
so 20. 4.  362.118   362.123 ! 362.159 362.168   362.002       so 20. 4.
ne 21. 4.  362.118 ! 362.173   362.168 ! 362.159 ! 362.162 362.002       ne 21. 4.
po 22. 4.362.042   362.159 ! 362.002 [20]   362.168 ! 362.162 ! 362.002 [12]       po 22. 4.
út 23. 4.362.168 362.042 362.161 362.173 362.002 362.124 [21] 362.162 362.001 [2]       út 23. 4.
st 24. 4.362.168 !     362.161 362.173 362.002 362.162     362.172 362.170 st 24. 4.
čt 25. 4.  362.168 ! 362.112 362.161
362.159
[22]
362.172 362.173 ! 362.162     362.159 [23] 362.170 ! čt 25. 4.
26. 4.362.168 362.002 [24] 362.173 ! 362.112 362.159 362.172 362.162 ! 362.002 [19]   362.128 [25] 362.170 ! 26. 4.
so 27. 4.362.002 ! 362.168 ! 362.159 ! 362.173 362.112 ! 362.172 ! 362.162 !     362.128 !   so 27. 4.
ne 28. 4.362.080 362.168 ! 362.173 ! 362.159 ! 362.172 362.112       362.128 !   ne 28. 4.
po 29. 4.  362.080 ! 362.171 362.173 362.159 362.172 362.162     362.160   po 29. 4.
út 30. 4.362.080
362.168
[26]
362.168
362.159
[27]
362.111 362.171 362.173 362.159 [28] 362.162 !     362.160   út 30. 4.
oběh pro
7. 12.:
912/911/904
914/909/908
/915/900
9034762/47631973/905/910
/913/902
907/906/917
4766/5006
/5009/4761
-záloha Olomouc
záloha Česká Třebová
záloha Praha hl.n.
datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den1. den1. den1. den
TS 302TS 303TS 304TS 314TS 307TS 308TS 309

[1]vlak 901: 362.001
[2]vlak 99999: 362.001
[3]vlak 99997: 362.160
[4]vlak 915: 362.082
[5]vlak 914: 362.113 + 362.173 pk
vlak 917: 362.113
[6]vlak 911: 362.082
vlak 904: 362.164
[7]vlak 409: 362.001
[8]vlak 905: Do stanice Brno hl.n. byl vlak veden v čele s 362 039, která byla v Brně odpřažena a vedena jako Sv do Králova Pole na R 829
[9]vlak 1974: 362.171
[10]vlak 99999: 362.001 + 279 do Bratislavy, nově na dispečer. 362.010
279 do Bratislavy, nově na dispečer. 362.010
[11]vlak 24224: 362.002
[12]vlak 408: 362.002
[13]vlak 1977: 362.002
[14]vlak 99999: 362.002
[15]vlak 99996: 362.172
[16]vlak 907: 362.123
vlak 917: 362.118
[17]vlak 911: 362.002
[18]vlak 915: 362.123
[19]vlak 409: 362.002
[20]vlak 912: 362.002
[21]vlak 901: 362.124
[22]vlak 4766: 362.161
vlak 1976: 362.159
[23]vlak 99997: 362.159
[24]vlak 917: 362.002
[25]OCU Zapad
[26]vlak 1438: 362.080
vlak 915: 362.168
[27]vlak 914: 362.168
vlak 917: 362.159
[28]vlak 911: 362.159